Wordt wijs

Arjan van BelleResources

Leven moet je leren
Leven moet je leren
Wordt wijs
Loading
/

Goedemorgen. Ik las in de nieuwsbrief van de kerk dat we het seizoen “afsluiten” met een BBQ. Het is waar, er is weer een schoolseizoen voorbij, We sluiten het seizoen aanstaande woensdag wat betreft onze doordeweekse ontmoetingen, en we hebben het seizoen van een serie boodschappen uit de Bijbel aan de hand van de brieven geschreven aan de kerk in Korinthe afgesloten. Tegelijkertijd als je naar de seizoenen kijkt is elk einde van een seizoen het begin van een nieuw seizoen! We staan aan het begin van het vakantieseizoen. Ik hoop dat jullie goede plannen hebben. Ik wel. Ik ga met mijn zoon een vader zoon minivakantie houden, we krijgen binnenkort een gast uit Duitsland bij ons als logé en in augustus gaan we als gezin twee weken op vakantie! Straks BBQ, wie heeft er zin in? Iemand vroeg aan mij of dat niet wat vroeg was, 11.00 11.30 BBQ aansteken en eten. Ik ben alleen niet de juiste persoon om dit te vragen, ik kan geroosterd vlees eten ’s morgens om 5.00 uur… En dit vakantieseizoen luiden we in met een nieuwe serie zondagse boodschappen met de titel “Leven moet je leren”. Aan de hand van Spreuken. Het doel is tweeledig. Aan de hand van de boodschap vorige week, die kan je terugluisteren en na lezen op de website van de kerk, eerste doel: Leren te leven in de stad van God, in de kerk, in deze gemeenschap. Tweede doel: Onze opdracht om Gods Wijsheid te vertellen aan iedereen ook daadwerkelijk uitvoeren. Jesaja zegt dat er een tijd komt dat alle mensen, allerlei verschillende mensen met verschillende achtergronden, naar Gods stad komen, naar de kerk, om wijsheid te vinden. Dus: Wordt wijs! Want: 7 Maar alle wijsheid begint bij een diep ontzag voor de Heer. En dit Bijbelboek, Spreuken, kan zelf het beste deze serie, Leven moet je leren, inleiden. Luister:

Spreuken 1:2 Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven Ze vertellen hoe je zou moeten leven!, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze lessen over recht, ​rechtvaardigheid​ en eerlijkheid. 4Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Dat betekent dat wanneer je je verstand vult met wijsheid, dat je nog eens een keer nadenkt wat je doet: Bij boosheid, seksueel verlangen, een grote uitgave doen, Keuzes voor school en werk, bezonnenheid. 5Laat wie wijs is ​goed​ naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden: Wordt Wijs!

Het boek is geschreven door koningen van de stad Jeruzalem, de voorloper van Gods eeuwige stad het hemels Jeruzalem en daar zijn wij (en naast ons honderd duizenden andere plaatselijke kerken) de voorloper van. Jeruzalem een stad op de berg. Geroepen een licht te zijn. Plaatje Mont Saint Michel. Jezus zegt tegen jou, u, Je bent een stad op de berg. Je bent een licht. Dat is wie je bent. JE bent van Mij. Wordt wijs, 1 leer hoe je leeft dat hoort bij het zijn van die stad en geef je wijsheid door! naar 2. mensen die ronddwalen tot ze je licht zien en bij je op de stoep staan.

Dit is wat we doen het komend seizoen. Voor de gasten mijn naam is Arjan, ik leid samen met een team van leiders deze kerk. Ik heb verschillende verantwoordelijkheden, zoals de lijn uitstippelen in onderwijs. Dat doe ik samen met vrouw Cornelly. We werken aan verschillende Bijbelstudies voor komend seizoen in september op de woensdagavond. Mijn hoofdverantwoordelijkheid is dat deze kerk op de juiste weg blijft: Dat wil zeggen, in gewoon Nederlands, dat ik voortdurend bezig ben zorg te dragen dat we onze Opdracht als plaatselijke kerk vervullen. Namelijk hét belangrijkste, in drie punten, van onze opdracht:

