Evangelische Kerk Utrecht https://evangelischekerk-utrecht.nl/ De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Fri, 30 Nov 2018 11:58:46 +0000 nl-NL © 2016 Evangelische Kerk Utrecht Preken van de Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl clean No http://evangelischekerk-utrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2016/02/EKU_magazine_podcast.jpg Evangelische Kerk Utrecht https://evangelischekerk-utrecht.nl/ https://wordpress.org/?v=4.9.8 Leven in een community van geloof en verwachting https://evangelischekerk-utrecht.nl/leven-in-een-community-van-geloof-en-verwachting/ Sun, 18 Nov 2018 14:37:20 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1669

Afgelopen zondag sprak Joop Bakker over het leven in een Community van geloof en verwachting. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/hW4qCcJTWY

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 24, 2018

 

]]>

Afgelopen zondag sprak Joop Bakker over het leven in een Community van geloof en verwachting. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/hW4qCcJTWY

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 24, 2018

 

]]>

Afgelopen zondag sprak Joop Bakker over het leven in een Community van geloof en verwachting. Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/hW4qCcJTWY

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 24, 2018

 

]]>
clean No no no 49:52 Marten Jan
Wat is dat, een groot geloof? https://evangelischekerk-utrecht.nl/wat-is-dat-een-groot-geloof/ Sun, 11 Nov 2018 21:26:42 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1665 Read More]]>

Vanochtend sprak Marco Koffeman over "wat is dat, en groot geloof?" hoe zit dat met genezing en wat heeft dat te maken met rugby…? Erg goed om na te luisteren als je het hebt gemist. Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/d4dovn6mQP

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 11, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Marco Koffeman over "wat is dat, en groot geloof?" hoe zit dat met genezing en wat heeft dat te maken met rugby…? Erg goed om na te luisteren als je het hebt gemist. Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/d4dovn6mQP

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 11, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Marco Koffeman over "wat is dat, en groot geloof?" hoe zit dat met genezing en wat heeft dat te maken met rugby…? Erg goed om na te luisteren als je het hebt gemist. Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/d4dovn6mQP

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) November 11, 2018

 

]]>
clean No no no 33:32 Marten Jan
Wat moet een christen nou met de wet? https://evangelischekerk-utrecht.nl/wat-moet-een-christen-nou-met-de-wet/ Sun, 28 Oct 2018 19:42:31 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1656 Read More]]> Ik vind het een voorrecht om te mogen spreken, een tijdje geleden ben ik weer opnieuw gegrepen door de boodschap van genade en wat dit uitwerkt in het leven van mensen. Genade is gebaseerd op het Evangelie van Jezus en evangelie betekend “Goed nieuws!” Het evangelie van Jezus is goed nieuws voor deze wereld. Niet “op zich leuk, vooral als je naar de kerk gaat” nieuws, of “nou ja, het is niet om aan te horen, maar luister toch maar” nieuws, of het slechte nieuws wat je continue op de radio hoort. Het goede nieuws van Jezus, is dat God zelf naar de aarde kwam, dat Hij mens werd, voor ons aan het kruis is gegaan en hierdoor voor ons een vloek werd. Om de straf en vloek die wij verdienden te dragen. Jezus is gestorven voor ons, zonder dat hij iets verkeerd had gedaan. Hierdoor heeft Jezus het voor iedereen mogelijk gemaakt om vergeving van zonde te krijgen, ongeacht wat je fout hebt gedaan in je leven. Jezus is niet dood gebleven, maar is opgestaan uit de dood. Er is dus weer relatie met God mogelijk. Relatie met God ZONDER dat we daar van alles en nog wat voor hoeven te doen, maar we hebben vrije toegang tot de Vader. Dat is goed nieuws voor de wereld!

Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik het belang van het feit dat we kinderen van Abraham zijn uitgelegd. Nu gaan we het hebben over: “Wat moet een christen nou met de wet?”

Galaten 3:15-25:

Broeders en zusters, ik zal dit uitleggen met een voorbeeld. Als je met iemand een verbond sluit, zetten jullie er allebei je handtekening onder. Daarna kan niemand dat verbond nog veranderen. Gods belofte aan Abraham is een verbond. 16 Nu is het zo, dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet: ‘kinderen,’ in het meervoud. Maar: ‘kind’, in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde Hij Christus. 17 Ik bedoel dit: God sloot met Abraham een verbond dat over Christus ging. Pas 430 jaar later werd de wet van Mozes gegeven. Dan kan die wet dat verbond niet veranderen. Dus de belofte is er nog steeds. 18 Stel dat we Gods erfenis (= onze redding) zouden kunnen krijgen door ons aan de wet van Mozes te houden. Dan zou die erfenis niets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham. Maar juist door zijn belofte aan Abraham liet God zien dat Hij hem wilde zegenen.
19 Waarom gaf God dan de wet? Om aan de mensen te laten zien dat ze schuldig waren. Want ze konden zich niet aan de wet houden. Maar ze moesten zich aan de wet van Mozes houden tót het Kind was gekomen dat God aan Abraham had beloofd. Engelen hebben op bevel van God de wet gegeven aan iemand die tussen God en de mensen in stond, namelijk Mozes. 20 Zo iemand is er niet als er maar één partij is. Hij is er alleen als er meer partijen zijn. God is Eén en Hij was de enige partij toen Hij zijn belofte aan Abraham gaf. Maar de wet is een verbond tussen twee partijen: God en Israël. 21 Botst de wet van Mozes dan met de belofte van God? Helemaal niet! Want als de wet de mensen had kunnen redden, dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest als ze zich precies aan die wet hielden.

22 Maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet van Mozes te houden. 23 Maar voordat dit geloof er kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. 24 De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. 25 En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed te worden.

Wie heeft er wel eens een erfenis gehad?

Paulus heeft hier gekozen om de verhouding wet en belofte vanuit een ander gezichtspunt te benaderen. Niet vanuit het gezichtspunt van de zegen, maar vanuit de erfenis die Abraham beloofd werd. Aan een testament van een mens, als het eenmaal rechtskracht heeft gekregen, kan niemand meer iets bij of af doen. Paulus begint met het maken van een vergelijking; als dit al bij de mens zo is, hoeveel te meer geldt dit dan voor God? God heeft Zijn wil in een belofte aan Abraham vastgelegd. Die belofte van God blijft onvoorwaardelijk van kracht, ook al is de wet er laten bijgekomen. Dat is de hoofdvergelijking die Paulus maakt.

De belofte die God gaf, gaf Hij aan Abraham en aan zijn zaad. Als je in Genesis (het eerste boek van de Bijbel) zou zoeken naar het verhaal van Abraham, dan kom je tegen dat er staat dat “in Abraham” alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Die belofte wordt een aantal keren herhaald. Paulus schrijft dat in het nieuwe testament erg toe dat door de komst van Jezus de beloften van God werkelijkheid zijn geworden. Met name de hoofdbelofte: “Ik zal u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn”. Die ongestoorde relatie met God kon alleen gerealiseerd worden door het verzoenende werk van Jezus.

Ik heb het al een paar keer over het verbond en de belofte. Dan is het goed om te weten hoe sterk die belofte, of het verbond eigenlijk is. Abraham vroeg op een gegeven moment aan God: “Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?” Vervolgens zegt God dat Abraham een koe, een geit, een ram, een tortelduif en een jonge gewone duif moest halen. Dat was in die tijd heel gewoon om een verbond te sluiten, dus Abraham wist wat hij ermee moest doen: hij sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Vervolgens hoorde iedere verbondspartner tussen die gedeelde dieren door te lopen. Dit was een erg beeldende manier van te zeggen: “Als ik me niet aan deze overeenkomst houd, laat me dan doorgesneden en afgesneden worden. Ik verdien dan te sterven zoals deze dieren gestorven zijn”. Wat dan opmerkelijk is, is dat God de enige is die tussen de helften doorloopt. Abraham dus niet. De belofte die God aan Abraham doet, is een verbondsbelofte die op geen enkele manier van Abraham afhangt, maar alleen van God. God zegt dat Hij zelf zou sterven als hij zijn belofte zou verbreken om Abraham en zijn nakomelingen te zegenen.

Het verbond wat God van tevoren had gesloten, kan haar rechtstaat niet verliezen doordat er later iets bij komt. Als een testament in deze tijd al van kracht blijft, omdat dit bij een notaris is afgedekt, hoeveel te meer deze wilsbeschikking van God. De belofte van God aan Abraham blijft in zijn volle kracht staan. Door de tussenkomst van de wet na zoveel jaren kan dan iet opeens van een ander soort verbond sprake zijn of zou iets kunnen worden toegevoegd aan de wijze waarop mensen die zegen zouden kunnen krijgen. Als dat zo zou zijn, zou de belofte van God aan Abraham niets waard zijn geweest en dat is niet zo.

Als de wet de belofte niet van haar rechtskracht berooft, zou de mogelijke plaats van de wet nog die van áánvulling ter verkrijging van de erfenis kunnen zijn. Maar daar is Paulus heel duidelijk over en ik hoop ik ook. Ik heb het al een aantal keer gezegd, maar zeg het opnieuw. Uit eigen werken (of te wel werken uit de wet) kunnen we niet gerechtvaardigd worden. Enkel maar door ons geloof in Jezus alleen.

Als dit zo is, dan moeten we dus goed weten dat de wet van Mozes wel met een ander doel gegeven is. De wet van Mozes is GEEN middel om het heil te ontvangen. Maar dan kom ik weer terug bij mijn begin vraag…. “Wat moet een christen nou met de wet?” Ik hou nooit zo van spoilers, mensen die alvast vertellen wat de clou van het verhaal is. Maar ik doe het nu alvast zelf even, zodat je weer rustig verder kunt luisteren. De clou ligt in Mattheus 5:17 à Jezus: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.”

