Ben jij beschikbaar?

Marten JanResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Ben jij beschikbaar?
Loading
/

Dan kunnen we ook gaan kijken naar buiten. Daarvoor pakken we handelingen 8:5-13. Stefanus is net gestenigd en de kerk werd vervolgd. Vervolgens lezen we.

5 Zo kwam Filippus in de stad Samaria. Daar vertelde hij over Christus. 6 Grote groepen mensen luisterden naar hem. Ook zagen ze de grote wonderen die hij deed. En ze geloofden allemaal wat hij vertelde. Ze deden wat hij hun leerde. 7 Want veel mensen in wie duivelse geesten zaten, werden genezen. De duivelse geesten gingen schreeuwend uit hen weg. Ook werden er veel verlamde en kreupele mensen genezen. 8 De hele stad werd blij. 9 Er was daar in Samaria ook een man die zich al lange tijd met toverij bezig had gehouden. Hij heette Simon. Alle bewoners van Samaria waren erg van hem onder de indruk. Hij beweerde van zichzelf dat hij een bijzonder en belangrijk mens was. 10 Iedereen, van hoog tot laag, luisterde naar hem en deed wat hij zei. Ze noemden hem ‘de grote kracht van God.’ 11 Ze geloofden in hem, omdat ze al heel lang erg onder de indruk waren van zijn toverkunsten. 12 Maar nu geloofden ze wat Filippus vertelde over het goede nieuws van het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. Mannen en vrouwen lieten zich dopen. 13 Ook Simon zelf ging in Jezus geloven. Nadat hij gedoopt was, bleef hij aldoor in de buurt van Filippus. Hij was stomverbaasd over de grote wonderen die hij zag gebeuren.

Een vraag die ik vandaag met jullie wil bespreken is: “Ben jij beschikbaar?”

Tot op het punt van de vervolging was de kerk nog niet zo bezig geweest met de opdracht die Jezus de kerk gegeven had in handelingen 1:8. De discipelen zouden kracht van de Heilige Geest ontvangen om Zijn getuigen te zijn in zowel Jeruzalem, als Judea en Samaria. Tot Handelingen 8 was het eigenlijk alleen nog maar Jeruzalem geweest. En als je verder in Handelingen kijkt, dan zie je dat vanwege de vervolging de christenen zich verspreiden tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. En daar richtten ze zich ook tot de heidenen.

Het mooie aan Filippus is dat dit een man was die beschikbaar was voor het werk wat God hem gaf te doen. Eerder in handelingen lezen we dat de apostelen het druk hadden met het zorgen voor de weduwen en het verdelen van het voedsel. Er kwam groei in de kerk en mensen werden ontevreden, dat was het moment waarop de apostelen aangaven dat zij zich bezig moesten houden met het verkondigen van het woord. De gemeente moest geest vervulde mannen aanwijzen die zorgtaken in de gemeente voor hun rekening moesten nemen. Filippus was iemand die op de achtergrond belangrijk werk verrichte in de kerk en eigenlijk staat in handelingen verder nog niets beschreven over wat hij heeft gedaan. Tot dit stuk.

Als we het hebben over evangelisten, dan zijn dat geen mensen die een bediening hebben zonder enige aansluiting in de kerk. Wat heel mooi is aan Filippus is dat hij door de kerk wordt geselecteerd vanwege zijn goede reputatie. Als de kerk iemand moet kiezen die betrouwbaar is, dan komt zijn naam naar boven. Hij werd herkend als iemand die vol van de Geest is, in een tijd waarin eigenlijk iedereen vol van de Geest was. Filippus had gaven, maar hij eiste niet dat hij erkend werd, hij wilde dienen om God op de eerste plek te zetten.

Vervolgens komt Filippus in Samaria en daar werd duidelijk dat hij beschikbaar was om de goede boodschap van het evangelie te delen. Blijkbaar rustte er veel zegen op het werk van Filippus, want hij had veel mensen die zich lieten dopen.

Het is mooi om te zien hoe God werkt. Door de wil van God treedt vervolging op tegen de christenen, waardoor zij worden verspreid en de wereld het evangelie hoort. Filippus pakt de gelegenheid die hem door God wordt geboden en hij laat zich leiden door de Heilige Geest. Filippus gaat mee in datgene wat God aan het doen is, het stuk laat niet een bepaalde strategie van Filippus zien. Het laat alleen zien dat hij beschikbaar was toen het moment erom vroeg.

Wat voor evangelie bracht Filippus? Hij vertelde van het goede nieuws van Jezus. God die naar de aarde gekomen was, op aarde rondgelopen heeft en ons heeft onderwezen, Christus die voor onze zonden aan het kruis is gegaan, Christus in wiens striemen wij genezing kunnen krijgen, Christus die is gestorven en is opgestaan uit de dood. Christus die het weer mogelijk maakte om in relatie met God te leven. Die Christus predikte Filippus.

Als wij spreken over Jezus, dat is het super belangrijk dat we spreken over het werk van Jezus aan het kruis en uitleggen wat voor terreurdaad dat kruis was. In deze tijd lopen we vaak rond met een kettinkje met een kruis, maar in die tijd was het kruis een symbool van terreur. Dat was de manier waarop de Romeinen dood en verderf zaaiden en hele volken onder de duim hielden. Als wij mensen vertellen over Jezus, is het belangrijk om duidelijk te maken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus legde zijn Godheid af, om als mens te sterven aan het kruis. De ergste dood die een mens kan overkomen, op die manier stierf Jezus. Hij werd voor ons een vloek, om ons vrij te kopen van de vloek. En dit was de enige manier. Waarom was dit revolutionair? Omdat men een grote overwinnaar dacht te krijgen, maar niet iemand die aan een kruis werd genageld als een misdadiger. Zo min liet Jezus zich behandelen, dat deed Hij voor ons.

Zonder een heroïsch verhaal, dood aan een kruis. Vervolgens opgestaan uit de dood, waarbij door vrouwen een getuigenis werd afgelegd. Niets in dat verhaal laat een grote sterke leider zien zoals mensen het bedenken. Dat maakt het verhaal ook meteen zo revolutionair en spreekt het tegen wat mensen zelf kunnen bedenken. Jezus is dus niet dood gebleven, maar is opgestaan. Hij is niet simpel opgestaan, maar hij regeert. Zit op de troon naast de Vader. Hij is de Zoon van God en heeft alle macht.

Die kracht en macht is ook iets wat Filippus zag op het moment dat hij in Samaria Jezus verkondigde. Mensen zagen de tekenen die Filippus deed. Onreine geesten werden uitgedreven, en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Mensen keerden weg van Simon de tovenaar en gingen achter Filippus aan en lieten zich dopen. Het stuk leert ons dat het grote vreugde bracht in de stad. Het mooie vind ik daarbij dat het stuk laat zien dat Filippus Simon gewoon mee liet lopen om hem het leven met Jezus te laten zien, ondanks dat hij niet goed bezig was. Hij gooit hem niet onder met Bijbelteksten, maar leeft hem een leven met Jezus voor.

Jezus alleen heeft de macht om mensen te bevrijden van de satan en al het kwade wat daaromheen zit. Jezus alleen heeft de kracht om onze lichamen te genezen nu en uiteindelijk in de hemel wanneer we een verheerlijkt lichaam krijgen. Jezus alleen heeft het recht en de kracht om mensen hun zonden te vergeven, waardoor het weer goed is tussen God en ons. Dus in welke omstandigheden je ook zit, of we te maken hebben met vervolging, of dat we lijden in het leven wat we nu hebben, we hebben hoop en vreugde om wat Jezus heeft gedaan.  Aan ons de keus om beschikbaar te zijn om te doen wat God van ons vraagt op het moment dat Hij dit vraagt.

In een tijd waarin we ons als kerk even focussen op evangelisatie, is eigenlijk de eerste vraag, ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar in de omgeving waar jij bent. Heb jij je ogen open voor mensen die in jouw omgeving op zoek zijn? Niet naar mensen die je met argumenten tegemoet moet gaan, al kan dat soms ook nodig zijn, maar mensen die je Jezus kunt laten zien. Ben jij gevoelig voor de ander en daardoor beschikbaar om het evangelie te delen als dit mogelijk is? Niet iedereen is als Billy Graham geroepen om hele stadions toe te spreken, maar iedereen heeft wel de opdracht om een getuige te zijn.

Kom ik weer terug bij het verhaal van die jongen die meedeed aan een evangelisatiecursus. Die jongen die had eigenlijk niet zo’n spectaculair verhaal, maar is vervolgens na gaan denken en gaan bidden. Hij kwam erachter dat hij anders was dan anderen in de cursus en er helemaal niet op uit was om aan groepen te vertellen wie Jezus is. Maar hij in één op één gesprekken mensen kon vertellen wie hij merkte dat Jezus was. Die jongen heeft tegen Jezus gezegd dat hij beschikbaar was voor datgene waar God hem voor zou roepen. Uiteindelijk is die jongen gegroeid, heeft meer geleerd over wie Jezus is. Heeft ontdekt dat hij misschien wel niet in de goot gelegen heeft, maar dat Jezus zijn leven wel heeft veranderd. Van een teruggetrokken persoon die geen groepen aan durfde te spreken, tot iemand die vandaag vooraan staat en met regelmaat spreekt.

Waar ik me nog wel eens achter heb verscholen is dat ik te weinig geloof had dat mensen Jezus wilden aannemen of ik mensen zou zien genezen. Ik heb het wel eens eerder verteld, maar twee of drie jaar geleden was er een evangelist die een woord van God had voor mij waarin God mij uitdaagde om meer uit te stappen in het delen van het evangelie en te bidden voor genezing. Ik heb sindsdien nog niemand zien genezen, maar ik heb al wel vaker gedurfd om voor mensen te bidden en mensen te vertellen over Jezus. Ik geloof dat ik uit mag stappen in geloof en mensen mag vertellen wie Jezus is, maar hen ook de kracht van Jezus mag laten ervaren door voor hen te bidden. Ik heb gemerkt dat ik meer beschikbaar ben gekomen om in de gelegenheden die God mij geeft te stappen.

Mijn vraag voor jou is, wil jij ook beschikbaar zijn?