Doe goed!

Arjan van BelleResources

Audio source missing
Audio source missing

Een tijdje geleden liet de kinderclub hier een filmpje zien waarin mensen in een bepaalde stad, in een bepaalde straat elkaar hielpen. Iets goed deden voor elkaar. Iemand kreeg bloemen. Iemand vergat zijn portemonnee of telefoon, en het werd hem gebracht. Het filmpje eindigde met een timmerman die een gratis groot glas koud water kreeg. En daarmee legde het filmpje een verbinding tussen twee van de verhalen van de Here Jezus. Namelijk, 1, dat als je iets doet voor iemand die kleding of voedsel nodig heeft, dat je het dan eigenlijk voor Jezus doet, Jezus groeide op als timmerman, dus dat glas water, was alsof je het aan Jezus gaf! En de tweede, 2, als je een glas water geeft aan profeet, of iets geeft aan iemand die voor God op reis is zoals onderdak, een lift met je auto?, dan doe je iets waar God voor applaudisseert. Dat God zegent. Jezus spreekt oneindig veel over goede dingen doen, de vier Evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn er als het ware mee afgeladen! Iedereen weet dit, ook niet gelovigen. Denk maar aan de tweede mijl gaan. Als iemand je iets vraagt om te doen, dat je het dan niet met tegenzin doet, maar zelfs méér doet dan die persoon eigenlijk vroeg. De hele Bijbel spreekt hierover! Goede dingen doen!

Spreuken: Leven moet je leren

Sinds een paar weken alweer spreken we aan de hand van het Bijbelboek Spreuken. Ik vertelde al dat Spreuken een tweeledig doel heeft: 1 weten hoe het leven werkt. Een stuk wijsheid. Leven moet je leren weet je. En 2 Karakter vorming. Peter vertelde de vorige keer nog dat Spreuken algemene waarheden zijn. Dat er uitzonderingen op die waarheden zijn is een feit. Spreuken leert dat je altijd genoeg hebt als je je werk doet, en als je niks doet dat je gebrek lijdt. Dit is niet zo. Het komt voor dat mensen gebrek leiden die heel hard werken en er mensen zijn die genoeg hebben die er niets voor doen. En tóch is het waar. Want als je zo leeft als Spreuken leert, zul je zien dat het in het algemeen echt zo is dat het leven zo in elkaar steekt. Als je de kunst van 1 weten hoe het leven werkt, leven moet je leren en 2 een stuk je karakter opbouwt en je er door laat vormen, als je díe kunst onder de knie hebt dán kun je de uitzonderingen tegemoet treden. Hé, ik neem 1 wijze besluiten,  ik heb 2 karakter , hoe kan het dat ik gebrek lijd? Wat moet ik anders doen? Hé, ik heb 1 wijze besluiten leren nemen in dit leven. Leven moet je leren weet je. Ik heb 2 karakter gevormd. En ik zie mensen ploeteren, in Bangladesh, in Syrië, die gebrek leiden! Heer laat me zien hoe ik hier mee om moet gaan en wat ik eraan mag doen! (Wijsheid Jakobus). Misschien brengt God je in de gelegenheid en de positie om daar wat aan te doen. Misschien ook niet en moet je dat doen wat Hij wil dat je doet. In Utrecht. Of ergens anders. En vrede vinden die alleen bij God te vinden is over dit soort moeilijke vraagstukken. Geloof me, daar wordt je beter in naarmate je ouder wordt en tegelijkertijd wordt het niet makkelijker naarmate je ouder wordt. Ik kan van wereldproblematieken intens verdrietig en boos worden en er van alles aan willen doen. Maar heb mijn roeping hier, en heb hier vrede met God, Ik ben niet de Redder van de wereld. Jezus is dat.

Leefregels voor Gods stad

Nog één laatste woord als het gaat om de algemene waarheden, de algemene leefregels uit Spreuken. Ze zijn geschreven voor een groot deel door koning Salomo, de wijste man, onder Jezus, ooit. En nog andere koningen uit die periode. De focus van de Spreuken ligt op het volk van God, die wonen in Gods stad, toen Jeruzalem, een beeld, een plaatje, een voorafschaduwing, van Gods volk nu. Ze zijn geschreven voor een stad, voor Gods volk, dat in vrede leeft, dat onder een rechtvaardige koning leeft, en geloof mij maar, als je dan volgens de wijsheden leefde van Spreuken kwam je nooit bedrogen uit. Wij zijn Gods stad, “jullie zijn de stad op de berg” zei Jezus. Je bent geroepen om zichtbaar te zijn. Om te leven in de stad. Om te leven onder Koning Jezus, wijzer nog dan Salomo. Jij leeft onder een rechtvaardige Koning, Koning Jezus, als je Zijn woorden tot je neemt en zo leeft, kom je niet bedrogen uit, geloof mij maar.

