Apostelen

GastsprekerResources

In onze serie over de Efeze 4 bedieningen, sprak Gert Hijkoop over de bediening van apostelen.

Je kan de preek hier nakijken: