Denk

Arjan van BelleResources

Leven moet je leren
Leven moet je leren
Denk
Loading
/

Spreuken 2:11-12 Bedachtzaamheid zal je behoeden, inzicht houdt de wacht 12 om je af te houden van verkeerde wegen, om je te beschermen tegen leugenaars (NBV)

In de Basisbijbel: Wijsheid zal je beschermen. Zo zul je geen verkeerde beslissingen nemen.

Spreuken 14:15-17 Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap. 16 Een wijze is voorzichtig, hij gaat het kwaad uit de weg (NBV)

Twee tekstgedeeltes uit ons geliefde Bijbelboek Spreuken. 1 Wijsheid voor het leven van de inwoners van Gods stad. En 2 algemene wijsheden, voor iedereen! Veel van wat je leest in Spreuken zou zo aan een tegeltje aan de muur kunnen (Wie kent die nog?). Ook bij niet gelovigen en niet Bijbelkenners. Bedachtzaamheid= Nadenken over iedere stap, het tweede gedeelte, onnozel, onwetend zijn, en dus (wat erna komt) niet alles en iedereen geloven, je niet voor de gek laten houden, denk aan vorige week, je NIET laten oplichten!!! Ik bedoel, hier zouden alle mensen het mee eens zijn, toch? 1 Wijsheid voor het leven van de inwoners van Gods stad, dat zijn christenen, dat is beeldtaal voor christenen en 2 algemene wijsheid. Spreuken: Wijze levenslessen… voor iedereen!!! Spreuken, leven moet je leren…

Bedachtzaam, dat betekent wijs worden, dat betekent nadenken. Wie onnozel is, alles gelooft, komt in de problemen, denkt niet na. Maar wordt bedachtzaam en wees niet onnozel. Samengevat in één woord, de titel van de boodschap van vandaag: Denk!

Kapitein Sully

Een verhaal om duidelijk te maken hoe bedachtzaamheid, denk!, alles bepalend is. Het is 15 januari 2009, New York, Amerika. Een vliegtuig met 155 inzittenden stijgt op en krijgt een volle vlucht ganzen in de beide motoren. Dat lijkt einde verhaal. De gezagvoerder, kapitein Chesley Sullenberger, Sully, heeft een hele reeks belangrijke beslissingen te maken. de belangrijkste: Zonder motoren stort je neer, enige mogelijkheid om te overleven is een noodlanding. Maar waar? Waar heb je de beste kans? Eén van de twee betrekkelijk nabije vliegvelden, hij was net van één opgestegen en de hoogte in aan het klimmen, kan je het terug maken? Een crash in de stad New York wil je niet. Proberen te keren met een vliegtuig die hoe dan ook lager en lager en lager gaat en dan tijdens zo’n probeersel erachter komen dat je het niet haalt, wil je niet. Hoeveel gedachten, denk! Gaan er door het hoofd van zo’n man? Hoe maak je zulke beslissingen? En dit waar gebeurde verhaal is verfilmd en alle 155 inzittenden overleven de landing op de rivier de Hudson in New York. Verfilmd. Op Scherm. De acteur en de echte. “Sully”

We gaan later aan de hand van dit verhaal, als illustratie, kijken naar een paar principes waaruit blijkt hoe belangrijk het is om te denken.

Waarom?

Omdat ik je vandaag wil uitdagen om te denken. Dit omdat de Spreukenschrijver ons uitdaagt om te denken, om verstandige bedachtzame mensen te worden. Die niet onnozel zijn, niet onwetend zijn. Spreuken bouwt aan je karakter en leert je correct/goed denken. Ik wil je uitdagen om te denken in de gebieden van het leven. Thuis, werk, leiderschap, hoe je jezelf leidt. Dat is Bijbels, je bent gemaakt en geroepen om te regeren in het leven. En waarom? Heel duidelijk, in de tekst op het scherm, om je te behoeden van 1 verkeerde wegen en 2 te beschermen tegen leugenaars en 3 verkeerde beslissingen en 4 het kwaad uit de weg gaan. Zoals genoemd vorige week (twee voorbeelden van chatten en oplichters herhalen). Elke ouder wil dat voor haar/zijn kind. Deze teksten zijn geschreven door Koning Salomo en hij schrijft aan zijn zoon. Mijn zoon, alsjeblieft doet dit en niet dit etc.

