Evangelische Kerk Utrecht http://evangelischekerk-utrecht.nl/ De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Thu, 24 May 2018 14:04:58 +0000 nl-NL © 2016 Evangelische Kerk Utrecht Preken van de Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl clean No http://evangelischekerk-utrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2016/02/EKU_magazine_podcast.jpg Evangelische Kerk Utrecht http://evangelischekerk-utrecht.nl/ https://wordpress.org/?v=4.9.5 Geestelijke gaven http://evangelischekerk-utrecht.nl/geestelijke-gaven/ Sun, 20 May 2018 14:31:11 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1563 Read More]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                                   Zo riep Piet ook John bij zich. Piet zei: “John, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 9.6 miljoen euro. Ik wil dat je die 9.6 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” John ging weg en begon te rekenen, hij keek om zich heen en zag een super mooie kans. Hij stapte in die kans van 9.6 miljoen euro en zette zich in. Hij ging er helemaal voor. Uiteindelijk maakte John van die 9.6 miljoen 19.2 miljoen euro.                                                                                      Als laatste riep Piet Klaas bij zich. Piet zei: “Klaas, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb je 4.8 miljoen euro. Ik wil dat je die 4.8 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Klaas ging weg en dacht… Oef! Dat is een verantwoordelijkheid! Ik ben wel een beetje bang, stel je voor dat dit mis gaat? Stel je voor dat ik het fout investeer? Ik kan nu niet vragen aan anderen wat ik hiermee moet gaan doen, want wat zouden die wel niet van mij denken? Ik moet goed nadenken!
Na even goed na te hebben gedacht nam Klaas de 4.8 miljoen euro op, liep naar de kluis die hij in zijn woning had staan en stopte al het geld in de kluis. Veilig en wel. Hij vond het wel best, hij was eigenlijk boos op Piet dat hij hem hiermee een probleem in zijn maag had gesplitst. Hij vond het wel best.

Na verloop van tijd kwam Piet terug. Piet riep eerst Thijs bij zich. Thijs vertelde wat hij had gedaan, hij was helemaal enthousiast, want het plan wat hij had, had goed uitgewerkt. Thijs vertelde over de dingen die goed waren gegaan, hij vertelde over de minder goede dingen en uiteindelijk vertelde hij over hoe hij er 24 miljoen bij had verdiend en dus nu 48 miljoen kon teruggeven aan Piet. Piet werd ook helemaal enthousiast en zei dat hij Thijs zou gaan belonen omdat was gebleken dat Thijs zo’n goede werknemer was.                                                           Vervolgens riep Piet John bij zich. John vertelde wat hij had gedaan. Hij vertelde over zijn denkwerk, over de adviezen, zijn wikken en wegen. Hij vertelde van de investering die hij had gedaan en hoe hij dat had berekend. Hij vertelde over hoe hij had genoten van de investering en hoe het allemaal goed uit had gepakt. Vol overgave en vol schema’s en berekeningen liet John zien wat hij had gedaan met het geld van Piet en dat er onderaan de streep een winst was van 9.6 miljoen euro. Piet werd ook helemaal enthousiast en zei dat hij John zou gaan belonen omdat was gebleken dat John zo’n goede werknemer was.                                                                Uiteindelijk riep Piet Klaas. Klaas kwam en die kwam met een grote rugtas. Hij zei dat hij het geld had opgenomen en in de kluis had gedaan. Hij vertelde over zijn angsten en dat hij geen advies aan anderen had durven te vragen. Hij vertelde erover wat allemaal fout had kunnen gaan en wat hij daarin vond van Piet. Hoe meer Klaas aan het woord was, hoe bozer Piet werd. Uiteindelijk schreeuwde Piet: “Genoeg! Ga weg van mij! Jij bent ontslagen. Ik wil je nooit meer zien!” Klaas droop af en liet zijn rugtas liggen. Piet pakte de rugtas op en gaf die aan Thijs. Hij zei: “Thijs, jij bent zo’n goede werknemer, ik geef je nog wat extra verantwoordelijkheid. Hier heb je nog 4.8 miljoen. Investeer die ook maar.” En Thijs? Thijs ging aan de slag.

Wie herkend dit verhaal? Ik denk dat iedereen het verhaal van de talenten zal hebben herkend. Mocht je het niet hebben herkend, in Mattheus 25:14-30 verteld Jezus een verhaal van een zakenman die 3 slaven had. Hij gaf ze 5,2 en 1 talenten en die van 5 en 2 zetten het in en degene met 1 talent die verzon een excuus en had het verstopt. Tegen de eerste twee zei de Heer: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer.” Over de slaaf die niets had gedaan zei Jezus: “Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.” ……………………Zullen we bidden?

Jezus vertelde dit verhaal behoorlijk aan het einde van zijn bediening op aarde. Het leek wel alsof hij nog even wat dingen wilde benadrukken. Het was niet heel ver voordat het laatste avondmaal gevierd zou gaan worden. Het lijkt wel alsof Jezus zijn discipelen nog even een aantal dingen op het hart wil drukken.

Er zit een verbinding tussen dit stuk en het eerdere stuk van de meisjes die op de bruidegom aan het wachten waren met de lampen. Toen de bruidegom kwam hadden een paar meisjes wel extra olie en een paar niet. Het is een oproep om voorbereid te zijn op de terugkomst van Jezus. Die voorbereiding is niet alleen maar verstandig zijn, maar juist ook trouw te zijn.

Die talenten zijn veel geld waard. Eén talent was 6000 denarie en een Denarie is 1 dagloon. Omgerekend kom je dan op een bedrag van 4,8 miljoen euro per talent. Het zegt iets over het vertrouwen dat de heer in zijn knechten had. Daarnaast zegt het ook iets over de verantwoordelijkheid die de dienstknechten hadden.

De heer wist van tevoren al wat de bekwaamheden waren van de verschillende dienstknechten. Net zoals in mijn verhaaltje, daar wist Piet allang dat Klaas altijd zijn snor drukte. De bekwaamheid die hier staat spreekt van het vermogen om iets ten uitvoer te brengen. Elke knecht kreeg een bepaald aantal talenten naar datgene wat hij aankon. Wat je alleen mist in de derde knecht is trouw.

De knechten gaan aan de slag. Wat ze gaan doen is niet relevant genoeg om te vermelden, dus voor ons ook niet belangrijk om te proberen na te jagen. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, want als het echt belangrijk was geweest had de bijbel dat wel vermeld. Wat de bijbel wel vermeld, is wat er gebeurd op het moment dat de knechten rekenschap moeten afleggen. De heer zegt tegen de twee knechten die wat gedaan hebben met hun talenten: “Wel gedaan, gij goede en trouwe slaaf.”

Wat leren we hiervan? à De Heer prijst de trouw van de slaven, niet zozeer het resultaat wat ze hebben behaald. Hij zegt tegen de slaaf met de 5 talenten dat hij het goed heeft gedaan, maar ook tegen de slaaf met de twee talenten dat hij het goed heeft gedaan. Beide slaven krijgen een beloning voor datgene wat ze met hun talenten hebben gedaan.

Beide slaven worden over iets gesteld als in de verhouding veel tot het weinige waarover ze in eerste instantie waren gesteld. Wat het precies is waarover ze worden gesteld, staat hier niet. Je zou wat kunnen opmaken (als je de vergelijking verder doortrekt naar het uiteindelijke oordeel) uit wat dingen die in Openbaringen staan, maar dat is voor nu niet relevant. Hun valt in ieder geval rijkdom en verantwoordelijkheid ten deel.
Maurice Nightinggale van Relational Mission, een oude legerofficier, vergeleek het koninkrijk van God wel eens met het leger. Als je in het leger iets goed uitvoert, dan krijg je meer verantwoordelijkheid. Als je dat ook weer goed uitvoert, krijg je weer meer verantwoordelijkheid. Zo blijft dat doorgaan.

De derde knecht komt ook ten tonele en hij verdedigt zijn handelswijze met leugens. De bijbel zegt dat hij zijn meester beschrijft als iemand die streng is, iemand die oogst waar hij niet gezaaid heeft en inzamelt waar hij niet gestrooid heeft. Nog even los van het feit dat hij niets heeft gedaan met datgene wat hem was toevertrouwd, beledigd hij zijn Heer ontzettend. Het verhaal laat zien dat de heer helemaal niet zo is. Dat is dan meteen wel een extra reden voor de heer om boos te worden op deze knecht. Het is niet de rechtmatige angst voor de heer, maar het gaat hier om veel meer dan dat. De knecht had een passieve houding, hij minachtte zijn heer en was ontzettend egoïstisch. Dat egoïsme komt weer naar boven op het moment dat de knecht zegt: “Hier hebt u het uwe.” Hiermee wil hij eigenlijk zeggen: “Zo, hier is het, meer kunt u redelijkerwijs niet verlangen.” Dat laat de foute instelling van deze knecht nog eens extra naar voren komen. Hij had de talenten namelijk niet gekregen om te begraven, maar juist om te beheren.

Vervolgens maakt de heer het ontzettend duidelijk dat de knecht iets had moeten doen met de talenten die hem waren toevertrouwd. Die knecht had misschien wel iets heel groots willen doen. Maar als je het grote niet kunt doen (die knecht had niet de mogelijkheden als de knecht met de vijf talenten) en je met het kleine niets wil doen (hij begroef het en zette het niet eens weg tegen rente), dan loop je de kans dat je niets gaan doen en passief wordt. Uiteindelijk laat het stuk zien dat er straf is. Er is niet alleen consequentie voor het doen van verkeerde daden, maar dus ook voor het niet doen van de goede daden. Op de consequenties ga ik nu even helemaal niet inzoomen, maar we gaan het wel met elkaar hebben over de verantwoordelijkheden van de knechten.

Zoals ik al heb verteld, zijn we vanochtend bij elkaar omdat we vieren dat Jezus hier op aarde heeft geleefd. Hij heeft mensen onderwezen en Hij heeft veel wonderen gedaan. Jezus is aan het kruis gegaan en droeg daar onze zonden, ziekten, pijn, angst en verdriet (niet limitief). Hij stierf aan het kruis en na drie dagen is Hij uit de dood opgestaan en Hij leeft! Door wat Jezus heeft gedaan, is de weg voor ons open om weer relatie met God te hebben. Alles is weer mogelijk, omdat Jezus leeft! Als je Jezus nog niet in je leven als Heer en meester hebt aangenomen, nodig ik je van harte uit om dat te doen. Ik nodig je uit om je te bekeren van je oude leven en Jezus te volgen. Het zal je goed doen, zowel voor je leven hier op aarde als voor je eeuwig leven.

Jezus is weer naar de hemel gegaan en toen gaf Hij de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en dat vieren we vandaag. Op deze eerste pinksterdag begon een opwekking en bekeerden 4000 mensen zich. Door de kracht van de Heilige Geest gebeurden er veel wonderen en tekenen door de apostelen en gelovigen heen. Sinds Pinksteren woont de Heilige Geest in ons. (VRAAG:) Heb je jezelf bekeerd en ben je achter Jezus aan het aan gaan, maar merk je niets van de Heilige Geest in je leven, dan wil ik graag met je bidden voor wat we noemen een “vervulling met de Heilige Geest”.

De Heilige Geest woont in ons en heeft aan ons zo gezegd “Geestelijke gaven” gegeven. 1 Korintiërs 12:11 zegt dat de Heilige Geest de gaven heeft uitgedeeld zoals Hij dat wil.