Waarom is dit zo belangrijk? Begin september sprak ik tijdens de doopdienst over het belang van het leven in relatie met God. Ik zei: “Als je wilt groeien in je christelijke leven, zal je jezelf moeten openstellen voor datgene wat de Heilige Geest in je wil doen. Het lukt je niet wanneer je alleen op eigen kracht iets gaat proberen te ondernemen. We zijn begonnen met de kracht van de Heilige Geest en moeten erop vertrouwen dat we door de kracht van de Heilige Geest door kunnen gaan om verder te groeien in ons christelijk geloof.”
Dat is een waarheid voor ons als christenen vandaag, maar ook een waarheid die Paulus bij de Galaten hard binnen wilde laten komen. Als we gaan vertrouwen op eigen kracht, dan drijft ons dat tot wanhoop OF we worden hoogmoedig. We moeten onze ogen weer opnieuw richten op het kruis van Jezus, omdat we ons door de wet niet aanvaardbaar kunnen maken voor God.

Paulus liep regelmatig tegen de vraag aan of de wet niet gewoon overbodig is. In Romeinen komt de vraag op of we dan door moeten gaan met zondigen, zodat er meer genade zal zijn. Hier is de vraag of de wet dan in strijd is met de geloften. Dat is hij zeker niet. God heeft de wet een functie gegeven in de ene geschiedenis die Hij heeft met Zijn volk. De wet kan alleen niet levend maken, want in dat geval zouden wij iets kunnen toevoegen aan onze redding.

Vb juwelier

Hou dat in je achterhoofd als ik je dit vertel: De bijbel leert ons dat alles onder de zonde is. Romeinen 3:9-20 zegt heel duidelijk dat ALLE mensen zondaars zijn en ze niet deugen. De mens is onder de macht van de zonde. Niemand is rechtvaardig voor God. De wet is gegeven om te laten zien dat een mens echt totaal niet in staat is om het leven zelf te kunnen verdienen. Buiten Jezus staat ons leven totaal onder de vloek van God. Kijk naar de wereld om je heen en je ziet dood en verderf onder mensen. De mens wordt gevangen gehouden in de zonde. Door de wet wordt de zonde in alle schuilhoeken van ons hart gelokt en zorgt ervoor dat mensen in een totaal verzet tegen God komen. De wet maakt de zonde zo tot een macht die, hoewel hij bedoeld was om iets positiefs teweeg te brengen, vanwege de zonde in onze harten de overtredingen vermeerderd en de dood voortbrengt.

Tegen die achtergrond mogen we denken aan het offer van Jezus. We hebben verlossing door genade nodig. De theoloog John Stott zegt hierover:

Nadat God de belofte aan Abraham had gegeven, gaf Hij aan Mozes de wet. Waarom? Hij moest dingen eerst slechter maken voor Hij ze beter kon maken. De wet bracht zonde aan het licht, zette aan tot zonde, veroordeelde zonde. Het doel van de wet was de schil afpellen van de keurige mens en te laten zien hoe hij echt is – zondig, vol verzet, schuldig onder Gods oordeel en niet in staat om zichzelf te redden.
Niemand heeft het evangelie ooit op waarde kunnen schatten zonder dat de wet hem eerst met zichzelf geconfronteerd heeft, Pas als de nachthemel pikdonker is, kunnen we de sterren gaan onderscheiden; alleen tegen de donkere achtergrond van zonde en oordeel gaat het evangelie echt stralen.

Het evangelie is dus leven veranderend. We leefden in zonde, vol verzet tegen God. Door wat Jezus heeft gedaan heb je de mogelijkheid om een leven met God te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf af te keren van je oude leven en Jezus aan te nemen. Niets anders dan Jezus, ik neem het cadeau van uw offer aan. Jezus en niets anders.

Maar wat moet een christen nou met de wet? Waarom wordt dat dan zo duidelijk uit dit stuk?

We gaan weer even terug naar de tekst in vers 23:

Maar voordat dit geloof er kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. En toen het geloof eenmaal gekomen was hoefden we niet meer door de wet van Mozes geleid en opgevoed te worden (v25).

Als we inzien dat we niet door onze inspanningen Gods goedkeuring kunnen krijgen, maar ons hiervoor tot Jezus moeten wenden, dan hebben we de les geleerd die de wet ons wilde leren. De HSV zegt dat wij als gevangenen opgesloten waren en door de wet werden bewaakt (v23) en dat de wet onze leermeester was tot Jezus (v24) en we nu niet meer onder deze leermeester zijn.

Als we niet meer onder deze leermeester zijn, dan is het gemakkelijk om te denken dat we de wet aan de kant kunnen schuiven. Maar Paulus zou in dat geval ook weer zeggen: “Domme Utrechters!”, het zou zelfs tegen het onderwijs van Jezus ingaan, dat heb ik zojuist nog genoemd. Vroeger was het zo dat de leermeesters mensen waren die onmondige kinderen begeleidden op weg naar school en die kinderen ook onder de duim moesten houden. Dat gebeurde over het algemeen niet geheel zachtzinnig. Paulus spreekt erg negatief over die leermeesters, om die onvrijheid en harde hand van de wet mee aan te geven. Zo’n leermeester klinkt niet heel positief en een leermeester was in de tijd van Paulus ook niet positief. Het laat zien dat zonder Jezus de wet alleen leidt tot een grotere gevangenschap en ze ons steeds meer in de macht van zonde leidt, zoals een leermeester zijn pupillen van steeds meer vrijheden kon beroven.

MAAR daarnaast geeft een leermeester ook aan dat het maar van tijdelijke aard is. Als een kind oud genoeg was om zelf beslissingen te nemen, was de leermeester niet meer nodig. De kinderen vielen niet meer onder de macht en de bevoegdheid van een leermeester.

Trek deze gedachte eens door. Wij hebben een gezin met 3 kinderen die we, met al onze mogelijkheden te leren wijze keuzes te maken. Dit wordt ook wel opvoeden genoemd. Het doel van dit opvoeden is dat wij straks steeds minder hoeven te sturen, maar onze kinderen zelf keuzes gaan maken. Niet dat als ze straks 18 zijn ineens alle normen en waarden wij ze geleerd hebben overboord gooien en op een compleet andere manier gaan leven. Als het goed is, dan hebben onze kinderen zich straks de fundamentele waarden eigen gemaakt. Ik hoop dat ze dan op dezelfde manier zullen blijven leven, maar dan uit eigen vrije keuze.

DAT is ook de reden waarom Paulus erop wijst dat we nog steeds te maken hebben met de waarden van Gods wet. Maar dan niet op een manier dat dit ons zou kunnen redden. Het evangelie leert ons namelijk dat we de wet niet meer hoeven te gehoorzamen uit angst om afgewezen te worden of om gered te worden. Als we doorhebben dat we gered worden omdat het een belofte van God is, dan stroomt ons hart over van dankbaarheid en verlangen we om net zoals Jezus te worden. De manier waarop we dat dan doen, is door gehoorzaam te zijn aan de wet. Als we dat vervolgens doen vanuit dankbaarheid, dan worden we er beter in en wordt het makkelijker voor ons om de wet te gehoorzamen.

Waarom is dat zo?

 • Als we denken dat gehoorzaamheid aan de wet ons zal redden, dan zijn we emotioneel niet in staat toe te geven hoe hoog de lat ligt en hoe veeleisend de wet is. Kijk maar eens naar hoe hoog Jezus de lat legde à Wie naar een andere vrouw kijkt om haar te begeren heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Of kijk eens naar wat Jezus zegt over iemand die andere uitscheldt (matt 5). Alleen als je weet dat je jezelf daar niet voor 100% aan kunt houden, dan ben je in staat om toe te geven hoe breed en diep dit gebod is. Dan ben je dankbaar voor wat Jezus heeft gedaan.
  Anders gezegd: Als je denkt dat je helemaal zo slecht nog niet bent, zal genade je nooit van binnenuit veranderen.
 • Dankbaarheid is een drijfveer die het mogelijk maakt om gehoorzaamheid veel langer vol te houden. Angst om afgewezen te worden legt een loden last op je schouders en zal je iedere keer laten zien dat je het niet kan. Zonder het evangelie houden we ons misschien wel aan de wet, maar zullen we er een hekel aan krijgen. Als we gehoorzaam zijn aan de wet, omdat we gered zijn, in plaats van erdoor gered te worden, kunnen we van de wet houden.

Dus als je nog kwaadspreekt, stop ermee. Als je nog naar andere mannen of vrouwen kijkt om te begeren, stop hiermee. Als je nog roddelt, stop ermee. Als je nog steelt, stop ermee. Als je nog verslaafd bent, stop ermee. Als je op een een of andere manier nog zondigt, stopt ermee. Als je niet inziet hoe hulpeloos en door en door zondig we zijn, zal de boodschap van redding niet tot diepe vreugde en bevrijding leiden. In dat proces zullen we wellicht nog wel een paar keer de fout in gaan, dan mag je weten dat Gods genade genoeg is en je het opnieuw mag proberen. God maakt vrij, door Jezus. Dat betekent dat je het zelf niet kan, maar als kerk met elkaar (misschien zelfs wel met hulp van mensen van buiten de kerk die hier speciaal voor geleerd hebben), met de kracht van de Heilige Geest, gedreven door Liefde en dankbaarheid aan God, zullen we overwinnen. Niet om gered te worden, maar om de redding uit te leven.
Laten we bidden.

