Evangelische Kerk Utrecht https://evangelischekerk-utrecht.nl/ De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Tue, 07 Aug 2018 12:57:47 +0000 nl-NL © 2016 Evangelische Kerk Utrecht Preken van de Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. De Evangelische Kerk Utrecht is een missionaire kerk in Utrecht. We ontmoeten elkaar op zondagochtend om 10:00 in het Marcuscentrum op Wijnesteinlaan 2 in Utrecht. Op deze podcast staan preken en onderwijs over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk en persoonlijke geloof. Evangelische Kerk Utrecht webmaster@evangelischekerk-utrecht.nl clean No http://evangelischekerk-utrecht.nl/wp/wp-content/uploads/2016/02/EKU_magazine_podcast.jpg Evangelische Kerk Utrecht https://evangelischekerk-utrecht.nl/ https://wordpress.org/?v=4.9.8 Geroepen in een relatie https://evangelischekerk-utrecht.nl/geroepen-in-een-relatie/ Sun, 29 Jul 2018 08:16:58 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1594 Read More]]> Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2, waarbij ik het de vorige keer had over de angst die Petrus had voor mensen en waarin dat resulteerde. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 2:15:
Wíj zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. 16 Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zó konden we worden vrijgesproken van schuld: door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden.” 17 Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet! 18 Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf, en me daarna weer aan die wet ga houden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet ook al zegt God dat dat niet zal helpen. 19 De wet van Mozes werd mijn dood, door mijn ongehoorzaamheid aan de wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven. 20 Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij. En zo lang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. 21 En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden. Dan had Christus niet hoeven sterven! Dan zou Hij alles voor niets hebben gedaan.

 

Opvallend dat we net komen uit een struikeling van Petrus, waarbij Paulus Petrus flink terecht wijst. Om het perspectief te schetsen; Petrus was apart van de heidense Christenen gaan eten op het moment dat Joden “Uit de kring van Jacobus” in Antiochië kwamen. De uiteindelijke conclusie was dat we dicht bij God moesten blijven, omdat we zagen dat Petrus vol van angst was in plaats van vol van de Geest. Niet terugkijken op een geweldige ontmoeting met God, maar blijven investeren in de relatie met God. Daarnaast leerden we dat we elkaar nodig hebben en elkaar mogen helpen om te leven in overeenstemming met het evangelie. Niet te wijzen op regels, maar rijkdom en liefde van Jezus. Daarnaast moeten we een juiste focus hebben en die focus moet gericht zijn op Jezus. Want de dood en opstanding van Jezus verzekerd ons van Gods liefde. Dat is de wortel van stabiliteit en zekerheid in ons leven.

Vandaag hebben we het erover dat we geroepen zijn in een relatie.

Paulus gaat het betoog wat hij eerder tegen Paulus hield verder. Op zich zouden we hier alleen deel twee van Paulus zijn betoog kunnen zien, maar Paulus heeft hier zeker de situatie van de Galaten op het oog. Dat maakt dit ook weer een los stuk. De focus komt hier te liggen op de ken van de zaak waarom het gaat in het evangelie. Paulus wijst zichzelf, Petrus en de andere Joden op hun oude aparte status. Zij waren van nature afgezonderd van “de heidenen” die zonder de wet leven. De Joden prijzen zich gelukkig om het feit dat zij de wet hebben. Paulus wijst regelmatig op het feit dat sinds de Christenjoden Jezus hebben leren kennen, zij weten dat dit niet de weg is om tot God te komen. Paulus verteld in dit stuk dat zowel hij als Petrus allebei opgegroeid zijn als “zich aan de wet houdende” Joden en niet als “toch al zondige” heidenen.

Paulus leert dat Joden onder precies hetzelfde oordeel van God staan als de heidenen. Buiten Jezus is ook voor hen, die ijveraars van de wet kunnen zijn, alleen het volkomen oordeel; zondaar. Dat is ook iets waar Paulus en Petrus het compleet over eens zullen zijn geweest.

Vervolgens komt een heel mooi vers, waarbij Paulus tot drie maal toe een tegenstelling van werken van de wet tegen de genade wegzet:

  • We weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus.
  • Wij zijn in Jezus gaan geloven, opdat we gerechtvaardigd zouden worden door geloof in Jezus en niet uit werken van de wet.
  • Uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Duidelijk dus dat Paulus dit erg belangrijk vindt, anders legt hij de focus hier niet zo zwaar op. De werken van de wet zijn de eisen die de wet stelt en de prestatie waaraan de mens moet voldoen om de wet te vervullen. Paulus zegt vaak genoeg dat dit niet ligt aan de wet zelf, omdat die goed is. Maar hij legt uit dat het is dat de mens gewoon een zondaar is en er niemand is die de wet volkomen zal kunnen houden. Dat is niet nieuw, want zelfs David vertelde dit in psalm 143, waarbij hij zegt; “niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig.”

Paulus spreekt hier over rechtvaardiging en dat is een juridische term, want het tegenovergestelde van gerechtvaardigd is veroordeeld. In het recht heb je rechtvaardigingsgronden, voorbeeld.

Een rechtvaardigingsgrond is die omstandigheid waardoor een gedraging, die normaal gesproken een strafbaar feit zou hebben ingehouden, haar wederrechtelijk karakter verliest. De gedraging is dan niet langer in strijd met de wet en aldus is er geen sprake van een strafbaar feit.

De theoloog J.I. Packer vatte rechtvaardiging in de bijbel als volgt samen:
“In de bijbel betekent “rechtvaardiging” dat van iemand die terechtstaat verklaard wordt dat hij geen straf krijgt, maar recht heeft op alle voorrechten die mensen ten deel vallen die zich houden aan de wet. Rechtvaardiging is wat een rechter doet die het aan veroordeling tegenovergestelde oordeel uitspreekt – het oordeel van vrijspraak en wettelijke onschendbaarheid.”

Er bestaat maar één manier waarop we van de macht van de wet bevrijdt, of gerechtvaardigd, kunnen worden en dat is door het werk van Jezus. Dat we erkennen dat we het zelf niet kunnen (ons dus bekeren) en het offer van Jezus aan te nemen in ons leven.

Hier wijkt het Christendom ook totaal af van de andere grote religies. Ik kan niet zeggen alle religies, want wellicht is er nog ergens een religie die iemand spontaan verzint. Je bent gerechtvaardigd door het werk van Jezus, dat houdt in dat je hiermee toegang tot de Hemel verkrijgt. Dat is je beginpunt en een zekerheid. Bij heel veel andere religies moet je van alles doen om in de hemel te komen, je moet een x aantal keer vasten, je moet zoveel goede daden doen, hier of daarheen gaan, genoeg mediteren, genoeg geven en als je dat allemaal gedaan hebt, ben je eigenlijk nog niet zeker of je wel in de hemel zal komen.

In het Christendom is het anders. Op het moment dat je het offer van Jezus aanneemt, ontvang je eeuwig leven met Hem. Dat ontvangen we gratis en voor niets, omdat Jezus die prijs heeft betaald. Dat vinden we als mensen ontzettend moeilijk om te accepteren. Zelfs christenen vinden dat moeilijk om te accepteren en daarom leggen ze elkaar vaak allemaal moeilijke dingen op. VOORBEELD!! Zo, geniet van je vrijheid!”

We zijn als christenen best goed in zelf genoeg regels te verzinnen. Toen Jezus op aarde rondliep waren er ook mensen die regels hadden verzonnen voor mensen, de farizeeën. Kijk je vervolgens naar hoe Jezus was, hij was ontzettend genadig naar mensen. Hoe slecht ze in de ogen van mensen ook waren, Jezus had genade voor hen en mensen waren graag bij Hem. Er was maar één groep mensen tegen wie Jezus fel van leer trok. Dat waren de farizeeën. Die mensen kregen onderuit de zak van Jezus, omdat die vol van religie zaten. Jezus had een hekel aan religie, hij walgde ervan. Wij hebben ook een hekel aan religie. BAH! God wil relatie hebben met mensen. Als je achter Jezus aan gaat, dan wordt je geroepen in een relatie. Een relatie met de levende God.

Dit maakt de vraag van vers 17 wel meteen een reële vraag. à stimuleren we de zonde dan? Maken we Jezus dan niet een dienaar van de zonde in plaats van een dienaar van de gerechtigheid? Het is een vraag die Paulus vaker heeft gekregen, hij voert dit in Romeinen 6:1 aan. Maar ook Jezus kreeg dit verwijt in Marcus 2. Paulus begint met een heel duidelijk antwoord op die vraag: “Volstrekt niet!”

Hij legt vervolgens wel duidelijk uit waarom dat niet het geval is. Als Paulus namelijk de wet weer op zou voeren als belangrijk voor de christenen, zoals de joden graag wilden, dan zou Jezus daarmee niet tot een betere dienaar van gerechtigheid worden gemaakt. Iets wat hem wel tegen werd geworpen. Want als Paulus de wetseisen weer zou instellen (dus weer “opbouwt” zoals de tekst zegt), dan zou blijken dat Paulus nog steeds een even grote overtreder is. Dat komt omdat zonde zo diep in de mensheid geworteld zit, dat dit automatisch naar boven komt.