Goed doen omdat Jezus dat zegt

En de titel van de boodschap van vandaag is “Doe Goed!” En het eerste dat ik duidelijk wil maken is dat Jezus onderwijst dat we goed moeten doen. Jezus zegt het. Jezus zegt dat we goede dingen moeten doen. De Bergrede Mat. 7:12 Behandel mensen zoals jij behandelt wilt worden! Dit is geen garantie! Er wordt door Jezus ook aardig wat lijden belooft wat je aangedaan wordt door mensen. Vervolging bijvoorbeeld. Maar het is een innerlijk kompas. Een kompas dat je zelf hebt, binnen in je, om te weten hoe je met anderen om moet gaan. De wet en profeten is samen te vatten in één simpele waarheid. En vol van de Heilige Geest zul je altijd hieraan herinnert worden: God liefhebben boven alles en de mensen om je heen als jezelf. Dit stopt nooit. Wil jij respect? Dat, terwijl je weet dat het twijfelachtig is of je respect verdient (wie zonder zonde is….)? Dat mensen je eerlijk, vriendelijk en goedgezind bejegenen? Dan bejegen je andere mensen dus met respect! Je bent eerlijk met ze, ook die marktplaats connectie die je nooit weer ziet! Je bent vriendelijk tegen ze en benadert ze met goedheid, je bent goed voor ze. Respectvol. “Ook die mensen met een andere visie op gebieden als hoe een huwelijk eruit zou moeten zien, opvoeding en scholing van kinderen, gebruik van softdrugs, mensen met hobby’s en muzieksmaken die je niet begrijpen kunt?” Ja, ook die mensen. “Ook als het overduidelijk in strijd is met wat de Bijbel leert en wat Jezus zegt?” Ja, ook dan. Je leefde vroeger zelf ook in strijd met wat de Bijbel leert en wat Jezus zegt en Hij werd ondanks je oude zondige natuur niet gek van je. Maar Hij is stapelgek op je….

Eerste punt van vandaag. Goed doen, omdat Jezus het zegt. Meer reden is er voor een volgeling van Jezus niet nodig om goed te willen doen.

Gewoon goede dingen doen dus

Gewoon goede dingen doen dus. Daarmee maak je verschil in deze wereld. Geloof mij maar. Dit wordt gezien! Eén van de dingen uit mijn opvoeding die ik niet meer vergeet is de absolute eindeloosheid, en ik bedoel letterlijk eindeloosheid van mijn ouders in het doen van goede dingen naar anderen toe. En ze sleepten ons er allemaal in mee. Ik groeide op in een christelijk gezin in een ongelovige omgeving. Wij waren christenen, wij moesten goede dingen doen. En dat je deed je gewoon. Mensen die niet er niet toe kwamen hun vee te verzorgen wegens omstandigheden, en wij waren daar om het voer te verzorgen en een metersdikke laag stalmest weg te spitten. Dit heeft indruk op me gemaakt wat nooit meer van me weggaat. Je hielp gewoon daar waar kon. Ook als mensen een keer niet aardig tegen je waren, dat maakte niets uit. Wij kwamen bij mensen over de vloer waar andere buren bijvoorbeeld niet zo gauw zouden komen. Vanuit mijn opvoeding was het nooit een vraag of mensen, medewerkers op de boerderij, bouwlieden, de trekkerreparateur etc. het was nooit een vraag of ze warm mee aten ’s middags. Dat gebeurde gewoon. Het is geen idylle. Geen jeugdromantiek. Het was gewoon zo. Feit is: Mensen zien dit. Gewoon een feit. Mensen herinneren zich dit. Ik kan in het noorden niet in een winkel binnen stappen of er is wel iemand die iets in mij van mijn familie ziet en een praatje maakt: “Ben jij niet van die grote familie, enz.?” En ik ken ze de helft van de tijd niet. Je valt gewoon op als je anders bent. Andere dingen doet. Met al je tekortkomingen, bén je een licht. Ik heb letterlijk de woorden gehoord van mensen die tot geloof in Jezus Christus, hun Redder, gekomen zijn, gedoopt, bij een kerk aangesloten die zeiden tegen mijn familie: “Dat komt door jullie hoor.”