Een mega korte samenvatting over wat Geestelijke gaven zijn:

 • Wat is een geestesgaven à Een Goddelijke bekrachtiging of capaciteit die God aan jou geeft, wat ervoor zorgt dat jij goed wordt in iets door Gods kracht en voor Zijn doel en glorie. Geestelijke gaven zijn wat anders dan gewone talenten of vaardigheden, omdat ze door God zijn bekrachtigd.
 • Wie ontvangt die geestesgaven? à 1 Korintiërs 12:7 zegt: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.” Dus je kan zeggen dat iedere christen ten minste 1 geestelijke gave heeft.
 • Wie wijst die geestelijke gaven toe? à Zoals ik net al zei staat er in 1 Korintiërs 12:11 dat de Heilige Geest de gaven heeft uitgedeeld zoals Hij dat wil.
 • Hoeveel geestelijke gaven zijn er? à De bijbel spreekt over 20 geestelijke gaven, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het geen limitatieve lijst is.
 • Hoe kom ik erachter wat mijn geestelijke gaven zijn? à Ga op ontdekkingstocht. Daar heb ik deze mooie vuurkorf voor meegenomen.

Wie houdt er van een vuurtje stoken? Ik hou er ontzettend van.

Wat moet je doen om een goed fikkie te krijgen? à Je hebt aanmaak houtjes nodig. Die moet je goed stapelen, al dan niet een aanmaakblokje eronder, dan steek je het vuurtje aan. Je zal zien dat het vuurtje snel gaat branden. De houtjes hebben niet heel veel moeite om in de fik te vliegen en ze fikken best fel. Je kan wel een beetje een vergelijk trekken naar mensen die net tot geloof komen, die staan ook in vuur en vlam voor Jezus, ze zijn ontzettend fanatiek. Daarnaast zien ze ook vaak dingen in hun leven gebeuren die ik niet zo vaak zie. Ik had een vriend die niet heel erg lang daarvoor tot geloof gekomen was, die had zeer regelmatig dat mensen genazen als hij voor ze bad. Mensen die uit rolstoelen opstonden, oren die weer open gingen en nog meer van dat soort dingen. Zoiets zie je ook vaak gebeuren bij mensen die net een geestelijke gave gaan ontdekken. Ze zien dat God er krachtig doorheen werkt. Toen ik net de gave van profetie ontdekte, had ik bij bosjes woorden voor mensen die ook nog eens erg vaak raak waren. Dat is echt super goed.

Wat merk je als je de aanmaakhoutjes een tijdje laat branden? à Het brandt fel en kort. Als je aanmaakhoutjes aansteekt en je komt na een kwartier terug, dan zijn ze weer uit. Zo is het ook met geestelijke gaven, als je er niets mee doet, doven ze vanzelf weer uit (als jij een profetie krijgt, maar je sluit jezelf ervoor af, zal je ook steeds minder horen).

Wat moet je doen om het vuurtje brandend te houden? à Je hebt ander hout nodig, grotere blokken. Je moet investeren in je vuurtje en grotere blokken hout op het vuur gooien. Als je op gezette tijden een blokje hout investeert in je vuurtje, dan blijft het vuurtje lekker branden. Anderen kunnen zich dan goed aan je warmen en jij kan er zelf ook lekker van genieten.

Zo is het dan ook weer met die geestesgaven. Jij moet investeren om die verder te ontwikkelen. Net zoals die knecht die 5 talenten had gekregen, die ging investeren om ervoor te zorgen dat die 5 talenten zouden gaan groeien. Maar hoe groei je nou met geestesgaven? Er zijn ongelofelijk veel boeken geschreven over verschillende geestelijke gaven (sommige zijn drama, maar er zijn er veel die goed zijn), lees boeken over de geestelijke gaven die jou aanspreken. Daarnaast is het goed om anderen op te zoeken die dezelfde geestelijke gave hebben.

Onderwijs
Profetie
Evangelisatie
Zoekend?

Bespreek tijdens de verdieping, met vrienden of bekenden wat zij denken wat jouw geestelijke gaven zijn. Vaak zijn het dingen die mensen wel zien en jij misschien zelf ook wel een beetje denkt, maar is het wel fijn dat er een bevestiging komt. Maar ga vervolgens investeren in die gave. Jezus zal ons aan het einde van ons leven vragen; “Wat heb jij gedaan met de talenten die ik je gegeven heb?” Ik zal dan graag willen kunnen zeggen dat ik heb geïnvesteerd en er meer van heb kunnen maken.

Aan jou is het de keuze om te gaan investeren, iemand anders kan het niet voor je doen. De bijbel geeft een belofte dat als je investeert dat er rendement zal gaan komen.

Als mijn vuurtje lekker brand, dan kan ik uiteindelijk dit blok op het vuur gooien. Dit is een erg groot blok, stevig en solide. Hij heeft veel massa en zal goed kunnen branden. Het kost even tijd voordat hij brandt, maar als hij dan brandt doet hij dat ook lang.

Er kan een situatie in je leven voorkomen dat je dit blok erop hebt gegooid en vervolgens niets meer met het vuurtje hebt gedaan. Het vuurtje kan wat uitdoven en misschien zie je wel helemaal geen vlammen meer. Het voordeel van grotere blokken is dat ze ontzettend lang blijven nagloeien.

Een beetje vuurstoker onder ons weet dat als iets gloeit het nog niet uit is. In 2 Timotheüs 1:6 zegt Paulus tegen Timotheüs dat hij de genadegaven die God onder handoplegging van Paulus heeft gegeven aan Timotheüs aan moet wakkeren. Dat sloot aan bij de verbeelding van die tijd. Een vuurtje aanwakkeren.

Ik heb regelmatig een vuurtje moeten aanwakkeren in onze tuin, omdat ik niet goed aan het opletten was geweest. Dat doe je als volgt: Je neemt wat kleine aanmaak houtjes, die leg je bij het gloeiende deel van het grote blok, vervolgens blaas je tegen het houtblok. Vervolgens zie je het gebeuren dat het hout weer fel begint te gloeien, er komt weer hitte. Er komen weer vlammen en de aanmaakhoutjes gaan in de fik. Vervolgens investeer je weer een wat groter blok wat vlam vat en dan gaat het grote stuk hout ook weer branden.

Denk voor jezelf eens na hoe je zou kunnen gaan ontwikkelen in je geestelijke gaven. Misschien is het goed om met een paar mensen bij elkaar te komen en te gaan leren over die geestelijke gave en ontwikkelen jullie je geestesgaven verder door. Als het dan niet je geestesgave blijkt te zijn, dan stop je er gewoon mee en ga je weer verder op zoek naar jouw echte geestesgave. Kijk ik even naar mijn eigen leven, dan ben ik erachter gekomen dat profetie niet direct de belangrijkste gave is die ik heb. Ik heb er een tijdje in geïnvesteerd, maar ik heb die investeringen op een wat lager pitje gezet. Ik investeer nu weer in andere dingen waarvan ik geloof dat die nu mijn geestesgave zijn. Zo ben ik nu één van de drie oudsten hier in de kerk en investeer ik daarin. Ik merk dat ik nog veel te leren heb in leiderschap en dat probeer ik te leren.

Ik wil dat je jezelf de vraag stelt. Wat zou er gebeuren als jij je geestelijke gaven (opnieuw) zou in gaan zetten voor de kerk? Wat voor een effect zou dit gaan hebben op de kerk? Stel je voor dat we met de ongeveer 30-35 mensen waarmee we normaal gesproken op zondag bij elkaar komen allemaal onze geestelijke gaven in gaan zetten, wat zou God dan kunnen gaan doen? Als dat een cultuur wordt in onze kerk dat iedereen zijn geestelijke gaven inzet? Wat voor een effect zou dat gaan hebben op de zondag? Wat voor effect op de wijk om ons heen? Of op de dagen door de weeks, waarin we net zo goed kerk zijn als nu? Wat voor een effect zou dat gaan hebben als we uitgroeien naar 100 leden of meer? We hoeven niet te kijken naar wat andere kerken allemaal doen, we mogen hen zegenen voor de gaven die zij van God hebben gekregen en inzetten. Kijk naar jouw eigen leven, kijk naar jouw geestelijke gaven, de talenten uit het verhaal, wil jij ze inzetten ten behoeve van de kerk en haar missie? Als je nog niet weet wat jouw gaven zijn, wil je gaan ontdekken wat jouw gaven zijn, zodat je ze kan inzetten? Wil je met God die uitdaging aan gaan om de talenten die Hij je gegeven heeft in te zetten?

 

 

]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                  ]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                  ]]> clean No no no 41:52 Marten Jan Het negende gebod http://evangelischekerk-utrecht.nl/het-negende-gebod/ Sun, 13 May 2018 20:03:15 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1560 Read More]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>
clean No no no 36:23 Gastspreker
De genade van God http://evangelischekerk-utrecht.nl/de-genade-van-god/ Sun, 06 May 2018 20:13:23 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1557 clean No no no 37:13 Joop Bakker Vrij zijn doe je samen! http://evangelischekerk-utrecht.nl/vrij-zijn-doe-je-samen/ Sun, 29 Apr 2018 09:58:09 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1553 clean No no no 42:27 Marco Koffeman Genade http://evangelischekerk-utrecht.nl/genade-3/ Sun, 22 Apr 2018 17:49:22 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1550 Read More]]> De voorgaande keren dat ik heb gesproken, sprak ik over genade. Dat heeft te maken met het feit dat we in deze super mooie locatie zitten. Deze locatie heeft ons als kerk midden in de wijk gezet. Het helpt ons om nog meer naar buiten gericht te worden, maar heeft ook een lage drempel voor mensen om binnen te komen. Door de weeks komen hier al mensen uit de wijk en als op zondag de deur open gaat, komen ze ook gewoon binnen. Alvast een mooie uitdaging voor jezelf om naar buiten gericht te zijn als je hier op zondag bent. Zie je mensen langs lopen, nodig ze uit voor de koffie. Je bent niet meteen verplicht ze te bekeren, maar mensen mogen in de kerk ervaren wie Jezus is. Op het moment dat mensen God ontmoeten, dan zullen ze gaan veranderen.

Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dat hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2 en dat zoeken we nu weer op.

Galaten 2:1-10 (Basic Bijbel): 1 Pas 14 jaar later ging ik weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. 2 Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente in Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. 3 En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. 4 Dit kwam ter sprake, omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Zij wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. 5 Maar we hebben hun geen kans gegeven. Want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. 6 Maar de leiders van de gemeente (het maakt mij niets uit wat ze daarvóór waren, want voor God zijn alle mensen gelijk) hebben mij geen andere taak gegeven. 7 Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. 8 God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. 9 Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jakobus, Petrus en Johannes (de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem) tegen mij dat ze het helemaal met me eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af, dat wíj naar de niet-Joodse volken zouden gaan, en zíj naar de Joden. 10 Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.

Zullen we bidden?

Graaf even goed in je geheugen van de afgelopen ruim 40 jaar.

Kijken we naar de belangrijke events in de Christelijke geschiedenis. Welke zijn dat?

Wat we zojuist gelezen hebben, wordt weergegeven in het plaatje op de dia. Of het er daadwerkelijk zo heeft uitgezien weet ik niet. Maar het geeft in ieder geval een beeld hoe het eruit zou kunnen hebben gezien. Voor mensen zoals ik die beeldend zijn ingesteld helpt dat wellicht.

Dit is een van de meest belangrijke momenten in de geschiedenis. Eenheid tussen de eerste Apostelen is bereikt en het evangelie is gevrijwaard van zijn eerste bedreigingen. Met elkaar kunnen we wel gaan concluderen dat voor de eerste en grootste evangelist voor de heidenen, het meest essentiële was om het evangelie kloppend te hebben. Geheel kloppend, zonder dat hier ook maar een spelt tussen te krijgen zou zijn. Anders zou Paulus kunnen zeggen dat hij tevergeefs zou lopen of gelopen zou hebben.

Als we kijken naar dit stuk, gaan we een paar punten met elkaar behandelen.

 1. Paulus had zelf geen twijfel over de waarheid.

Op basis van het eerste stuk wat Paulus zegt, zou je kunnen opmaken dat Paulus twijfelde. “Ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen.” Daaruit zou je kunnen opmaken dat Paulus twijfelde over zijn evangelie.