]]>
Ik vind het een voorrecht om te mogen spreken, een tijdje geleden ben ik weer opnieuw gegrepen door de boodschap van genade en wat dit uitwerkt in het leven van mensen. Genade is gebaseerd op het Evangelie van Jezus en evangelie betekend “Goed nieuws!” Het evangelie van Jezus is goed nieuws voor deze wereld. Niet “op zich leuk, vooral als je naar de kerk gaat” nieuws, of “nou ja, het is niet om aan te horen, maar luister toch maar” nieuws, of het slechte nieuws wat je continue op de radio hoort. Het goede nieuws van Jezus, is dat God zelf naar de aarde kwam, dat Hij mens werd, voor ons aan het kruis is gegaan en hierdoor voor ons een vloek werd. Om de straf en vloek die wij verdienden te dragen. Jezus is gestorven voor ons, zonder dat hij iets verkeerd had gedaan. Hierdoor heeft Jezus het voor iedereen mogelijk gemaakt om vergeving van zonde te krijgen, ongeacht wat je fout hebt gedaan in je leven. Jezus is niet dood gebleven, maar is opgestaan uit de dood. Er is dus weer relatie met God mogelijk. Relatie met God ZONDER dat we daar van alles en nog wat voor hoeven te doen, maar we hebben vrije toegang tot de Vader. Dat is goed nieuws voor de wereld!

Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik het belang van het feit dat we kinderen van Abraham zijn uitgelegd. Nu gaan we het hebben over: “Wat moet een christen nou met de wet?”

Galaten 3:15-25:

Broeders en zusters, ik zal dit uitleggen met een voorbeeld. Als je met iemand een verbond sluit, zetten jullie er allebei je handtekening onder. Daarna kan niemand dat verbond nog veranderen. Gods belofte aan Abraham is een verbond. 16 Nu is het zo, dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet: ‘kinderen,’ in het meervoud. Maar: ‘kind’, in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde Hij Christus. 17 Ik bedoel dit: God sloot met Abraham een verbond dat over Christus ging. Pas 430 jaar later werd de wet van Mozes gegeven. Dan kan die wet dat verbond niet veranderen. Dus de belofte is er nog steeds. 18 Stel dat we Gods erfenis (= onze redding) zouden kunnen krijgen door ons aan de wet van Mozes te houden. Dan zou die erfenis niets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham. Maar juist door zijn belofte aan Abraham liet God zien dat Hij hem wilde zegenen.
19 Waarom gaf God dan de wet? Om aan de mensen te laten zien dat ze schuldig waren. Want ze konden zich niet aan de wet houden. Maar ze moesten zich aan de wet van Mozes houden tót het Kind was gekomen dat God aan Abraham had beloofd. Engelen hebben op bevel van God de wet gegeven aan iemand die tussen God en de mensen in stond, namelijk Mozes. 20 Zo iemand is er niet als er maar één partij is. Hij is er alleen als er meer partijen zijn. God is Eén en Hij was de enige partij toen Hij zijn belofte aan Abraham gaf. Maar de wet is een verbond tussen twee partijen: God en Israël. 21 Botst de wet van Mozes dan met de belofte van God? Helemaal niet! Want als de wet de mensen had kunnen redden, dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest als ze zich precies aan die wet hielden.

22 Maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet van Mozes te houden. 23 Maar voordat dit geloof er kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. 24 De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. 25 En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer doo]]> Ik vind het een voorrecht om te mogen spreken, een tijdje geleden ben ik weer opnieuw gegrepen door de boodschap van genade en wat dit uitwerkt in het leven van mensen. Genade is gebaseerd op het Evangelie van Jezus en evangelie betekend “Goed nieuws!” Het evangelie van Jezus is goed nieuws voor deze wereld. Niet “op zich leuk, vooral als je naar de kerk gaat” nieuws, of “nou ja, het is niet om aan te horen, maar luister toch maar” nieuws, of het slechte nieuws wat je continue op de radio hoort. Het goede nieuws van Jezus, is dat God zelf naar de aarde kwam, dat Hij mens werd, voor ons aan het kruis is gegaan en hierdoor voor ons een vloek werd. Om de straf en vloek die wij verdienden te dragen. Jezus is gestorven voor ons, zonder dat hij iets verkeerd had gedaan. Hierdoor heeft Jezus het voor iedereen mogelijk gemaakt om vergeving van zonde te krijgen, ongeacht wat je fout hebt gedaan in je leven. Jezus is niet dood gebleven, maar is opgestaan uit de dood. Er is dus weer relatie met God mogelijk. Relatie met God ZONDER dat we daar van alles en nog wat voor hoeven te doen, maar we hebben vrije toegang tot de Vader. Dat is goed nieuws voor de wereld!

Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik het belang van het feit dat we kinderen van Abraham zijn uitgelegd. Nu gaan we het hebben over: “Wat moet een christen nou met de wet?”

Galaten 3:15-25:

Broeders en zusters, ik zal dit uitleggen met een voorbeeld. Als je met iemand een verbond sluit, zetten jullie er allebei je handtekening onder. Daarna kan niemand dat verbond nog veranderen. Gods belofte aan Abraham is een verbond. 16 Nu is het zo, dat God zijn belofte deed aan Abraham en aan zijn kind. God zei niet: ‘kinderen,’ in het meervoud. Maar: ‘kind’, in het enkelvoud. Met dat kind bedoelde Hij Christus. 17 Ik bedoel dit: God sloot met Abraham een verbond dat over Christus ging. Pas 430 jaar later werd de wet van Mozes gegeven. Dan kan die wet dat verbond niet veranderen. Dus de belofte is er nog steeds. 18 Stel dat we Gods erfenis (= onze redding) zouden kunnen krijgen door ons aan de wet van Mozes te houden. Dan zou die erfenis niets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham. Maar juist door zijn belofte aan Abraham liet God zien dat Hij hem wilde zegenen.
19 Waarom gaf God dan de wet? Om aan de mensen te laten zien dat ze schuldig waren. Want ze konden zich niet aan de wet houden. Maar ze moesten zich aan de wet van Mozes houden tót het Kind was gekomen dat God aan Abraham had beloofd. Engelen hebben op bevel van God de wet gegeven aan iemand die tussen God en de mensen in stond, namelijk Mozes. 20 Zo iemand is er niet als er maar één partij is. Hij is er alleen als er meer partijen zijn. God is Eén en Hij was de enige partij toen Hij zijn belofte aan Abraham gaf. Maar de wet is een verbond tussen twee partijen: God en Israël. 21 Botst de wet van Mozes dan met de belofte van God? Helemaal niet! Want als de wet de mensen had kunnen redden, dan zouden de mensen inderdaad vrij van schuld zijn geweest als ze zich precies aan die wet hielden.

22 Maar dat konden ze niet. Dus door de wet gingen de mensen juist zien hoe slecht ze zijn. Zo zouden ze gaan begrijpen dat ze alleen door geloof in Jezus Christus hun deel van de belofte zouden krijgen en niet door zich aan de wet van Mozes te houden. 23 Maar voordat dit geloof er kwam, beschermde de wet ons. De wet hield ons op het rechte pad. Pas later zouden we begrijpen dat we geloof nodig hebben. 24 De wet van Mozes was dus bedoeld om ons te leiden en op te voeden totdat Christus zou komen. En door in Christus te gaan geloven, zouden we kunnen worden vrijgesproken van schuld. 25 En nu het geloof is gekomen, hoeven we niet meer doo]]> clean No no no 35:13 Marten Jan De wereld heeft de kerk nodig https://evangelischekerk-utrecht.nl/de-wereld-heeft-de-kerk-nodig/ Sun, 21 Oct 2018 19:22:54 +0000 Joop Bakker https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1653 Read More]]> Utrecht 21 oktober 2018

Thema: leden van het lichaam van Christus.

 

Vandaag wil ik spreken over de kerk, de gemeente, als lichaam van Christus en wat het betekent dat wij deel zijn van dit lichaam.

 

Lezen: Efez. 1:22,23; 4:11-16:

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

 

 1. De gemeente, een lichaam

 

Het woord kerk (de gemeente) komt van het Griekse woord ecclesia wat zoveel betekent als vergadering of een bijeengeroepen groep mensen.

En dat is precies hoe de Bijbel de gemeente noemt:

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens waren jullie geen volk, nu zijn jullie Gods volk; eens viel Gods ontferming jullie niet ten deel, nu wordt zijn ontferming je geschonken.
(1 Petr.2:9,10).

 

Het N.T. gebruikt meerdere namen als symboliek voor de kerk, de gemeente, zoals ‘tempel van God’, huisgezin en het beeld van een lichaam om duidelijk te maken wat de gemeente is en hoe ze functioneert.

Om te kunnen begrijpen hoe de gemeente werkt, kijken we naar de analogie (het beeld) van het lichaam:

 

Rom. 12:4,5:

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Zoals ons ene lichaam (soma = lichaam) vele leden (melos = lid, lidmaat) heeft en die leden (melos) niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen (polus= veel, groot, machtig) één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart (kata eis = elk een), elkaars (allelon = elkaar, wederzijds) lichaamsdelen (melos).

1 Kor. 12:12-14:

Een lichaam is een eenheid die uit vele leden bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die leden samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele (polus).

 

Het lichaam (net als ons eigen lichaam) is een geheel en wordt bestuurd door het hoofd. Voor de kerk is dat Jezus.

 

 

 1. Hoe werkt het?

 

Het hoofd

Jezus is het Hoofd van de gemeente, m.a.w. Hij bepaalt hoe Zijn lichaam gebouwd en vormgegeven wordt.

Hij fungeert echter ook als basis voor de gemeente: Hij is het fundament en de hoeksteen. Een hoeksteen was in de oudheid zowel een verbindingssteen tussen de muren, als een sluitsteen die als bekrachtiging van het bouwwerk boven de poort werd ingemetseld, als eerbetoon aan de bouwer.

