Jezus verzocht in de woestijn

GastsprekerResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Jezus verzocht in de woestijn
Loading
/

Preek Utrecht 25 februari 2018 – leesversie

Ze [Paulus & Barnabas] bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, en wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. (Handelingen 14:22)

 

Mattheus 4:1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gedreven om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger. 3De beproever kwam naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden.’ 4Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

 

5Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op de rand van de tempel, 6en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen U op hun handen te dragen, zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’ 7Jezus zei hem: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

 

8 Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet Hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht, 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven, als U voor mij in aanbidding neervalt.’ 10 Toen zei Jezus hem: ‘Ga weg, satan. Want er staat geschreven: De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’ 11Toen liet de duivel Hem met rust, en er kwamen

engelen om Hem van dienst te zijn.

 

 

Bekend verhaal – Een “cruciaal” moment in Jezus’ leven

Voordat we de woestijn in gaan, denk ik dat het belangrijk is om even stil te staan – het is tenslotte vastentijd

 

Eerder in Mattheus  lezen we dat Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan.

Als Jezus uit het water omhoog komt, ziet Hij de Heilige Geest als een duif op zich neerdalen, Hij hoort de Vader zeggen: “Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind!”

Wat een fantastische ervaring!

 

Lukas’ versie van hetzelfde verhaal vertelt ons dat Jezus op het moment van zijn doop “vol van de Heilige Geest” is.

Dan wordt Jezus “door de Geest naar de woestijn gedreven…”

 

We willen graag geloven dat de Geest met Jezus meegaat de woestijn in, dat Jezus, zelfs in de woestijn, nog steeds “vol van de Geest” is.

Over Petrus en Paulus lezen we dat ze in moeilijke momenten “vol van de Geest waren” en dat de Geest ze er op die manier doorheen hielp.

Maar dat lezen we hier nergens – er is geen profetische bemoediging, of een visioen, Jezus doet geen tekenen en wonderen…

De Geest is niet met Jezus samen meegegaan de woestijn in, maar heeft Hem naar de woestijn “gedreven” en achtergelaten!

 

Waar in het water de stem van een trotse Vader klonk, is het in de woestijn doodstil – waar is God?

 

Jezus is eenzaam, verlaten en hongerig – en na 40 dagen rondzwerven in de woestijn doet z’n lichaam ongetwijfeld pijn…

 

Dit is een belangrijk moment: want midden in die woestijn waar Jezus zich bevindt, zou hij zich gaan kunnen afvragen: is dit wel Gods bedoeling?

En dan weten wij dat dit inderdaad Gods bedoeling is: dit is namelijk de plek waar de Heilige Geest van God Hem naar toe gedreven heeft…

 

 

Brood – Stenen Laten we die woestijn in lopen…

 

Satan begint, heel eenvoudig, bij wat voor de hand ligt – Jezus heeft honger, en hier liggen stenen voor het oprapen

‘Als jij de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden…”

Jezus is de Zoon van God, Jezus kan van stenen brood maken, wat is er op tegen om je honger te stillen?

 

“Er staat geschreven…” zegt Jezus. Niet: “ik ben vol van de Geest!” of “Ik ben een kind van God!”, maar “Er staat geschreven…”

Als alles wegvalt en alles twijfelachtig is, dan grijpt Jezus terug op wat er “staat geschreven”

 

Wat staat er geschreven?

“De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.”

Jezus citeert niet zomaar zijn favoriete bijbeltekst, maar Hij is bekend met het Hele Verhaal.

Dit is nl. wat God tegen het volk Israel zei toen Hij ze in de woestijn “manna” gaf, Brood uit de hemel

 

Maar het Echte Brood uit de Hemel, dat is Jezus zelf! Wie daarvan eet zal nooit meer honger lijden!

Dat is waarom de Vader Hem gezonden heeft, om zijn eigen Lichaam te geven als Brood van Eeuwig Leven

En Jezus’ voedsel is om de wil van de doen van de Vader die Hem gezonden heeft en om zijn werk te voltooien, niet om te doen wat voor de hand ligt

 

 

Na 40 dagen en 40 nachten rondzwerven in de woestijn heeft Jezus niet alleen honger, zijn lichaam is moe en doet pijn.

Is dat Gods bedoeling? God kan toch onmogelijk willen dat we pijn lijden of dat ons iets ergs overkomt?

 

Satan is er als de kippen bij om Jezus te “bemoedigen” met een mooie Bijbeltekst:

Natuurlijk is dat Gods bedoeling niet: “Want er staat geschreven: Zijn engelen zal Hij bevelen jou op hun handen te dragen, zodat je aan geen steen je voet zult stoten”

“Zie je, God wil nog niet eens dat je je grote teen bezeert!”

 

Jezus antwoord is: ‘Er staat ook geschreven: U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’

Net als de eerste keer brengt Jezus de geschiedenis van zijn volk en Gods handelen in gedachte.

God had het volk uit Egypte bevrijdt, de woestijn in, en op een gegeven ogenblik was er geen water meer.

“Als God echt van ons houdt, dan geeft Hij ons water…” – “Als God echt met ons is, waarom heeft Hij ons dan hier naartoe geleid?”

 

Jezus maakt duidelijk dat we God niet tegen God moeten uitspelen:

Niet door onze omstandigheden tegenover Gods beloftes te zetten…

Niet door ons gevoelens tegenover Gods betrouwbaarheid te zetten…

Niet door de ene Bijbeltekst tegenover de andere Bijbeltekst te zetten…

 

Jezus staat op de tempel – de tempel waarvan Hij later zal zeggen: “breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen”

De tempel is de plek waar mensen komen om God te aanbidden. Met een groot wonder op deze plek zou iedereen weten dat Hij Messias is!