Als we kijken naar de hele context van de Galatenbrief en het leven van Paulus dan valt in het leven van Paulus op dat hij op een bizarre manier is geroepen door Jezus. Paulus was op weg naar Damascus om daar Christenen te gaan vervolgen. Voordat hij bij Damascus was werd Paulus getroffen door een helder licht, hij viel van zijn rijdier af en had een ontmoeting met Jezus. In Galaten 1 zegt Paulus ook dat hij geroepen was, niet door mensen, maar door Jezus. Vervolgens zegt Paulus dat hij zijn evangelie niet van mensen heeft ontvangen, maar door een openbaring van Jezus Christus. Als je van Jezus zelf het evangelie uitgelegd hebt gekregen, dan heb je niet ineens twijfel of je wel het juiste evangelie verkondigd. Zo is de Paulus die we leren kennen door zijn brieven en door het Bijbelboek Handelingen heen niet.

Paulus was in eerste instantie een overtuigd vervolger van de kerk, daarna was hij een nog overtuigder verkondiger van het evangelie. Dan kan het niet zo zijn dat hij ineens onzeker zou worden. Paulus zegt in vers 2: En ik ging op grond van een openbaring. Paulus heeft in eerste instantie het evangelie door een openbaring ontvangen en vervolgens heeft Paulus een openbaring ontvangen dat hij naar Jeruzalem moet gaan om de Apostelen te ontmoeten.

Deze openbaringen laat zien dat Paulus een Apostel was; hij stond in directe verbinding met God en had het evangelie zelf uit de mond van de zichtbare Jezus gehoord. Het zou ook raar zijn om, wanneer je twijfelt over de waarheid van je boodschap, 14 jaar te wachten om hierin actie te ondernemen. Daarnaast zou het ook in tegenstelling zijn met hetgeen wat Paulus in zijn brief zelf schrijft. Hij zegt dat de Galaten zelfs hem zouden moeten afwijzen als hij een ander evangelie zou komen verkondigen dan wat hij tot dan toe had gedaan.

Conclusie: Paulus had geen twijfel over de waarheid. Hij wilde zeker weten dat hetgeen wat de apostelen in Jeruzalem zeiden wel overeen kwam met zijn evangelie, anders was er een probleem.

 1. Paulus wilde zeker weten dat hij niet ten onrechte geploeterd had.

Wat stond op het spel? De eenheid in de kerk. Paulus stond bekend om het feit dat hij ONTZETTEND fel van leer trok tegen iedereen die ook maar iets van de wet om gered te worden de kerk in wilde brengen. Dit ondanks de wetenschap dat zijn tegenstanders schermden met het feit dat zij afgezanten waren van de Apostelen in Jeruzalem. Als deze dwaalleraren, zoals we ze ook kunnen noemen, gelijk zouden hebben gekregen was er sprake geweest van een groot probleem. Stel je voor dat de Apostelen in Jeruzalem hadden gezegd dat de ongelovigen inderdaad besneden zouden moeten worden om gered te kunnen worden, dan was in het fundament van de kerk een scheur ontstaan.

Je ziet hier twee kanten van het spectrum bij elkaar komen. Aan de ene kant zien we Paulus die heel duidelijk neerlegt: “Het evangelie van geloof in Jezus is bestemd voor mensen uit alle culturen” en aan de andere kant zien we zijn tegenstanders staan die zeggen: “niet alle Joden zijn christenen, maar alle christenen moeten wel Joods worden”. Stel je nou eens voor dat de Apostelen in Jeruzalem niet heel duidelijk stelling genomen zouden hebben tegen de mensen die aan de kant van Paulus tegenstanders stonden, dan was er een scheur in de kerk gekomen.

Stel je voor dat op een zondag hier iemand binnenkomt om te spreken. Die persoon komt hier vooraan staan en zegt iets als: “Om bij Jezus te horen, moet je Hem aannemen”, dan vinden we dat goed. Maar zegt hij: “Om bij Jezus te horen, moet je Hem aannemen en iedere zondag naar de kerk komen.” Dan zit daar misschien maar een klein nuance verschil in, want het komen naar de kerk is ontzettend goed voor de gelovige. Het bouwt je op, het versterkt je en je kan leren van elkaar. Genoeg andere redenen waarom het goed zou zijn om naar de kerk te komen. Maar als iemand verkondigd dat je dit moet doen “om bij Jezus te horen”, dan zullen we daar ver afstand van nemen. Want in dat geval doe je af aan het evangelie, dan is het evangelie nutteloos, omdat er eigen werken in komen. Je kan alleen maar gered worden door het werk van Jezus aan te nemen, meer niet. (denk nog even aan het voorbeeld van de sommen die ik de vorige keer gegeven heb).

De theoloog John Stott zei dit: “Het was één ding voor de leiders in Jeruzalem om toestemming te geven voor de verkondiging onder de heidenen, maar konden ze instemmen met toewijding aan Chrustus zonder Jodendom? Was hun visie weids genoeg om het evangelie van Christus niet als een vernieuwingsbeweging binnen het Jodendom te zien, maar als goed nieuws voor de hele wereld, en om de kerk van Christus te zien …. Als het internationale huisgezin van God?”

De conclusie kan zijn, zoals we net hebben gelezen, dat de Apostelen aan de kant van Paulus stonden en in de kerk eenheid was. Eenheid in het fundament van de kerk, daar hebben we nu nog steeds het profijt van.

 1. Waarom privé?

Soms is het goed om, wanneer je verwacht dat ergens een zware discussie over gaat komen, zaken in privé te bespreken. Zoals gezegd had Paulus veel tegenstanders, die ook in de kerk in Jeruzalem waren. Wellicht waren ze met Paulus meegegaan naar Jeruzalem, dat verteld de brief niet. Maar aan de hand van vers 4 en 5, waarin wordt verteld dat de valse broeders binnengekomen waren om de vrijheid die we hebben gekregen te bespioneren en ons weer tot slaven te maken. Maar ook Paulus opzij hebben geprobeerd te duwen (letterlijk of figuurlijk maakt niets uit). Er was veel druk op deze ontmoeting. De dwaalleraren die probeerden te bewerkstelligen dat de gelovigen zich zou laten besnijden, zouden wellicht de boel op gaan hitsen en niet echt in zijn om rustig te gaan luisteren naar de uiteenzettingen van Paulus.

Op mijn werk heb ik ook best vaak een discussie gehad met bepaalde mensen. Die waren het niet eens met de kant die ik wilde dat het onderzoek op zou gaan. Kan, want er zijn meerdere inzichten. Ik sta daar normaal gesproken best open voor. Maar op het moment dat dit een discussie zou gaan worden die anderen op een negatieve manier zou gaan beïnvloeden, dan nam ik altijd de persoon met wie ik een discussie had apart om los van de groep te gaan discussiëren. Dat zorgt voor rust op een afdeling en uiteindelijk ook voor een eenduidig beeld wat naar buiten gebracht wordt als de discussie over is. Ook wanneer bijvoorbeeld de chefs het niet eens zouden zijn, dan trekken ze zich even met elkaar terug om het met elkaar eens te worden.

Wij mogen hier ook van leren. Als je het idee hebt dat iemand de verkeerde kant op gaat met zijn theologie, of de richting waar we als kerk heen gaan in gevaar is, is het goed om hierover de genade van God te zoeken Hem om wijsheid te vragen en vervolgens leg je jouw punten voor (aan de persoon of wellicht aan ons als oudsten). Stel je voor dat we een rare theologie in de kerk neer zouden leggen, hoop en bid ik dat je (nadat je hierover met God gesproken hebt) naar ons toe zult komen en dit neer legt. Het is alleen de natuurlijke tendens van de mens om deze confrontatie uit de weg te gaan uit angst voor conflicten.

Het verlangen om gemak te hebben of de angst voor conflict hinderen ons om anderen te confronteren met datgeen wat we zien in hun leven. Dat komt niet voort uit geloof in Jezus en zijn ook geen vruchten van de Geest. Paulus zegt een klein stukje verder in Galaten 5 dat we de verlangens van het vlees moeten kruisigen door ons geloof op Jezus te stellen. Wanneer we dat doen, ervaren we ook een vrijheid om mensen met zaken te confronteren wanneer ze niet goed zijn. Dat mag je doen vanuit liefde en niet vanuit angst. Wanneer het hebben van onderlinge gezelligheid en vrede een doel op zich zou worden, dan zou dat een oppervlakkige en geestelijk niet productieve vrede zijn. Dat zou ons zwak maken, omdat we niet gewend zijn te wandelen in de Geest, maar in het vlees. Dat zorgt ervoor dat je bij tegenstand snel uit het veld bent geslagen en is dus niet productief.

Conclusie

 1. Waarom ging Titus mee?

Wat zou de reden geweest kunnen zijn dat Paulus benoemd dat hij Titus ook mee heeft genomen? Titus is niet meteen een erg grote man binnen de christelijke wereld op dat moment, Paulus en Barnabas wel. Waarom gaat Titus mee? Omdat hij HET voorbeeld is van het evangelie waar Paulus voor staat. Titus is een Griek en hij is niet besneden volgens de wetten van het oude verbond. Maar hij is wel een broeder in het geloof. Dat is de vrijheid waar Paulus voor staat. Titus is dus eigenlijk Paulus zijn testcase. Zullen de apostelen Titus dwingen om besneden te worden, of helemaal niet? Het werd geen theoretische verhandeling van theologie. In feite was dit de enige mogelijkheid om daadwerkelijk te testen waar de apostelen voor stonden, neem daadwerkelijk een mens mee die hieraan voldoet.

Als ik aan een dergelijk voorbeeld denk, dan moet ik altijd terugdenken aan de Relational Mission conferentie van vier jaar geleden.

Daar doet een dergelijke confrontatie van Paulus met de apostelen mij ook aan denken. In plaats van maar te zeggen dat we iets wel of niet moeten doen, worden ze met een feitelijk voorbeeld geconfronteerd. Het zou zomaar kunnen zijn geweest dat de apostelen nog niet met een dergelijke situatie geconfronteerd zijn geweest. Ze waren in Jeruzalem, de plek waar doorgaans joden kwamen. Dus ook bekeerde joden. Het zou dus zomaar kunnen dat ze de levensstijl van de bekeerde heidenen over het hoofd hadden gezien, dat verteld het verhaal niet en die conclusie kunnen we niet trekken. Het zou wel tot een mogelijkheid kunnen hebben behoren.

Aan het feit dat Titus niet besneden hoefde te worden kunnen we een hele belangrijke conclusie ontlenen. Door Gods genade deden de apostelen wat van hen verlangd werd. Ze brachten datgene wat ze verkondigden ook daadwerkelijk in praktijk. Als je dat dan in het grote plaatje van de bijbel bekijkt is het heel logisch, maar kan je ook zien dat dit consequenties heeft voor ons denken over God en hoe wij naar Hem mogen kijken. De bijbel leert ons dat God ons al voordat Hij de wereld schiep heeft uitgekozen om Zijn kinderen te zijn. Bij Adam en Eva kwam de zonde de wereld in, maar God had Zijn reddingsplan al klaar. Door de dood en opstanding van Jezus, door deze kerkvergadering heen, door zo’n 2000 jaar aan kerkgeschiedenis en ook mijn preek vandaag. God heeft gewerkt “opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven”. Dat deed Hij uit liefde voor jou en mij. Dan is Hij het toch ook waard om jouw liefde te ontvangen? Misschien heb je het wel nog nooit gedaan, maar je mag Jezus aannemen in je leven. Wanneer jij het offer van Jezus aanneemt, dan sta je rein tegenover God en ben je Zijn kind. Dat is dus niet een leven vol met regeltjes, maar een leven vol van Liefde en vrijheid. Als jij die keuze nog niet hebt gemaakt, dan nodig ik je van harte uit om die keuze te maken.

