Nageslacht van Abraham

Marten JanResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Nageslacht van Abraham
Loading
/

Het evangelie gaat dus om Jezus alleen. Niet om “Jezus en nog iets”. Daar zijn we de vorige keren mee bezig geweest aan de hand van Galaten en daar gaan we nu ook weer mee verder. We waren daarbij gebleven bij Galaten 3. De vorige keer dat ik sprak, heb ik uitgelegd dat als je christen wordt je hierbij vervuld bent met de Heilige Geest en het belangrijk is om door de Heilige Geest te wandelen in je relatie met God. Nu gaan we weer een stukje verder.

Galaten 3:6-9:
6 Ook Abraham heeft God geloofd. Daarom zei God dat Abraham leefde zoals Hij het wil. 7 Jullie moeten begrijpen dat alleen de mensen die in Jezus geloven kinderen van Abraham zijn. 8 De Boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de Boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld: “Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden.” 9 De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen.

Laten we bidden.

Wat valt op in dit gedeelte? Het gaat om geloof. In het stuk wat we zojuist gelezen hebben staat ‘maar’ vier keer het woord “geloof”, als je de HSV hebt, dan staat het hier 6x. Kijken we naar de structuur van de tekst en wat die ons wil zeggen, dan komt dat in vers 7 en vers 9 twee keer goed naar voren. Vers 6 pakt terug naar Genesis 15:6 à Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid toegerekend. In vers 7 komt Paulus dan tot de conclusie dat “Zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.” Datgene wat iemand een kind van Abraham maakt, is zijn geloof.

Vervolgens pakt vers 8 terug naar Genesis 12:3 à “In u zullen alle volken gezegend worden” Dat werkt Paulus in vers 9 uit tot de conclusie dat iedereen die uit het geloof is, gezegend is samen met de gelovige Abraham.

Datgene wat nodig is om de zegen van Abraham te mogen ontvangen is geloof. Daarmee pakt Paulus direct weer terug op hoe de Galaten tot geloof zijn gekomen. De Galaten hadden het evangelie gehoord wat Paulus sprak en ze ontvingen de Heilige Geest door de genade. Zo handelde God in het oude testament ook al. Abraham werd namelijk op dezelfde manier gerechtvaardigd. Zijn geloof werd hem als rechtvaardiging toegekend. Niet uit werken van de wet, want toen was er nog helemaal geen wet, maar op grond van zijn vertrouwen op Gods belofte. Abraham had nog geen zoon, God gaf vervolgens zijn belofte van een nageslacht zo talrijk als de sterren. Op die belofte bouwde Abraham zijn vertrouwen. Ondanks dat Abraham het nog niet zag, hield hij vast aan de belofte van God. Terwijl Abraham niets had, verwachtte hij het van God.

Terwijl ik hiermee bezig was, moest ik erg denken aan de beloftes die God gedaan heeft. Misschien zit je hier wel en heeft God beloftes aan je gedaan. Wat heb jij vervolgens gedaan met die beloftes? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan jou heeft beloofd? Geloof je nog steeds in datgene wat God aan ons als kerk heeft beloofd? Of ga je twijfelen of God het überhaupt wel heeft beloofd? Als je een tijdje moet wachten tot het moment dat God zijn beloftes laat vervullen; kijk dan even naar dit rijtje: Jozef : 13 jaar, Abraham 25 jaar, Mozes 40 jaar en Jezus 30 jaar. Gewoon een aantal mensen die moesten wachten totdat ze de belofte van God vervuld zagen worden.
Wat doe jij in de tussentijd? Abraham wilde God op een gegeven moment een handje helpen, met alle gevolgen van dien. Kijk naar een man als Paulus, die werd gewoon even twee jaar achtergelaten in een cel. Dat staat even ergens als tussenzin in Handelingen.

Paulus moest gewoon even twee jaar wachten, terwijl God hem gebruikte in het werk dat hij deed. En in die gevangenschap, tijdens het wachten, was hij niet negatief of aan het klagen, hij schreef brieven die tot zegen waren van de kerk en nu nog steeds zijn. Wees niet bang wanneer je moet wachten, je bent in goed gezelschap, maar blijf jezelf richten op God.

