Maak een Plan

Arjan van BelleResources

Audio source missing
Audio source missing

De afgelopen weken hebben we gesproken over: 1″Denk!” 2”Woorden” (titel:”Wat je zegt ben jezelf”), 3Handelen (“Handel slim”) en 4″Geld”.

Denk na

De bovenste, “Denk!”, ging erover dat je je hersenen gebruikt. Dat je nuchter blijft! (1 Pet.5:8)  Dat is een Bijbelse opdracht. Teveel volgelingen van Jezus denken niet genoeg na, denken dat dingen vanzelf wel goed moeten komen, denken dat als ze op een bepaalde manier dingen uitspreken, of bidden, of vasten, dat het vanzelf wel goed komt. Hoe belangrijk bidden ook is en hoe belangrijk vasten. Gebruik je God gegeven verstand en denk dingen door! En denk het Christelijke geloof door! Naast dat, ja, een beetje mysterieuze, van bepaalde manieren van bidden bijvoorbeeld. Neem óók geen genoegen met religieus gedoe van ik heb een paar goede dingen gedaan en als er een God is dan komt het met mijn dood ook wel weer goed, nee. Je aan de door andere mensen bedachte religieuze wetjes houden?? Nee! Denk er over na, denk het door, Jezus is echt, is echt doodgegaan ook voor jou, en als je in Hem gelooft zul je echt vrij zijn, vrij van mysterieuze ideeën en bevrijd van religie. Je moet nadenken om de rechte, ware, kloppende kennis van God te krijgen. Anders maak je een God naar je eigen beeld of naar het beeld dat iemand heel creatief verzonnen heeft. Dat soort dode beelden van god zullen je niet helpen. Dode goden zijn niet God.

Woorden: Wat je zegt ben jezelf

We hebben het gehad over de kracht van woorden. Aan de hand van dat deuntje op het schoolplein, de titel van die boodschap, wat je zegt ben jezelf…. Oh, de macht die ligt in de tong, in je woordgebruik. Het is ongelooflijk! Er heerst meer macht in dan welk wapen dan ook, en vind je dat sterk uitgedrukt, wel, welk wapen kan genezing brengen? Woorden kunnen enorm helend zijn, geloof mij maar. En de meest ultieme macht die woorden hebben liggen in de woorden van Gods prachtige Evangelie, Goed Nieuws! Woorden die werkelijk leven brengen. We hebben uitgebreid gebeden voor elkaar en voor de gevolgen die slechte woorden, pesterijen, in je teweeggebracht hebben. We hebben gebeden als je zelfs slecht gesproken hebt tot iemand, iemand op die manier pijn gedaan hebt, afgebroken, voor vergeving. En gebeden over uitstappen in het nieuws van Jezus aan anderen vertellen.

Handel slim

We spraken twee weken geleden op de burendag, toen we met elkaar, met Villa vrede hiernaast, de dagopvang voor vluchtelingen, allochtonen, die geen status hebben in ons land en de Marcuskerk, die hier nu ook dienst heeft, toen we samen Bazaar hadden, samen hebben gegeten. We spraken over Handel slim. In eerste instantie over wat slim handelen, slim zakendoen is, wat het Bijbelboek Spreuken ons leert. Maar belangrijker dan hoe je handelt, is, dat dit ook laat zien hoe jij met anderen omgaat. Handel staat voor hoe je handelt. Dat je goed met elkaar omgaat, elkaars grenzen respecteert en ook dat je voortreffelijk omgaat met andere mensen, andere religies, andere gewoonten, culturen, talen en overtuigingen. Ook hun grens accepteert en niet overtreedt. Je handel en wandel, je doen en laten, wat zichtbaar is voor een heilig God, je vader in de hemel.

 Geld

En vorige week spraken we over geld. Ga niet voor snel geld. Het zal je opslokken, verslinden, heelhuids opeten en je huis, je familie, vrienden, kerk, met de grond gelijk maken. Ga niet voor snel geld zegt Spreuken. Nooit. 2 Zwoeg niet, werk niet hard en tob niet voor veel geld. Zet dat plan aan de kant. Focus er niet op. Je moet wel werken, dat moet ik ook, maar je moet, en dit geldt voor iedereen, je moet vertrouwen op Jezus, Zijn wil voor jou leven zoeken, Zijn Koninkrijk (waar Hij invloed uitoefent), dienen in Zijn Koninkrijk, dat doe je door God en elkaar te dienen, Hem gehoorzamen, doen wat Hij zegt, doen wat Hij je te doen geeft, dat doe ik ook, dat moet ik ook, en Hij zal voorzien! Dat is echt zo!