1 Dat mensen vrede vinden met God

Een nieuwe frisse relatie met Schepper God die hemel en aarde maakte, jou en mij maakte, en dat mensen in relatie met God voor eeuwig leven. De eeuwigheid is een lange tijd vriend. Je kunt vanaf nú die nieuwe relatie binnengaan…  Je kunt door je ogen te vestigen op het kruis waar de Here Jezus stierf, en te geloven dat hij daar doodging zodat Hij alle schuld, alle ellende, elke straf, zelfs elk gevolg van die straf, ingewikkelde wet, de onvermijdelijke dood, ziekte, gebroken relaties, schaamte voor de dingen die je gedaan hebt, of misschien bedacht, gefantaseerd hebt… Je kunt door je ogen te vestigen op dat kruis waar de Here Jezus, God, stierf en die hele lijst op Zich nam. Schuld, straf, ziekte, gebrokenheid en schaamte, die hele lijst. En Jezus heeft die uitgewist, vernietigd. Kun je door het kruis waar Jezus stierf een heel nieuw leven ingaan. Een nieuwe relatie met God. Herstel. Geloof je dit?? En het begint daar. Dit is onze opdracht vrienden. Dit is de Wijsheid van God vertellen aan alle mensen. Spreuken 1:7 Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Daar begint het. En als je deze stap nog niet gezet hebt, in vertrouwen op de Here Jezus, zet die stap. En als je die stap gezet hebt, maar nog niet de stap om je te laten dopen, als volwassene, als gelovige, ook al ben je als baby’tje gedoopt, dat was voor je ouders, dit gaat om jou, want daarmee laat je zien: “Ik ben een héél nieuwe leven begonnen, een leven met God”. Onze opdracht, mijn verantwoordelijkheid. Mensen het Goede nieuws van Jezus onderwijzen en ze dopen en leren in alles wat Jezus ons leerde. (Na Mat.28) Vertrouw je Jezus? Heb je je laten dopen?

2 leven in dienst stellen aan God

Dat mensen die zo’n relatie aangegaan zijn met God, niet tot in de gloria aanmodderen in hun leven, maar hun hele leven in dienst stellen aan God. Wat bedoel ik met aanmodderen? Simpel: Toen ik me had laten dopen heb ik lange, lange tijd aangemodderd met dingen waardoor ik er niet aan toe kwam om serieus voor God te werken. Het was alsof ik steeds weer herstel nodig had. Ik herinner me een gesprek met iemand, vooraf aan een doopdienst, waarin ik zei: “Eigenlijk zou ik me ook opnieuw moeten laten dopen.” Want je kunt de keus gemaakt hebben voor Jezus, en je kunt met passie ervoor gaan. Maar de Bijbel leert dat zonde ons nog gemakkelijk laat struikelen. Hebreeën 121Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de ​zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De wedstrijd lopen die voor je ligt, als je de eerste halte gepasseerd bent, heb je een wedstrijd te lopen. Namelijk God liefhebben met heel je ziel, met je verstand en met al je kracht (Marcus 12:30). En Hem, je nieuwe Meester, baas, dienen. Werken voor Hem. Dat is je wedstrijd. Oude testament, Ruth komt bij het volk van God, ze hoorde niet bij de mensen van God, maar door haar losser, Boaz, die bij Gods mensen hoort komt ze daar. Ik en u, niemand in de hele wereld hoort bij God, en niet bij het volk van God tenzij ze zich door hun Losser, Hun Redder, Jezus, geven aan God en zeggen tegen God, de woorden van Ruth tegen haar losser, haar Redder: Hier ben ik, Uw dienares. Heb je, ná je keus om met Jezus verder te gaan, in relatie met God te leven, nádat je je hebt laten dopen, publiek, ter overstaan van de kerk, heb je dit gezegd? Dat je Hem dient? Hier ben ik. Onze opdracht, mijn verantwoordelijk. Mensen onderwijzen dat ze zich geven aan God. In dienst aan God. Leef, werk je voor Hem?