En waarom moet je 1 behoed worden van verkeerde wegen en 2 tegen leugenaars, waarom 3 goede beslissingen nemen en 4 het kwade uit de weggaan? Twee duidelijke, redenen in het tekstgedeelte van Spreuken 2 zelf, om na te denken is 1 om God te kennen (vers 5) en aansluitend om voorspoed te hebben in het leven! (Vers 7) Om succes te hebben in het leven! En voor je denkt: Dat klinkt wel heel erg als het welvaart evangelie. Nou, primair, als je kijkt naar de tekst in Spreuken is dit waar het om gaat: Wil je gezien worden door anderen? Iemand zijn die waardig is? Vorige keer over gehad, verheven worden, erop gericht anderen op te heffen, door jou bloeien anderen, je valt op! Je bent waardig, als een opvallende stad. Waar andere mensen van zeggen “Wauw!” dat zijn de mensen van God, dat is de stad van God, daar moeten we zijn om te weten hoe je moet leven! Dit was voor de Spreukenschrijver, koning Salomo, allemaal hartstikke letterlijk! Hij was wereldberoemd! Succesvol! Hij was verheven! Hij leefde in Jeruzalem de stad op de berg! En dat uitte zich in rijkdom! Mensen kwamen van ver! Hoe doe je dat? Hoe heb je dat allemaal bereikt? Nou in eerste plaats door de rechte kennis van God (wijzen vers 5). Correct denken, God kennen. Door een persoon te zijn die denkt! Gezien worden, waardig zijn, rijk zijn. Hartstikke belangrijk in die tijd, in die context. Zeker voor koningen. Hartstikke belangrijk. En succes (voorspoed vers 7) kun je uitbreiden ten aanzien van relaties, van werk, maar ook ten aanzien van vruchtdragen, succesvol zijn voor Jezus, succesvol zijn in Zijn ogen wat voor mij de hoogste vorm van succes is dat er is. Het nieuwe testament gebruikt rijkdom in geestelijk opzicht, dat je rijk bent in Jezus, doordat je in volle relatie leeft met God, God van nabij kent. Je kunt Hem van nabij kennen, intiem, als Papa, als je in Jezus gelooft. En dan is succesvol in werk, carrière en rijkdom, wat in het schrijven in Spreuken zo was(Godvrezend leven, God kennen, rijk gezegend, dat uitte zich in ware rijkdom), en aanzien hebben, waardig gevonden worden. Is relatief onbelangrijk. Voorspoed, succes, bij het volgen van Jezus, laat zich zien in het vruchtdragen voor Jezus. Dat door jouw leven mensen denken als bij koning Salomo waar mensen op af stroomden vanwege zijn rijkdom vanwege zijn wijsheid, mensen denken hoe komt hij/zij zo rijk? In geestelijk opzicht. Een vrede die het verstand te boven gaat die alleen God geeft ook in tijden van moeite, hoe doet die persoon dat? Hoe komt die persoon zo wijs? In Geestelijk opzicht, doordat je de Wijsheid van het Evangelie kent(banner!)! Succesvol, vruchtdragen binnen de opdracht die Jezus ons gaf. Het Evangelie onderwijzen, mensen genezen en bevrijden, de waarheid van God blijven uitleggen in een wereld om ons heen waar mensen God niet kennen. Allemaal geestelijke “succesfactoren”. En in het succesvol zijn is de opdracht om na te denken! Denk!

We worden vandaag opgeroepen te denken. En nu kun je denken: Ja maar, dit doen we deze hele serie boodschappen op zondag al! De vorige keer nog ging het over na denken hoe je met mensen omgaat, dat ze door jou tot bloei kunnen komen! En daar zat ook al een waarschuwing in verpakt om na te denken zodat iemand je niet oplicht! Je noemt het in de inleiding vaker, dat dit Bijbelboek als doel heeft correct na te denken! En je hebt, als je dit denkt, helemaal gelijk. Ik dacht dit allemaal tijdens mijn voorbereiding voor vanmorgen. En ik had de thema’s al een paar maanden uitgewerkt, en voor de komende anderhalf twee maand nog in klad, en ik had voor vandaag specifiek Denk! staan met de Bijbelverzen waar we zojuist mee begonnen. En het daagde bij mij zelf weer hoe belangrijk het is om hier een boodschap op zondagmorgen aan te wijden. Want wij hebben een geloofsovertuiging die oproept tot nadenken. Vanmorgen wil ik het specifiek over dat ene woord hebben, wil ik onderstrepen, wil ik het highlighten: Onze God, ons geloof roept op om na te denken! En daarom deze boodschap. Zelf nadenken. Van het christelijk geloof zei iemand: “Het is een te onderzoeken (met je verstand, je denken) geloof.” Het christelijke geloof is een te onderzoeken geloof. Onze Bijbel, vanmorgen, roept op om na te denken. De Bijbel leert dat God in wijsheid, met verstand, met nadenken, alles gemaakt heeft. (Psalm 104:24) De Bijbel legt uit dat mensen als goden (ze zijn geen goden) gemaakt zijn. Als God! (Is er een soortgelijke religie!!!!??) Dit verklaart dat mensen in staat zijn, met hun hersenen, hun verstand, denken, tot grootse dingen als chirurgische ingrepen die je compleet doen verbazen, medicijnen. Vliegen (met een vliegtuig, dat wel). Dit denken, dat je met je hersenen doet, dat niet uitschakelt, maar juist omdat je gelooft, op volle toeren draait, dat creativiteit voortbrengt. Allemaal dat spiegelbeeld, die reflectie, van God. Dat is hoe je gemaakt bent: Denk! Je bent gemaakt als afspiegeling van God! Je lijkt op God! Wijs! Denk!