Gaan we weer terug naar de tekst, want Paulus maakt duidelijk wie wel of geen nageslacht van Abraham zijn. Het belangrijkste wat Paulus duidelijk maakt, is dat het zijn van “kinderen van Abraham” niets te maken heeft met je fysieke afstammeling. Los van dit stuk zegt Paulus in hoofdstuk 3:28:
“Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; [..]slaaf of vrije, [..] man of vrouw, u bent allen één in Christus. En als u van Christus bent, bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.

Paulus vind het belangrijk te benoemen dat je afkomst niets uitmaakt of je nageslacht van Abraham kunt zijn. Dat wordt ook bevestigd door wat Paulus in Romeinen 9:6-7 zegt: “Niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen zijn kinderen.” Dus bij de gelovigen zijn ook de “niet Joden” te rekenen, dus het nageslacht van Abraham houdt ook de heidenen (wij als niet- joden) in.

Dus niet alleen de Joden kunnen het nageslacht van Abraham zijn, ook ik als blanke Nederlander kan het nageslacht van Abraham zijn, mijn andere blanke Nederlanders kunnen het nageslacht van Abraham zijn, mijn andere niet zo blank als mij Nederlanders (tot hoe zwart ook) kunnen het nageslacht van Abraham zijn, iedere niet Nederlander kan het nageslacht van Abraham zijn. Mensen die nu nog moslim, hindoe, ongelovig of anders zijn, kunnen het nageslacht van Abraham worden. Het heeft niets te maken met afkomst, het heeft te maken met waar je jouw geloof in zet. Dat is ook de trend die je door de hele bijbel heen ziet.

Als nageslacht van Abraham doe je wat hij deed.

Wat hebben we net geleerd wat Abraham deed? à Hij vertrouwde op God.

Paulus zegt dat uit de bijbel zichtbaar wordt dat je alleen het nageslacht van Abraham kan zijn wanneer je hetzelfde geloof hebt als Abraham had. Iemand die Jezus aangenomen heeft, vindt zijn vertrouwen op Gods belofte van het gered zijn door genade alleen. Dus dat je gered bent zonder dat jij daar iets aan kan toevoegen of af kan halen. Door dit zo te stellen ontneemt Paulus alle dwaalleraren opnieuw het recht om welke voorwaarde dan ook te stellen voor het toetreden tot het verbond van God. Iedere eigen verdienste is uitgesloten. Als je van het goede nieuws wat wij hebben iets afhaalt, dan blijft waardeloos nieuws over. Het is goed of waardeloos en niets daartussenin. Al zou er maar één voorwaarde zijn, zelfs al is hij nog zo stom als dat je altijd de wc moet doortrekken wanneer je erop gezeten hebt, dan betekend dit dat je jouw redding zou kunnen verdienen en dat maakt het goede nieuws van de redding tot waardeloos nieuws.

Abraham laat ons in de eerste plaats zien dat vertrouwen dat redt, gelooft wat het evangelie belooft. Abraham geloofde God en dat werd gen tot gerechtigheid gerekend. Er staat tot en met de grondtekst zelfs: “Zoals Abraham God geloofde”. Abraham geloofde God, niet zozeer “in” God. Dat is belangrijk om te weten, want geloven “in” God is niet hetgeen wat je gaat redden. De bijbel spreekt er zelfs over dat de demonen ook in God geloven (jak 2:19), maar dat gaat ze niet redden. Om gered te worden moest Abraham geloven in en vertrouwen op wat God hem daadwerkelijk beloofd had. (SLIDE) Je kunt God niet geloven zonder IN God te geloven, maar je kunt wel in God geloven zonder God te geloven! Geloof dat redt, verschilt van het algemeen gangbare geloof in het bestaan van God of zelfs in de leer en het onderwijs van de bijbel algemeen (iemand die theologie studeert, hoeft God niet persé te geloven).

Daarnaast laat het geloof wat Abraham zien dat we kunnen geloven in een God die voorziet en het dus niet van onze prestaties afhangt. Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen, maar toch beloofde God hem een nageslacht zo groot als de sterren in de lucht. God zou in gaan grijpen op een manier die buiten de macht van mensen lag. De belofte van het nageslacht van Abraham lag dus helemaal in handen van God en Abraham kon er helemaal niets meer aan doen. Abraham moest wel geloven dat God het zou doen en Genesis laat zien dat hij dat ook deed.