Hoogste goed, dat mensen God leren kennen

Maar, goede dingen vanuit een christelijke moraal doen is één ding. Mensen willen helpen ook. Ik denk niet dat wij als familie alleen moralistisch waren. Daarmee bedoel ik alsof het een soort leerstelling, een soort dogma, een zwaar opgelegde levensstijl wat maakte dat ze deden wat ze deden, ik denk oprecht dat ze er plezier in hadden. Ik denk dat ze de gave hadden om bijstand te verlenen daar waar nodig (Rom. 12:7) Maar mensen introduceren aan de levende God. Wat alleen kan door Jezus, Gods Zoon te leren kennen, is heel andere koek. En dat is het hoogste doel! Want ik zie mij nog zitten aan de boerenkeukentafel van buren die geen christelijke achtergrond hadden. En ik was daar als lagere schooljongen. We dronken koffie. We hadden iets gedaan, ik weet niet meer precies wat. En ze spraken over wereldproblematieken, boerenzaken en het weer. O ja, ook over politiek. En ik vergeet het moment nooit, de setting nooit, de keukentafel met zo’n ouderwets dik kleed erop, zo’n kleed die wij als kleedje onder de tafel leggen, vroeger legden ze die er boven op, de geur van die boerenkeuken nooit weer als ik me herinner de stem die tot me sprak: “Is dat goed nieuws? Gaan ze zo in Mij geloven?” Hoe moeten ze horen zonder dat mijn woorden onderwezen worden? Hoe moeten ze redding vinden voor hun ziel? Hoe vinden ze rust? Hoe kunnen ze in volheid en in Mijn nabijheid leven, als niemand ze het vertelt?” En het feit is, ik kon het niet. Ik begreep zelf het Evangelie niet. Ik kon sowieso nooit uit mijn woorden komen. En terwijl ik daar zat en dit hoorde kreeg ik een extra brok in mijn keel. Punt is: Je kunt goede dingen doen als gelovige. Omdat je bij Jezus hoort. Maar kom je toe aan het hoogste goed? Het hoogste goede werk? Want we hebben goed nieuws! En begrijp me niet verkeerd, het was één van de vele momenten waarin God mij riep voor mijn taak, dus dat er mensen zijn die bijstand verlenen, praktisch helpen, gastvrij zijn, andere dingen doen, maar niet het Evangelie van Jezus kunnen uitleggen maar een andere rol spelen in het groter geheel staat als een paal boven water. Maar, met alles wat je doet, is er een plek waar je mensen waar je om geeft, of die je tegenkomt, waar je ze het goede nieuws kunt laten horen? 14Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die ​goed​ nieuws verkondigen. Romeinen 10 Hoe moeten ze geloven als ze niet horen? Hoe moeten ze horen als er niet gesproken wordt?

2 Korintiërs 5 zet uiteen wat ons hoogste goede werk is. Het is Paulus’ opdracht als ambassadeur. Zijn missie statement. En toch, ik zeg dit erg vaak, nooit, maar dan ook nooit, mag je je verschuilen achter de gedachte: “Oh, dat was Paulus. Of oh, onze leidend oudste preekt het Evangelie wel”. Het mag zo zijn dat de één een specifieke taak in prediking heeft, de ander meer één op één en weer een ander meer bijstand verlenende rollen vervult. Maar, het is zo dat, geestelijk, in het denken, Paulus wil dat iedereen opgenomen word, ja, in beslag genomen wordt voor dit volgende doel:

Ga viraal

2 Korinthe 5 vanaf 11 11 Omdat we diep ontzag voor God hebben, proberen we de mensen te laten zien dat ze in Jezus moeten gaan geloven. God weet dat dit mijn enige doel is, en ik hoop dat jullie dat ook weten. (Paulus is onvermoeibaar in het meenemen van de christenen in dit hoogste goed, kijk maar in Romeinen 15:14-33) Rom.15:21-24 “Mensen die nog nooit van Hem hadden gehoord, zullen Hem zien. Ze zullen over Hem horen en Hem leren kennen.” 22 Daardoor lukte het ook steeds niet om naar jullie toe te komen. 23 Maar al jarenlang wil ik dat graag. Nu ben ik hier in deze gebieden overal geweest. 24 Daarom hoop ik dat ik jullie nu met eigen ogen zal kunnen zien als ik via Rome naar Spanje reis. Dan kan ik een poosje van jullie genieten. Daarna kunnen jullie mij verder helpen met mijn reis naar Spanje. Je kunt je niet verschuilen. Je bent in, of uit. Je doet mee, of niet. Er is geen Zwitserland! Paulus infecteert elke kerk waar hij mee te maken heeft met dit hoogste doel: Dat het goede nieuws van Jezus de gekruisigde op plekken komt waar het nog niet klinkt. Moet je daarvoor naar Afrika? Een groter percentage Afrikanen is Christen dan Europeanen. Ik zou zeggen als je een nieuw gebied wilt voor het Evangelie: Ga naar de Europalaan, Utrecht (Google het) daar hebben ze goed nieuws nodig. Paulus infecteert iedereen met deze opdracht. Als een pc die een virus heeft en het hele netwerk infecteert en platlegt, zo steekt hij alles en iedereen aan hetzelfde te doen. En ik schroom me er niet voor hetzelfde te doen. Jij hebt een rol in dit hoogste doel. Met jouw gaven, jouw unieke eigenschappen. Paulus zegt ik heb je nodig Korintiërs, ik heb je nodig kerk in Rome! Ik, wij, hebben jullie nodig Utrecht, voor onze taak hier. Ons hoogste goed: Dat mensen door Jezus in vrede, in vriendschap komen met God. Verder in 2 Korinthe. 12 Ik zeg dit niet om bij jullie over onszelf op te scheppen. Maar we willen dat júllie trots op ons kunnen zijn. Dan kunnen jullie over ons opscheppen bij de mensen die zo graag geweldig gevonden willen worden, maar die van binnen, in hun hart, helemaal niet zo geweldig zijn.

 

13 Als we zo vol van de Geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. Het gaat dus nooit om onszelf. 14 Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. 15 Want we hebben begrepen dat één Mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in Hem eigenlijk iedereen dood is. Hij stierf voor iedereen, met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus, die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt.

Door het geloof worden we nieuwe mensen

16 Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. (Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus. Maar ik weet nu dat ik Hem verkeerd had beoordeeld). 17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. 18 En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En Hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. 19 God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En Hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden.

 

20 We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware Zelf aan, door ons heen. Dus namens Hem smeken we jullie: zorg ervoor dat jullie vrienden van God worden! 21 God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus ónze straf. Maar Hij is Zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon Hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf.

Hoofdstuk 6:1 Maar als medewerkers van God smeken we jullie ook het volgende: zorg ervoor dat God niet voor niets zo goed voor jullie is geweest! Jullie moeten er ook iets mee doen! (Basisbijbel) Dit is het goede nieuws vrienden! En Paulus wil dat kerken dit overnemen en net als hij dit Goede nieuws verspreiden. Hij wil dat Korinthe, Rome en andere kerken compleet doortrokken zijn met dit virus. Het Goede Nieuws van Jezus moet verder verspreid worden! Want het hoogste goede dat je doen kan, is vertellen over de Here Jezus, wat Hij voor jou gedaan heeft en dat je in vrede en vriendschap met almachtig en heilig God kunt leven. Voor eeuwig en altijd! 2 punten. Goed doen omdat Jezus dit zegt en het hoogste goed, dat mensen God leren kennen.

Goed doen levert je iets op!

Goed doen levert je iets op! Ja, je hoort het goed! Goed doen levert iets op. Goed doen, DOET JOU GOED! Huh? Dat klinkt niet erg christelijk. Niet erg “opofferingsgezind”. Dat klinkt als een bedrijf die winst wil maken, eraan wil verdienen. Alsof je goed doet om wat gedaan te krijgen.

Resumé

Wel. Ik begon vanmorgen expres met die twee andere punten:

  1. Goed doen als het niet leuk is. Omdat Jezus dat zegt. Grenzeloze goedheid. Ik ben er van overtuigd dat er momenten in het leven van een volgeling van Jezus zijn dat ie iets moet doen, simpelweg omdat Jezus dat zegt. Van overtuigd. Het verhaal van die extra mijl gaan dat de Here Jezus vertelt. Dat verhaal is absoluut ondubbelzinnig! Iemand, al een tijd niet meer in deze kerk, belde me op met de suggestie dat er wat in zijn huis opgeruimd moest worden. Of we de gemeente konden regelen dat het grofvuil op gehaald werd en of ik kon komen sjouwen. Zat ik daar op de wachten? Had ik daar zin in? Moest ik daar helpen? Het antwoord is nee. Maar Jezus zei: “Doe goed”. Ik heb die persoon gekocht en betaald, met Mijn bloed. Ik heb jou gekocht en betaald, met mijn bloedeigen bloed, wie denk je wel niet wie je bent? Ga…” Iemand, net verhuisd onder verwarrende omstandigheden, zo schatte ik in, kocht bij ons, via Marktplaats twee kastjes. Ik was “in between jobs”. We hadden nog geen kinderen, ik was aan het studeren, maar ik had wat tijd. En kreeg gewoon een ingeving, ik geloof een duw van de Heilige Geest, en zei, ik breng ze wel even. Kon dat uit? Moest ik dat doen? Nee. Moest ik goed doen? Ja!
  2. Het hoogste goed: Mensen God leren kennen! Gered worden! Dat je daar in meedoet! En ik ben er net zo van overtuigd dat iedereen ergens op enig moment op het punt moet komen dat hij/zij zijn/haar specifieke gaven en talenten leert kennen en gaat gebruiken om zo mee te doen in dat virale, dat besmettelijke, van de opdracht namelijk dat mensen God leren kennen. Dat ze gered worden van de eeuwige dood, doordat ze Jezus leren kennen en zo heilig God leren kennen en Hem van heel dichtbij als een absoluut betrouwbare liefdevolle Vader zullen leren kennen. Je hebt een rol hier in te spelen. Ik heb hier een rol in te spelen, zoals ik vertelde over een van de keren dat God mij riep het Goede nieuws te verkondigen. Daarom doe ik wat ik doe. En Hij mij riep verder kerken te infecteren met deze roeping. Daarom ben ik leidend oudste hier in de kerk. Als je nog niet je plek gevonden hebt hierin, kom bij me en overleg met me wat jij kan doen. Ik wil dat iedereen voor zichzelf concreet weet: Dit is mijn dienst aan God binnen dit hoogste doel!

 

En laatste punt voor vandaag “Goed doen levert je iets op!”Goed doen doet jou goed!

Spreuken 11:17: Als je goed doet, doe je jezelf goed. Dan bewijs je jezelf een weldaad zeggen andere vertalingen erachteraan. Het werkt echt. Dit werkt op drie manieren:

Ten eerste 1: Mensen zien dat je je nek uitsteekt, dat je niet zo zeer méér doet dan men verwacht, maar het ook in een andere houding doet. En het resultaat is dat ze goed voor jou zijn. Wie goed doet, goed ontmoet. Alhoewel we vanmorgen gezien hebben dat óók als dit niet zo is, we toch goed moeten doen, belooft het Bijbelboek Spreuken dat als je goed doet, je jezelf goed doet! Denk aan Jozef. Verstoten uit zijn familie, als slaaf aan het werk, onterecht in de gevangenis en in iedere situatie deed hij veel goede dingen. Als slaaf werkte hij hard, liet wijsheid zien bij het werk op de landerijen en het bestuur, de handel, van zijn baas Potifar. Hij luisterde naar medegevangenen, hielp mee in de gevangenis en kreeg taken toevertrouwd in de gevangenis. Hij moest dat lang volhouden! De reden dat mensen dit niet geloven, wie goed doet, goed ontmoet, is dat ze als een boemerang goedheid terug verwachten, op hún tijd. Maar Jozef moest veel geduld opbrengen. En telkens weer lees je in het verhaal van Jozef, in het eerste Bijbelboek, in Genesis, dat Jozef gezien wordt door zijn 1 baas (Potifar), door 2 de gevangenisbewaarder als hij onterecht in de gevangenis zit, door 3 de Farao, machtigste man ter wereld in die tijd gezien wordt. Jozefs goedheid wordt gezien. En hij wordt telkens weer gepromoot, meer verantwoordelijkheid toevertrouwd en hij eindigt als onderkoning in Egypte. Als je goed doet, doe je jezelf goed. 1 Mensen zien het! Beloning komt niet wanneer en hoe jij het wilt hebben, Jozef wilde misschien naar drie dagen of drie weken goede dingen doen wel naar huis. Het hele proces van uitgestoten worden, slaaf worden, in de gevangenis belanden en dan onderkoning worden nam 14 jaar in beslag. 1 Goed doen, mensen zien het. Feit. En het doet je goed.

Ten tweede, 2. Als je chagrijnig bent. In een woestijnachtige periode zit. In de “gevangenis” zit. Zoek iets goeds te doen. Het doet iets met je hart. “Wie goed doet, bewijst zichzelf een weldaad” (Spreuken 11:17). Je voelt geen energie, geen passie, geen zin. Je helpt iemand en het kleurt je dag.