Conclusie: Titus hoefde dus niet besneden te worden. Paulus verteld dat niemand hem tot iets verplichtte. De apostelen in Jeruzalem waren het erover eens dat het alleen gaat om geloof in Jezus en niet om andere handelingen om gered te worden. Stel je voor dat Titus wel besneden had moeten worden, dan betekend dit dus dat het evangelie waardeloos zou zijn. Dan zou dat hebben betekend dat je toch nog eigen werken zou kunnen doen om gered te worden. Dan zouden we alsnog in angst moeten leven of we zelf wel genoeg zouden doen. Dat is dus niet het geval! Vrijheid!

 1. Welke vraag kreeg Paulus wel mee?

Paulus kreeg de broederhand toegereikt van Jakobus, Petrus en Johannes. Ze spraken met elkaar af dat Paulus naar de heidenen zou gaan en Petrus naar de joden. Een hele mooie werkverdeling die ook nog eens veel eenheid laat zien. Misschien heb je het zelf wel eens gemerkt, maar je hebt veel meer gemeen met een christen in Afrika dan je buurman. Ik merk dit zelf wanneer ik bij een willekeurige bijeenkomst ben van Newfrontiers. Ik weet dat ik in 2011 in Brighton was, ik zat met een man uit Afrika, Azië en UK te praten en we hadden een eenheid met elkaar. Dat is een hele andere eenheid dan die ik heb met mijn buurman.

Uit de broederhand die Paulus kreeg, werd duidelijk dat Paulus zijn evangelie overeenkwam met het evangelie wat de apostelen in Jeruzalem verkondigden. Dat was meteen heel duidelijk naar de dwaalleraren dat zij dus geen gelijk hadden. Daarnaast was dit het teken dat Paulus werd geaccepteerd als apostel door de apostelen in Jeruzalem. Petrus schrijft zelfs in één van zijn brieven dat hetgeen wat Paulus schrijft een direct onderdeel van de bijbel is. Bedenk je eens de opluchting die Paulus heeft gehad toen hij eenmaal die broederhand toegestoken kreeg. Er was eenheid. Hij had niet voor niets gestreden en gewerkt. De dwaalleraren hadden dus geen opdracht vanuit Jeruzalem en vertegenwoordigden dus niet de boodschap van de apostelen. Om terug te komen op mijn eerste vraag, de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, dan is dit daar dus één van. Het fundament was dus niet gesplitst, het was één fundament. Jezus. Het was een geweldige dag voor de kerk, een geweldige dag voor het evangelie en een geweldige dag voor ons nu. Was dit niet gebeurd, dan was het evangelie niet eenduidig geweest, was er verdeeldheid geweest en was er nu geen kerk geweest.

Paulus kreeg één hele duidelijke opdracht mee toen hij de broederhand had gekregen. Hij moest denken aan de armen. Daarbij beschrijft hij zich hier ook erg voor inzette. Dat is ook zichtbaar in de hele bediening van Paulus, hij is druk bezig om overal grote collectes op te halen voor de armen. De armen die zich in Jeruzalem bevonden. Dat was dus geen rare opdracht die Paulus meegekregen had van de apostelen in Jeruzalem. Het was een opdracht die Jezus zelf meegaf, die we door de hele bijbel terug zien komen, dat we moeten zorgen voor de armen. Hoe we dat praktisch kunnen maken kom ik een andere keer op terug, maar het was wel een duidelijke boodschap.

Ik wil afsluiten met het stellen van een paar vragen waar je over na mag denken (misschien zo ook wel een goede om over te hebben bij de koffie).

 1. Als God werkte vóór de grondlegging van de wereld, in de dood en opstanding van Jezus, tijdens deze vergadering in Jeruzalem, in de afgelopen 2000 jaar van kerkgeschiedenis, en in mijn boodschap van vandaag, “opdat de waarheid van het evangelie bewaard zou blijven”. Is het dan niet zo dat Hij van je houdt en jouw geloof verdiend? Wil je het offer van Jezus aannemen?
 2. Als je terugkijkt naar je eigen leven, op welke manier heb jij geloofd in de leugen dat jij iet bij kon dragen aan jouw redding? Misschien niet door een besnijdenis, maar wel door een één of andere christelijke regel. Ben je daar vrij van, of moet je hier nog afstand van nemen?
 3. Stel je voor dat je nu de vraag krijgt of jij gered bent, kan je daar volmondig ja op zeggen of probeer je zelf nog iets te presteren? (opmerking Mike dat God niet gedesillusioneerd is over ons).
 4. Het evangelie wat jij kent en verteld aan anderen, is dat vrij van ballast? Wil je met mij de uitdaging aan gaan om het evangelie laagdrempelig, maar wel op waarheid berust, te houden en God te vragen om mogelijkheden om dit te delen?

Zullen we met elkaar bidden?

]]>
De voorgaande keren dat ik heb gesproken, sprak ik over genade. Dat heeft te maken met het feit dat we in deze super mooie locatie zitten. Deze locatie heeft ons als kerk midden in de wijk gezet. Het helpt ons om nog meer naar buiten gericht te worden, maar heeft ook een lage drempel voor mensen om binnen te komen. Door de weeks komen hier al mensen uit de wijk en als op zondag de deur open gaat, komen ze ook gewoon binnen. Alvast een mooie uitdaging voor jezelf om naar buiten gericht te zijn als je hier op zondag bent. Zie je mensen langs lopen, nodig ze uit voor de koffie. Je bent niet meteen verplicht ze te bekeren, maar mensen mogen in de kerk ervaren wie Jezus is. Op het moment dat mensen God ontmoeten, dan zullen ze gaan veranderen.

Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dat hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2 en dat zoeken we nu weer op.

Galaten 2:1-10 (Basic Bijbel): 1 Pas 14 jaar later ging ik weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. 2 Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente in Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. 3 En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. 4 Dit kwam ter sprake, omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Zij wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. 5 Maar we hebben hun geen kans gegeven. Want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. 6 Maar de leiders van de gemeente (het maakt mij niets uit wat ze daarvóór waren, want voor God zijn alle mensen gelijk) hebben mij geen andere taak gegeven. 7 Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. 8 God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. 9 Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jakobus, Petrus en Johannes (de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem) tegen mij dat ze het helemaal met me eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af, dat wíj naar de niet-Joodse volken zouden gaan, en zíj naar de Joden. 10 Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.

Zullen we bidden?

Graaf even goed in je geheugen van de afgelopen ruim 40 jaar.

Kijken we naar de belangrijke events in de Christelijke geschiedenis. Welke zijn dat?

Wat we zojuist gelezen hebben, wordt weergegeven in het plaatje op de dia. Of het er daadwerkelijk zo heeft uitgezien weet ik niet. Maar het geeft in ieder geval een beeld hoe het eruit zou kunnen hebben gezien. Voor mensen zoals ik die beeldend zijn ingesteld helpt dat wellicht.

Dit is een van de meest belangrijke momenten in de geschiedenis. Eenheid tussen de eerste Apostelen is bereikt en het evangelie is gevrijwaard van zijn eerste bedreigingen. Met elkaar kunnen we wel gaan concluderen dat ]]> De voorgaande keren dat ik heb gesproken, sprak ik over genade. Dat heeft te maken met het feit dat we in deze super mooie locatie zitten. Deze locatie heeft ons als kerk midden in de wijk gezet. Het helpt ons om nog meer naar buiten gericht te worden, maar heeft ook een lage drempel voor mensen om binnen te komen. Door de weeks komen hier al mensen uit de wijk en als op zondag de deur open gaat, komen ze ook gewoon binnen. Alvast een mooie uitdaging voor jezelf om naar buiten gericht te zijn als je hier op zondag bent. Zie je mensen langs lopen, nodig ze uit voor de koffie. Je bent niet meteen verplicht ze te bekeren, maar mensen mogen in de kerk ervaren wie Jezus is. Op het moment dat mensen God ontmoeten, dan zullen ze gaan veranderen.

Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dat hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2 en dat zoeken we nu weer op.

Galaten 2:1-10 (Basic Bijbel): 1 Pas 14 jaar later ging ik weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. 2 Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente in Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. 3 En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. 4 Dit kwam ter sprake, omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Zij wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. 5 Maar we hebben hun geen kans gegeven. Want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. 6 Maar de leiders van de gemeente (het maakt mij niets uit wat ze daarvóór waren, want voor God zijn alle mensen gelijk) hebben mij geen andere taak gegeven. 7 Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. 8 God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. 9 Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jakobus, Petrus en Johannes (de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem) tegen mij dat ze het helemaal met me eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af, dat wíj naar de niet-Joodse volken zouden gaan, en zíj naar de Joden. 10 Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.

Zullen we bidden?

Graaf even goed in je geheugen van de afgelopen ruim 40 jaar.

Kijken we naar de belangrijke events in de Christelijke geschiedenis. Welke zijn dat?

Wat we zojuist gelezen hebben, wordt weergegeven in het plaatje op de dia. Of het er daadwerkelijk zo heeft uitgezien weet ik niet. Maar het geeft in ieder geval een beeld hoe het eruit zou kunnen hebben gezien. Voor mensen zoals ik die beeldend zijn ingesteld helpt dat wellicht.

Dit is een van de meest belangrijke momenten in de geschiedenis. Eenheid tussen de eerste Apostelen is bereikt en het evangelie is gevrijwaard van zijn eerste bedreigingen. Met elkaar kunnen we wel gaan concluderen dat ]]> clean No no no 38:39 Marten Jan Onderweg naar onze bestemming http://evangelischekerk-utrecht.nl/onderweg-naar-onze-bestemming/ Sun, 15 Apr 2018 19:12:57 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1545

Vanochtend sprak Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Heb je hem gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/52NnSyEz95

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 15, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Heb je hem gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/52NnSyEz95

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 15, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Heb je hem gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/52NnSyEz95

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 15, 2018

 

]]>
clean No no no 40:24 Marten Jan
Eerst zien, dan geloven http://evangelischekerk-utrecht.nl/eerst-zien-dan-geloven/ Sun, 08 Apr 2018 12:31:01 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1534 Read More]]>

Marco Koffeman sprak vanochtend over "Eerst zien, dan geloven" in het Hart van Hoograven. Wel je daar meer over weten? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 om na te luisteren! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zjqfwja7So

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 8, 2018

 

]]>

Marco Koffeman sprak vanochtend over "Eerst zien, dan geloven" in het Hart van Hoograven. Wel je daar meer over weten? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 om na te luisteren! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zjqfwja7So

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 8, 2018

 

]]>

Marco Koffeman sprak vanochtend over "Eerst zien, dan geloven" in het Hart van Hoograven. Wel je daar meer over weten? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 om na te luisteren! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zjqfwja7So

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 8, 2018

 

]]>
clean No no no 40:06 Marco Koffeman
Pasen http://evangelischekerk-utrecht.nl/pasen/ Sun, 01 Apr 2018 12:17:44 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1531 Read More]]>

Vandaag een erg gezellige paas ochtend gehad in het hart van Hoograven! Met elkaar vierden we de opstanding van Jezus, waardoor wij leven hebben gekregen. Bas Visser uit Berkel sprak en we hadden lekker eten, goede muziek en een aantal gasten. #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/ZpK86CLbBi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 1, 2018

 

]]>

Vandaag een erg gezellige paas ochtend gehad in het hart van Hoograven! Met elkaar vierden we de opstanding van Jezus, waardoor wij leven hebben gekregen. Bas Visser uit Berkel sprak en we hadden lekker eten, goede muziek en een aantal gasten. #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/ZpK86CLbBi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 1, 2018

 

]]>

Vandaag een erg gezellige paas ochtend gehad in het hart van Hoograven! Met elkaar vierden we de opstanding van Jezus, waardoor wij leven hebben gekregen. Bas Visser uit Berkel sprak en we hadden lekker eten, goede muziek en een aantal gasten. #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/ZpK86CLbBi

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) April 1, 2018

 

]]>
clean No no no 32:02 Gastspreker
De Rivier http://evangelischekerk-utrecht.nl/de-rivier/ Tue, 20 Mar 2018 14:18:47 +0000 Peter Koelman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1464 Read More]]> full Introductie

De kerntekst van vandaag is te vinden in Jesaja 44:3-5.