Leiders namens Jezus

Om de kerk te kunnen leiden heeft Jezus mensen aangesteld die namens Hem de gemeente leiden, dat zijn:

 • Oudsten

De Bijbel noemt ze de herders van de gemeente (pastors). Zij zorgen ervoor:

 • Dat de kerk weet waarheen we op weg zijn (= leiden)
 • Dat de kerk onderwezen wordt (= weiden)
 • Dat er naar de kudde wordt omgekeken ( = hoeden/zorgen)
 • Dat de kerk beschermd wordt tegen verkeerde invloeden en valse leringen (= hoeden/bewaken)

De oudsten worden bijgestaan door:

 • Leiders/diakenen

Verder zijn er nog andere soorten leiders die in tussen en met de kerken werken:

 • Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en Leraars

 • De leden

Zij vormen de eigenlijke kudde, maar zijn tevens ook door God geroepen om in verschillende gaven en diensten te functioneren.

De uiteindelijke verantwoording voor de kudde heeft Jezus neergelegd bij de oudsten van de kerk, zij moeten ook bij Hem verantwoording afleggen (Hebr. 13:17; 1 Petr. 5:4)

 1. Het fundament van de kerk

 

De Bijbel noemt Jezus het fundament en de Hoeksteen van de kerk:

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.
(1 Kor. 3:10,11)

De kerk is door Hem gegrondvest door Zijn offer aan het kruis, is op Hem gericht en aan Hem onderworpen en wordt door Hem in stand gehouden en gedragen.

Behalve het fundament waarzonder geen enkele gemeente tot stand komt, zijn er nog andere fundamenten die het Nieuwe Testament noemt van belang voor een evenwichtige groei van de gemeente:

 

 1. Het fundament van de geloofsbelijdenis: ‘Gij zijt de Christus…’ (Matth. 16:16).

In de geloofsbelijdenis geeft de gemeente aan dat zij gebouwd  is op het verlossingswerk van Jezus en niet op eigen verdienste en dat Hij de Heer van Zijn kerk is.

 1. Het fundament van de apostelen en profeten (Efez. 2:20).

De gemeente wordt in de allereerste plaats gebouwd door de bediening van de apostelen en de profeten. De andere bedieningen zijn vooral gericht op het beheren van de gemeente (b.v. herder en leraar). De apostelen leggen het fundament van de geloofsbelijdenis, de visie en de structuur van de gemeente. De profeten geven de ‘woorden Gods’ door, d.w.z. zij maken de gemeente de plannen van God voor een bepaald moment en een bepaalde plaats bekend en openbaren het geschreven Woord. In het Nieuwe Testament zien we voorbeelden van alle bedieningen, maar ook van meerdere bedieningen in een persoon (Hand. 15). De oproep van Paulus is dan ook om je te blijven uitstrekken naar ‘de hoogste gaven’.

 

 

 1. Principes waarop een nieuwtestamentische gemeente is gebouwd.
 2. De gemeente is ontstaan uit gebed (Hand. 1:14); de functie van het gebed is het in overeenstemming brengen van de wil van God op aarde en in de hemel. Luc. 18:1-8: gebed heeft te maken met geloof; het blijven verwachten dat God doet wat Hij beloofd heeft (vgl. ‘You said…’).
 3. Gebouwd op een degelijk fundament: Jezus is daarvan de Hoeksteen. Andere funderingen zijn de belijdenis (proclamatie) dat ‘Jezus is Heer’ (Mat. 16:16-18) en het fundament van apostelen en profeten (Efez. 2:20).
 4. Er zijn niet slechts enkele (leidende) posities, maar de gemeente kent een veelvoud aan bijbelse leiders en werkers in ambten en bedieningen (Rom. 12:6-8; 1 Kor. 12:28);
 5. De gemeente ontwikkelt zich door de gave van de vijfvoudige bediening (Efez. 4:11);
 6. De gemeente ontwikkelt zich volgens het principe van vermenigvuldiging, zowel in leiders en werkers (2 Tim. 2:2), als extern door gemeentestichting (Hand. 8:4; 14:21-23);
 7. Het priesterschap van alle gelovigen (1 Petr. 2:9,10). Dat betekent dat alle gelovigen een (verschillend) aandeel in de bediening van de verzoening hebben;
 8. De kerk wordt gebouwd door toewijding en gehoorzaamheid.

> Toewijding: aan Christus, aan de leiders, aan elkaar en aan de opdracht van de kerk (zie b.v. Matth. 6:24; 2 Kor. 8:5; 1 Thess. 2:10.

> Gehoorzaamheid: in de eerste plaats aan Christus en daarna aan de door Hem aangestelde leiders (o.a. Hebr. 13:17)

 1. Gericht op evangelisatie en zending. Dit was het kenmerk van het leven van Paulus en andere leiders uit de eerste gemeente. Dit is naar Gods wil (2 Petr. 3:9);
 2. Bouwen aan het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God door verkondiging, wonderen en tekenen (Mat. 11:4-6; 12) en zorg voor ‘weduwen, wezen en vreemdelingen’ (Hand. 2:41-47). De gemeente wordt niet alleen herkend aan deze dingen, maar is hierdoor ook een zegen voor de omringende wereld.
 • Deel uitmaken van een lokale gemeente is:
 • Essentieel voor een gelovige: God werkt niet met individuen, maar met een volk
 • Een zegen voor de gelovigen: samen worden ze gebouwd
 • Een bescherming voor de ongelovigen: ze zwabberen niet maar heen en weer, maar vinden leiding en veiligheid bij de leiders in de kerk. Daarom waarschuwt Petrus de oudsten dat ze zorgvuldig met de schapen moeten omgaan (1 Petr. 5)
 • Een voorwaarde om de wereld te bereiken met het evangelie
 • Een afschaduwing van hoe God het gewild heeft en van de eeuwigheid waarin we samen met alle heiligen in Gods aanwezigheid leven.
 • De kerk is niet een verzameling individuen, maar een homogeen geheel: een volk!
 • Dat betekent dat de verschillende leden invloed op elkaar hebben, net als een lichaam dat ook als één geheel functioneert, zowel wat betreft de goede als de slechte dingen.
 • Net als in een lichaam alle leden functioneren, doen de leden van de kerk dat ook.
  Consumentisme is een vijand van de kerk, net als individualisme. Dit is de ‘geest van de wereld’.
 • De kerk functioneert alleen goed in samenhang:

 

 • De leden bouwen elkaar op (1 Kor. 12:25,26)
 • Samen laten ze de grootheid van God zien in hun ‘samen wonen’, werk en liefde voor elkaar
 • Ze kunnen slechts samen de grootheid en liefde van God bevatten door de dienst van alle leden.
 • Als iemand lid wil worden van een kerk, moet hij zichzelf afvragen of hij zijn zelfbeschikkingsrecht aan Christus wil overdragen en samen met zijn medeleden aan de grote opdracht van God wil werken onder de leiding van de oudsten.
  In de woorden van Jezus: de kosten berekenen (Lukas 14:28)
]]> Utrecht 21 oktober 2018

Thema: leden van het lichaam van Christus.

 

Vandaag wil ik spreken over de kerk, de gemeente, als lichaam van Christus en wat het betekent dat wij deel zijn van dit lichaam.

 

Lezen: Efez. 1:22,23; 4:11-16:

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

 

 1. De gemeente, een lichaam

 

Het woord kerk (de gemeente) komt van het Griekse woord ecclesia wat zoveel betekent als vergadering of een bijeengeroepen groep mensen.

En dat is precies hoe de Bijbel de gemeente noemt:

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens waren jullie geen volk, nu zijn jullie Gods volk; eens viel Gods ontferming jullie niet ten deel, nu wordt zijn ontferming je geschonken.
(1 Petr.2:9,10).

 

Het N.T. gebruikt meerdere namen als symboliek voor de kerk, de gemeente, zoals ‘tempel van God’, huisgezin en het beeld van een lichaam om duidelijk te maken wat de gemeente is en hoe ze functioneert.

Om te kunnen begrijpen hoe de gemeente werkt, kijken we naar de analogie (het beeld) van het lichaam:

 

Rom. 12:4,5:

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Zoals ons ene lichaam (soma = lichaam) vele leden (melos = lid, lidmaat) heeft en die leden (melos) niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen (polus= veel, groot, machtig) één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart (kata eis = elk een), elkaars (allelon = elkaar, wederzijds) lichaamsdelen (melos).

1 Kor. 12:12-14:

Een lichaam is een eenheid die uit vele leden bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die leden samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele (polus).

 

Het lichaam (net als ons eigen lichaam) is een geheel en wordt bestuurd door het hoofd. Voor de kerk is dat Jezus.

 

 

 1. Hoe werkt het?
]]>
Utrecht 21 oktober 2018

Thema: leden van het lichaam van Christus.

 

Vandaag wil ik spreken over de kerk, de gemeente, als lichaam van Christus en wat het betekent dat wij deel zijn van dit lichaam.

 

Lezen: Efez. 1:22,23; 4:11-16:

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.

11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

 

 1. De gemeente, een lichaam

 

Het woord kerk (de gemeente) komt van het Griekse woord ecclesia wat zoveel betekent als vergadering of een bijeengeroepen groep mensen.

En dat is precies hoe de Bijbel de gemeente noemt:

9 Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die je uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens waren jullie geen volk, nu zijn jullie Gods volk; eens viel Gods ontferming jullie niet ten deel, nu wordt zijn ontferming je geschonken.
(1 Petr.2:9,10).

 

Het N.T. gebruikt meerdere namen als symboliek voor de kerk, de gemeente, zoals ‘tempel van God’, huisgezin en het beeld van een lichaam om duidelijk te maken wat de gemeente is en hoe ze functioneert.

Om te kunnen begrijpen hoe de gemeente werkt, kijken we naar de analogie (het beeld) van het lichaam:

 

Rom. 12:4,5:

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Zoals ons ene lichaam (soma = lichaam) vele leden (melos = lid, lidmaat) heeft en die leden (melos) niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen (polus= veel, groot, machtig) één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart (kata eis = elk een), elkaars (allelon = elkaar, wederzijds) lichaamsdelen (melos).