Voorbeeld kerk en dat dit van God afhangt.

Dan zal je misschien nu op het punt zitten waarop je denkt: “Leuk MJ, fijn dat we weten dat het zijn van kinderen van Abraham niet hetzelfde is als het Joods zijn en de heidenen hier ook onder kunnen vallen. Dat het inhoud dat we op Abraham lijken en vooral in de manier waarop we kunnen vertrouwen op de beloftes van God zoals Abraham deed. Maar wat hebben we eraan?”

Goede vraag! De bijbel leert ons dat we erfgenamen zijn van de belofte, zoals ik net al even aanhaalde staat dat in vers 28&29.

De eerste belofte is dat we gerechtvaardigd worden door ons geloof. Vers 8 zegt dat “God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen”. Dit vers leert ons dat God door Abraham heen mensen wilde rechtvaardigen in alle naties. En waarom is dat door Abraham heen? Omdat we Abrahams nageslacht zijn en het nageslacht erft de erfenis. Net zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, mag jij ook God geloven en daardoor gerechtvaardigd worden. Dus ondanks al je fouten en tekortkomingen (en ik heb er veel), als je een kind van Abraham bent, zijn alle dingen die je ooit fout hebt gedaan en ooit fout zult doen vergeven door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. En ondanks alles wat in de afgelopen kleine 2000 jaar veranderd is in de wereld, is die boodschap vandaag nog net zo hard nodig als toen voor de Galaten. Als nageslacht van Abraham zijn we gerechtvaardigd door ons geloof en dat staat aan de basis van welke andere zegening je ooit zult ontvangen.

Daarnaast ontvangen we de belofte van de Heilige Geest door het geloof. Als een soort van verzegeling dat we weten dat we Gods kinderen zijn. Alleen de Heilige Geest kan iedere angst voor de dood en de hel weggenomen worden. De Heilige Geest vervangt dat door de zekerheid van eeuwig leven, een zekerheid die boven iedere storm in je leven uit gaat. Galaten 3:14 zegt: “Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door geloof.” Dit laat zien dat een onderdeel van de erfenis die we ontvangen als nageslacht van Abraham de Heilige Geest is. Door de hele bijbel heen lezen we dat dit voor alle kinderen van God is, dus voor het hele nageslacht van Abraham. Het is een vervulling van de belofte uit Joel 2, dat God Zijn Geest zou uitstorten over alle mensen en Ezechiël 36, de belofte van de Geest in harten van mensen en dat dit ons hart zou veranderen. Door de Heilige Geest kunnen de het eeuwige leven ervaren en hiervan genieten, ook nu al op aarde.

Dus wat betekend het om nageslacht van Abraham te zijn: Het gaat niet om een fysiek nageslacht, maar als je geloofd ben je Abrahams nageslacht.

  1. Je lijkt op Abraham en vertrouwen op de beloftes van God.
  2. Als nageslacht van Abraham erf je de zegeningen van Abraham:
    1. Je bent gerechtvaardigd door geloof.
    2. Je ontvangt de Heilige Geest.

Wordt opnieuw gegrepen door het evangelie. Misschien heb je Jezus nog nooit aangenomen, dan nodig ik je van harte uit om dat te doen. Dank Jezus voor het offer wat Hij voor jou heeft gebracht en zeg dat je jezelf wilt afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. Dan zal je de vrijheid van Jezus gaan ervaren door de kracht van de Heilige Geest. Heb je Jezus al aangenomen in je leven? Verblijd je opnieuw dat je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen. Zonder dat hier iets bij komt. En investeer in je relatie met God. Vraag of God je wilt blijven vervullen met Zijn Geest (denk aan beeld van Marco). Wil je daar een extra zegen voor kom dan zo naar voren of bidt zo met elkaar. Als je weet dat God jou heel specifiek beloftes heeft gegeven, die nog niet vervuld zijn en je wacht daar al zo lang op, kom dan naar voren en laat voor je bidden. Laat God tot je spreken, omdat Christus in jou (en in mij) woont. En laat God, door de kracht van de Heilige Geest jouw leven veranderen tot hoe Hij het wil laten zijn.

Laten we bidden.