Daarnaast legt Paulus uit dat het doel van de rechtvaardiging van zondaren niet is dat we in zonde zouden blijven leven, maar dat we voor God zouden gaan leven.

Tim Keller zegt dit heel mooi: “De wet zelf heeft mij laten zien dat ik door de wet nooit mijzelf aanvaardbaar kon maken. Dus hield ik ermee op om ‘daarvoor te leven. Ik ben gestorven aan de wet als mijn redder. Ik was voorheen ook wel gehoorzaam aan God, maar dat was gewoon om iets van Hem te krijgen; het was dus voor mijzelf. Nu ben ik Hem gewoon gehoorzaam om Hem te behagen. Nu leef ik voor Hem.”

Genade betekend dus niet dat we de wet van God helemaal niet meer hoeven te gehoorzamen. Paulus schrijft daar vaak genoeg over, kijk maar naar de Korinthe brief die we als kerk hebben behandeld. Paulus beschrijft daar zaken over seksueel immoreel gedrag en andere manieren van doen en laten. Wat het dus wel betekend is dat we de wet van God niet meer hoeven te gehoorzamen als middel tot ons behoud. We zijn dood voor de veroordeling door de wet. Want, zoals Paulus beschrijft, als er ook maar iets in de wet was wat ons kon rechtvaardigden, dan was Jezus voor niets gestorven.

Aan het kruis heeft Jezus de vloek van de wet gedragen, door voor ons een vloek te worden. Door het geloof worden we in relatie gesteld met het sterven van Jezus. Hierdoor is ons oude “ik” definitief onttroond en is een nieuwe “ik” opgestaan. Die nieuwe “ik” is geroepen in een relatie met God door de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest in ons woont, hebben we een leven wat hier wordt getypeerd als: “Christus in ons”. We houden ons dus niet meer aan de wet, om gered te worden of een goed voetje bij God te halen. Maar we willen wel leven in een leven wat in overeenstemming is met hoe God wil dat we leven. Niet om iets bij Hem te verdienen, maar vanuit het verlangen wat wordt gestimuleerd vanuit de relatie.

Wordt opnieuw gegrepen door het evangelie. Misschien heb je Jezus nog nooit aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Dank Jezus voor het offer wat Hij voor jou heeft gebracht en zeg dat je jezelf wilt afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. Dan zal je de vrijheid van Jezus gaan ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Heb je Jezus al aangenomen in je leven? Verblijd je opnieuw dat je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen. Zonder dat hier iets bij komt. En investeer in je relatie met God. Laat God tot je spreken, omdat Christus in jou (en in mij) woont. En laat God, door de kracht van de Heilige Geest jouw leven veranderen tot hoe Hij het wil laten zijn.

Laten we bidden.

]]>
Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2, waarbij ik het de vorige keer had over de angst die Petrus had voor mensen en waarin dat resulteerde. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 2:15:
Wíj zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. 16 Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zó konden we worden vrijgesproken van schuld: door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden.” 17 Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet! 18 Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf, en me daarna weer aan die wet ga houden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet ook al zegt God dat dat niet zal helpen. 19 De wet van Mozes werd mijn dood, door mijn ongehoorzaamheid aan de wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven. 20 Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij. En zo lang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. 21 En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden. Dan had Christus niet hoeven sterven! Dan zou Hij alles voor niets hebben gedaan.

 

Opvallend dat we net komen uit een struikeling van Petrus, waarbij Paulus Petrus flink terecht wijst. Om het perspectief te schetsen; Petrus was apart van de heidense Christenen gaan eten op het moment dat Joden “Uit de kring van Jacobus” in Antiochië kwamen. De uiteindelijke conclusie was dat we dicht bij God moesten blijven, omdat we zagen dat Petrus vol van angst was in plaats van vol van de Geest. Niet terugkijken op een geweldige ontmoeting met God, maar blijven investeren in de relatie met God. Daarnaast leerden we dat we elkaar nodig hebben en elkaar mogen helpen om te leven in overeenstemming met het evangelie. Niet te wijzen op regels, maar rijkdom en liefde van Jezus. Daarnaast moeten we een juiste focus hebben en die focus moet gericht zijn op Jezus. Want de dood en opstanding van Jezus verzekerd ons van Gods liefde. Dat is de wortel van stabiliteit en zekerheid in ons leven.

Vandaag hebben we het erover dat we geroepen zijn in een relatie.

Paulus gaat het betoog wat hij eerder tegen Paulus hield verder. Op zich zouden we hier alleen deel twee van Paulus zijn betoog kunnen zien, maar Paulus heeft hier zeker de situatie van de Galaten op het oog. Dat maakt dit ook weer een los stuk. De focus komt hier te liggen op de ken van de zaak waarom het gaat in het evangelie. Paulus wijst zichzelf, Petrus en de andere Joden op hun oude aparte status. Zij waren van nature afgezonderd van “de heidenen” die zonder de wet leven. De Joden prijzen zich gelukkig om het feit dat zij de wet hebben. Paulus wijst regelmatig op het feit dat sinds de Christenjoden Jezus hebben leren kennen, zij weten dat dit niet de weg is om tot God te komen. Paulus verteld in dit stuk dat zowel hij al]]> Genade leert ons dat we aangenomen zijn door het werk van Jezus. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is opgestaan uit de dood. Als je dat offer van Jezus aanneemt, dan ben je gered. Dan hoor je bij het volk van God. Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 2, waarbij ik het de vorige keer had over de angst die Petrus had voor mensen en waarin dat resulteerde. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 2:15:
Wíj zijn als Jood geboren en hebben de wet van Mozes gekregen. 16 Maar we weten dat een mens niet kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden. Hij kan alleen worden vrijgesproken door in Jezus Christus te geloven. Daarom zijn ook wij, Joden, in Jezus Christus gaan geloven. Want alleen zó konden we worden vrijgesproken van schuld: door ons geloof in Christus. Want niemand kan worden vrijgesproken van schuld door zich aan de wet van Mozes te houden.” 17 Als we vrij van schuld willen worden door Christus, geven we toe dat we ongehoorzame mensen zijn. Betekent dat dan dat Christus iets met het kwaad te maken heeft? Helemaal niet! 18 Maar als ik de wet van Mozes eerst afschaf, en me daarna weer aan die wet ga houden om te worden vrijgesproken van schuld, bewijs ik daarmee zelf dat ik ongehoorzaam ben. Want dan verwacht ik het toch nog steeds van de wet ook al zegt God dat dat niet zal helpen. 19 De wet van Mozes werd mijn dood, door mijn ongehoorzaamheid aan de wet. Ik ben dus dood voor de wet. Nu kan ik voor God leven. 20 Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik! Dat komt doordat niet meer mijn eigen ‘ik’ leeft, maar Christus leeft in mij. En zo lang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want Hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. 21 En ik zal niet doen alsof dat niet zo is. Want stel dat de mensen van hun schuld vrijgesproken hadden kunnen worden door zich aan de wet van Mozes te houden. Dan had Christus niet hoeven sterven! Dan zou Hij alles voor niets hebben gedaan.

 

Opvallend dat we net komen uit een struikeling van Petrus, waarbij Paulus Petrus flink terecht wijst. Om het perspectief te schetsen; Petrus was apart van de heidense Christenen gaan eten op het moment dat Joden “Uit de kring van Jacobus” in Antiochië kwamen. De uiteindelijke conclusie was dat we dicht bij God moesten blijven, omdat we zagen dat Petrus vol van angst was in plaats van vol van de Geest. Niet terugkijken op een geweldige ontmoeting met God, maar blijven investeren in de relatie met God. Daarnaast leerden we dat we elkaar nodig hebben en elkaar mogen helpen om te leven in overeenstemming met het evangelie. Niet te wijzen op regels, maar rijkdom en liefde van Jezus. Daarnaast moeten we een juiste focus hebben en die focus moet gericht zijn op Jezus. Want de dood en opstanding van Jezus verzekerd ons van Gods liefde. Dat is de wortel van stabiliteit en zekerheid in ons leven.

Vandaag hebben we het erover dat we geroepen zijn in een relatie.