1 Kor. 12:12-14:

Een lichaam is een eenheid die uit vele leden bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die leden samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele (polus).

 

Het lichaam (net als ons eigen lichaam) is een geheel en wordt bestuurd door het hoofd. Voor de kerk is dat Jezus.

 

 

 1. Hoe werkt het?
]]>
clean No no no 45:31 Joop Bakker
Dankbaar onder alles https://evangelischekerk-utrecht.nl/dankbaar-onder-alles/ Sun, 14 Oct 2018 18:52:54 +0000 Marco Koffeman https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1650 clean No no no 29:38 Marco Koffeman Nageslacht van Abraham https://evangelischekerk-utrecht.nl/nageslacht-van-abraham/ Sun, 30 Sep 2018 12:25:11 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1647 Read More]]> Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik uitgelegd dat als je christen wordt je hierbij vervuld bent met de Heilige Geest en het belangrijk is om door de Heilige Geest te wandelen in je relatie met God. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 3:6-9:
6 Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals Hij het wil. 7 Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. 8 De Boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de Boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: “Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden.” 9 De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen.

Laten we bidden.

Wat valt op in dit gedeelte? Het gaat om geloof. In het stuk wat we zojuist gelezen hebben staat ‘maar’ vier keer het woord “geloof”, als je de HSV hebt, dan staat het hier 6x. Kijken we naar de structuur van de tekst en wat die ons wil zeggen, dan komt dat in vers 7 en vers 9 twee keer goed naar voren. Vers 6 pakt terug naar Genesis 15:6 à Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid toegerekend. In vers 7 komt Paulus dan tot de conclusie dat “Zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” Datgene wat iemand een kind van Abraham maakt, is zijn geloof.

Vervolgens pakt vers 8 terug naar Genesis 12:3 à “In u zullen alle volken gezegend worden” Dat werkt Paulus in vers 9 uit tot de conclusie dat iedereen die uit het geloof is, gezegend is samen met de gelovige Abraham.

Datgene wat nodig is om de zegen van Abraham te mogen ontvangen is geloof. Daarmee pakt Paulus direct weer terug op hoe de Galaten tot geloof zijn gekomen. De Galaten hadden het evangelie gehoord wat Paulus sprak en ze ontvingen de Heilige Geest door de genade. Zo handelde God in het oude testament ook al. Abraham werd namelijk op dezelfde manier gerechtvaardigd. Zijn geloof werd hem als rechtvaardiging toegekend. Niet uit werken van de wet, want toen was er nog helemaal geen wet, maar op grond van zijn vertrouwen op Gods belofte. Abraham had nog geen zoon, God gaf vervolgens zijn belofte van een nageslacht zo talrijk als de sterren. Op die belofte bouwde Abraham zijn vertrouwen. Ondanks dat Abraham het nog niet zag, hield hij vast aan de belofte van God. Terwijl Abraham niets had, verwachtte hij het van God.

Terwijl ik hiermee bezig was, moest ik erg denken aan de beloftes die God gedaan heeft. Misschien zit je hier wel en heeft God beloftes aan je gedaan. Wat heb jij vervolgens gedaan met die beloftes? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan jou heeft beloofd? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan ons als kerk heeft beloofd? Of ga je twijfelen of God het überhaupt wel heeft beloofd? Als je een tijdje moet wachten tot het moment dat God zijn beloftes laat vervullen; kijk dan even naar dit rijtje: Jozef : 13 jaar, Abraham 25 jaar, Mozes 40 jaar en Jezus 30 jaar. Gewoon een aantal mensen die moesten wachten totdat ze de belofte van God vervuld zagen worden.
Wat doe jij in de tussentijd? Abraham wilde God op een gegeven moment een handje helpen, met alle gevolgen van dien. Kijk naar een man als Paulus, die werd gewoon even twee jaar achtergelaten in een cel. Dat staat even ergens als tussenzin in Handelingen.

Paulus moest gewoon even twee jaar wachten, terwijl God hem gebruikte in het werk dat hij deed. En in die gevangenschap, tijdens het wachten, was hij niet negatief of aan het klagen, hij schreef brieven die tot zegen waren van de kerk en nu nog steeds zijn. Wees niet bang wanneer je moet wachten, je bent in goed gezelschap, maar blijf jezelf richten op God.

Gaan we weer terug naar de tekst, want Paulus maakt duidelijk wie wel of geen nageslacht van Abraham zijn. Het belangrijkste wat Paulus duidelijk maakt, is dat het zijn van “kinderen van Abraham” niets te maken heeft met je fysieke afstammeling. Los van dit stuk zegt Paulus in hoofdstuk 3:28:
“Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; [..]slaaf of vrije, [..] man of vrouw, u bent allen één in Christus. En als u van Christus bent, bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.

Paulus vind het belangrijk te benoemen dat je afkomst niets uitmaakt of je nageslacht van Abraham kunt zijn. Dat wordt ook bevestigd door wat Paulus in Romeinen 9:6-7 zegt: “Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen zijn kinderen.” Dus bij de gelovigen zijn ook de “niet Joden” te rekenen, dus het nageslacht van Abraham houdt ook de heidenen (wij als niet- joden) in.

Dus niet alleen de Joden kunnen het nageslacht van Abraham zijn, ook ik als blanke Nederlander kan het nageslacht van Abraham zijn, mijn andere blanke Nederlanders kunnen het nageslacht van Abraham zijn, mijn andere niet zo blank als mij Nederlanders (tot hoe zwart ook) kunnen het nageslacht van Abraham zijn, iedere niet Nederlander kan het nageslacht van Abraham zijn. Mensen die nu nog moslim, hindoe, ongelovig of anders zijn, kunnen het nageslacht van Abraham worden. Het heeft niets te maken met afkomst, het heeft te maken met waar je jouw geloof in zet. Dat is ook de trend die je door de hele bijbel heen ziet.

Als nageslacht van Abraham doe je wat hij deed.

Wat hebben we net geleerd wat Abraham deed? à Hij vertrouwde op God.

Paulus zegt dat uit de bijbel zichtbaar wordt dat je alleen het nageslacht van Abraham kan zijn wanneer je hetzelfde geloof hebt als Abraham had. Iemand die Jezus aangenomen heeft, vindt zijn vertrouwen op Gods belofte van het gered zijn door genade alleen. Dus dat je gered bent zonder dat jij daar iets aan kan toevoegen of af kan halen. Door dit zo te stellen ontneemt Paulus alle dwaalleraren opnieuw het recht om welke voorwaarde dan ook te stellen voor het toetreden tot het verbond van God. Iedere eigen verdienste is uitgesloten. Als je van het goede nieuws wat wij hebben iets afhaalt, dan blijft waardeloos nieuws over. Het is goed of waardeloos en niets daartussenin. Al zou er maar één voorwaarde zijn, zelfs al is hij nog zo stom als dat je altijd de wc moet doortrekken wanneer je erop gezeten hebt, dan betekend dit dat je jouw redding zou kunnen verdienen en dat maakt het goede nieuws van de redding tot waardeloos nieuws.

Abraham laat ons in de eerste plaats zien dat vertrouwen dat redt, gelooft wat het evangelie belooft. Abraham geloofde God en dat werd gen tot gerechtigheid gerekend. Er staat tot en met de grondtekst zelfs: “Zoals Abraham God geloofde”. Abraham geloofde God, niet zozeer “in” God. Dat is belangrijk om te weten, want geloven “in” God is niet hetgeen wat je gaat redden. De bijbel spreekt er zelfs over dat de demonen ook in God geloven (jak 2:19), maar dat gaat ze niet redden. Om gered te worden moest Abraham geloven in en vertrouwen op wat God hem daadwerkelijk beloofd had. (SLIDE) Je kunt God niet geloven zonder IN God te geloven, maar je kunt wel in God geloven zonder God te geloven! Geloof dat redt, verschilt van het algemeen gangbare geloof in het bestaan van God of zelfs in de leer en het onderwijs van de bijbel algemeen (iemand die theologie studeert, hoeft God niet persé te geloven).

Daarnaast laat het geloof wat Abraham zien dat we kunnen geloven in een God die voorziet en het dus niet van onze prestaties afhangt. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen, maar toch beloofde God hem een nageslacht zo groot als de sterren in de lucht. God zou in gaan grijpen op een manier die buiten de macht van mensen lag. De belofte van het nageslacht van Abraham lag dus helemaal in handen van God en Abraham kon er helemaal niets meer aan doen. Abraham moest wel geloven dat God het zou doen en Genesis laat zien dat hij dat ook deed.

Voorbeeld kerk en dat dit van God afhangt.

Dan zal je misschien nu op het punt zitten waarop je denkt: “Leuk MJ, fijn dat we weten dat het zijn van kinderen van Abraham niet hetzelfde is als het Joods zijn en de heidenen hier ook onder kunnen vallen. Dat het inhoud dat we op Abraham lijken en vooral in de manier waarop we kunnen vertrouwen op de beloftes van God zoals Abraham deed. Maar wat hebben we eraan?”

Goede vraag! De bijbel leert ons dat we erfgenamen zijn van de belofte, zoals ik net al even aanhaalde staat dat in vers 28&29.

De eerste belofte is dat we gerechtvaardigd worden door ons geloof. Vers 8 zegt dat “God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen”. Dit vers leert ons dat God door Abraham heen mensen wilde rechtvaardigen in alle naties. En waarom is dat door Abraham heen? Omdat we Abrahams nageslacht zijn en het nageslacht erft de erfenis. Net zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, mag jij ook God geloven en daardoor gerechtvaardigd worden. Dus ondanks al je fouten en tekortkomingen (en ik heb er veel), als je een kind van Abraham bent, zijn alle dingen die je ooit fout hebt gedaan en ooit fout zult doen vergeven door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En ondanks alles wat in de afgelopen kleine 2000 jaar veranderd is in de wereld, is die boodschap vandaag nog net zo hard nodig als toen voor de Galaten. Als nageslacht van Abraham zijn we gerechtvaardigd door ons geloof en dat staat aan de basis van welke andere zegening je ooit zult ontvangen.