3 Mensen onderwijzen hoe ze moeten leven

Tot slot het derde deel van onze opdracht, mijn verantwoordelijkheid. Na 1 mensen te onderwijzen dat ze in relatie met God kunnen leven, dat ze God 2 moeten dienen, ik dwing niemand, maar de Bijbel laat je geen keus, dat moet gewoon, tot slot deel 3 van onze opdracht, mijn verantwoordelijkheid: Mensen onderwijzen hoe ze moeten leven. Want kijk: Je kunt je relatie met God hersteld hebben, die vrede/vriendschap eerste kolom op de beamer, en je kunt veel slimmer, en beter zijn dan ik was, omdat je wijs bent, en van mijn fouten leert en ze niet dunnetjes overdoet en in no time God dienen, ook als je 12 bent. En je gaat vol passie op weg, maar de kans bestaat dat je nog niet de leefregels geleerd hebt die passen bij het wonen in het midden van Gods volk. Je hebt Goed Nieuws! Je bent met de Opdracht onder je arm mensen aan het vertellen over God. 1 Zelf hersteld, vrede met God, je hebt je laten dopen. Chapeau! 2 Je leeft en werkt voor God… Maar je hebt niet geleerd hoe je het leven leeft. Je hebt, bijvoorbeeld, niet geleerd waarom het belangrijk is om in toewijding aan je plaatselijke kerk te leven. Je hebt niet geleerd waarom het huwelijk belangrijk is. Je hebt niet geleerd waarom de juiste vrienden om je heen verzamelen belangrijk is. Niet geleerd wie je toelaat in je nabije kring. Dit is wat ik bedoel: Toen ik er voor ging, en ik bedoel ik ging ervoor! Sportschoenen aan, die race, uit Hebreeën, ik zag het levendig voor me! Knalluh! Toen was ik niet zo wijs. Want leven moet je leren. Toen geloofde ik vanuit een oprecht verlangen dat ik bepaalde relaties moest onderhouden, om hen over Jezus te vertellen. En hoewel een goed streven, ik had geen goede, sterke vriendschappen met mensen die bij Jezus horen, en ik leed. Als je niet de stap maakt naar het leven in een stad, een stuk identiteit, dan doe je dwaze dingen. Dingen die je leven kapot kunnen maken. Mensen die in verliefdheid trouwen met iemand die Jezus niet volgt omdat ze denken dat ze zo Jezus kunnen dienen. Op hun voorwaarden. Maar het leven met Koning Jezus gaat nooit op onze voorwaarden, maar op die van Hem. En Hij maakt Zijn voorwaarden bekend. En dat doet Hij in de Hele Bijbel. Als je niet de stap maakt om in die stad te wonen, toegevoegd als een steen in een sterke vesting, een fort, een stad! Toegevoegd als een levende ziel die bij Jezus hoort die Jezus dient, dan heb je geen support, geen stevigheid om je heen als het moeilijk wordt. Je zult teleurgesteld raken. Geloof me maar. Je geloof zal vroeg of laat schipbreuk lijden. Want je bent niet deel van iets stevigs, iets blijvends, je bent onafhankelijk. Jaren en jaren geleden waren wij bij iemand thuis die vol passie God gediend had. Met verschillende christelijke zendingsorganisaties, missies. En ik was óók vol vuur van de missie, de opdracht om Jezus te laten zien aan de hele wereld. Om mensen het goede nieuws te vertellen. En ik was toen en ben nu nog, absoluut doortrokken van het feit dat de beste manier om dit te doen en de enige manier, de beste en enige manier om die race, zoals de Hebreeënschrijver het omschrijft en Paulus meerdere keren, om die race uit te lopen in de context van de plaatselijke kerk. Met haar leiders, met haar mensen. De stad. Dat is hoe het leven stevigheid krijgt als christen. En we waren daar en ik in mijn vuur sprak wat over de kerk en deze mensen inmiddels met een groot gezin en schoolgaande kinderen keken af en toe hier en af en toe daar… En later zag ik ze zitten op een trouwerij waar wij waren uitgenodigd, en ik zag ze zitten met wat oude mensen van vroeger tijden bij elkaar gekliekt en dacht: “Waar is de kerk?” Is dit “it”? Is dit alles? Je geeft je leven aan Jezus. Je doet missie (jou dienst aan God, Jouw race), je krijgt kinderen, je weet je geen raad met de kerk als iemand je ermee confronteert? Je kinderen hebben geen geestelijk huis? Je “kerkt” wat hier en wat daar en als je oude leiders ziet van tijden dat je er voor ging ga je daar zitten en je kinderen vervelen zich dood? Wat een mega, mega verspilling! Spreuken leert ons: 29:18. Zonder visie, sterft een volk. (18 Where there is no vision, the people perish. KJV) Er zou een plaatselijke kerk moeten zijn! Een levendige gemeenschap! Waar je niet vandaan te krijgen bent! (Tenzij in een kist!) Waar je je gaven gebruikt! Waar je je talenten inzet! Waar je mensen ontmoet, vriendschappen opbouwt die er toe doen!Waar je de sensatie ervaart, op regelmatige basis, van dat God in je midden is, dat Hij je aanraakt en dat Hij mensenlevens verandert. Dat je deelgenoot bent (partner) van de belangrijkste stad op aarde, de stad van God. Dat je deel uitmaakt van die hemelse ambassade, dat zijn jullie, vertegenwoordigers van God, dat je mee doet in wat de apostel Paulus de bediening van verzoening noemt, mensen in relatie met God brengt. Waar je deelgenoot bent van een stad waar mensen naar kijken en zeggen, Jesaja 2: “Daar is wijsheid te vinden!” Die mensen hebben iets! Dat je deelgenoot bent van een groter geheel die als Jezus’ Lichaam op aarde naar de mensen uitreikt en dat je deelgenoot bent van de verkondigers van Waarheid, want één van de dingen die de kerk doet is de Waarheid hoog houden(1 Tim.3:15). Na dat bezoek aan dat gezin, na mijn observaties op die trouwerij was mijn hart kapot. En nee, denk niet dat ik overdrijf of dat ze wel op hun manier God dienen. Na die tijd van missie komt de tijd van schouders ophalen, “het zal allemaal wel”, het is nu iemand anders beurt, ik kan  me niet vinden in deze kerk, ik niet in deze kerk, etc. Mijn vrouw en ik, als we kerken bezoeken in het buitenland, zijn 100% toegewijd om zelfs in een “rare” kerk te zitten waar men profeteert met een hoofddoekje, waar mensen streng kijken als mijn zoon lawaai maakt, en waar de luiergeur je neus inkomt als je kinderen op de crèche zitten. Waarom? Ik ga gewoon dood zonder plaatselijke kerk in mijn directe omgeving. En ik zie dagelijks, dagelijks mensen doodgaan.