Maak een plan

En vandaag is de titel van de boodschap: “Maak een plan”. Want of het nu over het ontwikkelen van je 1 denken gaat, recht denken over God. Maar ook je hersenen trainen door naar school te gaan bijvoorbeeld, of door te lezen. Of je het nu hebt over het verbeteren van je 2 taalgebruik, de woorden die je gebruikt naar een ander, ook als je moe bent! De woorden die je uitspreekt om mensen in contact met de levende God te brengen door ze over Jezus te vertellen. Je 3 handel, hoe je daadwerkelijk zakendoet in het groot, ook op Marktplaats, ook in de supermarkt, maar ook hoe je handel en wandel is met je medemens en dat zijn ook de mensen die God niet kennen, niet gelovige collega’s of klasgenootjes bijvoorbeeld. Of dat je het nu hebt over 4 geld. Je hebt een plan nodig om dit te ontwikkelen. Je hebt een plan nodig. Anders blijven het mooie theorieën voor de zondag. Of, iets langer dan de zondag, mooie verlangens. Of zelfs dingen waarin je uitstapt bent! Maar zonder plan… 1 Dat je na een week, van je denken trainen, goed boek! Avond studie! Ga je toch weer liever gedachteloos naar de TV staren… 2 Na een week lieve woorden tegen je man te zeggen, begin je weer met korte vernietigende woordjes als “typisch een man” of zeg weer iets heel grofs tegen je vrouw. 3 Zonder plan valt je goede voornemen om correct handel te drijven en correct met mede christenen hier en andere kerken en correct met niet gelovigen om te gaan in duigen. En geld? 4 Als je verlost wilt worden van het juk van slavernij dat “geld” heet en je denkt dat je dit kan zonder plan, kom je bedrogen uit.

Je hebt een plan nodig. Maak een plan. Haak niet af bij het horen van deze woorden. Denk niet: Veel te ingewikkeld. Denk niet: Zo werkt het voor mij niet. Denk niet: Door de kracht van de Heilige Geest wordt ik een nieuw mens, een volgeling van Jezus, steeds heiliger, steeds mooier, een plan? Dat klinkt niet geestelijk. De Heilige Geest geeft ons deze woorden, in onze Bijbels, op het scherm:

Spreuken 21:5 De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel, wie overijld te werk gaat, zal gebrek lijden.

Deze tekst is voor jou!

Letterlijk: Een ijverig plan! Een design! Onthoud aan wie dit geschreven is. Deze tekst uit het Bijbelboek Spreuken. Aan Gods stad! Zijn mensen. Jullie zijn die stad! Zegt de Here Jezus! (Mat.5:16) Onthoud aan wie dit geschreven is: Aan zonen van koningen, toekomstige koningen. Jullie, mannen en vrouwen en jongens en meisjes zijn van koninklijk bloed! Van adel! Zegt Petrus in zijn brief (en schrijft aan niet-joden). (1 Pet.2:9) “Een koninkrijk van priesters”, Koninklijk dus! Ook in dat gedeelte: “Jullie zijn uitgekozen!” Gewild! Koningen en koningen. In het oude testament lezen we van leiders zoals koningen dat ze kracht van God ontvingen, De Heilige Geest, dit lees je van Simson de rechter, van Saul en David die doordrongen werd met Gods geest, van Salomo, hoofdschrijver van het Bijbelboek Spreuken, dat God hem wijsheid schonk. En deze met de Geest doortrokken mensen moesten 1 bedachtzaam worden, nadenken, denk! Deze mensen moesten leren nadenken over wat ze 2 zeggen met hun mond, zeker voor koningen, in die tijd hoefden die maar één woord uit te spreken en het zou gebeuren! In één woord iemand gered van dood, of iemand veroordelen… Ze moesten 3 leren eerlijk en goed en zuiver, onder Gods toeziend oog, degene die hen per slot van rekening aangesteld had als koning, leren goed en zuiver te handelen en 4 zuiver te zijn met geld. Niet aan de rijkdom die het koningschap brengt verknocht raken, dat het je niet in bezit neemt. Mijn punt is dit: Je komt er niet onderuit, je kunt je er niet makkelijk van af maken met ideeën van: Ik ben toch gered? Ik heb toch de Geest? Ik wil geen plannen maken, ik wil geleid worden door de Geest. Dit is door de Geest geïnspireerd. Leer. Plan. Maak beleid. Design. Neem het aan tot je voordeel! Doe er je voordeel mee! Want als je te snel (overijld) een stap zet, aan de slag gaat, in één dag bedachtzaam wordt en goed denkt, goede woorden spreekt, goed zakendoet, handelt! Of goed is met geld, heeft het mis. Leven moet je leren!

