Jezus: “Ik heb je niet alleen gelaten”

Arjan van BelleResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
Jezus: "Ik heb je niet alleen gelaten"
Loading
/

Ik heb jullie niet alleen gelaten

Het grootste wonder: God woont in ons!

 

De titel van de boodschap van vandaag is afgeleid van de uitspraak van Jezus waarin Hij zegt:

Joh.14:15 “Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg. 16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. 17 Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn. 18a Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten.”(Basisbijbel)

En ik heb de boodschap voor vandaag een subtitel gegeven (scherm): Het grootste wonder: God woont in ons! Deze maand preken we binnen de serie van “Jezus leren kennen” over de wonderen die Jezus gedaan heeft. Vorige week het wonder dat Jezus deed voor een vrouw die jarenlang krom en gebukt door het leven ging. En vandaag is het Pinksteren, vanuit de traditie is dit de dag waarop de kerk viert dat de Geest van God uitgestort is over alle gelovigen! Het is wonderlijk dat deze gebeurtenis in de westelijke culturen gevierd wordt en dat we in Nederland zelfs nog een Pinkstermaandag hebben! Allemaal een restant van de traditie omdat we vroeger een Christelijke natie waren. Denk aan een preek die ik gehouden heb een half jaar geleden dat heette “Vroeger is nu” over de opkomst en ondergang van het Christendom. (18 oktober 2015)

Zoals alle culturele gebruiken geschikt zijn om op in te spelen en op aan te haken om het Evangelie uit te leggen. Zo is Pinksteren het moment om terug te denken aan wat er die eerste Pinksterdag gebeurt is. Maar belangrijker dan terug denken is nog: Om zelf vervuld van de Geest te worden als je dat nog niet bent of om opnieuw vervuld te worden, nog meer vervuld te worden al je het al wel was of bent!

Het grootste wonder: God woont in ons, in u en in mij, jou en in jullie allemaal!

Altijd wanneer ik zeg dat ik iets het beste, mooiste of grootste vind dan corrigeert Cornelly mij en zegt: “Ja, dat zeg je zo vaak.” Ik vind minstens 10 liedjes de mooiste, minstens 10 aanbiddingliederen de beste en minstens 10 boeken het beste. Heel eerlijk. Er zijn meer “Grootste wonderen”! Jezus die stierf aan een kruis waardoor ik ten volle leef! Jezus die opstond uit de dood! Jezus die met zijn nieuwe lichaam zomaar door een muur heen stapt! Dat ik eens net zo’n lichaam krijg en voor eeuwig leef. God zien zal en in zijn nabijheid zal zijn terwijl de Bijbel leert dat dit nu nog niet kan. Blijkbaar kan onze huidige staat, ons huidige lijf dit niet aan ofzo. Allemaal grootste wonderen.

Maar, net zoals je een top 10 of misschien zelfs een top 3 van lievelingsliedjes hebt geloof ik dat het wonen van God in de mens ergens in die top 10 of misschien zelfs top 3 thuis hoort. Er is geen geloof in de wereld, geen religie, die deze claim heeft of waar maakt. Dat Gods Geest in de mens komt wonen, God Zelf. Ik kan daar niet bij.

Een paar verzen uit dit gedeelte:

Joh.14:15 “Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg.

De belofte van Jezus dat Hij de Heilige Geest zal sturen leidt Hij in met een heldere boodschap: “Als je van Mij houdt, doe je wat ik zeg.” Ik vind het opmerkelijk dat zoveel christenen Jezus vooral zien als vriend. Terry Virgo zei eens als reactie hierop: “Jesus as your boyfriend? NO!” Jezus als je lieve vriendje, nee natuurlijk niet! Dat dekt nooit de lading van wie Jezus is of van je relatie met Jezus. Jezus drijft zaken altijd op de spits:

  • Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij. Je bent of vóór Hem, of tegen Hem. Heb jij dat soort vrienden die dat zeggen? Ik niet…
  • En in deze tekst van vandaag. Heb jij vrienden die zeggen: “Als je van me houdt, dan doe je wat ik zeg”. Als een man zo’n echtgenote heeft denk dat we onderwijs over wat een gezond huwelijk inhoudt moeten geven. Als een man zich zo misdraagt naar zijn vrouw, kan het maar zo zijn dat we haar in bescherming moeten nemen tegen hem. (Jes.1:17)

En toch. Jezus zegt het en verdient als Enige die plaats in je leven. Hij noemt Zijn volgelingen Zijn vrienden. Maar Hij roept Zijn volgelingen ook op om Hem te dienen. Hem te gehoorzamen. Te doen wat Hij zegt! Hij is de enige die die mate van gehoorzaamheid verdient. Hij heeft mij en u liefgehad (Joh.3:16) en Hij vraagt in antwoord op Zijn liefde dat we van Hem houden. Hem liefhebben. En van daar uit Hem gehoorzamen. De apostel Paulus schrijft in de Bijbel: Ik ben een apostel geworden (gestuurd door God) om aan alle volken gehoorzaamheid te leren en geloof. (Rom.1:5 in eigen woorden) In die volgorde: Gehoorzaamheid, dan geloof.

Dus, de hele belofte dat de Heilige Geest zal komen begint Jezus hier met duidelijk maken dat je moet doen wat Hij zegt…

16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.

Ik heb al eens een studie gegeven over het woordje “en” in de Bijbel. “En” is onlosmakelijk verbonden met hetgeen ervoor staat. Er had ook “dan” kunnen staan. Dus deze zin is absoluut nauw verbonden met de zin ervoor: Gehoorzaam zijn aan Jezus vs15). Als je niet kiest Jezus te gehoorzamen, vraagt hij de Geest niet eens, of, zou men volgens mij veilig kunnen zeggen, je kunt helemaal niets doen zonder dat Hij de Heilige Geest geeft. Zonder Mij, kunnen jullie helemaal niets doen (Ik ben de Wijnstok, jullie zijn de ranken Joh.15:5).

En in dit vers, in deze zin, wordt de Heilige Geest “Helper” genoemd. In andere vertalingen staat hier Trooster (NBG, HSV), Iemand die je troost, of weer andere vertalingen gebruiken het woord Pleitbezorger (NBV). Dit is best veel en dit zijn serieus verschillende woorden met verschillende betekenissen! En het Griekse woord dat hier oorspronkelijk staat, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en later telkens vertaald, het Griekse woord dat hier vertaald is met “helper” is Parakletos. En Parakletos kan eigenlijk verschillende dingen betekenen. En die verschillende dingen hebben ook weer overlap met elkaar. Dus ik schrijf een paar betekenissen op:

  • Helper (troost)
  • Pleitbezorger

Pleitbezorger is best een moeilijk woord. Het is eigenlijk een ander woord voor advocaat. Schrijf ik erachter. Wat doet een advocaat? Als je in de problemen zit en je komt in een rechtszaak met een rechter en zo, en hij moet bepalen of je straf krijgt, of hij moet bepalen hoe zwaar je straf zijn moet. Dan heb je een advocaat, een pleitbezorger. Die spreekt voor jou, maar die spreekt ook namens jou. Hij komt op voor jou belang. Misschien ben je niet goed van de tongriem gesneden (geen goed spreker), misschien ben je door emoties van het hele gebeuren wel helemaal in de war, misschien heb je niet zoveel verstand van wat er gebeurt in zo’n rechtszaak, die advocaat heeft dat wel! Hij houdt pleidooi voor jou. Pleitbezorger/advocaat. Jezus, dit staat in het Bijbelboek Hebreeën houdt pleidooi voor jou en voor mij bij de Vader in de hemel. Wij zijn af en toe boefjes, Jezus pleit als een Machtig Advocaat ons vrij (Hebr.9:24)! En zo pleit de Heilige Geest als een advocaat ook voor ons. De apostel Paulus leert in Romeinen 8 dat de heilige Geest als het ware door ons heen werkt, samenwerkt met onze geest en zo tot God bidt! Zo pleit de Heilige Geest voor ons bij God!

