De les van de vijgenboom

Arjan van BelleResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
De les van de vijgenboom
Loading
/

De les van de vijgenboom

Matheus 24

Matheus 24:32-33 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.

Oftewel de les van de vijgenboom. Waarom gebruikt Jezus eigenlijk een vijgenboom in dit voorbeeld? Waarom geen olijfboom? Die hadden ze ook. Olijfbomen komen vaak voor in de Bijbel! Volgens mij waren ze gek op olijfolie! Maar olijfbomen zijn juist bladhoudend! Waarom gebruikt Jezus niet een andere boom? Of heeft Hij het niet over gewoon een boom? Elke boom had Jezus kunnen gebruiken in Zijn voorbeeld. Dus het antwoord is dood eenvoudig. De meeste bomen in een warm land, als Israel waar Jezus sprak, verliezen hun blaadjes niet! Maar de vijgenboom, die is ook kaal in de winter en krijgt in de lente weer blaadjes.

Eigenlijk zegt Jezus hier heel eenvoudig:

 

“Kijk naar de natuur, die verandert ook steeds, en zoals de natuur verandert en daarmee aangeeft dat er een nieuw seizoen voor de deur staat, zo kun je aan een heel scala aan dingen (“wanneer je dit alles ziet” vers 33) in de wereld zien dat Ik terugkom”.

 

De les van de vijgenboom is dat je hongersnoden (Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations) ziet in de wereld, je oorlogen ziet in de wereld, dat volgelingen van Jezus vervolgt worden, dat er mensen zijn die zeggen “kijk, Jezus is terug, daar en daar” terwijl dit onzin is. Dat er mensen zijn die gezien worden als Messias, als Jezus, als redder van de mensheid. Volgens mij is dat een terugkerend ritueel wanneer er weer eens een nieuwe president gekozen moet worden… Wetteloosheid neemt toe, liefde bekoelt. Naast nep messiassen ook nog tal van nepprofeten, de lijst gaat door en door. Je kunt dit zo lezen in de Bijbel, in het Bijbelboek Matteüs hoofdstuk 24. En als je het op je laat inwerken is er geen twijfel over mogelijk: We zien die tekenen. Zoals je de dikke vette knoppen ziet die blaadjes gaan vormen in het voorjaar en weet: De zomer is in aantocht. Zo weet je met die lijst die ik opdreunde, die dag waar Jezus over spreekt, komt er absoluut zeker aan. Het is vroeg voorjaar, de knoppen zijn dik, je hoeft maar een beetje met je nagel erover te gaan en het jonge groen komt tevoorschijn. Het komt plotseling te voorschijn! Maar het precieze moment weet je van te voren niet! Het komt eraan, je kunt de tekenen zien, maar exact weten wanneer, weet je niet! Hoofdstuk 24 vers 36 – 37 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon (Jezus) komt.

Leer deze les: Kijk om je heen, kijk naar de natuur, kijk naar de wereld om je heen, kijk naar de oorlogen, ongerechtigheid, uitbuiting, slavernij, trafficking en liefdeloosheid en je weet, de zomer is in aantocht, het moment komt eraan dat de Mensenzoon, dat is de Here Jezus, terugkomt. Zijn tweede komst. (Hand.1)

Jezus als Redder

Wanneer we het Evangelie verkondigen. Goed nieuws brengen. Is onze focus vaak dat de mensen Jezus aannemen, dat ze verlost worden van ziekte, teleurstellingen in het leven en ergens vaag geloven we ook dat ze dan in de hemel komen. Zonder dat we precies weten wat dat inhoudt. We houden het een beetje vaag.

 

Wanneer we het hebben over “de laatste dingen”, dus de dingen die komen gaan, zoals Jezus die terugkomt! Houden we het ook een beetje vaag, de meningen zijn verdeeld over verschillende punten. En ook als leiders zullen we geneigd zijn te zeggen: “Nee, leer nu maar gewoon Jezus kennen, kom bij de kerk en het eeuwige,volle leven met God begint nu! Je hoeft niet meer bang te zijn om dood te gaan! Als je gelooft in Jezus, je vertrouwen op Hem stelt, leef je het volle leven vanaf nu tot in eeuwigheid! Jezus is je Redder. Jezus is je bevrijder!

 

Allemaal belangrijk en waar.

Jezus als Rechter

Vandaag wil ik jullie meenemen opdat je blik verruimd, je perspectief vergroot. Een ander zicht op Jezus dan alleen die van Redder en Bevrijder. Meenemen, want ik ben er de afgelopen tijd enthousiast over geraakt! Het perspectief van Jezus als Rechter! Lees maar in Joh.5:26-27 dat Jezus dit over Zichzelf zegt of in Openbaring 11:18 “Het oordeel vellen, oftewel: Rechtspreken.