Wanneer ik naar mijn werk rij in Vianen, dan rijd ik over een brug over de Lek. Dat is echt een schitterend stukje van Nederland. Wanneer ik daar overheen rij en naar rechts kijk, dan zie ik dit landschap. En ik ben gefascineerd door deze boom! Soms, wanneer de rivier buiten haar oevers treedt, dan staat deze boom schijnbaar midden in de rivier. Ik vind dit een schitterend beeld. Deze boom staat geworteld aan de rivier. Wat een leven! Altijd genoeg voeding. “Oh, ik krijg wat dorst, even m’n kleine teenworteltje in het water dopen”. Altijd genoeg zon, mooi uitzicht. Als ik boom was, dan had ik hier willen staan!

En dit is het plaatje waar we vandaag de preek mee uitbeelden. We gaan het hebben over leven aan de rivier van de heilige Geest.

De familie God

Eerst een stukje achtergrond over de heilige Geest. God is een drie-eenheid. God legt zichzelf uit als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. De relatie tussen deze personen in één God wordt dus door God zelf beschreven als een familie. De perfecte familie waarin liefde, respect, gehoorzaamheid, aandacht, luisteren en wederzijdse onderwerping het perfecte voorbeeld zijn. Familie is een idee van God, niet van cultuur.

Het concept van de drie-eenheid is enorm lastig te bevatten. Er is maar 1 God daar is de bijbel glashelder over. “Hoor o Israël, de Heer jullie God is één”. Maar dezelfde bijbel laat ook de verschillende personen van deze ene God zien. Het gaat deze preek te ver om de drie-eenheid uit te leggen, als ik dat al kon. Een kernachtige samenvatting van de drieenige God uit de bijbel is deze:

 1. God is drie personen.
 2. Elk persoon is volledig God
 3. Er is één God.

Als we één van deze drie verklaringen loslaten komen we op een dwaalleer terecht. We houden ons even bij de hoofdlijnen. God is dus drie in één. Welke personen zijn er in de drie-eenheid?

God is de vader, het hoofd van het gezin, de familie.

God is de zoon, altijd al geweest, bij de schepping van de aarde al aanwezig. Deze Zoon werd naar de aarde gestuurd door de Vader, is daar mens geworden en wordt Jezus genoemd.

God is de Heilige Geest, door Jezus naar ons mensen gestuurd nadat Jezus terug is gekeerd naar de hemel.

De vader en de zoon, daar kunnen we prima aan relateren. Jezus is het meest eenvoudig, als we de bijbel lezen dan lijkt Jezus op aarde het meeste op ons. Jezus kan de meest bizarre wonderen verrichten en we hebben er een beeld bij. Als voorbeeld zal ik een verhaal uit de bijbel vertellen.

Een goede vriend van Jezus was terminaal ziek geworden. Jezus was een heel eind daarvandaan aan het onderwijzen en WhatsApp hadden ze nog niet. De zussen van deze man stuurden dus iemand naar Jezus om te vertellen dat zijn vriend ernstig ziek was. De man reisde over de stoffige wegen totdat hij Jezus vond. Toen Jezus zijn verhaal hoorde zei hij: Luister, maar dat komt wel goed, tot eer van God. En Jezus ging verder met onderwijs geven, pas na twee dagen zij hij tegen zijn leerlingen: kom, we gaan. Onze vriend Lazarus is in slaap gevallen, ik ga ‘m wakker maken. Oh, zeiden de leerlingen, das goed nieuws. Als hij slaapt zal t wel beter gaan met ‘m. Nee, zei Jezus, ik bedoel dat hij dood is. Jezus reist dus met de leerlingen over de stoffige wegen naar het huis van zijn vriend. Daar aangekomen is iedereen in rouw, de zussen zijn ontroostbaar en Jezus zelf houdt het ook niet droog wanneer hij hun verdriet ziet. Laat eens zien waar jullie hem hebben neergelegd, vraagt hij dan zacht. Ze brengen hem nar een grot, waar een steen voor gerold is. Jezus loopt ernaartoe en zegt: Haal die steen weg. Eh, Jezus, hij is al 4 dagen dood! De stank zal niet te harden zijn! Maar op aandringen halen ze de steen voor het graf weg en Jezus roept naar binnen: “Lazarus, kom naar buiten!”

Dan verstomt het gehuil en geroezemoes van de mensen om het graf. Wat zien ze daar bewegen? Er strompelt een figuur naar buiten, ingewikkeld in doeken. Jezus zegt tegen de stomverbaasde omstanders: Zeg, maak die doeken eens los, en laat ‘m lopen. De zussen zijn dol van geluk, het verdriet is weggesmolten. En Jezus zal breed geglimlacht hebben toen hij zijn goede vriend weer zag.

Je merkt dat we ons dit verhaal makkelijk kunnen inbeelden, Jezus is een mens zoals wij.

De Vader vreemd genoeg ook. Dat komt omdat Jezus ons introduceert aan zijn Vader. De eerste keer dat God als Vader wordt genoemd is toen Jezus 12 jaar oud was. Net 12 jaar oud sneakt Jezus onder de aandacht van zijn ouders weg en blijft alleen in Jeruzalem, waar zijn ouders hem pas na drie(!) dagen in de tempel in Jeruzalem terugvinden. Ouders, kun je je dat voorstellen! Alsof je je kind in Rome kwijtraakt en pas na drie dagen terugvindt in het Vaticaan. De ouders, zwaar ongerust, boos en dolgelukkig, zeggen: Wat heb je ons aangedaan, jongen! Waarop de 12-jarige Jezus antwoord: “Je had toch kunnen weten dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Van mij had deze 12-jarige Jezus een flinke portie huisarrest gekregen.

Jezus vertelde hier op aarde over zijn relatie met zijn Vader in termen die we kunnen begrijpen. Een voorbeeld nemen aan zijn Vader, gehoorzamen, luisteren, praten, van ontvangen. Er wordt in de bijbel gesproken over de troon van de Vader, de rechterhand van de Vader, de uitspraken van de Vader (“Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik mij vreugde”). Daardoor krijgen we een beeld van God dat begrijpelijk is. Het is wat minder duidelijk dan Jezus, maar we krijgen een indruk.

Maar de Heilige Geest, dat is een ander verhaal! Bij de Heilige Geest hebben we niet zo’n duidelijk beeld. Heilige Geest, wat is dat eigenlijk, wat moet ik me daarbij voorstellen? Als de familie God nu was uitgelegd als “vader, zoon en dochter”, of “vader, moeder en zoon”, of desnoods “vader, zoon en de huiskat”, dan hadden we nog een referentie aan de derde persoon van onze ene God.

Maar dat hebben we niet met de term “Heilige Geest”.

Het is wanneer we naar de Heilige Geest kijken, dat we een ander beeld krijgen op de Vader en de Zoon. Want in hoeverre begrijpen wij nu eigenlijk de personen “Vader” en “Zoon”? Als Jezus Lazarus opwekt uit de dood, dan hebben we daar een beeld bij. Maar hebben we daar een begrip bij? Wie kan uitleggen wat hier is gebeurd? Een stinkend lijk wat al 4 dagen ligt te rotten staat op uit zijn graf omdat Jezus hem wakker maakt? God in al zijn heerlijkheid, almacht en volmaaktheid is niet te vatten in een beeld wat wij hebben.

Dat is precies wat we zo lastig vinden aan de Heilige Geest, daar hebben we geen beeld van dat we kunnen begrijpen. En dat is goed, we moeten ook nederig kunnen uitspreken: “Ik begrijp het niet, maar U bent God en U bent Goed”. Nadat Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel, stuurde God ons net die ene persoon die we niet kunnen begrijpen: De Heilige Geest.

De Heilige Geest

Goed, dit is een wat lange introductie, maar ik beloof jullie dat de rest niet zo lang zal duren… Die zal wel wat langer duren.

Terug naar de kerntekst van de preek, Jesaja 44:3-5.

Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.
Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.
Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water.

Het is belangrijk dat we een duidelijk beeld hebben van de heilige Geest, dus luister goed mee. De Bijbel spreekt in het Nieuwe Verbond over de Heilige Geest als de primaire aanwezigheid van God op aarde.

Het werk van de Heilige Geest is de actieve aanwezigheid van God te tonen, in de wereld, en specifiek in de kerk.

De Heilige Geest laat ons ook een “aanbetaling” zien. Een “aanbetaling” van de nog te komen volledige aanwezigheid van God in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Heilige Geest geeft ons nu al een deel van wat we nog niet helemaal hebben ontvangen.

In de bijbel wordt vaak “water” gebruikt als beeldtaal voor de heilige Geest. Zoals in de kerntekst vandaag.

In Jesaja 32 staat dat wanneer de Geest over ons wordt uitgegoten van boven, de woestijn, de wildernis een vruchtbaar veld zal worden. En dat veld wordt als een bos beschouwd.

Wanneer de Heilige Geest stroomt wordt de wildernis een bloeiend veld en dat bloeiende veld een bos.[1]

We kunnen 4 aspecten onderscheiden van het werk van de heilige Geest om te zegenen en God’s aanwezigheid aan te tonen. 4 aspecten in de “stroom van de Heilige Geest” zogezegd.

 • De Heilige Geest onthult
 • De Heilige Geest geeft kracht
 • De Heilige Geest zuivert
 • De Heilige Geest verenigt

1 De heilige Geest onthult

We kunnen een prekenserie houden over hoe de heilige Geest ons God’s aanwezigheid laat zien, hoe Hij openbaring geeft, hoe Hij ons leidt op een directe manier of een zachte manier, hoe Hij de atmosfeer in een ruimte kan veranderen, hoe Hij ons zekerheid kan geven, ons onderwijst en verlicht. Te veel om vandaag verder op in te gaan, die bewaren we voor een andere keer.

2 De heilige Geest geeft kracht

De Heilige Geest geeft kracht, in eerste instantie al door het leven dat Hij geeft. Waar de Heilige Geest komt daar is nieuw leven, beweging. Alles wat leeft wordt in stand gehouden door de Heilige Geest. “De Geest maakt levend, het lichaam dient voor niets”, zegt Jezus.[2] Als wij bijvoorbeeld in gebed de Heilige Geest vragen om zijn werk in de kerk te doen, dan is dat wat we vragen: geef leven.

Maar ook op heel persoonlijk vlak geeft de Geest kracht voor dienst in het Koninkrijk van God. In het Oude Testament staan legio voorbeelden van gewone mensen, kunstenaars, leiders en koningen die door de Geest kracht kregen voor hun taak. Toen kwam Jezus, vol van de kracht van de Heilige Geest. “U weet wat er is gebeurd,” zegt Petrus, “Hoe het begon, hoe God Jezus met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed”.[3] Vervolgens lezen we de fantastische verhalen van de eerste Christenen die door de Geest vol kracht het evangelie verkondigen en zelf wonderen verrichten. De Heilige Geest gaf ook geweldige kracht aan de preken van de vroege kerk, de discipelen verkondigden moedig en met veel kracht het woord van God. We weten ook dat de Heilige Geest door de woorden van het evangelie heen mensen van binnen raakt en veranderd. Dan komt er beweging, het begin van nieuw LEVEN.

Wat is een praktische toepassing voor ons om de KRACHT van de heilige Geest in ons leven te ontwikkelen? Wanneer je bidt, vraag dan de heilige Geest om je te leiden, nieuwe dingen te laten zien. Wanneer we voor elkaar bidden, vraag de heilige Geest om inzicht en woorden om de ander te bemoedigen. Wanneer we samen God lof prijzen, vraag de heilige Geest om kracht te geven aan de woorden. Kortom, vraag bij alles de heilige Geest, hij verlangt ernaar jou te leiden. Komende vrijdag op Enough is dat een mooie proeftuin. En Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente”[4].