Paulus gaat het betoog wat hij eerder tegen Paulus hield verder. Op zich zouden we hier alleen deel twee van Paulus zijn betoog kunnen zien, maar Paulus heeft hier zeker de situatie van de Galaten op het oog. Dat maakt dit ook weer een los stuk. De focus komt hier te liggen op de ken van de zaak waarom het gaat in het evangelie. Paulus wijst zichzelf, Petrus en de andere Joden op hun oude aparte status. Zij waren van nature afgezonderd van “de heidenen” die zonder de wet leven. De Joden prijzen zich gelukkig om het feit dat zij de wet hebben. Paulus wijst regelmatig op het feit dat sinds de Christenjoden Jezus hebben leren kennen, zij weten dat dit niet de weg is om tot God te komen. Paulus verteld in dit stuk dat zowel hij al]]> clean No no no 28:15 Marten Jan Jezus die de kerk bouwt https://evangelischekerk-utrecht.nl/jezus-die-de-kerk-bouwt/ Sun, 22 Jul 2018 19:46:41 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1591

Vanochtend was @basvisser1978 uit Berkel bij ons. Hij sprak over "Jezus die de kerk bouwt". Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/f6mWbgxEOM

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 22, 2018

 

]]>

Vanochtend was @basvisser1978 uit Berkel bij ons. Hij sprak over "Jezus die de kerk bouwt". Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/f6mWbgxEOM

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 22, 2018

 

]]>

Vanochtend was @basvisser1978 uit Berkel bij ons. Hij sprak over "Jezus die de kerk bouwt". Heb je hem gemist? Luister na via https://t.co/DRQC3JBIw5! #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/f6mWbgxEOM

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 22, 2018

 

]]>
clean No no no 35:36 Gastspreker
Een kerk van invloed https://evangelischekerk-utrecht.nl/een-kerk-van-invloed/ Sun, 15 Jul 2018 12:04:29 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1587 Read More]]>

Vanochtend was Steph Ughere van Hope Church Utrecht van @RegionsBeyond_ bij ons te gast. Hij sprak over "een kerk met invloed. " Mooi om deel te zijn van een grotere familie @Newfrontiers @RMchurches. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/a0FJKxxjyS

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 15, 2018

]]>

Vanochtend was Steph Ughere van Hope Church Utrecht van @RegionsBeyond_ bij ons te gast. Hij sprak over "een kerk met invloed. " Mooi om deel te zijn van een grotere familie @Newfrontiers @RMchurches. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/a0FJKxxjyS

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 15, 2018

]]>

Vanochtend was Steph Ughere van Hope Church Utrecht van @RegionsBeyond_ bij ons te gast. Hij sprak over "een kerk met invloed. " Mooi om deel te zijn van een grotere familie @Newfrontiers @RMchurches. Gemist? Check https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/a0FJKxxjyS

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 15, 2018

]]>
clean No no no 1:02:17 Gastspreker
Leven (als kerk) met een opdracht https://evangelischekerk-utrecht.nl/leven-als-kerk-met-een-opdracht/ Sun, 08 Jul 2018 11:58:41 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1584

Vanochtend hadden we Joop Bakker uit Groningen weer te gast. Hij sprak over "leven (als kerk) met een opdracht". Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/6iAXzb47tX

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 8, 2018

 

]]>

Vanochtend hadden we Joop Bakker uit Groningen weer te gast. Hij sprak over "leven (als kerk) met een opdracht". Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/6iAXzb47tX

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 8, 2018

 

]]>

Vanochtend hadden we Joop Bakker uit Groningen weer te gast. Hij sprak over "leven (als kerk) met een opdracht". Gemist? Kijk op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/6iAXzb47tX

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 8, 2018

 

]]>
clean No no no 45:27 Joop Bakker
Genade! https://evangelischekerk-utrecht.nl/genade-4/ Mon, 02 Jul 2018 20:26:19 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1581

Marco Koffeman spreekt over genade. Wat is dat? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor jou? #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/RKxICYuelU

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 1, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over genade. Wat is dat? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor jou? #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/RKxICYuelU

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 1, 2018

 

]]>

Marco Koffeman spreekt over genade. Wat is dat? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor jou? #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/RKxICYuelU

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) July 1, 2018

 

]]>
clean No no no 28:32 Marco Koffeman
Word opnieuw gegrepen door het evangelie https://evangelischekerk-utrecht.nl/word-opnieuw-gegrepen-door-het-evangelie/ Thu, 28 Jun 2018 18:52:29 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1578 Read More]]> Galaten 2:11-14.
Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. 12 Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jakobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. 13 Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hen meedoen. 14 Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus waar iedereen bij was: “Jij, als Jood, kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden?

Zullen we bidden?

Wat gebeurd hier?

Wat gebeurd hier? Dat was de vraag die ik mij stelde toen ik met dit stuk aan de slag was. In dit stuk wordt een ontmoeting beschreven tussen Paulus en Petrus in Antiochië. Deze ontmoeting lezen we niet terug in Handelingen, maar dat hoeft ook niet. Als mensen dit wilden controleren, dan waren op het moment van schrijven nog genoeg mensen die hier getuige van waren geweest. Het valt op dat Paulus in dit stuk opnieuw zijn zelfstandigheid van zijn Apostelschap toont. Niet het menselijk aanzien is belangrijk, maar de ‘waarheid van het evangelie’.

Het is opvallen dat dit stuk eigenlijk direct na het stuk over het convent van de Apostelen in Jeruzalem wordt beschreven. In één brief hebben we nu al meerdere malen gezien dat de waarheid van het evangelie voor Paulus super belangrijk is. Als hij niets had gedaan, dan was de waarheid van het evangelie verwatert. Dan hadden we binnen een paar jaar geen evangelie meer gehad en hadden we nu geen kerk gehad.

Een belangrijk woord in dit stuk is het woord dwingen. Vers 14 (hsv) zegt: “…Waarom dwingt u de heidenen op de Joodse manier te leven?” Dit dwingen is hetzelfde dwingen als genoemd wordt in vers 3, waar ik drie keer geleden over sprak. In vers 14 wil Petrus de heidenen dwingen te leven zoals de Joden. Maar in vers 3 werd Titus niet gedwongen zich te laten besnijden (dus te voldoen aan de wetten van Mozes). Daarnaast gaat het om de waarheid van het evangelie. Paulus is in Jeruzalem niet aan de kant gegaan voor de mensen die de Joodse wetten over de heidenen heen wilden leggen, “zodat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven”. En in vers 14 zegt Paulus dat hij zag dat ze “niet overeenkomstig de waarheid van het Evangelie wandelden”.

Paulus laat in dit stuk zien dat hij een onafhankelijke Apostel is. Niet zomaar een persoon die de aanbeveling of goedkeuring nodig had van Petrus, of Jacobus of Johannes. Hij wordt niet door Petrus geleid, hij leidt Petrus eigenlijk de juiste kant op. Paulus was er heel duidelijk over; hij was een ambassadeur van het Evangelie. Het Evangelie wat hij zelf had ontvangen van Jezus.

Paulus stond ervoor dat het Evangelie staat voor goed nieuws. Het goede nieuws dat we recht tegenover God mogen staan, doordat Jezus voor onze fouten aan het kruis is gegaan. De bijbel leert dat ieder mens zondig is en daardoor niet bij God kan komen. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan, hij is dood gegaan en opgestaan uit de dood. Hiermee kocht Jezus het recht voor ons om weer bij God te kunnen komen en in relatie met Hem te staan. De enige manier om weer in relatie met God te mogen leven is door ons te bekeren van ons oude leven en het offer van Jezus aan te nemen. Als we iets aan eisen toevoegen aan dit goede nieuws, dan zouden we mensen aanmoedigen om te vertrouwen op hun eigen werken. Als je vertrouwt op je eigen werken, dan breek je het evangelie af en is het niets meer waard. Als rechtvaardiging en heiliging niet door geloof alleen zijn, dan zou je jouw redding toch nog ergens zelf kunnen bewerken. Als dat zo zou zijn, zou Jezus voor niets aan het kruis zijn gegaan. Dat is wat Paulus ook motiveerde om zo hard tegen de fout van Petrus in te gaan.

Wat gaat er mis bij Petrus?

Een tweede vraag die ik mijzelf heb gesteld, wat ging mis bij Petrus? Voor een Jood in die tijd was het veel minder verbazingwekkend dat Petrus niet meer met de heidenen samen at, dan dat hij dit eerst wel had gedaan. Omdat Petrus apart ging zitten, maakte hij zich schuldig aan huichelarij. Hij was niet van gedachten veranderd, hij wist echt wel dat de spijs en kledingwetten alleen maar Joodse tradities waren. Maar naar de heidenen toe handelde hij gewoon niet meer in overeenstemming met zijn overtuigingen. Daar kwam bij dat dit ook nog eens besmettelijk was.

Om even een goed plaatje te schetsen. Toen de kerk zo’n 2000 jaar geleden ontstond, waren de Joden daar niet zo blij mee. Eén van de leiders in de kerk, genaamd Stefanus, werd gestenigd door zijn getuigenis. Dit was het beginpunt van een heftige vervolging van de kerk, die uiteindelijk resulteerde in de verspreiding van het Christendom over de wereld. Petrus was op een gegeven moment in Joppe (dat is een kleine 100 kilometer van Jeruzalem vandaan). Daar ontvangt hij een visioen, waarin een laken naar beneden komt met onreinen dieren die hij van God moet eten.  Hij weigert dit en God zegt daarop dat “Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onrein houden!” Dit gebeurde tot drie maal toe en vervolgens bedacht Petrus wat dit kon betekenen. Er kwamen mannen die gestuurd waren door een Romeinse hoofdman, Cornelius, en die vroegen Petrus om mee te komen. Dit was ontzettend controversieel, omdat Joden geen omgang mochten hebben met heidenen. Petrus gaat mee naar de Romeinse hoofdman. Hij benoemd dit en zegt vervolgens: “Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen”. Dat is de uitleg van het visioen wat Petrus gekregen heeft.

