Onze missie

Wij zijn een missionaire resource kerk.

Een missionaire resource kerk is een kerk die op missie gestuurd is. Het is te vergelijken met de regering van een land die een leger of een ambassadeur op missie stuurt om het belang van dit land of het belang van de burgers van dit land te dienen. Dit leger en deze ambassadeur zijn missionair, maar daarnaast zijn ze ook de resources, de middelen. De regering gebruikt het leger en de ambassadeur als middel, resource, om het door hun gestelde doel, hun belang, te bereiken.

God heeft een doel, een belang. Namelijk, dat de hele wereld vol wordt van de kennis van God (Jesaja 11:9). En God heeft een middel in het leven geroepen om dit doel te bereiken, dat is de kerk (Efeziërs 3:10). Wij zijn geroepen en op missie gestuurd door God. Wij zijn Gods middel om zijn naam bekend te maken en om mensen te vertellen over zijn zoon Jezus.

Een missionaire resource kerk, een kerk met een doel.

Hij

De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën noemt Jezus zowel de grondlegger als de voltooier van het geloof. Het laatste boek van de Bijbel noemt God het begin en einde. Alles draait om hem! Jezus heeft de hoofdrol in de geschiedenis.

Wij

Als kerk geloven we dat we een belangrijke rol spelen in het grote plan van God. Wij spreken over hem en wij zijn beeldragers van God. Wij leven met God en vinden onze levensvreugde en ons doel in Jezus (Rom 11:36).

Jij

God had er plezier in toen hij mensen maakte en hij houdt zo veel van jou dat hij zijn enige zoon gegeven heeft (Joh.3:16). Jij bent geliefd. Door te geloven in Jezus kan je leven met God, zelfs na dit leven. Een leven met God is prachtig!

Wat wij geloven

In deze wereld lijkt het vaak allemaal zo doelloos. De mens wordt geboren en sterft ook weer. En in dit mensenleven is het ook niet allemaal even fijn. Wij geloven dat God een plan, een doel, met deze wereld heeft en dat hij een plan voor jou heeft. De oorzaak van het doelloze, het zinloze, het lijden en sterven ligt in de zonde die de wereld in gekomen is. De oplossing is te vinden in Jezus Christus, de zoon van God. Door Jezus te kennen wordt het leven waardevol en krijgt het een doel!

Houden van God. Houden van mensen

Onze leiders

Leiders zijn belangrijk. De Bijbel leert: “Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen.” (Hebreeën 13:17) God houdt hun verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen die zij leiden. Leiderschap is een geschenk van God (Efeziërs 4:11 BGT) aan de kerk en leiderschap is een gave van de Heilige Geest (Romeinen 12:8)

Arjan

Arjan

Leider van het oudstenteam
Verantwoordelijk voor het onderwijs in de kerk, het beleid omtrent zorg in de kerk en een passie voor kerkstichting.
Andere passies: mijn gezin, voedselvoorziening wereldwijd, lezen, schrijven, koken. Getrouwd met Cornelly en de trotse vader van Jesaja, Ruth en Elia.


Marten Jan

Marten Jan

Oudstenteam
Verantwoordelijk voor de gemeentegroepen en coördinatie van evangelisatieprojecten. Dagelijks werkzaam bij de politie.
Andere passies: vertaalapparatuur, fanatiek klusser en rijdt graag op zijn motor.
Getrouwd met Linda en vader van twee dochters en een zoon.


Peter

Peter

Oudstenteam
Verantwoordelijk voor het muziekteam, de financiën en digitale communicatie. Naast een passie voor de kerk houdt hij van sportklimmen, muziek maken en van iets aan zijn huis veranderen.
Getrouwd met Eveline, samen hebben zij twee prachtige zoons: Aaron en Matthijs.

Hanita

Hanita

Leidster van het kinderwerk


Frans

Frans

Coördinator zondagsorganisatie


Eveline

Eveline

Leidster van het muziekteam


Vacant

Daphne

Jeugdleider


 

Kom je naar onze wekelijkse samenkomst?

Het bekendste beeld wat men heeft bij de kerk is een kerkgebouw. En daar ga je dan naar toe op zondag om een dienst bij te wonen. Maar “kerk” betekent een groep mensen, een familie, die leeft met elkaar en niet alleen op zondag. Onze zondagse samenkomsten zijn er omdat dit de gelegenheid biedt om elkaar in breder “familieverband” te ontmoeten. Dit is het moment waarop we samen God ontmoeten, samen uitbundig muziek maken voor hem en samen zingen. Het is een feestelijke bijeenkomst waar we vieren dat hij onze God is en wij zijn kinderen. De wekelijkse samenkomst is bij uitstek het moment om kennis met ons als kerk te komen maken. Kom je ook?