Daarnaast ontvangen we de belofte van de Heilige Geest door het geloof. Als een soort van verzegeling dat we weten dat we Gods kinderen zijn. Alleen de Heilige Geest kan iedere angst voor de dood en de hel weggenomen worden. De Heilige Geest vervangt dat door de zekerheid van eeuwig leven, een zekerheid die boven iedere storm in je leven uit gaat. Galaten 3:14 zegt: “Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door geloof.” Dit laat zien dat een onderdeel van de erfenis die we ontvangen als nageslacht van Abraham de Heilige Geest is. Door de hele bijbel heen lezen we dat dit voor alle kinderen van God is, dus voor het hele nageslacht van Abraham. Het is een vervulling van de belofte uit Joel 2, dat God Zijn Geest zou uitstorten over alle mensen en Ezechiël 36, de belofte van de Geest in harten van mensen en dat dit ons hart zou veranderen. Door de Heilige Geest kunnen de het eeuwige leven ervaren en hiervan genieten, ook nu al op aarde.

Dus wat betekend het om nageslacht van Abraham te zijn: Het gaat niet om een fysiek nageslacht, maar als je geloofd ben je Abrahams nageslacht.

 1. Je lijkt op Abraham en vertrouwen op de beloftes van God.
 2. Als nageslacht van Abraham erf je de zegeningen van Abraham:
  1. Je bent gerechtvaardigd door geloof.
  2. Je ontvangt de Heilige Geest.

Wordt opnieuw gegrepen door het evangelie. Misschien heb je Jezus nog nooit aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Dank Jezus voor het offer wat Hij voor jou heeft gebracht en zeg dat je jezelf wilt afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. Dan zal je de vrijheid van Jezus gaan ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Heb je Jezus al aangenomen in je leven? Verblijd je opnieuw dat je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen. Zonder dat hier iets bij komt. En investeer in je relatie met God. Vraag of God je wilt blijven vervullen met Zijn Geest (denk aan beeld van Marco). Wil je daar een extra zegen voor kom dan zo naar voren of bidt zo met elkaar. Als je weet dat God jou heel specifiek beloftes heeft gegeven, die nog niet vervuld zijn en je wacht daar al zo lang op, kom dan naar voren en laat voor je bidden. Laat God tot je spreken, omdat Christus in jou (en in mij) woont. En laat God, door de kracht van de Heilige Geest jouw leven veranderen tot hoe Hij het wil laten zijn.

Laten we bidden.

]]>
Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik uitgelegd dat als je christen wordt je hierbij vervuld bent met de Heilige Geest en het belangrijk is om door de Heilige Geest te wandelen in je relatie met God. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 3:6-9:
6 Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals Hij het wil. 7 Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. 8 De Boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de Boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: “Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden.” 9 De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen.

Laten we bidden.

Wat valt op in dit gedeelte? Het gaat om geloof. In het stuk wat we zojuist gelezen hebben staat ‘maar’ vier keer het woord “geloof”, als je de HSV hebt, dan staat het hier 6x. Kijken we naar de structuur van de tekst en wat die ons wil zeggen, dan komt dat in vers 7 en vers 9 twee keer goed naar voren. Vers 6 pakt terug naar Genesis 15:6 à Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid toegerekend. In vers 7 komt Paulus dan tot de conclusie dat “Zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” Datgene wat iemand een kind van Abraham maakt, is zijn geloof.

Vervolgens pakt vers 8 terug naar Genesis 12:3 à “In u zullen alle volken gezegend worden” Dat werkt Paulus in vers 9 uit tot de conclusie dat iedereen die uit het geloof is, gezegend is samen met de gelovige Abraham.

Datgene wat nodig is om de zegen van Abraham te mogen ontvangen is geloof. Daarmee pakt Paulus direct weer terug op hoe de Galaten tot geloof zijn gekomen. De Galaten hadden het evangelie gehoord wat Paulus sprak en ze ontvingen de Heilige Geest door de genade. Zo handelde God in het oude testament ook al. Abraham werd namelijk op dezelfde manier gerechtvaardigd. Zijn geloof werd hem als rechtvaardiging toegekend. Niet uit werken van de wet, want toen was er nog helemaal geen wet, maar op grond van zijn vertrouwen op Gods belofte. Abraham had nog geen zoon, God gaf vervolgens zijn belofte van een nageslacht zo talrijk als de sterren. Op die belofte bouwde Abraham zijn vertrouwen. Ondanks dat Abraham het nog niet zag, hield hij vast aan de belofte van God. Terwijl Abraham niets had, verwachtte hij het van God.

Terwijl ik hiermee bezig was, moest ik erg denken aan de beloftes die God gedaan heeft. Misschien zit je hier wel en heeft God beloftes aan je gedaan. Wat heb jij vervolgens gedaan met die beloftes? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan jou heeft beloofd? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan ons als kerk heeft beloofd? Of ga je twijfelen of God het überhaupt wel heeft beloofd? Als je een tijdje moet wachten tot het moment dat God zijn beloftes laat vervullen; kijk dan even naar dit rijtje: Jozef : 13 jaar, Abraham 25 jaar, Mozes 40 jaar en Jezus 30 jaar. Gewoon een aantal mensen die moesten wachten totdat ze de belofte van God vervuld zagen worden.
Wat doe jij in de tussentijd? Abraham wilde God op een gegeven moment een handje helpen, met alle gevolgen van dien. Kijk naar een man als Paulus, die werd gewoon even twee jaar achtergelaten in een cel. Dat staat even ergens als tussenzin in Handelingen.

Paulus moest gewoon even twee jaar wachten, terwijl God hem gebruikte in het werk dat hij deed. En in die gevangenschap, tijdens het wachten, was hij niet negatief of aan het klagen, hij schreef brieven die tot zegen waren van de kerk en nu nog steeds zijn. Wees niet bang wanneer je moet wachten, je bent in goed gezelschap, maar blijf jezelf richten op ]]> Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik uitgelegd dat als je christen wordt je hierbij vervuld bent met de Heilige Geest en het belangrijk is om door de Heilige Geest te wandelen in je relatie met God. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 3:6-9:
6 Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals Hij het wil. 7 Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. 8 De Boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de Boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: “Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden.” 9 De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen.

Laten we bidden.

Wat valt op in dit gedeelte? Het gaat om geloof. In het stuk wat we zojuist gelezen hebben staat ‘maar’ vier keer het woord “geloof”, als je de HSV hebt, dan staat het hier 6x. Kijken we naar de structuur van de tekst en wat die ons wil zeggen, dan komt dat in vers 7 en vers 9 twee keer goed naar voren. Vers 6 pakt terug naar Genesis 15:6 à Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid toegerekend. In vers 7 komt Paulus dan tot de conclusie dat “Zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” Datgene wat iemand een kind van Abraham maakt, is zijn geloof.

Vervolgens pakt vers 8 terug naar Genesis 12:3 à “In u zullen alle volken gezegend worden” Dat werkt Paulus in vers 9 uit tot de conclusie dat iedereen die uit het geloof is, gezegend is samen met de gelovige Abraham.

Datgene wat nodig is om de zegen van Abraham te mogen ontvangen is geloof. Daarmee pakt Paulus direct weer terug op hoe de Galaten tot geloof zijn gekomen. De Galaten hadden het evangelie gehoord wat Paulus sprak en ze ontvingen de Heilige Geest door de genade. Zo handelde God in het oude testament ook al. Abraham werd namelijk op dezelfde manier gerechtvaardigd. Zijn geloof werd hem als rechtvaardiging toegekend. Niet uit werken van de wet, want toen was er nog helemaal geen wet, maar op grond van zijn vertrouwen op Gods belofte. Abraham had nog geen zoon, God gaf vervolgens zijn belofte van een nageslacht zo talrijk als de sterren. Op die belofte bouwde Abraham zijn vertrouwen. Ondanks dat Abraham het nog niet zag, hield hij vast aan de belofte van God. Terwijl Abraham niets had, verwachtte hij het van God.

Terwijl ik hiermee bezig was, moest ik erg denken aan de beloftes die God gedaan heeft. Misschien zit je hier wel en heeft God beloftes aan je gedaan. Wat heb jij vervolgens gedaan met die beloftes? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan jou heeft beloofd? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan ons als kerk heeft beloofd? Of ga je twijfelen of God het überhaupt wel heeft beloofd? Als je een tijdje moet wachten tot het moment dat God zijn beloftes laat vervullen; kijk dan even naar dit rijtje: Jozef : 13 jaar, Abraham 25 jaar, Mozes 40 jaar en Jezus 30 jaar. Gewoon een aantal mensen die moesten wachten totdat ze de belofte van God vervuld zagen worden.
Wat doe jij in de tussentijd? Abraham wilde God op een gegeven moment een handje helpen, met alle gevolgen van dien. Kijk naar een man als Paulus, die werd gewoon even twee jaar achtergelaten in een cel. Dat staat even ergens als tussenzin in Handelingen.