Terwijl Petrus bij deze man in huis is en het evangelie uitlegt, valt de Heilige Geest op alle aanwezigen. Deze mensen werden allemaal gedoopt. Dit gaf een enorme rel in de kerk. Want Petrus was bij de heidenen binnen geweest en had met hen gegeten. Petrus legt hen vervolgens uit wat God hem had geleerd in het visioen, dat er mannen vanuit Caesarea waren gekomen om hem op te halen (gestuurd door een engel) en dat toen hij begon te spreken de Heilige Geest op hen viel. De kerk was blij dat God ook aan de heidenen de bekering gegeven heeft die tot het leven leidt.

Hoe kan het dan zijn dat Petrus nu ineens apart van de heidenen gaat eten? Als iemand zou moeten weten dat voor God alle mensen gelijk zijn, dan is het Petrus wel. Bij Petrus is het begonnen dat de heidenen de kerk in kwamen. Hij moet dan toch een les getrokken hebben.

We weten niet veel van de groep die vanuit “de kring van Jacobus” kwam. We weten niet of ze verbonden waren met Jacobus, of dat dit gewoon een verwijzing was naar mensen die vanuit Jeruzalem naar Antiochië kwamen. We weten één ding wel erg zeker. Petrus was bang voor ze. Het zou kunnen zijn dat deze mensen gewelddadig waren en daardoor bij Petrus angst inboezemden. Misschien hadden ze een grote overredingskracht. Petrus stond in ieder geval toe dat culturele verschillen belangrijker werden dan de eenheid die het evangelie bewerkt.

Door angst is Petrus zich anders gaan gedragen en wandelde hij niet meer recht met het evangelie. Want stel je jezelf eens voor, Petrus trekt zich terug om alleen te eten met de Joodse christenen. Omdat hij leider is van de kerk, trekken andere Joodse christenen zich ook terug van de omgang met de heidense christenen. Ook Barnabas trok zich terug. Er ontstond weer een tweedeling in de kerk. Een tweedeling op basis van etniciteit. In de huidige tijd noemen we dit racisme of discriminatie en dat is NIET zoals God het bedoelde. Spreuken 29:25 zegt: “vrees voor mensen legt iemand een valstrik” en dat is wat hier gebeurde. En daar is Petrus, gestruikeld in een valstrik.

Gebeurt dit nou ook bij ons?

De zonde van Paulus had te maken met wettisisme. Hij liet hier zien dat christen God alleen zouden kunnen behagen als ze Joods worden, dat is nationalisme en een vorm van wettisisme. Wettisisme leidt tot hoogmoed en angst in het denken van mensen. Daarnaast werkt het tot uitsluiting en rivaliteit in de omgang tussen mensen. Dit is ook vandaag de dag nog zichtbaar in kerken.

Sektarisme is een dergelijk voorbeeld. Er is geen enkele kerk die ontkomt om onderscheidende kenmerken te hebben wat betreft leer en leven die eigenlijk niets te maken hebben met de kern van de geloofsleer. Maar het is ontzettend eenvoudig om een dergelijk kenmerk ontzettend veel waarde toe te bedelen en daarmee aan ons als kerk een andere hogere waarde toedichten dan een andere kerk. Kijk naar ons als kerk, we zijn net uit het Marcuscentrum weg, maar daar kwamen we tegelijkertijd samen met de PKN kerk. Ze geloven in dezelfde Jezus en in diepe waarden geloven we hetzelfde. Je merkte wel dat zij op een andere manier geloof beleefden dan wij. Wij een uitbundige dienst, met behoorlijk wat jonge mensen. Zij een wat rustigere dienst met veel oudere mensen. We mochten van elkaar accepteren dat we verschillende waren, onze stijl en gewoontes zijn niet beter of slechter dan die van hen. Ik geloof dat wij hen respecteerden en zij ons. We spraken regelmatig met mensen van de Marcuskerk en hadden een diep respect voor elkaars manier van kerk zijn.

We moeten niet in de valkuil trappen dat onze eigen voorkeuren belangrijker zijn dan het evangelie. Of dat we een morele waarde toekennen aan iets wat cultuur gebonden is.

Een ander voorbeeld is dat de kerk opvattingen over status of nationalistische of racistische gevoelens van de wereld overneemt. We kennen allemaal wel christenen die behoren tot een sociale klasse of groep waar we  voorheen, voordat we Jezus leerden kennen, minachting voor voelden. Misschien wel op neerkeken. Of misschien wel naar op keken. Christenen uit de arbeidersklasse hebben misschien moeite met Christenen die welvarender zijn en in sociaal opzicht tot een ‘hogere’ klasse behoren. Erg slimme mensen voelen zich misschien niet prettig bij mensen die in hun ogen minder begaafd zijn in de kerk. Of er zijn mensen die heel makkelijk met mensen kunnen omgaan, maar juist niet op hun gemak zijn bij mensen die sociaal net ff wat minder handig zijn.

Als ik kijk naar onze kerk, dan ben ik echt super blij met onze kerk. Ik hou van de kerk. Vincent houdt altijd de aantallen bij van mensen die komen. Hij vertelde onlangs dat we tegenwoordig weer tussen de 30 en de 40 mensen op zondag bij elkaar hebben. Laatst hebben we even zitten tellen en kwamen we met elkaar op 10 nationaliteiten die in onze kerk zitten. Als ik kijk naar de sociale lagen in de kerk hebben we mensen die menselijk gezien hoog en menselijk gezien laag op de sociale ladder staan. We hebben oudere mensen en jonge mensen, in een mooie balans. Ik vind het echt gaaf dat God ons zo’n gemêleerd gezelschap heeft toevertrouwd. Ik vind het super mooi om te zien dat we op zondag zo met elkaar om gaan, alles loopt door elkaar heen en niemand voelt zich te goed voor een ander.

Waar ik minder zicht op heb, maar wel hoop en bidt dat dit gebeurd is dat we niet alleen op zondag netjes naast elkaar zitten, maar we als kerk ook met elkaar verbonden zijn door de weeks. Dat we “de maaltijd” met elkaar hebben. “De maaltijd” als het bouwen aan vriendschappen met elkaar. Onze verbindende factor is Jezus, we stonden allemaal onderaan de ladder omdat we Jezus niet hadden. Nu staan we allemaal bovenaan de ladder, omdat we kinderen van God zijn. En die ladder is maar één stap. We zijn rein in Jezus. Ik bid dat dit ook zichtbaar zal zijn in onze vriendschappen met elkaar.

Ik zou het super vinden dat, omdat God onze kerk laat groeien, we steeds meer nationaliteiten in de kerk zullen hebben. Een kerk waar iedereen zich thuis voelt, waar iedereen welkom is, iedereen zijn of haar cultuur meeneemt, iedereen vriendschap bouwt met de ander omdat we allemaal weten dat we niets waren zonder Jezus.  Dit allemaal door de overtuiging die staat in Galaten 3:28 à Het is niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije, daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus.

Hoe is dit dan mogelijk?

Hoe kunnen we het mogelijk maken dat we als kerk als een echte eenheid leven en niet verscheurt zijn? Paulus gaat in op het achterliggende patroon van het gedrag van Petrus als hij Petrus aanspreekt. Het gedrag van Petrus bevestigde namelijk de mening van dwaalleraren. Die stelden namelijk dat je aan bepaalde Joodse riten moest voldoen voordat je het als heiden tot volwaardig christen kon brengen. Het is een ontzettend strenge terechtwijzing die Paulus hier geeft aan Petrus. Wat leren wij hiervan?

We moeten dicht bij God blijven. Dit deel uit Galaten geeft voor ons nog eens weer dat het rusten op je ervaringen uit het verleden niet goed is. Kijk naar Petrus, de man die een preek gaf waarna 3000 mensen zich lieten dopen, de man die een visioen kreeg van God waarbij God hem leerde dat hij geen mens onheilig of onrein mocht noemen, een gigantisch goede verdediging van zijn punt ten opzichte van de kerk in Jeruzalem. Zelfs in de vergadering in Jeruzalem waar een felle discussie is, hij opstond en verdedigde waarom de heidenen geen extra juk zouden moeten dragen. Maar hier vol van angst. Of Barnabas, van hem werd het getuigenis gegeven dat hij vol was van de Heilige Geest en dat God hem machtig gebruikte in de kerk. We kunnen met elkaar zeggen dat Barnabas hier niet vol was van de Heilige Geest. Hij gaf ruimte aan een geest van dwaling en wandelde, in ieder geval op dat moment, niet op de weg van geloof.

We moeten leren dat we nooit gemakzuchtig moeten worden over het feit dat we een ooit geweldige ontmoeting hebben gehad met God en verder wel goed zitten voor ons leven. Ervaringen met God in het verleden bieden geen garanties om God in de toekomst te blijven gehoorzamen. Het leven van een christen is een race en die race moeten we tot het einde toe lopen en goed finishen. Het is een gevecht dat we moeten winnen. Geloof dat we moeten vasthouden tot het einde. Daarin is geen tijd om genoegzaam om ons heen te gaan zitten kijken en het wel goed te vinden. Maar daarvoor hebben we wel de Heilige Geest nodig om ons hierin te helpen.