Maar vaak als Jezus met zijn leerlingen is, vertelt Hij ze dat “de Mensenzoon veel zal moeten lijden en zijn leven zal afleggen om op die manier redding voor ons te brengen”.

Dat is namelijk wat er geschreven staat!

 

“Satan, ga achter mij!”, zegt Jezus op een later moment tegen Petrus, wanneer Petrus laat weten dat hij zal voorkomen dat Jezus moet lijden.

Oftewel, een evangelie zonder lijden, is een duivelse evangelie…

 

 

Twee keer heeft de satan geprobeerd om Jezus te laten twijfelen en Hem te laten toegeven – “Als je echt de Zoon van God bent…”

Twee keer heeft Jezus satan weerstaan, blijkbaar weet Jezus wie Hij is – ook satan weet het – de vraag is – weten wij het ook?

 

Weten wij wie Jezus is? Of, om de vraag anders te stellen: weten wij wat het Evangelie is? (Op zich wel belangrijk, zeker als je “Evangelische Kerk Utrecht” heet)

“Wat heb je aan het Evangelie als je niet weet wat het Evangelie is?”

 

Satan heeft zijn beste kaart bewaard voor het laatst – de Koningskaart!

 

“Je hoeft alleen maar voor mij neer te buigen –  en dan ben jij de koning over alles!”

“dan kun je de vrede brengen die jij zo graag wilt, dan kun je de volken leren om te leven zoals jij dat in gedachten hebt…”

 

Jezus was inderdaad gekomen om Koning te zijn, dat is vanaf het begin van Mattheus’ verhaal duidelijk.

Meer dan 70 keer wordt er iets over koning of koninkrijk gezegd in dit evangelie.

En Jezus Koninkrijk “is niet van deze wereld” – het werkt helemaal anders dan menselijke koninkrijken –

 

En Jezus is ook “helemaal anders” Koning:

Zijn Koninkrijk is niet een rijk waarin de onderdanen zwoegen om de Koning eten te geven – Jezus is de Koning die zelf zijn leven zal geven als Levend Brood

Zijn Koninkrijk is niet een rijk van macht, maar van zwakheid – In zwakheid en aan een kruis zal Jezus worden gekroond als Koning en overwinnen

Zijn Koninkrijk is niet een rijk van “brood en spelen” – zolang iedereen zich maar vermaakt is en niemand moeilijk doet – Jezus is de Koning van recht en rechtvaardigheid, van integriteit en karakter – Hij zal Koning worden door God in alles te eren en aanbidden – zelfs tot in de dood!

 

 

De verzoeking in de woestijn is dus een cruciaal moment – een generale repetitie voor het Echte Moment waarop Jezus Koning zal worden – zijn Kruisdood

Het Evangelie vertelt ons niet alleen wie de Koning is, maar ook hoe Hij Koning is geworden, en wat voor een soort Koning Hij is

Het woestijnverhaal laat zien dat Jezus niet via een snelle, gemakkelijke weg de macht heeft gegrepen, maar dat Hij alle “toetsen” met geduld en integriteit heeft doorstaan.

Dit is een Koning met Karakter.

 

“Het evangelie is niet een abc’tje, het is een a tot en met z van het christelijke leven” (MJ Heida)

Dat vind ik mooi! Het Evangelie geeft ons dus de letters, de woorden, de zinnen, de grammaticaregels van het christelijk leven.

“Dit is wie Christus is , dit is hoe de Kerk moet zijn”

 

“Een leerling staat niet boven zijn Meester”, zegt Jezus, of zoals Paulus en Barnabas zeiden: “pas na vele beproevingen kunnen we het koninkrijk van God binnengaan”

We hebben gezien dat beproevingen woestijnmomenten zijn – en de apostelen roepen ons dan op om te volharden in geloof.

Dat betekent zoiets als, wanneer alle andere grond onder onze voeten wegvalt, we onszelf voorhouden: “Er staat geschreven….” (Net als Jezus)

Gods Woord is dus Gods geschenk in de woestijn…

 

 

In Jezus’ lijden, zowel in de woestijn als aan het kruis, blinkt God uit in afwezigheid en oorverdovende stilte…

We lezen dat, na de beproeving, “de duivel Jezus met rust liet en er engelen kwamen om Hem van dienst te zijn.”

 

Wie stuurde die engelen? Was God wel echt afwezig?

Het lijkt wel alsof God in spanning op de tribune heeft gezeten, terwijl Jezus deze “kwalificatierace” aan het lopen was.

Dit is waar Hij zijn Zoon voor gestuurd heeft, om de wedloop als de winnende atleet met volharding uit te lopen.

Hij mag nu even niets doen, alleen toekijken. En op het moment dat Jezus over de eindstreep gaat…stuurt God het verzorgingsteam

 

Toen Jezus dood in het graf lag, leek alle hoop verloren en zweeg God meer dan ooit, maar betekent Gods zwijgen ook dat God afwezig is?

Dat mysterie zullen we, in ieder geval in dit leven, nooit ontrafelen (of beter: geopenbaard worden).

Maar wat we wel weten is dat “God Jezus uit de dood opwekte en eer gaf, opdat ons geloof en hoop in en op God zou zijn”

 

Amen