3 De heilige Geest zuivert (heiligt)

Aangezien dit lid van de drie-eenheid de HEILIGE Geest wordt genoemd, ligt het nogal voor de hand dat heiliging, of zuivering van zonde een van zijn eerste activiteiten is. Op het moment dat we Christen werden was er een directe zuivering, een reiniging, heiliging en rechtvaardiging, door de heilige Geest.[5] Dat is niet het einde, maar het begin. Na de eerste breuk met de zonde brengt de Heilige Geest groei in ons leven. Hij zorgt dat de “vruchten van de Geest” beginnen te groeien in ons: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit zijn kenmerken van God. Door de Heilige Geest worden we steeds meer en meer veranderd naar het beeld van God.[6]

4 De heilige Geest verenigt

Een vierde aspect van de heilige Geest is dat hij verenigt. In het oude verbond kwam de Geest op personen en individuen, soms op een groepje mensen. Maar met Pinksterfeest, nadat Jezus terug was gegaan naar zijn Vader, stort de heilige Geest zich uit over een groep mannen en vrouwen in een bovenkamer. En ditmaal is het niet een eenmalige ervaring voor een select groepje mensen. Ditmaal wordt de Geest uitgestort over het begin van de Kerk van Jezus.

De mensen in de bovenkamer worden op slag verenigd met de familie God! En vol van de Geest spuit het Koninkrijk van God uit de kerk. Met luide stemmen beginnen ze te roepen in talen die ze nooit geleerd hebben. De mensen op de straat staan stil en kijken omhoog, wat is hier aan de hand? Dan begint Petrus te preken: Luister mensen, ik zal uiteggen wat er gebeurt! Heeft Joël, de profeet uit het oude testament, dit niet opgeschreven? God zei: “Ik zal mijn Geest over ALLE mensen uitstorten, mannen en vrouwen, jong en oud; ja ik zal mijn Geest uitstorten over iedereen die mij dient. Iedereen die de naam van de Heer aanroept wordt gered”. Dat is wat hier is gebeurd!

Op deze ene dag groeit de kerk van zo’n 120 man naar 3000 man, omdat de kerk, vol van de heilige Geest het evangelie uitlegde. Het Koninkrijk van God liep door de straten van Jeruzalem en was enorm aantrekkelijk!

Deze mensen, meer dan 3000, werden verenigd door de heilige Geest. Er staat dat ze alles samen deelden. Denk daar eens over na, deze 3000 mensen zullen allemaal andere beroepen hebben gehad. Ze zullen niet allemaal in dezelfde straat wonen, of zelf in de buurt. Misschien dat ze wel een bekend gezicht herkenden: “Hé, jij werkt toch bij de kaasboer waar ik altijd m’n kaas haal?”.

Nou kan je zeggen, dat is toch niet zo vreemd? Dat gebeurt bij mijn sportvereniging ook. Ik heb mij een half jaar geleden aangesloten bij een sportvereniging. Dat is best grappig, want je gaat iets doen met mensen die je normaal nooit zou tegenkomen. Zo liep ik van de week samen met een journalist en een netwerkbeveiliger. Een projectmanager, journalist en een netwerkbeveiliger lopen samen door een bos. Dat zou het begin van een goeie grap kunnen zijn. Maar zo’n sportvereniging is anders, ik hoop dat jullie dat ook anders ervaren. Ik ben niet verbonden met deze mensen, anders dan dat we dezelfde sport doen. Zij zitten ook op een andere golflengte ofzo. Maar wanneer ik een kerkdienst in een vreemd land binnenkom, waar een taal gesproken wordt die ik niet begrijp, dan nog voel ik mij verbonden. Dan kijk ik iemand aan en dan denk ik, wij horen bij elkaar!

Terug naar die 3000 man in Jeruzalem. Deze vreemdelingen van elkaar werden in een dag opeens familie van elkaar. Hé kaasboer, jij bent nou mijn broer man! Zij werden familie omdat ze nu onderdeel zijn van de familie God, door de wil van de Vader, het offer van de Zoon en het werk van de heilige Geest. En zoals ik dit praatje begon, de familie God is een perfecte familie. Dat werd zichtbaar voor iedereen. Ze stonden in de gunst bij de mensen om hen heen, iedereen vond hen aardig.

Paulus bemoedigt de kerken waar hij aan schrijft met de “kameraadschap van de heilige Geest[7]”, “Wees één in de Geest[8]”, “We hebben allemaal door Jezus in één Geest toegang tot de Vader[9]”.

Dankzij Jezus hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo ben je geen vreemdeling of gast meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Efeziërs 2:18-22

 

We hebben al het beeld van het water gezien. Waar de heilige Geest stroomt ontstaat LEVEN. We hebben zojuist gehoord dat de heilige Geest mensen verenigt die vol zijn van de heilige Geest. We weten nu dat de heilige Geest ons kracht geeft en ons laat groeien, met als doel vrucht te dragen, het Koninkrijk van God zichtbaar te maken in de wereld.

Het is niet voor niets dat zoveel steden in de wereld gebouwd worden aan een rivier. Een rivier betekent vruchtbare grond, beweging, leven. Mensen trekken naar vruchtbare grond, zo ontstaat een stad. Laten wij bouwen en gebouwd worden aan de rivier van de heilige Geest.

Kom in de familie God!

Volg Jezus en je wordt deel van Gods gezin. Het was de Vader die zei: “laat ons mensen maken”. Het is Jezus, de Zoon, die de barrière tussen ons en God heeft weggehaald. Het is de Heilige Geest die ons verbindt met God. Wanneer je aan de Vader toegeeft dat je te veel fouten hebt gemaakt om bij een volmaakt Heilige God te horen; wanneer je accepteert dat Jezus voor jou de oplossing voor die fouten heeft gedragen, door voor jou te sterven en de dood te verslaan; wanneer je de Heilige Geest in jou laat stromen; dan zal je leven ervaren. De puinhoop, onzekerheid, leegte, chaos in je leven wordt begoten met de Heilige Geest, een wildernis wordt een bloeiend veld. Daar blijft het niet bij, want zolang wij ons blijvend laten begieten door de Heilige Geest groeit het veld uit tot een bos!

Dit is interessante beeldspraak in de bijbel. Er zijn woestijnen in de wereld waarbij na één flinke regenbui alle zaadjes openspringen en hele bloemenvelden verschijnen.[10] Dat is spectaculair! En wanneer wij tot geloof komen is dat vaak een spectaculaire ommekeer van chaos naar vrede en vreugde. Maar daar stopt het beeld niet, met de Heilige Geest groeien we door tot een bos! Een bos duurt veel langer om te groeien van een veld vol bloemen. Een bos kan ook veel meer hebben dan een veld bloemen. Als we blijven hangen in het veld met bloemen, dan slaat de droogte zo toe. Een week hittegolf en alle bloemetjes zijn verdord.

En daarnaast zijn we geroepen voor méér dan genieten van de Heilige Geest. We zijn de kerk van God, die met de kracht van de Heilige Geest het evangelie verkondigt op aarde. Wij bouwen aan een stad, en deze stad moeten we bouwen aan de rivier van de Heilige Geest.

Onderdeel worden van de familie God gaat namelijk nog verder en dieper dan persoonlijk groeien door de stroom van de Heilige Geest. Jezus zei zelf: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft[11]. Onderdeel zijn van de familie God, betekent ontvangen en doorgeven. Geen van de personen in de drie-eenheid houdt wat Hij krijgt voor zichzelf. Alle liefde, eer, respect, aandacht die zij aan elkaar geven, die geven ze ook aan elkaar weer door. Zo kunnen ook wij niet stoppen bij het ontvangen, maar zetten we de sluizen open om door te geven.

Liefde, blijdschap, vrede? Doorgeven! Geduld, vriendelijkheid, goedheid? Doorgeven! Geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing? Doorgeven! De ervaring met God in je hart? Doorgeven! Genezing? Doorgeven! Bemoedigingen? Doorgeven! Zo komt uit ons stromen van levend water van God waar onze omgeving van gaat groeien.

Oproep

Ga eens bij jezelf te rade: denk eens terug aan de tijd dat de Heilige Geest je leven in bloei zette. Ben je inmiddels uitgegroeid tot een bos? Ben je een groot bloeiend veld geweest, maar zie je jezelf nu nog net als een bak geraniums die aan een balkon hangt? Als je verlangt naar het bloeiende veld toen de Heilige Geest je in vuur en vlam zette, weet dan dat het bloeiende veld niet het doel is. Hoe fijn het ook is om door een bloemenveld heen te rennen en de zon op je gezicht te voelen. De Heilige Geest wil je verder laten groeien tot een stevig bos waar mensen schuilen. We bouwen een kerk, een stad aan de rivier van de Heilige Geest. Daarvoor heeft God jou in de kerk gezet, om te groeien in jouw specifieke geestelijke talenten. Dan heb ik het niet over of je goed met kinderen kan omgaan, de praktische zaken goed kan organiseren of goed kan drummen. Dan heb ik het over de geestelijke zaadjes die God in jou heeft geplant. Ik geloof dat God deze aan jou bekend maakt, door de Heilige Geest. Dat zijn de zaadjes waar je de rivier van de Heilige Geest op moet laten stromen. Met jou bouwt God zijn Kerk.

Er zijn zoveel excuses te bedenken waarom je dat wegstopt of negeert.

“Ik ben veel te introvert” “Ik ben echt niet slim genoeg” “Ik heb gewoon geen tijd om daarmee bezig te gaan” “Dat is voor anderen, niet voor mij” “Dat durf ik niet” “Ik ben niet net zoals hij of zij”.

Herken je jezelf hierin?

Merk je op dat elk van deze uitspraken de “ik” in het centrum zet? Onze “ik” is heel goed in staat om de leiding te nemen in ons leven. Wat als je “Ik” vervangt door “de heilige Geest in mij”, is er dan nog iets onmogelijk?

Wanneer wij aan de rivier van de heilige Geest leven zullen we groeien. En elke keer als de “ik”-gedachtes opschieten wordt het tijd voor een duik in de rivier. Even met je wortelteentje wat levend water opzuigen. De rivier van de Geest, daar verwachten we het leven en de groei van, niet van onze eigen pogingen.

Galaten 5:16-17 en 24-25

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Neem eens de tijd om je relatie met de heilige Geest aan te halen. Dit is tussen jou en God. Laat de rivier van de heilige Geest jouw hart overstromen. Weet dat je door Hem onderdeel bent van de familie God. Laat de woestijn in je leven een bloeiend veld worden. Of laat het bloeiende veld uitgroeien tot een bos. Laat de Geest je leven leiden.

[1] Jesaja 32:14-18

[2] Johannes 6:63

[3] Handelingen 10:37-38

[4] 1 Korintiërs 14:12

[5] 1 Korintiërs 6:11

[6] 2 Korintiërs 3:18

[7] 2 Korintiërs 13:13

[8] Filipenzen 2:1-2

[9] Efeziërs 2:18

[10] https://www.theguardian.com/environment/gallery/2015/oct/30/flowers-bloom-in-the-atacama-desert-in-pictures

[11] Johannes 7:38-39

]]>
Introductie

De kerntekst van vandaag is te vinden in Jesaja 44:3-5.

Wanneer ik naar mijn werk rij in Vianen, dan rijd ik over een brug over de Lek. Dat is echt een schitterend stukje van Nederland. Wanneer ik daar overheen rij en naar rechts kijk, dan zie ik dit landschap. En ik ben gefascineerd door deze boom! Soms, wanneer de rivier buiten haar oevers treedt, dan staat deze boom schijnbaar midden in de rivier. Ik vind dit een schitterend beeld. Deze boom staat geworteld aan de rivier. Wat een leven! Altijd genoeg voeding. “Oh, ik krijg wat dorst, even m’n kleine teenworteltje in het water dopen”. Altijd genoeg zon, mooi uitzicht. Als ik boom was, dan had ik hier willen staan!

En dit is het plaatje waar we vandaag de preek mee uitbeelden. We gaan het hebben over leven aan de rivier van de heilige Geest.