We hebben elkaar nodig. Paulus confronteert Petrus op een hele mooie manier, waar wij veel van mogen leren als we elkaar op weg helpen in het leven wat in overeenstemming is met het evangelie. Paulus spreekt Petrus niet aan op het feit dat hij zich niet aan de regels hield. Maar hij spreekt Petrus aan om hem te wijzen op het feit dat hij het evangelie vergeten is. Dat hij een houding heeft van zelfrechtvaardiging, waar dit gedrag uit voortkomt. Wij mogen leren elkaar ‘terecht te wijzen’ door elkaar te laten kijken naar de rijkdom en liefde van Jezus. Als we Gods genade als argument gebruiken, dan kunnen we heel schep en direct kritiek leveren. Degene die het betreft zal dan over het algemeen kunnen merken dat we aan zijn of haar kant staan. Ook het gedrag van Petrus en Barnabas is hierdoor veranderd.

Juiste focus. Kom ik terug op één heel belangrijk woord. ANGST. Het was angst voor de mensen uit de kring van Jacobus. Angst spant een valstrik en komt ook niet overeen met het evangelie. Het evangelie verteld ons dat de dood en opstanding van Jezus ons verzekerd van Gods liefde. Dus heel diep van binnen geeft dat de wortels voor stabiliteit en zekerheid in onze levens. De pure overgave en de schoonheid van het evangelie is, dat Jezus voor ons geleden heeft. Dit helpt jou en mij om zonder angst op te staan op het moment dat we in een bepaalde richting gedrukt worden die tegen de principes van het evangelie is. Daar waar iemand regels op wil leggen om het evangelie vals te maken, ons proberen een juk op te leggen, of misschien wel teleurstellingen op ons proberen te leggen waardoor de waarheid van Jezus in het geding komt; focus jezelf op Jezus.

Als ik het negatief formuleer: Laat jezelf niet door angst verlammen en weghouden van de vrijheid die je hebt in je leven met Jezus en in de omgang met mensen die anders zijn dan jijzelf.
Als ik het positief formuleer: Wordt opnieuw gegrepen door het evangelie. Misschien heb je Jezus nog nooit aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Dank Jezus voor het offer wat Hij voor jou heeft gebracht en zeg dat je jezelf wilt afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. Dan zal je de vrijheid van Jezus gaan ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Heb je Jezus al aangenomen in je leven? Verblijd je opnieuw dat je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen. Zonder dat hier iets bij komt. En wordt vervolgens opnieuw wakker met de waarheid van het evangelie dat rechtvaardiging door geloof alleen betekend dat geloof, en niets anders, datgene is dat ons als kerk, en alle mensen die hun geloof op Jezus hebben gesteld, één maakt.

Laten we bidden.

]]>
Galaten 2:11-14.
Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. 12 Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jakobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. 13 Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hen meedoen. 14 Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus waar iedereen bij was: “Jij, als Jood, kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden?

Zullen we bidden?

Wat gebeurd hier?

Wat gebeurd hier? Dat was de vraag die ik mij stelde toen ik met dit stuk aan de slag was. In dit stuk wordt een ontmoeting beschreven tussen Paulus en Petrus in Antiochië. Deze ontmoeting lezen we niet terug in Handelingen, maar dat hoeft ook niet. Als mensen dit wilden controleren, dan waren op het moment van schrijven nog genoeg mensen die hier getuige van waren geweest. Het valt op dat Paulus in dit stuk opnieuw zijn zelfstandigheid van zijn Apostelschap toont. Niet het menselijk aanzien is belangrijk, maar de ‘waarheid van het evangelie’.

Het is opvallen dat dit stuk eigenlijk direct na het stuk over het convent van de Apostelen in Jeruzalem wordt beschreven. In één brief hebben we nu al meerdere malen gezien dat de waarheid van het evangelie voor Paulus super belangrijk is. Als hij niets had gedaan, dan was de waarheid van het evangelie verwatert. Dan hadden we binnen een paar jaar geen evangelie meer gehad en hadden we nu geen kerk gehad.

Een belangrijk woord in dit stuk is het woord dwingen. Vers 14 (hsv) zegt: “…Waarom dwingt u de heidenen op de Joodse manier te leven?” Dit dwingen is hetzelfde dwingen als genoemd wordt in vers 3, waar ik drie keer geleden over sprak. In vers 14 wil Petrus de heidenen dwingen te leven zoals de Joden. Maar in vers 3 werd Titus niet gedwongen zich te laten besnijden (dus te voldoen aan de wetten van Mozes). Daarnaast gaat het om de waarheid van het evangelie. Paulus is in Jeruzalem niet aan de kant gegaan voor de mensen die de Joodse wetten over de heidenen heen wilden leggen, “zodat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven”. En in vers 14 zegt Paulus dat hij zag dat ze “niet overeenkomstig de waarheid van het Evangelie wandelden”.

Paulus laat in dit stuk zien dat hij een onafhankelijke Apostel is. Niet zomaar een persoon die de aanbeveling of goedkeuring nodig had van Petrus, of Jacobus of Johannes. Hij wordt niet door Petrus geleid, hij leidt Petrus eigenlijk de juiste kant op. Paulus was er heel duidelijk over; hij was een ambassadeur van het Evangelie. Het Evangelie wat hij zelf had ontvangen van Jezus.

Paulus stond ervoor dat het Evangelie staat voor goed nieuws. Het goede nieuws dat we recht tegenover God mogen staan, doordat Jezus voor onze fouten aan het kruis is gegaan. De bijbel leert dat ieder mens zondig is en daardoor niet bij God kan komen. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan, hij is dood gegaan en opgestaan uit de dood. Hiermee kocht Jezus het recht voor ons om weer bij God te kunnen komen en in relatie met Hem te staan. De enige manier om weer in relatie met God te mogen leven is door ons te bekeren van ons oude leven en het offer van Jezus aan te nemen. Als we iets aan eisen toevoegen aan dit goede nieuws, dan zouden we mensen aanmoedigen om te vertrouwen op hun eigen werken. Als je vertrouwt op je eigen werken, dan breek je het evangelie af en is het niets meer waard. Als rechtvaardiging en heiliging niet door geloof alleen zijn, dan zou je jouw redding toch nog er]]> Galaten 2:11-14.
Maar toen Petrus later in Antiochië kwam, heb ik eerlijk tegen hem gezegd dat wat hij deed niet goed was. 12 Want eerst ging hij gewoon eten bij niet-Joodse mensen die in Jezus waren gaan geloven. Maar toen er Joodse gelovigen uit de gemeente van Jakobus naar Antiochië kwamen, was hij bang dat zij daar iets van zouden zeggen. En hij durfde dat niet meer te doen. 13 Ook de andere Joden in de stad die in Jezus waren gaan geloven durfden dat niet meer. Zelfs Barnabas ging met hen meedoen. 14 Maar ik zag dat dit volgens de waarheid van het goede nieuws niet juist is. Daarom zei ik tegen Petrus waar iedereen bij was: “Jij, als Jood, kon eerst op dezelfde manier als de niet-Joodse gelovigen leven in plaats van als een Jood. Hoe durf je dan nu van de niet-Joden te eisen dat ze zich aan de Joodse regels gaan houden?

Zullen we bidden?

Wat gebeurd hier?

Wat gebeurd hier? Dat was de vraag die ik mij stelde toen ik met dit stuk aan de slag was. In dit stuk wordt een ontmoeting beschreven tussen Paulus en Petrus in Antiochië. Deze ontmoeting lezen we niet terug in Handelingen, maar dat hoeft ook niet. Als mensen dit wilden controleren, dan waren op het moment van schrijven nog genoeg mensen die hier getuige van waren geweest. Het valt op dat Paulus in dit stuk opnieuw zijn zelfstandigheid van zijn Apostelschap toont. Niet het menselijk aanzien is belangrijk, maar de ‘waarheid van het evangelie’.

Het is opvallen dat dit stuk eigenlijk direct na het stuk over het convent van de Apostelen in Jeruzalem wordt beschreven. In één brief hebben we nu al meerdere malen gezien dat de waarheid van het evangelie voor Paulus super belangrijk is. Als hij niets had gedaan, dan was de waarheid van het evangelie verwatert. Dan hadden we binnen een paar jaar geen evangelie meer gehad en hadden we nu geen kerk gehad.

Een belangrijk woord in dit stuk is het woord dwingen. Vers 14 (hsv) zegt: “…Waarom dwingt u de heidenen op de Joodse manier te leven?” Dit dwingen is hetzelfde dwingen als genoemd wordt in vers 3, waar ik drie keer geleden over sprak. In vers 14 wil Petrus de heidenen dwingen te leven zoals de Joden. Maar in vers 3 werd Titus niet gedwongen zich te laten besnijden (dus te voldoen aan de wetten van Mozes). Daarnaast gaat het om de waarheid van het evangelie. Paulus is in Jeruzalem niet aan de kant gegaan voor de mensen die de Joodse wetten over de heidenen heen wilden leggen, “zodat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven”. En in vers 14 zegt Paulus dat hij zag dat ze “niet overeenkomstig de waarheid van het Evangelie wandelden”.