Een plan brengt zaken in beweging

Een plan maken doet iets met je. Het doet iets in je psyche. (Bakfiets) Er is een reden voor dat God wil dat je dit leert, ontdekt, dat het in Spreuken staat. En maakt je bewust, of meer bewust. Je zet jezelf ergens toe, dit tot tegenstelling van “ik zie wel”. Laissez-fair. Ik heb het niet primair over dichtgetimmerde plannen, maar eigenlijk in eerste instantie om initiatief, om een eerste stap, om één of enkele woorden op te schrijven waar je naar toe werkt. En dan je daar aan te houden.

Eerste stap

Wees blij met de kleine dingen! Het begin is maar klein. (Zacharia 4:10 Basisbijbel) Als ik op mijn kalender zet: Jesaja (mijn zoon) om 08:15 naar school. Dan denk ik niet, ach, sla wel over, of, ach, kan om 9 uur nog wel. Nee, ik houd me vast aan dat plan. Een kalender is een plan (het woord “planning”). Een kalender kan een eerste stap in een plan zijn. Voorbeelden:

1 Denk na. God beter leren kennen. Jezus onderzoeken (“The Case of Christ” (Bewijs genoeg), Alpha, stappen in Bijbelstudie door Verdieping, Start en Bijbelstudie). Dit kan ook betekenen dat je altijd al meer training gewild had in jou interesse gebied. Ik was landbouwer, boer. En was altijd geïnteresseerd in meer beleidsmatige dingen en in meer takken van landbouw dan alleen het werk dat ik gewend was. Altijd schuurde het dat ik vond dat mijn denken te weinig ontwikkeld was. Er was niemand die me dit aanpraatte, ik dacht dit gewoon, vanaf tiener leeftijd. Ik ging studeren aan de agrarische hogeschool toen ik 29 was. Gewoon die woorden opschrijven “aanmelden op school” deden iets met me. Of, aanmelden open dag van een school of opleiding. Mijn zus gaat weer een opleiding doen terwijl ze een eigen bedrijf heeft. Ze zette het in de agenda. Haar plan. Jij/u kunt dit ook. Dit geldt voor het onderzoeken van Jezus, van de Bijbel ook. Woensdagavond, in de agenda, De Verdieping, Bijbel, Bidden en Borrel, verder verdiepen in Gods woorden in bidden in relaties.

2 Woorden. Gaat specifiek over relaties. Bij de vorige ging het om jou, als individu, hier om jou in relatie tot andere mensen. Ik train mezelf daar in! Een Plan: Ik luister mijn eigen zondagse boodschappen na. Als ik me mateloos irriteer omdat ik doe wat mij altijd irriteert aan andere sprekers, als ik eens naar iemand moet luisteren, en ik hoor mezelf dat doen, dan schrijf ik dat op en kleur ik levensgroot in mijn aantekeningen (en hoop dat ik die niet publiceer op onze website, dat ik ze er op tijd uitgehaald heb) dan schrijf ik op, hier op dit papier: “Duidelijk spreken, minder hoge toon, niet roepen in je enthousiasme”. Tenzij ik geloof dat dit moet, bij uitzondering, dan zou er staan: “Roep het uit!” Maar volgens mij doe ik dat niet zo vaak. Hoe dan ook, woordgebruik. Is dit helpend woordgebruik? Je wilt natuurlijk overkomen, in normale taal spreken, ook als dat af en toe inhoudt dat je krachtige taal uitslaat, maar je wilt niet mensen die daar niet van houden tegen het hoofd stoten, daar bereik je niets mee. Een plan. Ik schrijf het op! Let op taalgebruik, toon, woordgebruik! Mijn vrouw heeft geïntroduceerd dat we als gezin aan tafel, ook als er gasten zijn, over één persoon goede dingen zeggen. Wat vindt je mooi aan die persoon? Klinkt als een plan!