De familie God

Eerst een stukje achtergrond over de heilige Geest. God is een drie-eenheid. God legt zichzelf uit als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. De relatie tussen deze personen in één God wordt dus door God zelf beschreven als een familie. De perfecte familie waarin liefde, respect, gehoorzaamheid, aandacht, luisteren en wederzijdse onderwerping het perfecte voorbeeld zijn. Familie is een idee van God, niet van cultuur.

Het concept van de drie-eenheid is enorm lastig te bevatten. Er is maar 1 God daar is de bijbel glashelder over. “Hoor o Israël, de Heer jullie God is één”. Maar dezelfde bijbel laat ook de verschillende personen van deze ene God zien. Het gaat deze preek te ver om de drie-eenheid uit te leggen, als ik dat al kon. Een kernachtige samenvatting van de drieenige God uit de bijbel is deze:

 1. God is drie personen.
 2. Elk persoon is volledig God
 3. Er is één God.

Als we één van deze drie verklaringen loslaten komen we op een dwaalleer terecht. We houden ons even bij de hoofdlijnen. God is dus drie in één. Welke personen zijn er in de drie-eenheid?

God is de vader, het hoofd van het gezin, de familie.

God is de zoon, altijd al geweest, bij de schepping van de aarde al aanwezig. Deze Zoon werd naar de aarde gestuurd door de Vader, is daar mens geworden en wordt Jezus genoemd.

God is de Heilige Geest, door Jezus naar ons mensen gestuurd nadat Jezus terug is gekeerd naar de hemel.

De vader en de zoon, daar kunnen we prima aan relateren. Jezus is het meest eenvoudig, als we de bijbel lezen dan lijkt Jezus op aarde het meeste op ons. Jezus kan de meest bizarre wonderen verrichten en we hebben er een beeld bij. Als voorbeeld zal ik een verhaal uit de bijbel vertellen.

Een goede vriend van Jezus was terminaal ziek geworden. Jezus was een heel eind daarvandaan aan het onderwijzen en WhatsApp hadden ze nog niet. De zussen van deze man stuurden dus iemand naar Jezus om te vertellen dat zijn vriend ernstig ziek was. De man reisde over de stoffige wegen totdat hij Jezus vond. Toen Jezus zijn verhaal hoorde zei hij: Luister, maar dat komt wel goed, tot eer van God. En Jezus ging verder met onderwijs geven, pas na twee dagen zij hij tegen zijn leerlingen: kom, we gaan. Onze vriend Lazarus is in slaap gevallen, ik ga ‘m wakker maken. Oh, zeiden de leerlingen, das goed nieuws. Als hij slaapt zal t wel beter gaan met ‘m. Nee, zei Jezus, ik bedoel dat hij dood is. Jezus reist dus met de leerlingen over de stoffige wegen naar het huis van zijn vriend. Daar aangekomen is iedereen in rouw, de zussen zijn ontroostbaar en Jezus zelf houdt het ook niet droog wanneer hij hun verdriet ziet. Laat eens zien waar jullie hem hebben neergelegd, vraagt hij dan zacht. Ze brengen hem nar een grot, waar een steen voor gerold is. Jezus loopt ernaartoe en zegt: Haal die steen weg. Eh, Jezus, hij is al 4 dagen dood! De stank zal niet te harden zijn! Maar op aandringen halen ze de steen voor het graf weg en Jezus roept naar binnen: “Lazarus, kom naar buiten!”

Dan verst]]> Introductie

De kerntekst van vandaag is te vinden in Jesaja 44:3-5.

Wanneer ik naar mijn werk rij in Vianen, dan rijd ik over een brug over de Lek. Dat is echt een schitterend stukje van Nederland. Wanneer ik daar overheen rij en naar rechts kijk, dan zie ik dit landschap. En ik ben gefascineerd door deze boom! Soms, wanneer de rivier buiten haar oevers treedt, dan staat deze boom schijnbaar midden in de rivier. Ik vind dit een schitterend beeld. Deze boom staat geworteld aan de rivier. Wat een leven! Altijd genoeg voeding. “Oh, ik krijg wat dorst, even m’n kleine teenworteltje in het water dopen”. Altijd genoeg zon, mooi uitzicht. Als ik boom was, dan had ik hier willen staan!

En dit is het plaatje waar we vandaag de preek mee uitbeelden. We gaan het hebben over leven aan de rivier van de heilige Geest.

De familie God

Eerst een stukje achtergrond over de heilige Geest. God is een drie-eenheid. God legt zichzelf uit als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. De relatie tussen deze personen in één God wordt dus door God zelf beschreven als een familie. De perfecte familie waarin liefde, respect, gehoorzaamheid, aandacht, luisteren en wederzijdse onderwerping het perfecte voorbeeld zijn. Familie is een idee van God, niet van cultuur.

Het concept van de drie-eenheid is enorm lastig te bevatten. Er is maar 1 God daar is de bijbel glashelder over. “Hoor o Israël, de Heer jullie God is één”. Maar dezelfde bijbel laat ook de verschillende personen van deze ene God zien. Het gaat deze preek te ver om de drie-eenheid uit te leggen, als ik dat al kon. Een kernachtige samenvatting van de drieenige God uit de bijbel is deze:

 1. God is drie personen.
 2. Elk persoon is volledig God
 3. Er is één God.

Als we één van deze drie verklaringen loslaten komen we op een dwaalleer terecht. We houden ons even bij de hoofdlijnen. God is dus drie in één. Welke personen zijn er in de drie-eenheid?

God is de vader, het hoofd van het gezin, de familie.

God is de zoon, altijd al geweest, bij de schepping van de aarde al aanwezig. Deze Zoon werd naar de aarde gestuurd door de Vader, is daar mens geworden en wordt Jezus genoemd.

God is de Heilige Geest, door Jezus naar ons mensen gestuurd nadat Jezus terug is gekeerd naar de hemel.

De vader en de zoon, daar kunnen we prima aan relateren. Jezus is het meest eenvoudig, als we de bijbel lezen dan lijkt Jezus op aarde het meeste op ons. Jezus kan de meest bizarre wonderen verrichten en we hebben er een beeld bij. Als voorbeeld zal ik een verhaal uit de bijbel vertellen.

Een goede vriend van Jezus was terminaal ziek geworden. Jezus was een heel eind daarvandaan aan het onderwijzen en WhatsApp hadden ze nog niet. De zussen van deze man stuurden dus iemand naar Jezus om te vertellen dat zijn vriend ernstig ziek was. De man reisde over de stoffige wegen totdat hij Jezus vond. Toen Jezus zijn verhaal hoorde zei hij: Luister, maar dat komt wel goed, tot eer van God. En Jezus ging verder met onderwijs geven, pas na twee dagen zij hij tegen zijn leerlingen: kom, we gaan. Onze vriend Lazarus is in slaap gevallen, ik ga ‘m wakker maken. Oh, zeiden de leerlingen, das goed nieuws. Als hij slaapt zal t wel beter gaan met ‘m. Nee, zei Jezus, ik bedoel dat hij dood is. Jezus reist dus met de leerlingen over de stoffige wegen naar het huis van zijn vriend. Daar aangekomen is iedereen in rouw, de zussen zijn ontroostbaar en Jezus zelf houdt het ook niet droog wanneer hij hun verdriet ziet. Laat eens zien waar jullie hem hebben neergelegd, vraagt hij dan zacht. Ze brengen hem nar een grot, waar een steen voor gerold is. Jezus loopt ernaartoe en zegt: Haal die steen weg. Eh, Jezus, hij is al 4 dagen dood! De stank zal niet te harden zijn! Maar op aandringen halen ze de steen voor het graf weg en Jezus roept naar binnen: “Lazarus, kom naar buiten!”

Dan verst]]> clean No no no 51:49 Peter Koelman Hoe leef je naar Gods bedoeling? http://evangelischekerk-utrecht.nl/hoe-leef-je-naar-gods-bedoeling/ Sun, 11 Mar 2018 20:44:27 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1460 Read More]]>

Fijn om Joop Bakker uit Groningen weer bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over "hoe leef je naar Gods bedoeling?" Heb je Joop gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/zIv2K6RoRt

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 11, 2018

]]>

Fijn om Joop Bakker uit Groningen weer bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over "hoe leef je naar Gods bedoeling?" Heb je Joop gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/zIv2K6RoRt

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 11, 2018

]]>

Fijn om Joop Bakker uit Groningen weer bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over "hoe leef je naar Gods bedoeling?" Heb je Joop gemist? Kijk dan op https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/zIv2K6RoRt

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 11, 2018

]]>
clean No no no 41:02 Joop Bakker
Wat zoek jij voor een gelukkig leven? http://evangelischekerk-utrecht.nl/wat-zoek-jij-voor-een-gelukkig-leven/ Sun, 04 Mar 2018 18:30:48 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1456 Read More]]>

Heb je de preek van Marco van afgelopen zondag gemist? Hij staat nu online op https://t.co/DRQC3JBIw5 Marco sprak over "wat zoek jij voor een gelukkig leven?", zeker een aanrader! #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/jhEuWzOdqB

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 6, 2018

 

]]>

Heb je de preek van Marco van afgelopen zondag gemist? Hij staat nu online op https://t.co/DRQC3JBIw5 Marco sprak over "wat zoek jij voor een gelukkig leven?", zeker een aanrader! #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/jhEuWzOdqB

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 6, 2018

 

]]>

Heb je de preek van Marco van afgelopen zondag gemist? Hij staat nu online op https://t.co/DRQC3JBIw5 Marco sprak over "wat zoek jij voor een gelukkig leven?", zeker een aanrader! #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/jhEuWzOdqB

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) March 6, 2018

 

]]>
clean No no no 43:59 Marco Koffeman
Jezus verzocht in de woestijn http://evangelischekerk-utrecht.nl/jezus-verzocht-in-de-woestijn/ Sun, 25 Feb 2018 13:05:23 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1453 Read More]]>

Goed om @0lijfje uit @churchgroningen bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over Jezus die werd verzocht in de woestijn. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/gzYyfLugc2

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) February 25, 2018

Preek Utrecht 25 februari 2018 – leesversie

Ze [Paulus & Barnabas] bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, en wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. (Handelingen 14:22)

 

Mattheus 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gedreven om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 4Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

 

5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de rand van de tempel, 6en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 7Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

 

8 Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 10 Toen zei Jezus hem: ‘Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 11Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen

engelen om Hem van dienst te zijn.

 

 

Bekend verhaal – Een “cruciaal” moment in Jezus’ leven

Voordat we de woestijn in gaan, denk ik dat het belangrijk is om even stil te staan – het is tenslotte vastentijd

 

Eerder in Mattheus  lezen we dat Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan.

Als Jezus uit het water omhoog komt, ziet Hij de Heilige Geest als een duif op zich neerdalen, Hij hoort de Vader zeggen: “Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind!”

Wat een fantastische ervaring!

 

Lukas’ versie van hetzelfde verhaal vertelt ons dat Jezus op het moment van zijn doop “vol van de Heilige Geest” is.

Dan wordt Jezus “door de Geest naar de woestijn gedreven…”

 

We willen graag geloven dat de Geest met Jezus meegaat de woestijn in, dat Jezus, zelfs in de woestijn, nog steeds “vol van de Geest” is.

Over Petrus en Paulus lezen we dat ze in moeilijke momenten “vol van de Geest waren” en dat de Geest ze er op die manier doorheen hielp.

Maar dat lezen we hier nergens – er is geen profetische bemoediging, of een visioen, Jezus doet geen tekenen en wonderen…

De Geest is niet met Jezus samen meegegaan de woestijn in, maar heeft Hem naar de woestijn “gedreven” en achtergelaten!

 

Waar in het water de stem van een trotse Vader klonk, is het in de woestijn doodstil – waar is God?