Paulus laat in dit stuk zien dat hij een onafhankelijke Apostel is. Niet zomaar een persoon die de aanbeveling of goedkeuring nodig had van Petrus, of Jacobus of Johannes. Hij wordt niet door Petrus geleid, hij leidt Petrus eigenlijk de juiste kant op. Paulus was er heel duidelijk over; hij was een ambassadeur van het Evangelie. Het Evangelie wat hij zelf had ontvangen van Jezus.

Paulus stond ervoor dat het Evangelie staat voor goed nieuws. Het goede nieuws dat we recht tegenover God mogen staan, doordat Jezus voor onze fouten aan het kruis is gegaan. De bijbel leert dat ieder mens zondig is en daardoor niet bij God kan komen. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan, hij is dood gegaan en opgestaan uit de dood. Hiermee kocht Jezus het recht voor ons om weer bij God te kunnen komen en in relatie met Hem te staan. De enige manier om weer in relatie met God te mogen leven is door ons te bekeren van ons oude leven en het offer van Jezus aan te nemen. Als we iets aan eisen toevoegen aan dit goede nieuws, dan zouden we mensen aanmoedigen om te vertrouwen op hun eigen werken. Als je vertrouwt op je eigen werken, dan breek je het evangelie af en is het niets meer waard. Als rechtvaardiging en heiliging niet door geloof alleen zijn, dan zou je jouw redding toch nog er]]> clean No no no 34:09 Marten Jan De start van een nieuwe kerk https://evangelischekerk-utrecht.nl/de-start-van-een-nieuwe-kerk/ Sun, 17 Jun 2018 21:18:28 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1574

Vanochtend sprak Joop Bakker bij ons over "de start van een nieuwe kerk." Luister hem na via https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/orQ6iWDTSR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Joop Bakker bij ons over "de start van een nieuwe kerk." Luister hem na via https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/orQ6iWDTSR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>

Vanochtend sprak Joop Bakker bij ons over "de start van een nieuwe kerk." Luister hem na via https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/orQ6iWDTSR

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>
clean No no no 38:18 Joop Bakker
Jong en succesvol, wat wil je nog meer? https://evangelischekerk-utrecht.nl/jong-en-succesvol-wat-wil-je-nog-meer/ Sun, 10 Jun 2018 18:11:28 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1571

De preek van Marco Koffeman "jong en succesvol, wat wil je nog meer?" staat online! Wat ben je daaraan? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/IoKVkwJlm1

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>

De preek van Marco Koffeman "jong en succesvol, wat wil je nog meer?" staat online! Wat ben je daaraan? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/IoKVkwJlm1

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>

De preek van Marco Koffeman "jong en succesvol, wat wil je nog meer?" staat online! Wat ben je daaraan? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 pic.twitter.com/IoKVkwJlm1

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) June 17, 2018

 

]]>
clean No no no 38:18 Marco Koffeman
Geestelijke gaven https://evangelischekerk-utrecht.nl/geestelijke-gaven/ Sun, 20 May 2018 14:31:11 +0000 Marten Jan http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1563 Read More]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                                   Zo riep Piet ook John bij zich. Piet zei: “John, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 9.6 miljoen euro. Ik wil dat je die 9.6 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” John ging weg en begon te rekenen, hij keek om zich heen en zag een super mooie kans. Hij stapte in die kans van 9.6 miljoen euro en zette zich in. Hij ging er helemaal voor. Uiteindelijk maakte John van die 9.6 miljoen 19.2 miljoen euro.                                                                                      Als laatste riep Piet Klaas bij zich. Piet zei: “Klaas, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb je 4.8 miljoen euro. Ik wil dat je die 4.8 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Klaas ging weg en dacht… Oef! Dat is een verantwoordelijkheid! Ik ben wel een beetje bang, stel je voor dat dit mis gaat? Stel je voor dat ik het fout investeer? Ik kan nu niet vragen aan anderen wat ik hiermee moet gaan doen, want wat zouden die wel niet van mij denken? Ik moet goed nadenken!
Na even goed na te hebben gedacht nam Klaas de 4.8 miljoen euro op, liep naar de kluis die hij in zijn woning had staan en stopte al het geld in de kluis. Veilig en wel. Hij vond het wel best, hij was eigenlijk boos op Piet dat hij hem hiermee een probleem in zijn maag had gesplitst. Hij vond het wel best.

Na verloop van tijd kwam Piet terug. Piet riep eerst Thijs bij zich. Thijs vertelde wat hij had gedaan, hij was helemaal enthousiast, want het plan wat hij had, had goed uitgewerkt. Thijs vertelde over de dingen die goed waren gegaan, hij vertelde over de minder goede dingen en uiteindelijk vertelde hij over hoe hij er 24 miljoen bij had verdiend en dus nu 48 miljoen kon teruggeven aan Piet. Piet werd ook helemaal enthousiast en zei dat hij Thijs zou gaan belonen omdat was gebleken dat Thijs zo’n goede werknemer was.                                                           Vervolgens riep Piet John bij zich. John vertelde wat hij had gedaan. Hij vertelde over zijn denkwerk, over de adviezen, zijn wikken en wegen. Hij vertelde van de investering die hij had gedaan en hoe hij dat had berekend. Hij vertelde over hoe hij had genoten van de investering en hoe het allemaal goed uit had gepakt. Vol overgave en vol schema’s en berekeningen liet John zien wat hij had gedaan met het geld van Piet en dat er onderaan de streep een winst was van 9.6 miljoen euro. Piet werd ook helemaal enthousiast en zei dat hij John zou gaan belonen omdat was gebleken dat John zo’n goede werknemer was.                                                                Uiteindelijk riep Piet Klaas. Klaas kwam en die kwam met een grote rugtas. Hij zei dat hij het geld had opgenomen en in de kluis had gedaan. Hij vertelde over zijn angsten en dat hij geen advies aan anderen had durven te vragen. Hij vertelde erover wat allemaal fout had kunnen gaan en wat hij daarin vond van Piet. Hoe meer Klaas aan het woord was, hoe bozer Piet werd. Uiteindelijk schreeuwde Piet: “Genoeg! Ga weg van mij! Jij bent ontslagen. Ik wil je nooit meer zien!” Klaas droop af en liet zijn rugtas liggen. Piet pakte de rugtas op en gaf die aan Thijs. Hij zei: “Thijs, jij bent zo’n goede werknemer, ik geef je nog wat extra verantwoordelijkheid. Hier heb je nog 4.8 miljoen. Investeer die ook maar.” En Thijs? Thijs ging aan de slag.

Wie herkend dit verhaal? Ik denk dat iedereen het verhaal van de talenten zal hebben herkend. Mocht je het niet hebben herkend, in Mattheus 25:14-30 verteld Jezus een verhaal van een zakenman die 3 slaven had. Hij gaf ze 5,2 en 1 talenten en die van 5 en 2 zetten het in en degene met 1 talent die verzon een excuus en had het verstopt. Tegen de eerste twee zei de Heer: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer.” Over de slaaf die niets had gedaan zei Jezus: “Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.” ……………………Zullen we bidden?

Jezus vertelde dit verhaal behoorlijk aan het einde van zijn bediening op aarde. Het leek wel alsof hij nog even wat dingen wilde benadrukken. Het was niet heel ver voordat het laatste avondmaal gevierd zou gaan worden. Het lijkt wel alsof Jezus zijn discipelen nog even een aantal dingen op het hart wil drukken.

Er zit een verbinding tussen dit stuk en het eerdere stuk van de meisjes die op de bruidegom aan het wachten waren met de lampen. Toen de bruidegom kwam hadden een paar meisjes wel extra olie en een paar niet. Het is een oproep om voorbereid te zijn op de terugkomst van Jezus. Die voorbereiding is niet alleen maar verstandig zijn, maar juist ook trouw te zijn.

Die talenten zijn veel geld waard. Eén talent was 6000 denarie en een Denarie is 1 dagloon. Omgerekend kom je dan op een bedrag van 4,8 miljoen euro per talent. Het zegt iets over het vertrouwen dat de heer in zijn knechten had. Daarnaast zegt het ook iets over de verantwoordelijkheid die de dienstknechten hadden.

De heer wist van tevoren al wat de bekwaamheden waren van de verschillende dienstknechten. Net zoals in mijn verhaaltje, daar wist Piet allang dat Klaas altijd zijn snor drukte. De bekwaamheid die hier staat spreekt van het vermogen om iets ten uitvoer te brengen. Elke knecht kreeg een bepaald aantal talenten naar datgene wat hij aankon. Wat je alleen mist in de derde knecht is trouw.

De knechten gaan aan de slag. Wat ze gaan doen is niet relevant genoeg om te vermelden, dus voor ons ook niet belangrijk om te proberen na te jagen. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, want als het echt belangrijk was geweest had de bijbel dat wel vermeld. Wat de bijbel wel vermeld, is wat er gebeurd op het moment dat de knechten rekenschap moeten afleggen. De heer zegt tegen de twee knechten die wat gedaan hebben met hun talenten: “Wel gedaan, gij goede en trouwe slaaf.”

