Onze visie

Zoveel ontvangen, zoveel te delen!

We verlangen ernaar dat mensen Gods liefde en genade leren kennen die door Jezus werkelijkheid is geworden.
We trekken samen op om te leren wat het volgen van Jezus betekent voor het dagelijks leven, en te groeien in geloof en vertrouwen op Hem. Dit is alleen mogelijk door de kracht van de Heilige Geest.

Door dat in liefde eensgezind in de praktijk te brengen worden we zichtbaar als kerk, mogen we een zegen zijn voor de mensen om ons heen, en groeien we als kerk in Nederland en wereldwijd.

Hij

De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën noemt Jezus zowel de grondlegger als de voltooier van het geloof. Het laatste boek van de Bijbel noemt God het begin en einde. Alles draait om hem! Jezus heeft de hoofdrol in de geschiedenis.

Wij

Als kerk geloven we dat we een belangrijke rol spelen in het grote plan van God. Wij spreken over hem en wij zijn beeldragers van God. Wij leven met God en vinden onze levensvreugde en ons doel in Jezus (Rom 11:36).

Jij

God had er plezier in toen hij mensen maakte en hij houdt zo veel van jou dat hij zijn enige zoon gegeven heeft (Joh.3:16). Jij bent geliefd. Door te geloven in Jezus kan je leven met God, zelfs na dit leven. Een leven met God is prachtig!

Wat wij geloven

In deze wereld lijkt het vaak allemaal zo doelloos. De mens wordt geboren en sterft ook weer. En in dit mensenleven is het ook niet allemaal even fijn. Wij geloven dat God een plan, een doel, met deze wereld heeft en dat hij een plan voor jou heeft. De oorzaak van het doelloze, het zinloze, het lijden en sterven ligt in de zonde die de wereld in gekomen is. De oplossing is te vinden in Jezus Christus, de zoon van God. Door Jezus te kennen wordt het leven waardevol en krijgt het een doel!

Houden van God. Houden van mensen

Kom je naar onze wekelijkse samenkomst?

Het bekendste beeld wat men heeft bij de kerk is een kerkgebouw. En daar ga je dan naar toe op zondag om een dienst bij te wonen. Maar "kerk" betekent een groep mensen, een familie, die leeft met elkaar en niet alleen op zondag. Onze zondagse samenkomsten zijn er omdat dit de gelegenheid biedt om elkaar in breder "familieverband" te ontmoeten. Dit is het moment waarop we samen God ontmoeten, samen uitbundig muziek maken voor hem en samen zingen. Het is een feestelijke bijeenkomst waar we vieren dat hij onze God is en wij zijn kinderen. De wekelijkse samenkomst is bij uitstek het moment om kennis met ons als kerk te komen maken. Kom je ook?