En dat staat in het Bijbelboek Spreuken: 29:18. Zonder visie, sterft een volk. (18 Where there is no vision, the people perish. KJV)

Deze tekst betekent niet zo zeer een letterlijk sterven als wel een volk waar dromen gebroken zijn, sterven. Waar passie verandert in schouders ophalen. Leiderschap A naar B. En voordat je hele visioenen, hele visies (B)krijgt over hoe het zou kunnen zijn, voor je leven persoonlijk, voor je carrière, voor je relaties, liefdesrelaties, gezin, opleiding, is het nuttig je te realiseren waar je “sterfte” ziet. (A) Andere vertalingen spreken over een verwildert volk, of uiteengeslagen, los zand….  Doordat ze geen idee hebben waar ze naartoe gaan, geen idee hebben waarvoor ze geroepen zijn en geen idee hebben wat er mogelijk is in hun leven als ze maar een doel hadden. En voor ik verder ga, en we gaan naar de afronding toe, schrijf ik dat op, iets om, misschien wel in de vakantie over na te denken: Waar zie je sterfte? Waar zie jij datgene wat ik zag als het gaat om gelovigen zonder thuis. Waar breekt jouw hart?

Zonder visie sterft een volk. Dus met visie…… leeft een heel volk op! Ben ik luid en duidelijk?

Ik ga afronden. Kom kerk, kom in het licht staan! Je bént zichtbaar! Je laat je niet telkens weer dopen, telkens weer verzoenen met God. Je getuigt niet constant, niet voortdurend hard aan het werk, nee je identiteit is getuige zijn van Jezus. Een dienaar van Hem zijn. Niet constant je best voor doen, kolom twee, maar hoe je leeft, kolom drie.

Beeld van de stad. Een stad op de berg. Jezus’ woorden uit Mat.5:14: Jullie zijn een stad op de berg.

Die heldere blik op de toekomst en op het wat kan in het leven nu. Kan gebroken dromen heel maken, of nieuwe dromen mogelijk maken. Kan relaties herstellen. Kan van schouders ophalen, afzakkende schouders, hernieuwde passie geven.

Jezus zegt, Jezus zegt Jezus zegt, komt ie, let op en zeg me na: Jij bent een stad op de berg! Jij bent een stad op de berg! En jij bent een licht dat de liefde van God uitstraalt! En jij bent een licht dat de liefde van God uitstraalt!

Leven moet je leren. Spreuken. Wordt wijs. Het is simpel mijn vrienden. Als je dit begrijpt, het zijn van Gods stad, dan snap je ook waarom je moet leven zoals God het bedoelt heeft! En dat mensen willen weten waarom je zo leeft. “Jullie zijn Gods stad”, Jezus van Nazareth. Zet een stap daar waar je die moet zetten, Wordt Wijs! Leer leven, heb veel lol deze zomer en BBQ alsof het de laatste keer is. Goede zomer iedereen.