En ten derde 3. Ook aan de hand van het verhaal van Jozef. God ziet het. En God beloont je ervoor. Zelfs als mensen je (nog) niet belonen. In het verhaal van Jozef staat telkens dat God met hem was. Wat denk je? Merkte Jozef dit wel of niet? Wij zijn geroepen met God te leven, in relatie. Merk je dit? Ik ben ervan overtuigd dat je dit merkt! In mijn leven merk ik Gods aanwezigheid. Echt waar! En wanneer merk ik Zijn aanwezigheid niet, of minder? Als ik ongehoorzaam ben. De heilige geest wijst mij erop iets te doen, ik negeer het, omdat ik een onbuigzaam, eigenwijs en eigengereid wezen ben, en ik voel me alleen, geïsoleerd, afgesneden van de liefde van God. Begrijp me niet verkeerd, zo voel ik me! Dat ben ik niet! Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Ik geloof nog steeds, ben gered door geloof. Maar ben op z’n zachtst gezegd niet gelukkig. En dan stap je uit in het goede, Jozef, en je voelt Gods adem in op je gezicht, zijn lach als het ware, dank U God.

Wie goed doet, doet zichzelf goed, derde punt. 1 Mensen zien het. 2 Het doet iets met je lichaam en je ik geloof met je verstand, psychologie. Het doet iets met je hart. Het tilt je uit je beslommeringen en 3 God ziet het. God is met je.

 

Dus. Goed doen omdat Jezus het zegt. Het hoogste goed, mensen vertellen dat ze kunnen leven in relatie met de heilige, almachtige God door te geloven in Jezus Gods Zoon en goed doen levert je iets op! Dat is echt zo!

Wat moet je hier nu mee?

Ik ga zo afsluiten met bidden. Maar tot die tijd wil ik dat je deze drie punten op het scherm bekijkt en het punt waarvan je bij jezelf zegt, ja, dat is een goed punt! Dat je je daar op concentreert en God vraagt aan te wijzen in deze vakantie, de komende paar dagen en weken, hoe je hier in mag uit stappen. Goed doen:

  1. Omdat Jezus dit zegt.
  2. Hoogste goed: Mensen God leren kennen
  3. Doet jou goed

1 Trekt de eerste je aandacht. Goed doen omdat Jezus dit zegt? Ik geloof dat de Heilige Geest je je hierheen leidt. Misschien wil je gewoon groeien in gehoorzaamheid aan Jezus. Zijn stem horen en dan er ook naar handelen. Maak dit verlangen bekend aan Hem!

2 Is het de tweede? Misschien heb je al eens voorgenomen te willen spreken over God. Zodat mensen God leren kennen. Maak je verlangen bekend bij God, vraag Hem voor vrijmoedigheid in het bekendmaken van Jezus, dat mensen God leren kennen. Vraag Hem op vrijmoedigheid. Vraag Hem om jouw specifieke rol in de kerk van Jezus, in die stad, die met elkaar God aan de wereld laten zien. Ook als je geen evangelist bent. Misschien een dienaar die praktisch werk doet dat nodig is voor het bereiken van mensen met het Goede Nieuws van Jezus.

3 Goed doen doet jou goed. Trekt dit je aandacht? Wil je (opnieuw) uitstappen in goed doen? Ook als de beloning (lang) op zich laat wachten?

Bidden

Als je hiervoor kiest wil ik je vragen te gaan staan. Dan ga ik bidden. Het doet iets met je als je gaat staan. De bijbel spreekt over bidden met opgeheven handen.

1 Gehoorzaamheid in uitstappen goed te doen. Gewoon goed te doen. Collega. Buur. Vriend. Kassa. Op straat.

2 Goed doen in het uitstappen dat mensen God leren kennen. Hoogste goed. Misschien is er teleurstelling na ál die keren en dat niemand geïnteresseerd is in het kennen van jou God. En wordt je moe. En heb je, bij 2, bemoediging nodig van Gods Heilige Geest. Troost. Galaten 6:9 stelt: Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

3 Goed doen doet jou goed. Levert je iets op! Mensen zien het, geloof dit maar. En dat doet jou weer goed. Het doet iets met jou, het is een weldaad voor je hart. God ziet het. Eén van de namen is God die ziet. Sommigen hebben opnieuw bemoediging nodig dat God het echt ziet, en echt bij hen is. En van verbittering naar blijheid, vreugde en een nieuwe stap in het goed doen.

 

Laten we het goede blijven doen, zonder opgeven.

 

Goed vervolg van de vakantie allemaal!