Wat leren we hiervan? à De Heer prijst de trouw van de slaven, niet zozeer het resultaat wat ze hebben behaald. Hij zegt tegen de slaaf met de 5 talenten dat hij het goed heeft gedaan, maar ook tegen de slaaf met de twee talenten dat hij het goed heeft gedaan. Beide slaven krijgen een beloning voor datgene wat ze met hun talenten hebben gedaan.

Beide slaven worden over iets gesteld als in de verhouding veel tot het weinige waarover ze in eerste instantie waren gesteld. Wat het precies is waarover ze worden gesteld, staat hier niet. Je zou wat kunnen opmaken (als je de vergelijking verder doortrekt naar het uiteindelijke oordeel) uit wat dingen die in Openbaringen staan, maar dat is voor nu niet relevant. Hun valt in ieder geval rijkdom en verantwoordelijkheid ten deel.
Maurice Nightinggale van Relational Mission, een oude legerofficier, vergeleek het koninkrijk van God wel eens met het leger. Als je in het leger iets goed uitvoert, dan krijg je meer verantwoordelijkheid. Als je dat ook weer goed uitvoert, krijg je weer meer verantwoordelijkheid. Zo blijft dat doorgaan.

De derde knecht komt ook ten tonele en hij verdedigt zijn handelswijze met leugens. De bijbel zegt dat hij zijn meester beschrijft als iemand die streng is, iemand die oogst waar hij niet gezaaid heeft en inzamelt waar hij niet gestrooid heeft. Nog even los van het feit dat hij niets heeft gedaan met datgene wat hem was toevertrouwd, beledigd hij zijn Heer ontzettend. Het verhaal laat zien dat de heer helemaal niet zo is. Dat is dan meteen wel een extra reden voor de heer om boos te worden op deze knecht. Het is niet de rechtmatige angst voor de heer, maar het gaat hier om veel meer dan dat. De knecht had een passieve houding, hij minachtte zijn heer en was ontzettend egoïstisch. Dat egoïsme komt weer naar boven op het moment dat de knecht zegt: “Hier hebt u het uwe.” Hiermee wil hij eigenlijk zeggen: “Zo, hier is het, meer kunt u redelijkerwijs niet verlangen.” Dat laat de foute instelling van deze knecht nog eens extra naar voren komen. Hij had de talenten namelijk niet gekregen om te begraven, maar juist om te beheren.

Vervolgens maakt de heer het ontzettend duidelijk dat de knecht iets had moeten doen met de talenten die hem waren toevertrouwd. Die knecht had misschien wel iets heel groots willen doen. Maar als je het grote niet kunt doen (die knecht had niet de mogelijkheden als de knecht met de vijf talenten) en je met het kleine niets wil doen (hij begroef het en zette het niet eens weg tegen rente), dan loop je de kans dat je niets gaan doen en passief wordt. Uiteindelijk laat het stuk zien dat er straf is. Er is niet alleen consequentie voor het doen van verkeerde daden, maar dus ook voor het niet doen van de goede daden. Op de consequenties ga ik nu even helemaal niet inzoomen, maar we gaan het wel met elkaar hebben over de verantwoordelijkheden van de knechten.

Zoals ik al heb verteld, zijn we vanochtend bij elkaar omdat we vieren dat Jezus hier op aarde heeft geleefd. Hij heeft mensen onderwezen en Hij heeft veel wonderen gedaan. Jezus is aan het kruis gegaan en droeg daar onze zonden, ziekten, pijn, angst en verdriet (niet limitief). Hij stierf aan het kruis en na drie dagen is Hij uit de dood opgestaan en Hij leeft! Door wat Jezus heeft gedaan, is de weg voor ons open om weer relatie met God te hebben. Alles is weer mogelijk, omdat Jezus leeft! Als je Jezus nog niet in je leven als Heer en meester hebt aangenomen, nodig ik je van harte uit om dat te doen. Ik nodig je uit om je te bekeren van je oude leven en Jezus te volgen. Het zal je goed doen, zowel voor je leven hier op aarde als voor je eeuwig leven.

Jezus is weer naar de hemel gegaan en toen gaf Hij de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren en dat vieren we vandaag. Op deze eerste pinksterdag begon een opwekking en bekeerden 4000 mensen zich. Door de kracht van de Heilige Geest gebeurden er veel wonderen en tekenen door de apostelen en gelovigen heen. Sinds Pinksteren woont de Heilige Geest in ons. (VRAAG:) Heb je jezelf bekeerd en ben je achter Jezus aan het aan gaan, maar merk je niets van de Heilige Geest in je leven, dan wil ik graag met je bidden voor wat we noemen een “vervulling met de Heilige Geest”.

De Heilige Geest woont in ons en heeft aan ons zo gezegd “Geestelijke gaven” gegeven. 1 Korintiërs 12:11 zegt dat de Heilige Geest de gaven heeft uitgedeeld zoals Hij dat wil.

Een mega korte samenvatting over wat Geestelijke gaven zijn:

  • Wat is een geestesgaven à Een Goddelijke bekrachtiging of capaciteit die God aan jou geeft, wat ervoor zorgt dat jij goed wordt in iets door Gods kracht en voor Zijn doel en glorie. Geestelijke gaven zijn wat anders dan gewone talenten of vaardigheden, omdat ze door God zijn bekrachtigd.
  • Wie ontvangt die geestesgaven? à 1 Korintiërs 12:7 zegt: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.” Dus je kan zeggen dat iedere christen ten minste 1 geestelijke gave heeft.
  • Wie wijst die geestelijke gaven toe? à Zoals ik net al zei staat er in 1 Korintiërs 12:11 dat de Heilige Geest de gaven heeft uitgedeeld zoals Hij dat wil.
  • Hoeveel geestelijke gaven zijn er? à De bijbel spreekt over 20 geestelijke gaven, maar de meeste geleerden zijn het erover eens dat het geen limitatieve lijst is.
  • Hoe kom ik erachter wat mijn geestelijke gaven zijn? à Ga op ontdekkingstocht. Daar heb ik deze mooie vuurkorf voor meegenomen.

Wie houdt er van een vuurtje stoken? Ik hou er ontzettend van.

Wat moet je doen om een goed fikkie te krijgen? à Je hebt aanmaak houtjes nodig. Die moet je goed stapelen, al dan niet een aanmaakblokje eronder, dan steek je het vuurtje aan. Je zal zien dat het vuurtje snel gaat branden. De houtjes hebben niet heel veel moeite om in de fik te vliegen en ze fikken best fel. Je kan wel een beetje een vergelijk trekken naar mensen die net tot geloof komen, die staan ook in vuur en vlam voor Jezus, ze zijn ontzettend fanatiek. Daarnaast zien ze ook vaak dingen in hun leven gebeuren die ik niet zo vaak zie. Ik had een vriend die niet heel erg lang daarvoor tot geloof gekomen was, die had zeer regelmatig dat mensen genazen als hij voor ze bad. Mensen die uit rolstoelen opstonden, oren die weer open gingen en nog meer van dat soort dingen. Zoiets zie je ook vaak gebeuren bij mensen die net een geestelijke gave gaan ontdekken. Ze zien dat God er krachtig doorheen werkt. Toen ik net de gave van profetie ontdekte, had ik bij bosjes woorden voor mensen die ook nog eens erg vaak raak waren. Dat is echt super goed.

Wat merk je als je de aanmaakhoutjes een tijdje laat branden? à Het brandt fel en kort. Als je aanmaakhoutjes aansteekt en je komt na een kwartier terug, dan zijn ze weer uit. Zo is het ook met geestelijke gaven, als je er niets mee doet, doven ze vanzelf weer uit (als jij een profetie krijgt, maar je sluit jezelf ervoor af, zal je ook steeds minder horen).

Wat moet je doen om het vuurtje brandend te houden? à Je hebt ander hout nodig, grotere blokken. Je moet investeren in je vuurtje en grotere blokken hout op het vuur gooien. Als je op gezette tijden een blokje hout investeert in je vuurtje, dan blijft het vuurtje lekker branden. Anderen kunnen zich dan goed aan je warmen en jij kan er zelf ook lekker van genieten.

Zo is het dan ook weer met die geestesgaven. Jij moet investeren om die verder te ontwikkelen. Net zoals die knecht die 5 talenten had gekregen, die ging investeren om ervoor te zorgen dat die 5 talenten zouden gaan groeien. Maar hoe groei je nou met geestesgaven? Er zijn ongelofelijk veel boeken geschreven over verschillende geestelijke gaven (sommige zijn drama, maar er zijn er veel die goed zijn), lees boeken over de geestelijke gaven die jou aanspreken. Daarnaast is het goed om anderen op te zoeken die dezelfde geestelijke gave hebben.

Onderwijs
Profetie
Evangelisatie
Zoekend?

Bespreek tijdens de verdieping, met vrienden of bekenden wat zij denken wat jouw geestelijke gaven zijn. Vaak zijn het dingen die mensen wel zien en jij misschien zelf ook wel een beetje denkt, maar is het wel fijn dat er een bevestiging komt. Maar ga vervolgens investeren in die gave. Jezus zal ons aan het einde van ons leven vragen; “Wat heb jij gedaan met de talenten die ik je gegeven heb?” Ik zal dan graag willen kunnen zeggen dat ik heb geïnvesteerd en er meer van heb kunnen maken.