3 Handel slim. Goed zuiver handelen. Eerlijk. In zaken, grote zaken, grote bedrijven, kleinere bedrijven (zij noot van een bedrijfskundige, zeg nooit dat je bedrijf klein is, ook als éénmanszaak). Geen tijd om uit te leggen. Maar stop daarmee. Grote zaken, minder grote zaken, je eigen handel als op marktplaats en je boodschappen in de supermarkt. Eerlijk in handel, eerlijk in de omgang met mensen. Vriendelijk. Het is een beeld van je verdere omgang met mensen. Je dagelijkse handel en wandel. Hoe je doet. Misschien ga je altijd naar dezelfde benzinepomp. Misschien moet je jezelf voornemen, of opschrijven en in je auto plakken: “Vragen hoe het met de dame of heer achter de kassa gaat.” Een praatje, in plaats van in stilte afrekenen en weggaan… Ik vertelde twee weken geleden van mijn tandarts die me duizend of duizenden euro’s bespaard had, door mijn kies te fiksen ipv eruit te trekken, wat een andere tandarts had willen doen… En dan had er iets nieuws in gemoeten, iets duurs, echt. En ik zei dat ik haar bloemen beloofd had als de vulling het weer een jaar zou uithouden. Het zit al weer meer dan twee jaar en ik kocht afgelopen week bloemen (beter laat dan nooit), mijn vrouw had een afspraak bij de tandarts en gaf ze aan haar.

Hoi de heer van Belle,

 Ontzettend bedankt voor de bloemen!

Heel leuk en ik hoop dat de vulling nog veel langer blijft zitten.;)

 Groetjes,

Herinneren, de datum weten wanneer mijn vrouw naar haar toe zou gaan, het opschrijven, naar de winkel gaan. Een plan. Dat werkt. En het maakt het leven veel leuker…

4 Geld. Als je het onderwijs op onze site opzoekt over geld, een half jaar geleden, en de boodschap van vorige week gehoord hebt: Niet gaan voor snel geld en je niet laten leiden door geld verdienen, maar door God, dan weet je dat er werk aan de winkel is. Het is een eerste stap om 10% van je inkomen te geven voor God. Ik heb geleerd dat het eigenlijk heel dichtbij “je laten dopen” hoort. Die basis begin stappen die horen bij het volgen van Jezus. In deze boodschap heb ik geen tijd om er lang bij stil te staan. Maar die macht waar ik het de vorige keer over had, het bezit dat geld van jou neemt, dat verlamt op het moment dat je de knoop doorhakt en de eerste 10% van je zuurverdiende vakantie-/bijbaantje voor God weggeeft. Het tien% principe. Dat verbreekt de banden, snijdt (plaatje op scherm) de ketting door!! Ik ken alleen maar volgelingen van Jezus die dit keihard met (en nu mag ik roepen) “JA & AMEN” beantwoorden. Dat betekent: Het is echt zo! Voor mij is het een non-negotiable geworden. Daar voer ik geen discussie over. Het houdt mijn hart ten opzichte van geld, op een plek van afhankelijkheid van God, dat ik God laat zien, ik vertrouw U echt. U bent echt te vertrouwen, U bewijst dit keer op keer op keer. En ik neem U woord die dit van mij vraagt, serieus, en ik weet dat U dit zegent. Ik wil niet eens meer anders.. Maar voor ik zo leefde moest er aardig wat gebeuren. Ik was hier namelijk niet echt fan van, vond het ouderwets, oud testamentisch, en in mijn heel “geestelijke” jaren vond ik 10% te weinig en wilde ik alles geven…. En ik eindigde helemaal vastgeroest op dit thema, van geld geven, of ik nu veel te veel gaf of te weinig, maar het bleef onrustig. Gewoon de vrede, het gezonde bewustzijn, die het gaf toen we, mijn vrouw en ik, net getrouwd dit principe invoerden en het grootste gedeelte van de tijd ook gewoon automatisch op internetbankieren. Een plan! Zelfs als je de eindjes aan elkaar moet knopen in bepaalde seizoenen, tijden, van het leven, dat maakt niets uit eigenlijk… Gewoon de heerlijkheid van dat plan van het invoeren dat het automatisch overgemaakt wordt. Voor sommigen hier ongelooflijk. Voor sommigen een grote geloofsstap. Maar eens in die geloofstappen lopen en je wilt niet meer terug. Ik merk dat het steeds makkelijker wordt om serieuze bedragen weg te geven bij een speciale collecte ergens. Omdat geld mij niet in bezit heeft. Maar het begint met de dag van dag van de kleine beginnetjes.