Paulus moest gewoon even twee jaar wachten, terwijl God hem gebruikte in het werk dat hij deed. En in die gevangenschap, tijdens het wachten, was hij niet negatief of aan het klagen, hij schreef brieven die tot zegen waren van de kerk en nu nog steeds zijn. Wees niet bang wanneer je moet wachten, je bent in goed gezelschap, maar blijf jezelf richten op ]]> clean No no no 30:09 Marten Jan Psalm 103 https://evangelischekerk-utrecht.nl/psalm-103/ Sun, 30 Sep 2018 12:21:14 +0000 Gastspreker https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1644

Mooi, vanochtend hadden we Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Hij sprak vanuit Psalm 103. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zCMM511RnR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 23, 2018

 

]]>

Mooi, vanochtend hadden we Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Hij sprak vanuit Psalm 103. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zCMM511RnR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 23, 2018

 

]]>

Mooi, vanochtend hadden we Teun Pruim vanuit Groningen bij ons. Hij sprak vanuit Psalm 103. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/zCMM511RnR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 23, 2018

 

]]>
clean No no no 43:03 Gastspreker
Zonde tegenover vrijheid https://evangelischekerk-utrecht.nl/zonde-tegenover-vrijheid/ Sun, 16 Sep 2018 13:20:16 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1640

Marco Koffeman spreekt over "zonde tegenover vrijheid". Wat een super preek! Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/nGr9WTrzba

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 16, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over "zonde tegenover vrijheid". Wat een super preek! Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/nGr9WTrzba

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 16, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over "zonde tegenover vrijheid". Wat een super preek! Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/nGr9WTrzba

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) September 16, 2018

 

]]>
clean No no no 31:54 Marten Jan
Onderdeel worden van de plaatselijke kerk. https://evangelischekerk-utrecht.nl/onderdeel-worden-van-de-plaatselijke-kerk/ Sun, 09 Sep 2018 13:14:16 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1637 Gert Hijkoop

]]>
Gert Hijkoop

]]>
Gert Hijkoop

]]>
clean No no no 51:36 Marten Jan
Groeien door de Geest https://evangelischekerk-utrecht.nl/groeien-door-de-geest/ Sun, 02 Sep 2018 18:03:44 +0000 Marten Jan https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1610 Read More]]> Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3, waarbij ik het de vorige keer had over het feit dat we geroepen zijn in een relatie. Nu gaan we weer een stukje verder.

1 O, domme Galaten! Wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Ik heb jullie toch zó duidelijk de gekruisigde Christus beschreven! 2 Laat mij jullie deze ene vraag stellen: hebben jullie de Geest gekregen doordat jullie je aan de wet van Mozes hielden? Of kregen jullie Hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd? 3 Zijn jullie dan zó dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de Geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels? 4 Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is, dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is het inderdaad helemaal voor niets geweest. 5 God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?

Laten we bidden.

Een mooie combinatie, een serie over genade en een doopdienst die op één zondag bij elkaar komen. Ik vind het wel passend. Uiteindelijk is de doop één van de belangrijkste dingen in het leven van een Christen. Het geeft een directe verbinding aan van ons leven met dat van Jezus. Jezus is ook degene die ons de opdracht heeft gegeven om te dopen. Dat is ook iets wat we door het hele nieuwe testament heen zien gebeuren. Mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Vroeger, in die tijd, was de doop ook niet iets controversieels. Tegenwoordig is dat wat anders en weten we dat de doop inmiddels voor redelijk wat kerkscheuringen en theologische ruzies heeft gezorgd.

Ik ga hier kort op in, omdat we niet ontzettend lang de tijd hebben en hier afgelopen woensdag uitgebreid over gesproken hebben. Mocht je hierover na de dienst nog vragen hebben, loop dan bij me langs. Heel kort en krachtig weergegeven is de betekenis van de doop dat we met Christus worden begraven en opstaan. Daarnaast betekend het ook het afwassen van je zonden. Als kerk spreken we over de geloofsdoop, waarbij mensen zelf de keus kunnen maken om zich vanwege hun geloof te laten dopen. We zien christenen die als baby gedoopt zijn geheel als christen, maar omdat we spreken over de geloofsdoop willen we dat ieder die lid wil worden zelf de keuze maakt en zich laat dopen. Niet omdat we hen toch niet helemaal als christen zien maar omdat we geloven dat de theologie rond de doop zeer essentieel is.

Wat een mooie brug naar vandaag is, is waar we als kerk voor staan, namelijk dat we gered worden door geloof in Jezus alleen. Als je het offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dus het is niet zo dat je pas gered bent wanneer je gedoopt zou zijn. We zien de doop wel als een, eerste, stap in gehoorzaamheid, maar niet als de stap die nodig is om gered te worden.

Ik wil graag met jullie stilstaan bij wat vers 3 zegt. De HSV schrijft hier super mooi: “Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?” Heerlijk! Ik kan genieten van die duidelijkheid die Paulus soms gebruikt. De bijbel leert ons dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16). Wat ik nooit zou kunnen doen is mensen laten inzien van hoe fout hun eigen leven is. Dat kon Paulus ook niet, dus toen Paulus in Galaten kwam, heeft hij het evangelie gepredikt en dat ging gepaard met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest was degene die mensen overtuigde. Vervolgens namen mensen het offer van Jezus aan, ze werden gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De bedoeling was, en dat heeft Paulus ook echt wel uitgelegd, dat de Galaten op dezelfde manier verder zouden leven met de Heilige Geest in hun hart als hoe hij in hun hart was gekomen. Dus de Heilige Geest kwam in hun hart, die overtuigde en ze werden christen. Diezelfde Heilige Geest zou in hun hart moeten blijven en hun verder leiden in hoe ze hun leven verder zouden leiden.

We hebben het over de Heilige Geest die ons leidt, dan hebben we het over de Geest. Maar wat houdt dan “Het vlees” in? Het vlees is niet iets fysieks. Het is de oude “ik” die onafhankelijkheid en zelfbewustzijn koestert. Datgene wat van mening is: “Je hebt geen God in je leven nodig, je kan het zelf wel” en “Iedereen is god”, iets wat heel subtiel kan zijn. Romeinen 8:7 zegt: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.” Het vlees is de autonome zelf. Het is zo in met zichzelf en zijn eigen kracht, dat het niet kan en wil buigen voor Gods autoriteit.

Als je aan een gemiddelde christen vraagt wat de werken van het vlees zijn, dan zal hij verwijzen naar Galaten 5. En als ik naar de wereld om mij heen kijk, dan zie ik dat wat daar wordt omschreven terug; afgoderij, toverij, vijandschappen, woede, jaloersheid en moord. Gewoon als een paar voorbeelden. Maar kijk ik naar de christelijke wereld en hoe mensen in de kerk leven, dan zie ik ook dat hier vaak werken van het vlees voorkomen. Wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat je een gedachtegang krijgt die mensen aanmoedigt om te kunnen groeien in geloof “door zelf maar hard te werken”.

Als we vers 3 goed lezen, dan valt het op dat het niet geschreven is tot mensen die net Jezus hebben aangenomen in hun leven. Het wordt geschreven naar mensen die al even op weg waren met Jezus, maar nu in de gevarenzone komen omdat ze hun christelijke leven willen uitleven op een manier dat genade compleet wegstopt en uiteindelijk leid tot vernietiging van hunzelf. Omdat we begonnen zijn met de kracht van de Heilige Geest, moeten we erop vertrouwen dat we door de kracht van de Heilige Geest door kunnen gaan om verder te groeien in ons christelijk geloof. De essentie van de dwaalleer die bij de Galaten binnengekomen was, is dat je het christelijke leven begint door geloof, maar vervolgens verder kan groeien in het geloof door werken. Of te wel dat je verder kunt groeien als je maar heel hard je best doet om zelf een bijdrage aan je verlossing te leveren.

Mij doet het ontzettend pijn als ik zie hoe hard mensen proberen zelf te groeien in geloof en ik geloof dat het God ook ontzettend pijn doet op het moment dat mensen dit proberen. De bijbel leert iets heel duidelijk: “Je kan het zelf niet” en als je het wel zelf probeert is het hard strijden. Dan merk je dat je het niet kan, waardoor je het nog harder gaat proberen.

Als je wilt groeien in je christelijke leven, zal je jezelf moeten openstellen voor datgene wat de Heilige Geest in je wil doen. Het lukt je niet wanneer je op eigen kracht iets gaat proberen te ondernemen. We zijn begonnen met de kracht van de Heilige Geest en moeten erop vertrouwen dat we door de kracht van de Heilige Geest door kunnen gaan om verder te groeien in ons christelijk geloof.

Als je christen wordt, dan wordt je uitgenodigd in een relatie met God. God wil een relatie met je en als je Hem toelaat, wil Hij met jou aan de slag. Samen met jou wil Hij, door de Heilige Geest, jouw leven veranderen. Als je het zelf gaat proberen, zal je merken dat het niet lukt. We kunnen onszelf trucjes en gewoonten aanleren om slechte gewoonten niet meer te doen, maar onszelf veranderen kunnen we niet. Mijn vraag aan jou is, wil jij een relatie met God. Wil jij een eeuwig leven met Hem en wil je dat eeuwig leven vandaag beginnen?

Tijdens de voorbereiding op deze preek moest ik denken aan het verhaal van de verloren zoon. Misschien ken je het wel, één van de twee zonen van een boer vraagt zijn deel van de erfenis trekt erop uit, brast al het geld erdoorheen en beland tussen de varkens. Daar komt hij erachter dat hij het zelf echt niet kan en keert terug naar het huis van zijn vader. Hij wordt weer in ere hersteld door zijn vader en hier is een feest. Hij krijgt allemaal spullen van zijn vader, een kalf wordt geslacht om te eten tijdens het feest. Het is een feest wanneer mensen bij God komen, want alle mensen zijn als die verloren zoon die tussen de varkens zit. Neem je Jezus aan, dan is het feest in de hemel. Vandaar ook mijn vraag, wil je Jezus aannemen?