 

Wat is een rechter? Die spreekt een oordeel uit, zegt: “Schuldig” of “onschuldig”. En hij bepaalt ook hoe zwaar de straf moet zijn. Iemand zei: “Een rechter brengt scheiding”. Daar moest ik over nadenken. Een rechter brengt scheiding. Hij scheidt het kwade van het goede. In zijn of haar overwegingen bepaalt een rechter wat waar is of onwaar, wat goed is of slecht. En als het waar is dat iemand heel erg stout geweest is, bepaalt hij of zij hoeveel straf de persoon verdient. Scheidt zin van de onzin, waarheid van onwaarheid, scheidt goed van kwaad en bepaalt de straf. Toch?

Bijvoorbeeld:

Ik krijg wel eens een boete voor te hard rijden bijvoorbeeld. En ik heb het wel eens geprobeerd om eronder uit te komen. Ik dacht: “Pff, dit is gemeen.” Dus ik schreef een brief. Hierin stond onder andere dat ik meestal niet te hard rijd, maar me houd aan de snelheidslimiet (deze spreker is heiliger dan ik, ik houd vaak 10 km hoger aan ivm met de correctie), ik houd me dus redelijk aan de snelheid, parkeer binnen de vakken, ben een goede echtgenoot en een goede vader, betaal altijd de belasting op tijd, probeer er ook niet onderuit te komen en zo nog wat zaken. Eigenlijk, besloot ik, was het wel zo eerlijk om mij deze boete, deze straf kwijt te schelden. Eigenlijk, zo besloot ik de brief, was het wel zo netjes dat ik onder dit oordeel uit kwam.

 

De reactie van de wethandhavers was natuurlijk verwerping. Ik had de regels overtreden en er was geen enkele reden om mijn straf te verzachten.

Allemaal schuldig tegenover die Rechter

In Romeinen staat duidelijk beschreven hoe wij allemaal, niet één uitgezonderd (dus ook niet de “op tijd belastingbetalende”, “goede echtgenoot” en “vader”), allemaal schuldig staan tegenover God. We hebben allemaal die boete, die straf van de Rechter verdient. We zijn ook niet te verontschuldigen! Wanneer je een boete voor te hard rijden krijgt, kun je nog denken (ik ben geen heilig boontje en rijd wel eens willens en wetens te hard): “Ik wist niet eens dat je hier maar 50 mocht! En je had er 70 gereden. En dat gaat om een hoop geld. In een aantal gevallen wist je het ook echt oprecht niet!

 

Als het gaat om onze schuld tegenover God gaat deze vlieger niet op. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat we niet te verontschuldigen zijn. We zijn niet zielig. Romeinen 1: 19 leert ons heel duidelijk: Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn,

Eigenlijk zegt God met dit bovenstaande: “Onder welke steen heb jij geleefd!?”

 

Iedereen heeft het oordeel verdient, en we komen er geen van allen goed van af. Geen mens is goed, zelfs niet één. (Rom.10:10-12).

 

Jezus leert ons dat we de tijd moeten herkennen dat Hij weer naar deze aarde komt, en ditmaal zal Hij als Rechter komen die oordeelt. We kennen Hem vaak als Redder, maar ook als Rechter? En, niemand komt onder het oordeel van deze Rechter uit. Net zo min als je onder een boete voor te hard rijden uitkomt.

 

Leer van de vijgenboom deze les: Jezus komt terug, Hij komt als Rechter.

Toekomstverwachting: Alles wordt nieuw!

We hebben het vandaag en de komende preken over de toekomstverwachting. Hoe de toekomst van ons, van de wereld en van de kerk eruit ziet. En de reden dat ik er bij stilsta dat Jezus Rechter is, is omdat Hij gezegd heeft terug te zullen komen als Rechter. Waar we mee begonnen, de les van de vijgenboom. Dat we in de wereld om ons heen de tekenen kunnen onderscheiden, kunnen zien dat Jezus terugkomt. En net als het in het voorjaar zichtbaar te zien is aan de bomen, aan de natuur, dat de zomer voor de deur staat weten we dat wanneer we het over toekomstverwachting hebben, wanneer we het over de hoop op eeuwig leven hebben samen met Jezus. Dat we het dan hebben we over die grote dag waarop Jezus terugkomt, alle vuil en geweld van de aarde verwijdert, de aarde en de mensen oordeelt, de grote kaalvreter, vernietigeraard oordeelt, van de aarde wegdoet, de Bijbel spreekt over een vuurpoel. Vroeger zeiden we gewoon nog hel.

Openbaring 21:1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’

Als Jezus terugkomt als Rechter. Op die grote dag. Wordt alles nieuw. Geen dood, geen rouw, geen jammerklacht. Tranen worden uit je ogen gewist. Vrienden. Wij hebben moeite met de wederkomst van Jezus als Rechter. Wij hebben moeite met oordeel. De dag des oordeels. Het doet ons denken aan ouderwetse donderpreken van hel en verdoemenis. Maar wanneer je in de tijd van het volk Israel geleefd had onder een verschrikkelijk regime of in ballingschap. Dan keek je uit naar de belofte van een dag des oordeels!

 

Als je in de tijd van Jezus geleefd had onder het Romeinse regime, dan keek je daar naar uit!