Profetisch

Er is iets profetisch aan kleine beginnetjes. Er is iets, bijna magisch aan. Het is, bij kleine stappen, die niemand ziet, dat opschrijven op de kalender, dat kliederen in mijn aantekeningen qua woordgebruik en die stappen omtrent het thema geld, waardoor kleine beginnetjes een heel groot effect hebben. En waarom de geestelijke strijd, de strijd in je denken ook zo groot is. In een andere vertaling staat, “veronachtzaam niet de dag van de kleine dingen” à Ze zullen groot effect hebben! Maar, en hier lees je overheen, zeker in de minder accurate Bijbelvertalingen, de kost, de prijs, de strijd is ook het grootst! Als je Jezus gelooft en je hart is in lijn met God. En bij geld heb je stappen te zetten, zelfs 3%, 4 of 5% van je inkomen geven, en God daarmee laten zien dat het je menens is, Hij ziet die strijd, Hij helpt je er doorheen, en Hij gaat bewijzen dat Hij te vertrouwen is. Ik spreek uit ervaring…

Weerstand opbouwen

Je maakt de start. Het goede voornemen. Het blijft niet bij bidden op de zondag of woensdag, of de eerste week nadat God je op iets wees, nee, je maakt een plan. IJverig! Dat doe je als je de Bijbel serieus neemt. Oh, die eerste stap! Moeilijk, maar die is gezet. De grootste in geestelijke oorlogsvoering. En dan komt de strijd:

De tijd van Bijbelstudie of andere zaken om je 1 denken te vormen, te ontwikkelen, avondschool, wordt ingenomen door andere vragen die op je afgevuurd worden, of opgeslokt door een neiging naar oude gezellige dingen, dingen als TV kijken of iets anders, wat je nu juist een tijdje minder wilde doen.  We kennen dit allemaal.