Maar kijk ook eens naar de andere zoon, die buiten stond en buiten bleef. Hij bleef mopperen op datgene wat zijn vader deed voor de zoon die weer terug was gekomen. Wat heel veel mensen vergeten is dat Jezus dit verhaal vertelde op een plek waar veel Farizeeën waren, die alleen maar aan het mopperen waren over wat Jezus deed met de mensen die bij Hem kwamen. Deze zoon bleef buiten staan, kwam niet binnen om deel te nemen aan het feest. De manier waarop de zoon reageerde: “Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Deze zoon, was welleswaar een zoon van de vader, maar diende hem met werken. Hij werd uitgenodigd voor een relatie, die hij weigerde. Tijdens mijn voorbereiding moest ik dus aan deze zoon denken met een vergelijk naar veel christenen, die God wel dienen (of willen dienen) door hun best te doen en dingen voor God te doen, maar niet leven in relatie met God. Als je christen bent, dan roep ik je van harte op om niet te zijn als deze zoon en enkel maar te beschouwen. Ik vraag je, daag je uit of welke term je hier ook voor wil verzinnen, kom ik de relatie met God. Zeg tegen God, ik kom weer opnieuw bij U. Ik wil leven in relatie met u, geen werkrelatie, maar een vriendschapsrelatie. ERKEN dat je het zelf niet kan, maar wil leven met en voor God, in relatie met Hem. Als je het zelf blijft proberen, dan zal je uiteindelijk opbranden. Maar een leven in relatie met God is zo ontzettend mooi, dat geeft voldoening.

Ik wil afsluiten met gebed en daarbij ook een uitnodiging doen. Als je Jezus offer wilt aannemen, zeg tegen Jezus dat je dat doet. We hebben als christenen het best moeilijk gemaakt, maar de bijbel zegt: “Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden”. Ik wil dan graag zo verder met je bidden en we kunnen je zelfs zo nog dopen. Maar ook als je al een tijdje christen bent en je merkt dat je eigenlijk weggegaan bent van de genade. Dat je, om wat voor reden dan ook het op eigen kracht bent gaan proberen. Erken dat je het zelf niet kan en stap opnieuw in de relatie met God. Zeg heel eenvoudig: “Heer ik wil weer in relatie leven met u, help me om te leven door Uw kracht.” Als je daar gebed voor wilt, dan nodig ik je van harte uit om zo naar voren te komen.

Zullen we bidden met elkaar?

 

 

 

]]>
Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3, waarbij ik het de vorige keer had over het feit dat we geroepen zijn in een relatie. Nu gaan we weer een stukje verder.

1 O, domme Galaten! Wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Ik heb jullie toch zó duidelijk de gekruisigde Christus beschreven! 2 Laat mij jullie deze ene vraag stellen: hebben jullie de Geest gekregen doordat jullie je aan de wet van Mozes hielden? Of kregen jullie Hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd? 3 Zijn jullie dan zó dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de Geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels? 4 Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is, dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is het inderdaad helemaal voor niets geweest. 5 God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?

Laten we bidden.

Een mooie combinatie, een serie over genade en een doopdienst die op één zondag bij elkaar komen. Ik vind het wel passend. Uiteindelijk is de doop één van de belangrijkste dingen in het leven van een Christen. Het geeft een directe verbinding aan van ons leven met dat van Jezus. Jezus is ook degene die ons de opdracht heeft gegeven om te dopen. Dat is ook iets wat we door het hele nieuwe testament heen zien gebeuren. Mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Vroeger, in die tijd, was de doop ook niet iets controversieels. Tegenwoordig is dat wat anders en weten we dat de doop inmiddels voor redelijk wat kerkscheuringen en theologische ruzies heeft gezorgd.

Ik ga hier kort op in, omdat we niet ontzettend lang de tijd hebben en hier afgelopen woensdag uitgebreid over gesproken hebben. Mocht je hierover na de dienst nog vragen hebben, loop dan bij me langs. Heel kort en krachtig weergegeven is de betekenis van de doop dat we met Christus worden begraven en opstaan. Daarnaast betekend het ook het afwassen van je zonden. Als kerk spreken we over de geloofsdoop, waarbij mensen zelf de keus kunnen maken om zich vanwege hun geloof te laten dopen. We zien christenen die als baby gedoopt zijn geheel als christen, maar omdat we spreken over de geloofsdoop willen we dat ieder die lid wil worden zelf de keuze maakt en zich laat dopen. Niet omdat we hen toch niet helemaal als christen zien maar omdat we geloven dat de theologie rond de doop zeer essentieel is.

Wat een mooie brug naar vandaag is, is waar we als kerk voor staan, namelijk dat we gered worden door geloof in Jezus alleen. Als je het offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dus het is niet zo dat je pas gered bent wanneer je gedoopt zou zijn. We zien de doop wel als een, eerste, stap in gehoorzaamheid, maar niet als de stap die nodig is om gered te worden.

Ik wil graag met jullie stilstaan bij wat vers 3 zegt. De HSV schrijft hier super mooi: “Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?” Heerlijk! Ik kan genieten van die duidelijkheid die Paulus soms gebruikt. De bijbel leert ons dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16). Wat ik nooit zou kunnen doen is mensen laten inzien van hoe fout hun eigen leven is. Dat kon Paulus ook niet, dus toen Paulus in Galaten kwam, heeft hij het evangelie gepredikt en dat ging gepaard met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest]]> Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3, waarbij ik het de vorige keer had over het feit dat we geroepen zijn in een relatie. Nu gaan we weer een stukje verder.

1 O, domme Galaten! Wie heeft jullie betoverd? Hoe kan het dat jullie het goede nieuws niet langer gehoorzamen? Ik heb jullie toch zó duidelijk de gekruisigde Christus beschreven! 2 Laat mij jullie deze ene vraag stellen: hebben jullie de Geest gekregen doordat jullie je aan de wet van Mozes hielden? Of kregen jullie Hem doordat jullie het goede nieuws hebben gehoord en geloofd? 3 Zijn jullie dan zó dom? Jullie zijn je nieuwe leven begonnen met de Geest. Eindigen jullie dan nu met het houden van regels? 4 Is alle ellende die jullie vanwege het geloof overkomen is, dan helemaal voor niets geweest? Als jullie je nu weer aan de wet gaan houden, is het inderdaad helemaal voor niets geweest. 5 God heeft jullie zijn Geest gegeven en doet wonderen bij jullie. Doet Hij dat omdat jullie je zo goed aan de wet van Mozes houden? Of doet Hij dat omdat jullie geloven wat ik jullie heb verteld?

Laten we bidden.

Een mooie combinatie, een serie over genade en een doopdienst die op één zondag bij elkaar komen. Ik vind het wel passend. Uiteindelijk is de doop één van de belangrijkste dingen in het leven van een Christen. Het geeft een directe verbinding aan van ons leven met dat van Jezus. Jezus is ook degene die ons de opdracht heeft gegeven om te dopen. Dat is ook iets wat we door het hele nieuwe testament heen zien gebeuren. Mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Vroeger, in die tijd, was de doop ook niet iets controversieels. Tegenwoordig is dat wat anders en weten we dat de doop inmiddels voor redelijk wat kerkscheuringen en theologische ruzies heeft gezorgd.

Ik ga hier kort op in, omdat we niet ontzettend lang de tijd hebben en hier afgelopen woensdag uitgebreid over gesproken hebben. Mocht je hierover na de dienst nog vragen hebben, loop dan bij me langs. Heel kort en krachtig weergegeven is de betekenis van de doop dat we met Christus worden begraven en opstaan. Daarnaast betekend het ook het afwassen van je zonden. Als kerk spreken we over de geloofsdoop, waarbij mensen zelf de keus kunnen maken om zich vanwege hun geloof te laten dopen. We zien christenen die als baby gedoopt zijn geheel als christen, maar omdat we spreken over de geloofsdoop willen we dat ieder die lid wil worden zelf de keuze maakt en zich laat dopen. Niet omdat we hen toch niet helemaal als christen zien maar omdat we geloven dat de theologie rond de doop zeer essentieel is.

Wat een mooie brug naar vandaag is, is waar we als kerk voor staan, namelijk dat we gered worden door geloof in Jezus alleen. Als je het offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dus het is niet zo dat je pas gered bent wanneer je gedoopt zou zijn. We zien de doop wel als een, eerste, stap in gehoorzaamheid, maar niet als de stap die nodig is om gered te worden.

Ik wil graag met jullie stilstaan bij wat vers 3 zegt. De HSV schrijft hier super mooi: “Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?” Heerlijk! Ik kan genieten van die duidelijkheid die Paulus soms gebruikt. De bijbel leert ons dat de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16). Wat ik nooit zou kunnen doen is mensen laten inzien van hoe fout hun eigen leven is. Dat kon Paulus ook niet, dus toen Paulus in Galaten kwam, heeft hij het evangelie gepredikt en dat ging gepaard met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest]]> clean No no no 22:10 Marten Jan De vrucht van de geest https://evangelischekerk-utrecht.nl/de-vrucht-van-de-geest/ Tue, 28 Aug 2018 19:05:09 +0000 Gastspreker https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1607 Read More]]>

Vanochtend was Jaco Meijers van @elimreeuwijk bij ons te gast. Hij sprak over de vrucht van de geest, maar ook wat op dit moment in Reeuwijk en Gouda gebeurd. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/Ywmz9D3rI0

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) August 26, 2018

]]>

Vanochtend was Jaco Meijers van @elimreeuwijk bij ons te gast. Hij sprak over de vrucht van de geest, maar ook wat op dit moment in Reeuwijk en Gouda gebeurd. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/Ywmz9D3rI0

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) August 26, 2018

]]>

Vanochtend was Jaco Meijers van @elimreeuwijk bij ons te gast. Hij sprak over de vrucht van de geest, maar ook wat op dit moment in Reeuwijk en Gouda gebeurd. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/Ywmz9D3rI0

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) August 26, 2018

]]>
clean No no no 27:09 Gastspreker
Onze verwachting van de eeuwigheid, wat betekend dit voor ons leven nu? https://evangelischekerk-utrecht.nl/onze-verwachting-van-de-eeuwigheid-wat-betekend-dit-voor-ons-leven-nu/ Sun, 19 Aug 2018 18:59:54 +0000 Marco Koffeman https://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1604 clean No no no 37:37 Marco Koffeman