 

Als in Rome gewoond had, als Christen, pakweg 2000 jaar geleden, met al die verschrikkelijke christenvervolgingen, dan verlangde, smeekte en bad je vurig tot God dat Jezus terug mocht komen als Rechter die in één klap de hele schepping recht zet!

 

Als je familie onthoofd is door IS, dan wil je maar één ding, als je een Christen bent. Niet het hoofd van IS strijder, niet de Amerikanen die je komen “redden”, niet wraak, want je weet dat wraak alleen en echt alleen God toekomt, nee, je wilt dat Jezus terugkomt om te oordelen, het kwaad weg te doen, scheiding te brengen dus (goede van het kwade), dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde werkelijkheid worden met al die dingen in die ik voorlas uit Openbaring.

 

Weet je. Je kunt jong zijn, nog geen eens 12. Je kunt oud zijn, bijna 100. Maar één ding is zeker. Je zult sterven tenzij Jezus eerder terugkomt.

 

En nog één ding is zeker. Wanneer we spreken over Jezus terugkeer, Zijn tweede komst, Zijn komst als Rechter. De graven zullen opengaan. Mensen die niet van God houden en mensen die dat wel doen zullen allemaal opstaan uit de dood. En God is niet beperkt in hoeverre mensen verbrand (gecremeerd dus) zijn of een zeemansgraf hebben gehad. De zee zal mensen teruggeven op die dag (Openb.20:13). Sterker nog, die bestaat dan niet eens meer! Iedereen komt tot leven.

Geoordeeld door de Rechter

Dus. Jezus komt terug. Als Rechter. Een rechter oordeelt, velt een oordeel. Er komt dus een oordeel. Op die dag. Dag des oordeels. Iedereen komt weer tot leven. En iedereen wordt geoordeeld. En dit is goed nieuws!

 

De mensen die Jezus hebben aangenomen als Verlosser, worden doordat ze vertrouwen op Hem niet veroordeeld (Rom8:1 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld). De ongelovigen, die, hebben we gelezen niet te verontschuldigen zijn, dus niet zielig zijn, worden veroordeeld. Satan en zijn handlangers worden veroordeeld. En wanneer je met groot onrecht te maken hebt, verlang je hier juist naar! Spreek maar eens met mensen die een rechtszaak hebben bijgewoond en vurig verlangden dat hen recht gedaan werd. Omdat ze iets waardevols kwijt waren geraakt, of een geliefde, of een beminde. God is iets waardevols kwijtgeraakt, Zijn geliefde, Zijn beminde. Hij was de relatie met de mensen kwijt toen de mens in zonde viel. Deze dag (dag des oordeels) is goed nieuws! Hij is rechtvaardig en zal rechtvaardig oordelen!

Geoordeeld, veroordeeld en als laatste beoordeeld. Op die dag zal iedereen voor Rechter Jezus komen. U. Ik. Jij. Ook als je twee bent, zoals mijn zoon. Voor de volgelingen van Jezus is dit niet een dag om tegenop te zien. Als een soort examen. Verhaaltje examens? Of een soort beoordeling blind date? Koeienkeuring?

Wij kunnen geloofszekerheid hebben. De geest van adoptie waardoor wij roepen Abba Vader! Papa! Die dag wanneer je werk voor Hem beoordeeld wordt is vreugde, want je stelt niet je vertrouwen op hoe goed werk je verricht hebt, hoe groot je salaris is, status, prestige. Nee, je vertrouwt Hem! En wanneer we beoordeeld worden. Dan zal dat eerlijk zijn. Dan is dat een vreugdevol oordeel. Toch? Of niet? Ik kijk daar naar uit. Dat is toch prachtig! Om te zien hoe je vrienden door God een plaats aangereikt krijgen in de eeuwigheid. Hoe God “rewards” uitreikt, de grote prijsuitreiking doet, verzamel schatten in de hemel, tegen al m’n vrienden zegt: “Goed gedaan, trouwe slaaf”. “Goed gedaan, jij trouwe dienstknecht.” (Kijk ook naar: Luk 19:17,19) Wanneer je in het team van Michael Schumacher werkt, en je kunt zelf helemaal niet echt op hoog Formule 1 niveau autoracen, maar je werkt keihard mee aan die missie: Wereldkampioen worden. Dan vier je uitbundig feest bij de prijsuitreiking! Ik weet in welk team ik werk. Ik weet dat aan het einde van de tijd de Here Jezus de volledige overwinning behaald. En ik weet dat Hij dat viert met heel veel mensen en dat heel veel mensen meedelen in Zijn overwinning en dat Hij van dat ere podium afstapt naar de mensen en tegen de een na de ander zegt: Goed gedaan! Dankzij jou inzet konden we deze missie (missie: safe the people on planet earth) volbrengen! Hij maakt mij en u deelgenoot van deze overwinning. En als Hij de prijzen uitreikt, verschillende beloningen voor verschillende werkzaamheden, dan is dat rechtvaardig en goed en zal ik bij ieder applaus, op die grote dag, bij iedere erekrans, bij iedere fles champagne, mee juichen en meefeesten.

Vrienden. Die grote dag. Ik kan niet wachten.