Ik heb geleerd, dat als ik ijverig een plan maak, met God, dat ik me meer en meer aan dat plan moet houden. Ik heb geleerd, door schade en schande, dat ik altijd bedrogen uitkomt als ik dat plan uit de handen laat slaan. Ik heb geleerd nee zeggen. Ben er nog steeds rampzalig slecht in, maar ik kan het tenminste, vroeger deed ik het absoluut nooit. Want ik heb geleerd dat mijn “ja” op een vraag van iemand, mijn “ja” op iets in mezelf dat me trekt om toch dat van dat plan niet te doen, dat een “ja” daarop, een “nee” is tegen dat plan. Je weet God spreekt tot je om te gaan verdiepen in relaties met volgelingen van Jezus op de woensdagavond, je schrijft het op je planning, een plan! En vervolgens wordt je gevraagd voor een wekelijks terugkomende activiteit van leuke collega’s of is voetbal die avond toch ook heel leuk. Je “ja” op die dingen, worden een “nee” op je eigen ijverige plan dat je met God hebt opgesteld. Moet ik hier nog meer over zeggen? Houd dat eerste plan vast! Geef weerstand! Jakobus schrijft het zo in je Bijbel: Wees dus gehoorzaam aan God, maar verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel van je wegvluchten. (Jakobus 4:7 Basisbijbel) Sterk taalgebruik. We gingen toch gewoon een paar dingen beter doen, we hebben het toch niet over zware zonden. Klopt. Punt is, als je in ijver een stap zet met God, een plan maakt met God, dan is dat omdat er iets goeds uit voort gaat komen. Vrucht. 1 Een beter kennis van God, beter in staat je werk goed te doen en de eer gaat naar God. 2 Betere taal naar je echtgenoot(te), dat verandert je relaties diep, en dat straalt van je gezichten, en de glorie gaat naar God, 3 Slim handelen je gaat goed met mensen om, mensen krijgen bedankjes voor werk waar geen hond ze voor bedankt, jij bent anders, jij bent van God, en dat is zichtbaar en Geld? 4 De hele wereld, arm of rijk gaat eronder gebukt, maar jij zet stappen om bevrijd te worden. Dus? Wat denk je? Dat die grote kaalvreter, die de duivel genoemd wordt, tegenstander en tegenwerker van God en van mensen, ja van iedereen, dat die dat laat gebeuren, nee natuurlijk niet. Ik hoorde een spreker eens zeggen dat dit de reden is dat als je zondagochtend met de auto naar de kerkdienst komt, echtgenoten altijd kibbelen en de kinderen op de achterbank het amper levend halen! Je moet weerstand bieden vriend. Je moet je arm opheffen vriendin. En zeggen: “Stop!” Biedt weerstand! Maak een plan en “stick to it”. Houd je daaraan.

Sparring partners

Spreuken 15:22 Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.

Ampel is tegenovergesteld aan amper. Uitvoerig overleg. Laatste deel van deze zin betekent: “Uitvoerig overleg”. Je kunt ook modern zeggen: Zorg bij je plannen voor een sparringpartner [1]. Kijk op het scherm. Iemand met wie je je plannen doorspreekt. Sparren! Maak een plan. Biedt weerstand. Houd je eraan. En spar er met iemand over! In mijn geval is dat in de eerste plaats mijn vrouw. Ik zeg hiermee niet dat als je getrouwd bent dat het altijd in de eerste plaats je man/vrouw moet zijn. Als je Bijbelleraar bent en je vrouw helemaal niet, kan het zijn dat je een vriend hebt die ook op dat niveau werkt en dat die in veel gevallen je eerste “overlegkameraad” is. Mensen zijn verschillend. Bedieningen/taken van mensen zijn verschillend. Maar voor mij is mijn vrouw de eerste in eigenlijk alle onderwerpen. Zeker in de vier die we vandaag genoemd hebben. Ampel beraad. Ampel is exact het tegenovergestelde van amper. Je amper beraden. Is bijna niets doen. Ampel betekent uitvoerig, tot in detail. Een doordacht tot in detail doordacht plan dus! Eerder noemde ik al dat die plannen van onze begintekst, ook “design” genoemd wordt. Mijn punt hiermee is kort: Je hebt iemand nodig die met je de plannen doorspreekt. Die ze eventueel met je samen doet en die jou verantwoordelijk houdt voor jou acties. Bij alle vier de onderwerpen hier op het whiteboard. En als je niet iemand hebt en je gaat op zoek: Ik was jaren geleden tot de slotsom gekomen dat ik wat aan mijn lichamelijke gezondheid doen moest. Ik deed lichamelijk zwaar werk. Lopen, tillen, duwen, trekken etc. Maar dat was altijd overbelasting en ongezond. Samen met iemand die ik ken hadden wij bedacht dat we moesten gaan fitnessen. Niet heel zwaar, maar gewoon, gezond bewegen, spieren die je in je werk te weinig gebruikt aanspreken, zodat je in je werk ook weer sterker wordt. Dat was onze gedachte. Enfin, wij gingen schoenen kopen, dat was leuk. En een sportbroek. De eerste avond fitnessen, opgegeven, abonnement, allemaal leuk. En het trainen, ook leuk. Het gevoel daarna, goed! Maar om vage redenen vonden wij de ontmoeting met elkaar minstens zo leuk. Dus na het fitnessen een biertje drinken, sigaretjes roken, praten. En we presteerden het, ik ben hier niet trots op, we presteerden het om af te spreken om te fitnessen en gewoonweg niet te gaan! Dit is dus het tegenovergestelde van “Ampel beraad”. Hierin hadden we amper overlegt en hierin waren we voor elkaar nu niet bepaald de juiste “overlegpartners”. We hielden elkaar niet verantwoordelijk. Nutteloze sparringpartners. Je moet je beraden. Overleggen. Bij het thema geld, als je daar specifiek worstelingen hebt kan een professional helpen. Om met jou te beraden en een plan te maken. En dan een goed plan, en niet naar één of twee keer fitnessen de brui eraan geven… Bij het thema woorden. Ik herinner me dat we als oudsten/leiders van deze kerk meer dan eens situaties hebben gehad die je zo perplex deden staan, dat we gewoonweg in de lach schoten, om wat mensen gedaan of gezegd hadden, en dat we er ook een grappige opmerking over maakten. In klein verband. Niet slecht bedoeld. Maar het gebeurd gewoon. Het vergt “ampel beraad”, je spart met elkaar, om te zeggen “dit was niet goed om te zeggen”, dit moeten we niet doen. En dat is wat we doen….