Aan jou is het de keuze om te gaan investeren, iemand anders kan het niet voor je doen. De bijbel geeft een belofte dat als je investeert dat er rendement zal gaan komen.

Als mijn vuurtje lekker brand, dan kan ik uiteindelijk dit blok op het vuur gooien. Dit is een erg groot blok, stevig en solide. Hij heeft veel massa en zal goed kunnen branden. Het kost even tijd voordat hij brandt, maar als hij dan brandt doet hij dat ook lang.

Er kan een situatie in je leven voorkomen dat je dit blok erop hebt gegooid en vervolgens niets meer met het vuurtje hebt gedaan. Het vuurtje kan wat uitdoven en misschien zie je wel helemaal geen vlammen meer. Het voordeel van grotere blokken is dat ze ontzettend lang blijven nagloeien.

Een beetje vuurstoker onder ons weet dat als iets gloeit het nog niet uit is. In 2 Timotheüs 1:6 zegt Paulus tegen Timotheüs dat hij de genadegaven die God onder handoplegging van Paulus heeft gegeven aan Timotheüs aan moet wakkeren. Dat sloot aan bij de verbeelding van die tijd. Een vuurtje aanwakkeren.

Ik heb regelmatig een vuurtje moeten aanwakkeren in onze tuin, omdat ik niet goed aan het opletten was geweest. Dat doe je als volgt: Je neemt wat kleine aanmaak houtjes, die leg je bij het gloeiende deel van het grote blok, vervolgens blaas je tegen het houtblok. Vervolgens zie je het gebeuren dat het hout weer fel begint te gloeien, er komt weer hitte. Er komen weer vlammen en de aanmaakhoutjes gaan in de fik. Vervolgens investeer je weer een wat groter blok wat vlam vat en dan gaat het grote stuk hout ook weer branden.

Denk voor jezelf eens na hoe je zou kunnen gaan ontwikkelen in je geestelijke gaven. Misschien is het goed om met een paar mensen bij elkaar te komen en te gaan leren over die geestelijke gave en ontwikkelen jullie je geestesgaven verder door. Als het dan niet je geestesgave blijkt te zijn, dan stop je er gewoon mee en ga je weer verder op zoek naar jouw echte geestesgave. Kijk ik even naar mijn eigen leven, dan ben ik erachter gekomen dat profetie niet direct de belangrijkste gave is die ik heb. Ik heb er een tijdje in geïnvesteerd, maar ik heb die investeringen op een wat lager pitje gezet. Ik investeer nu weer in andere dingen waarvan ik geloof dat die nu mijn geestesgave zijn. Zo ben ik nu één van de drie oudsten hier in de kerk en investeer ik daarin. Ik merk dat ik nog veel te leren heb in leiderschap en dat probeer ik te leren.

Ik wil dat je jezelf de vraag stelt. Wat zou er gebeuren als jij je geestelijke gaven (opnieuw) zou in gaan zetten voor de kerk? Wat voor een effect zou dit gaan hebben op de kerk? Stel je voor dat we met de ongeveer 30-35 mensen waarmee we normaal gesproken op zondag bij elkaar komen allemaal onze geestelijke gaven in gaan zetten, wat zou God dan kunnen gaan doen? Als dat een cultuur wordt in onze kerk dat iedereen zijn geestelijke gaven inzet? Wat voor een effect zou dat gaan hebben op de zondag? Wat voor effect op de wijk om ons heen? Of op de dagen door de weeks, waarin we net zo goed kerk zijn als nu? Wat voor een effect zou dat gaan hebben als we uitgroeien naar 100 leden of meer? We hoeven niet te kijken naar wat andere kerken allemaal doen, we mogen hen zegenen voor de gaven die zij van God hebben gekregen en inzetten. Kijk naar jouw eigen leven, kijk naar jouw geestelijke gaven, de talenten uit het verhaal, wil jij ze inzetten ten behoeve van de kerk en haar missie? Als je nog niet weet wat jouw gaven zijn, wil je gaan ontdekken wat jouw gaven zijn, zodat je ze kan inzetten? Wil je met God die uitdaging aan gaan om de talenten die Hij je gegeven heeft in te zetten?

 

 

]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                  ]]>

Vanochtend sprak @martenjan over geestelijke gaven. Benieuwd wat dat zijn een hoe je die kunt ontwikkelen? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WONKBgCZoJ

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 20, 2018

 

Stel je eens voor. Wat zou je doen met 3.6 miljoen euro? Dat was de vraag die ik onlangs met een paar collega’s aan het bespreken was. Dat was naar aanleiding van het feit dat je bij de staatsloterij €10.000 per maand zou kunnen winnen. Er was één collega die mee had gedaan, uiteraard niet gewonnen, maar we raakten er wel over aan de praat. Maar wat zou jij doen met 3,6 miljoen?

Wie zou lekker op vakantie gaan? Lekker uit eten? Een ander huis? Bootje? Wie zou blijven werken? Wie zou wat anders doen?

Jaren geleden was er een man, we noemen hem Piet, die drie mensen voor zich had werken. Die drie mensen waren ontzettend verschillend. Er was er één, John, die de universiteit had gedaan, die was slim en erg handig. Hij ging om met de dingen van zijn baas alsof het zijn eigen spullen waren, super voorzichtig, maar hij zag wel mogelijkheden om het goed te benutten. John hield van hard werken, maar ook wel van het lekker genieten van de dingen die het leven gaf.

Die Piet die had nog een andere werknemer, Klaas, en Klaas was ook best slim. Hij had wel geen universiteit gedaan, maar toch was hij slim. Hij probeerde altijd alles zo te regelen dat anderen voor hem aan het werk waren en hij zo min mogelijk hoefde te doen. Klaas verkocht het vervolgens alsof hij het zelf allemaal gedaan had en trapte daarbij andere mensen nog wel eens naar beneden. Hij was namelijk wel slim, maar had niet zoveel inzicht als anderen. Eerlijk gezegd wist hij niet echt wat werken was en hij had er ook wel een hekel aan. Bij het woord werk werd hij al moe. Maar Klaas was ook bang, bang dat anderen door zouden krijgen dat hij eigenlijk niet zo goed was als hij liet voorkomen en dat hij dan ontslagen zou worden.

Piet had ook nog een andere werknemer, Thijs. Die was niet zo heel erg geschoold. Thijs had voor zijn schoolexamens weken moeten blokken, omdat hij gewoon wat moeite had met de theorie. Maar Thijs was wel een man met gouden handjes. Was er iets kapot, hij maakte het wel. Was er ergens een probleem, hij loste dat probleem op. Was er een mogelijkheid voor Piet, Thijs liet die aan Piet zien, waardoor Piet veel succes kon boeken. Een mens zoals Thijs wil iedereen wel voor zich hebben werken.

Op een dag moet Piet naar het buitenland, hij gaat voor een langs reis weg. Piet vindt dat geld moet rollen en houdt ervan wat risico te nemen. Hij roept Thijs bij zich. Hij zegt: “Thijs, ik moet voor een lange tijd naar het buitenland. Dat is niet zo leuk, maar ik heb een plan. Hier heb jij 24 miljoen euro. Ik wil dat je die 24 miljoen euro gebruikt op de manier waarop je altijd voor mij hebt gewerkt.” Thijs was super enthousiast. Hij had namelijk net een ontzettend gave businessdeal gezien die hij aan Piet wilde vertellen, die businessdeal kostte 24 miljoen euro, maar had veel potentie. Thijs ging aan de slag met die 24 miljoen euro en werkte kei hard. Uiteindelijk maakte hij van die 24 miljoen 48 miljoen euro.                                                                  ]]> clean No no no 41:52 Marten Jan Het negende gebod https://evangelischekerk-utrecht.nl/het-negende-gebod/ Sun, 13 May 2018 20:03:15 +0000 Gastspreker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1560 Read More]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>

Vanochtend was @MartienKikkert uit @elimreeuwijk bij ons te gast
Hij sprak over "gij zult geen vals getuigenis over de ander afleggen", maar dat geldt ook over onszelf. Heb je hem gemist? Luister na op https://t.co/DRQC3JBIw5 #Hoograven #Lunetten #kerk pic.twitter.com/WPRaZjH6sr

— EKerk_Utrecht (@EKerk_Utrecht) May 13, 2018

]]>
clean No no no 36:23 Gastspreker
De genade van God https://evangelischekerk-utrecht.nl/de-genade-van-god/ Sun, 06 May 2018 20:13:23 +0000 Joop Bakker http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1557 clean No no no 37:13 Joop Bakker Vrij zijn doe je samen! https://evangelischekerk-utrecht.nl/vrij-zijn-doe-je-samen/ Sun, 29 Apr 2018 09:58:09 +0000 Marco Koffeman http://evangelischekerk-utrecht.nl/?p=1553 clean No no no 42:27 Marco Koffeman