Rom.8:26 En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. 27 En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is, weet wat de Geest wil. Want wat de Geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God. (Basisbijbel) Bidden=pleiten.

Wanneer Jezus onderwijs geeft over aanhoudend bidden, gebruikt hij een verhaaltje om het duidelijk te maken. De weduwe en de onrechtvaardige rechter. Zij pleit bij die rechter voor haar zaak. Zo moeten wij onze zaak bepleiten bij onze Rechter. De rechtvaardige Rechter. De Heilige Geest helpt hierbij.

Wij weten niet goed wat we moeten bidden, maar de Heilige Geest wel. Dat kan een gevoel oproepen van “waarom eigenlijk bidden?” Als de Heilige Geest God is, die voor mij bidt? Dan is het toch klaar? Dit mysterie is niet te bevatten. Ik voor mezelf kan alleen maar concluderen dat de Geest van God in mij wil wonen, en door mij heen wil bidden tot God. En, en we zagen al hoe belangrijk gehoorzaamheid is, ik kan alleen maar gehoorzaam zijn aan 1 de Bijbel, om te bidden en 2 aan de Geest die mij overtuigd om te bidden. Het is een samenwerkingsverband. De Bijbel onderwijst ook dat er een bidden is in een taal die niemand verstaat. De geest die door je heen bidt, bidt tot God. Tongentaal, of klanktaal. Zelfde principe. Als je niet in gehoorzaamheid erin uitstapt gebeurt het echt niet! Verhaaltje uit eigen leven…….

 

Tot zo ver:

1 Hebben we vastgesteld dat de Here Jezus de Heilige Geest aankondigt en belooft nadat Jezus duidelijk maakt dat Hij van ons gehoorzaamheid verwacht.

2 Hebben we uitgebreid stilgestaan bij het woord parakletos. Dat dit een helper is. Een advocaat, een pleiter is, die door ons heen, tot God bidt!! Met als laatste voorbeeld, een voorbeeld van het bidden in klanktaal. Tongentaal. Het woord helper klopt wel aardig. Omdat in veel gevallen de advocaat er bijgehaald wordt als hulp, om te helpen dus. Of om een bemiddelende rol te spelen. Dit past er allemaal bij.

Een ander karakteristiek van de Heilige Geest is dat Hij onderwijst.

Vers 26  […] de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.NBG

De rol van leraar is onmiskenbaar. Dit is een hele hoop vind je niet? Helper, advocaat en leraar. Het is niet zo heel gek dat de Heilige Geest ál deze rollen vervuld. Advocaat dekt het duidelijkst de lading van het woord parakletos dat we veelal vertalen met helper. Maar in het Hebreeuws (de originele tekst is in het Grieks maar tegen de achtergrond van Hebreeuwse cultuur) is de advocaat ook iemand die instructies geeft. Een instructeur, een leraar! In onze tijd zou je een advocaat niet direct op die manier zien. Het doet me een beetje denken aan een advocaat die, naast advocaat, ook nog eens professor rechten op de universiteit is. Dat is op zich veel voorkomend! Een advocaat wordt wel raadsman genoemd. Hij is jouw advocaat, die het voor je opneemt, hij is je raadsman, die je advies geeft. Een advocaat, als je die belt, zal ook met je in gesprek gaan en je adviezen, goede raad geven!