Falen is schitterend!

De laatste is de leukste. Falen is schitterend!! Wàààt????? Wie zegt nu zo iets!!! Maar ik meen het wel. Want alles wat we vandaag besproken hebben, hebben als doel je meer volwassen te maken in je geloof, in je navolging van Jezus. Mijn zoon wil altijd alles veel te snel zelf doen. Dan is hij er nog lang niet aan toe! Maar je ziet het. Ondernemerstype. Dat zijn zijn ouders ook, dus het fascineert ook weer. Als hij faalt, er een potje van maakt wordt ik meestal niet boos. Ik vind het schitterend. Dan probeert hij met de accuschroefmachine te schroeven, hij draait de verkeerde kant op, en dan moet ik hem helpen (en eigenlijk hij wil geen hulp) zodat het wel goed draait, dan zet hij het puntje in het schroefje, en draait zo de schroef diep weg in het hout. Dat tevreden gezicht erbij dat het dan wel lukt! Dit is zo als je Jezus volgt. In geloof heeft hij elke fout vergeven. Ook elke toekomstige. Ook elk mislukte plan. En feitelijk als je het zelf niet kunt, en faalt, dan werpt het je opnieuw aan Zijn voeten en zegt Hij: “Kom joh, die knop van jouw gereedschap staat verkeerd, ik help je wel, zo gaat het je zeker lukken, hier probeer nog eens” En je gaat weer en nu lukt het wel! Oh, dat tevreden gezichtje van mij, van u, van jou in de ogen van de Vader, Hij zou alles geven om dat vaker te mogen zien! En Hij heeft alles gegeven om dat te mogen zien. Hij gaf Zijn Zoon. Toen Petrus op het water liep, in geloof, raakte zijn geloof ineens op, en hij zakte door het water. Maar Jezus redde hem. Toen Petrus Jezus op alle mogelijke manieren verraden had en de ondergang nabij was, en op het water aan het vissen was, stond Jezus aan de oever, maakte van Zijn handen een toeter, zijn stem droeg ver over het water. “Als je nu eens je net aan de andere kant doet!” “Dan ga je zeker weten slagen!” als je de knop van je accuboormachine omzet, gaat het zeker lukken. Falen is schitterend, het brengt je bij de voeten van Jezus en Hij geef je instructies. Maar je hebt alle fasen nodig! Een stap zetten, weerstand leren opbouwen, Mensen om mee op te trekken, Sparring partners en falen is schitterend!

Bidden

Op scherm:                                              Op Whiteboard:

1: Eerste stap                                        1 Denk

2: Weerstand opbouwen                    2 Woorden

3: Sparring Partners                           3 Handelen

4: Falen is schitterend                        4 Geld

Slot

Je hebt je plan klaar, zoals de Bijbel instrueert, je volgt de orders op uit de hemel, die God jou geeft, wat specifiek voor jou is en je vertrouwt boven alles God, die jou leidt. Spreuken 16:3 Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.

Jij zult slagen. Heb een goede week…

[1] iemand om mee te overleggen, om ideeën, standpunten op uit te proberen, om mee te oefenen voor een debat