 

Jezus is eenzaam, verlaten en hongerig – en na 40 dagen rondzwerven in de woestijn doet z’n lichaam ongetwijfeld pijn…

 

Dit is een belangrijk moment: want midden in die woestijn waar Jezus zich bevindt, zou hij zich gaan kunnen afvragen: is dit wel Gods bedoeling?

En dan weten wij dat dit inderdaad Gods bedoeling is: dit is namelijk de plek waar de Heilige Geest van God Hem naar toe gedreven heeft…

 

 

Brood – Stenen Laten we die woestijn in lopen…

 

Satan begint, heel eenvoudig, bij wat voor de hand ligt – Jezus heeft honger, en hier liggen stenen voor het oprapen

‘Als jij de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden…”

Jezus is de Zoon van God, Jezus kan van stenen brood maken, wat is er op tegen om je honger te stillen?

 

“Er staat geschreven…” zegt Jezus. Niet: “ik ben vol van de Geest!” of “Ik ben een kind van God!”, maar “Er staat geschreven…”

Als alles wegvalt en alles twijfelachtig is, dan grijpt Jezus terug op wat er “staat geschreven”

 

Wat staat er geschreven?

“De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.”

Jezus citeert niet zomaar zijn favoriete bijbeltekst, maar Hij is bekend met het Hele Verhaal.

Dit is nl. wat God tegen het volk Israel zei toen Hij ze in de woestijn “manna” gaf, Brood uit de hemel

 

Maar het Echte Brood uit de Hemel, dat is Jezus zelf! Wie daarvan eet zal nooit meer honger lijden!

Dat is waarom de Vader Hem gezonden heeft, om zijn eigen Lichaam te geven als Brood van Eeuwig Leven

En Jezus’ voedsel is om de wil van de doen van de Vader die Hem gezonden heeft en om zijn werk te voltooien, niet om te doen wat voor de hand ligt

 

 

Na 40 dagen en 40 nachten rondzwerven in de woestijn heeft Jezus niet alleen honger, zijn lichaam is moe en doet pijn.

Is dat Gods bedoeling? God kan toch onmogelijk willen dat we pijn lijden of dat ons iets ergs overkomt?

 

Satan is er als de kippen bij om Jezus te “bemoedigen” met een mooie Bijbeltekst:

Natuurlijk is dat Gods bedoeling niet: “Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen jou op hun handen te dragen, zodat je aan geen steen je voet zult stoten”

“Zie je, God wil nog niet eens dat je je grote teen bezeert!”

 

Jezus antwoord is: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

Net als de eerste keer brengt Jezus de geschiedenis van zijn volk en Gods handelen in gedachte.

God had het volk uit Egypte bevrijdt, de woestijn in, en op een gegeven ogenblik was er geen water meer.

“Als God echt van ons houdt, dan geeft Hij ons water…” – “Als God echt met ons is, waarom heeft Hij ons dan hier naartoe geleid?”

 

Jezus maakt duidelijk dat we God niet tegen God moeten uitspelen:

Niet door onze omstandigheden tegenover Gods beloftes te zetten…

Niet door ons gevoelens tegenover Gods betrouwbaarheid te zetten…

Niet door de ene Bijbeltekst tegenover de andere Bijbeltekst te zetten…

 

Jezus staat op de tempel – de tempel waarvan Hij later zal zeggen: “breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen”

De tempel is de plek waar mensen komen om God te aanbidden. Met een groot wonder op deze plek zou iedereen weten dat Hij Messias is!

Maar vaak als Jezus met zijn leerlingen is, vertelt Hij ze dat “de Mensenzoon veel zal moeten lijden en zijn leven zal afleggen om op die manier redding voor ons te brengen”.

Dat is namelijk wat er geschreven staat!

 

“Satan, ga achter mij!”, zegt Jezus op een later moment tegen Petrus, wanneer Petrus laat weten dat hij zal voorkomen dat Jezus moet lijden.

Oftewel, een evangelie zonder lijden, is een duivelse evangelie…

 

 

Twee keer heeft de satan geprobeerd om Jezus te laten twijfelen en Hem te laten toegeven – “Als je echt de Zoon van God bent…”

Twee keer heeft Jezus satan weerstaan, blijkbaar weet Jezus wie Hij is – ook satan weet het – de vraag is – weten wij het ook?

 

Weten wij wie Jezus is? Of, om de vraag anders te stellen: weten wij wat het Evangelie is? (Op zich wel belangrijk, zeker als je “Evangelische Kerk Utrecht” heet)

“Wat heb je aan het Evangelie als je niet weet wat het Evangelie is?”

 

Satan heeft zijn beste kaart bewaard voor het laatst – de Koningskaart!

 

“Je hoeft alleen maar voor mij neer te buigen –  en dan ben jij de koning over alles!”

“dan kun je de vrede brengen die jij zo graag wilt, dan kun je de volken leren om te leven zoals jij dat in gedachten hebt…”

 

Jezus was inderdaad gekomen om Koning te zijn, dat is vanaf het begin van Mattheus’ verhaal duidelijk.

Meer dan 70 keer wordt er iets over koning of koninkrijk gezegd in dit evangelie.

En Jezus Koninkrijk “is niet van deze wereld” – het werkt helemaal anders dan menselijke koninkrijken –

 

En Jezus is ook “helemaal anders” Koning:

Zijn Koninkrijk is niet een rijk waarin de onderdanen zwoegen om de Koning eten te geven – Jezus is de Koning die zelf zijn leven zal geven als Levend Brood

Zijn Koninkrijk is niet een rijk van macht, maar van zwakheid – In zwakheid en aan een kruis zal Jezus worden gekroond als Koning en overwinnen

Zijn Koninkrijk is niet een rijk van “brood en spelen” – zolang iedereen zich maar vermaakt is en niemand moeilijk doet – Jezus is de Koning van recht en rechtvaardigheid, van integriteit en karakter – Hij zal Koning worden door God in alles te eren en aanbidden – zelfs tot in de dood!

 

 

De verzoeking in de woestijn is dus een cruciaal moment – een generale repetitie voor het Echte Moment waarop Jezus Koning zal worden – zijn Kruisdood

Het Evangelie vertelt ons niet alleen wie de Koning is, maar ook hoe Hij Koning is geworden, en wat voor een soort Koning Hij is

Het woestijnverhaal laat zien dat Jezus niet via een snelle, gemakkelijke weg de macht heeft gegrepen, maar dat Hij alle “toetsen” met geduld en integriteit heeft doorstaan.

Dit is een Koning met Karakter.

 

“Het evangelie is niet een abc’tje, het is een a tot en met z van het christelijke leven” (MJ Heida)

Dat vind ik mooi! Het Evangelie geeft ons dus de letters, de woorden, de zinnen, de grammaticaregels van het christelijk leven.

“Dit is wie Christus is , dit is hoe de Kerk moet zijn”

 

“Een leerling staat niet boven zijn Meester”, zegt Jezus, of zoals Paulus en Barnabas zeiden: “pas na vele beproevingen kunnen we het koninkrijk van God binnengaan”

We hebben gezien dat beproevingen woestijnmomenten zijn – en de apostelen roepen ons dan op om te volharden in geloof.

Dat betekent zoiets als, wanneer alle andere grond onder onze voeten wegvalt, we onszelf voorhouden: “Er staat geschreven….” (Net als Jezus)

Gods Woord is dus Gods geschenk in de woestijn…

 

 

In Jezus’ lijden, zowel in de woestijn als aan het kruis, blinkt God uit in afwezigheid en oorverdovende stilte…

We lezen dat, na de beproeving, “de duivel Jezus met rust liet en er engelen kwamen om Hem van dienst te zijn.”

 

Wie stuurde die engelen? Was God wel echt afwezig?

Het lijkt wel alsof God in spanning op de tribune heeft gezeten, terwijl Jezus deze “kwalificatierace” aan het lopen was.

Dit is waar Hij zijn Zoon voor gestuurd heeft, om de wedloop als de winnende atleet met volharding uit te lopen.

Hij mag nu even niets doen, alleen toekijken. En op het moment dat Jezus over de eindstreep gaat…stuurt God het verzorgingsteam

 

Toen Jezus dood in het graf lag, leek alle hoop verloren en zweeg God meer dan ooit, maar betekent Gods zwijgen ook dat God afwezig is?

Dat mysterie zullen we, in ieder geval in dit leven, nooit ontrafelen (of beter: geopenbaard worden).

Maar wat we wel weten is dat “God Jezus uit de dood opwekte en eer gaf, opdat ons geloof en hoop in en op God zou zijn”

 

Amen

]]>

Goed om @0lijfje uit @churchgroningen bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over Jezus die werd verzocht in de woestijn. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/gzYyfLugc2

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) February 25, 2018

Preek Utrecht 25 februari 2018 – leesversie

Ze [Paulus & Barnabas] bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, en wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. (Handelingen 14:22)

 

Mattheus 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gedreven om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 4Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

 

5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de rand van de tempel, 6en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 7Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

 

8 Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 10 Toen zei Jezus hem: ‘Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 11Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen

engelen om Hem van dienst te zijn.

 

 

Bekend verhaal – Een “cruciaal” moment in Jezus’ leven

Voordat we de woestijn in gaan, denk ik dat het belangrijk is om even stil te staan – het is tenslotte vastentijd

 

Eerder in Mattheus  lezen we dat Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan.

Als Jezus uit het water omhoog komt, ziet Hij de Heilige Geest als een duif op zich neerdalen, Hij hoort de Vader zeggen: “Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind!”

Wat een fantastische ervaring!

 

Lukas’ versie van hetzelfde verhaal vertelt ons dat Jezus op het moment van zijn doop “vol van de Heilige Geest” is.

Dan wordt Jezus “door de Geest naar de woestijn gedreven…”

 

We willen graag geloven dat de Geest met Jezus meegaat de woestijn in, dat Jezus, zelfs in de woestijn, nog steeds “vol van de Geest” is.

Over Petrus en Paulus lezen we dat ze in moeilijke momenten “vol van de Geest waren” en dat de Geest ze er op die manier doorheen hielp.

Maar dat lezen we hier nergens – er is geen profetische bemoediging, of een visioen, Jezus doet geen tekenen en wonderen…

De Geest is niet met Jezus samen meeg]]>

Goed om @0lijfje uit @churchgroningen bij ons te hebben vanochtend. Hij sprak over Jezus die werd verzocht in de woestijn. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #hoograven #lunetten #utrecht pic.twitter.com/gzYyfLugc2

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) February 25, 2018

Preek Utrecht 25 februari 2018 – leesversie

Ze [Paulus & Barnabas] bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, en wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. (Handelingen 14:22)

 

Mattheus 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gedreven om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 4Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

 

5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de rand van de tempel, 6en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 7Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

 

8 Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 10 Toen zei Jezus hem: ‘Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 11Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen

engelen om Hem van dienst te zijn.

 

 

Bekend verhaal – Een “cruciaal” moment in Jezus’ leven

Voordat we de woestijn in gaan, denk ik dat het belangrijk is om even stil te staan – het is tenslotte vastentijd

 

Eerder in Mattheus  lezen we dat Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan.

Als Jezus uit het water omhoog komt, ziet Hij de Heilige Geest als een duif op zich neerdalen, Hij hoort de Vader zeggen: “Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind!”

Wat een fantastische ervaring!

 

Lukas’ versie van hetzelfde verhaal vertelt ons dat Jezus op het moment van zijn doop “vol van de Heilige Geest” is.

Dan wordt Jezus “door de Geest naar de woestijn gedreven…”

 

We willen graag geloven dat de Geest met Jezus meegaat de woestijn in, dat Jezus, zelfs in de woestijn, nog steeds “vol van de Geest” is.

Over Petrus en Paulus lezen we dat ze in moeilijke momenten “vol van de Geest waren” en dat de Geest ze er op die manier doorheen hielp.

Maar dat lezen we hier nergens – er is geen profetische bemoediging, of een visioen, Jezus doet geen tekenen en wonderen…

De Geest is niet met Jezus samen meeg]]> clean No no no 38:08 Gastspreker