De Heilige Geest:

  • Is een helper
  • Advocaat/pleitbezorger/Raadsman
  • Leraar

Een leraar die je wanneer noodzakelijk ingeeft wat je nodig hebt. Die er dus altijd is. Mijn doel vandaag is dat je beseft dat je ALTIJD bij die leraar kunt zijn. Dat je je altijd herinnert, na vandaag: “ik kan moeiteloos “in tunen” bij die Leraar!” Dit moet je leren. Net als alle dingen, moet je ook dit leren. Ik heb als gelovige vaak zat dagen, weken, maanden of zelfs jaren gehad dat ik ergens mee streed en dat er toen er eindelijk een oplossing kwam ik tegen de Heer zei: “Waarom hebt U me dit niet eerder laten zien!?” Waarom hebt U me dit niet eerder geleerd?” Meestal was het antwoord eenvoudig: “Dat deed Ik, maar je luisterde niet.” Ik heb moeten leren beter te luisteren. En sneller te gehoorzamen. De natuurlijke tendens is van God af gaan, je eigen ding doen, het zelf oplossen, zelluf doen, zelf “in control zijn” àeen gigantische barrière voor een Geestvervuld leven…

Franse les

De Geest als leraar, die je wil helpen, je instructies wil geven. Dat doet mij denken aan het volgende verhaal:

Ik heb als kind en als tiener nooit veel met school gehad. Ik heb dat kort geleden ingehaald (door hoger onderwijs te volgen en LEAD), maar dat doet er nu niet toe. Als kind vond ik school een verschrikking. Op de lagere school was het te makkelijk en werd ik lui en was ik ook al afgeleid door andere zaken, en later op het VWO werd het moeilijk, maar vond ik alles stom en deed er geen klap aan. Een 4 op Engels, een 5 op Wiskunde, een 5 op Aardrijkskunde vanwege enen op overhoringen van topografie (ik rijd nog steeds naar Limburg als ik naar Groningen moet) enzovoort. Maar in die brugklas op het VWO had ik een lerares Frans. Ik weet zeker dat ik niet heimelijk verliefd op haar was of zo iets (wat natuurlijk best gekund had) maar zij had iets waardoor ik zevens, achten en negens haalde! Er waren natuurlijk allerlei redenen voor mijn algehele desinteresse voor school. Ik kan er van alles bij halen inclusief gepest worden en daar waar menig tragisch verhaal vertelt dat je als laatste gekozen werd bij gym, ik werd niet eens gekozen!! Als zij hielp met Franse les onthield ik het gewoon. Als zij huiswerk opgaf, maakte ik het gewoon. Als ik bij haar een proefwerk deed, voelde ik me (ook zo’n wonder) goed, en haalde ik nog een goed cijfer ook! Volgens een klasgenoot die ik eens sprak 15 jaar later (of zoiets, als volwassenen) had deze lerares een gave. Dat denk ik ook. Zij verstond de kunst om als het ware de knop bij mij om te zetten.

De Heilige Geest wil jou leraar zijn. Bij jou die knop om zetten. Al maak je van alle vakken in je leven zootje zoals ik in de brugklas. Hij zet je in vuur en vlam voor het vak “Jezus volgen”. En leidt je in de hele waarheid. Hij is jou leraar. En net als ik mevrouw Bakker van Franse les tot mijn dood niet meer vergeet. Vergeet je nooit meer dat je dagelijkse les, richting, raad, advies kunt krijgen van de Heilige Geest.

17 Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn. En dan het laatste vers: 18a Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten

De theologie van Johannes, schrijver van dit Bijbelgedeelte, is er altijd op gericht om door Jezus heen God te laten zien. Om te laten zien dat Jezus God is. Als je Jezus ziet, zie je God, als je Jezus kent, ken je God de Vader. De leerlingen van Jezus trokken met leraar (Rabbi) Jezus samen op. Maar in dit optrekken was het alsof ze nauw samen opliepen met Vader God. En in het aankondigen van Zijn hemelvaart, in het aankondigen van de komst van de Heilige Geest zegt Jezus dan ook: “Je zult geen wees zijn. Zoals wat er gebeurt wanneer een kind zijn vader en moeder verliest. Nee, ik stuur je die andere, die andere Papa, de Heilige Geest.”

Die schrijf ik erbij:

“Papa”