En het vliegtuig brengt ons terug bij gezagvoerder, kapitein Sullenberger, Sully. De man die met 155 inzittenden, net opgestegen van het vliegveld in New York, nog verder het luchtruim in klimmend, de werking van beide vliegtuigmotoren verliest, snel hoogte verliest en zal neerstorten in een enorme vliegtuigramp. Dit verhaal loopt goed af en gaat de geschiedenisboeken in als het wonder van de rivier de Hudson, rivier in New York waar gezagvoerder Sullenberger het vliegtuig op landt. Ik bracht dit verhaal omdat het laat zien hoe bedachtzaam zijn werkt. Denk! Als je de film Sully (2016) zou bekijken (op scherm kapitein piloot Sullenberger en tweede piloot Jeff Skiles), begrijp je me nog beter. Maar voor nu volstaat het om te blijven luisteren.

Het loopt goed af! Maar waar ik zojuist gebleven was, was nog op het moment in de lucht zonder motoren, bezig om neer te storten. Wat kun je doen? Twee mogelijke vliegvelden waar je met het nodige geluk nog heen kunt zweven, al afdalend naar beneden. Red je dat? Of ben je kansloos?

Leven en dood hangt ervan af. Alsof dat niet moeilijk genoeg is, wordt alles wat je doet bekeken, gehoord, en later ook nageluisterd om te kijken of jij op iedere seconde, fractie van een seconde, wel de goede beslissing genomen hebt. Je hebt protocollen, een reeks taken, dingen die je moet doen, die je moet doorlopen, die horen bij zo’n noodsituatie, die slimme mensen doorgerekend en uitgedacht hebben en wat de hoogste kans van overleving zou moeten geven. Dus in de noodsituatie zie je gezagvoerder Sully door het protocol gaan, en elke stap vraagt hij om bevestiging van de tweede piloot (midden). Dit helpt dat hij in zijn denken geen fouten maakt. Denk maar aan denksprongetjes, je dacht dat je iets deed, maar je bent eroverheen gesprongen, en hebt het nooit gedaan! Ons denken is af en toe ronduit bedrieglijk. Maar dit team werk, dit bevestiging zoeken, dat iedere stap goed is uitgevoerd helpt, om er zeker van te zijn dat het ook daadwerkelijk gedaan is. Dat ook echt meerdere keren geprobeerd is de motoren weer op krachten te krijgen, dat dit ook echt gebeurd is, dat de berekening of je een vliegveld kunt halen ook echt gebeurd is. Het is een veiligheidsvangnet voor dat moment, kijken hoe je zo’n hoog mogelijke overlevingskans kunt behouden, of zelfs creëren in een rampscenario, en een veiligheidsvangnet later. Daar komen we op terug.

Denk! In noodsituaties, dat kunnen ook urgente dingen zijn minder dramatisch als mijn verhaal dat een illustratie is, 3 principes:

1 Is iets een noodsituatie? Laat je niet afleiden

Vóór in een noodscenario terecht te komen, eerst weten of dit wel zo’n noodzaak is. Iets urgent is. Als leider is dit onderscheid maken, bedachtzaam zijn, na denken, één van de belangrijkste zaken die er zijn. Leiderschap is mensen leiden van A naar B. Anders ben je geen leider. Het shockeert mij dat zelfs dat eenvoudige basisprincipe van leiderschap dat je de hele Bijbel doorleest, van Abraham en Jozef, Mozes die het volk de vrijheid in leidt en het nieuwe testament waar de opdracht om mensen de vrijheid in te leiden, de grote opdracht, mensen over Jezus vertellen, dat ze vrij kunnen zijn, dat ze bij een volk horen, een groep mensen die samen met Jezus leven, de kerk, die geleid wordt door leiders, zodat ze nog steeds van A naar B gaan in de doelen die Jezus met Zijn kerk, Zijn mensen heeft op aarde, het shockeert mij hoe dat leiderschap voortdurend onder druk staat, voortdurend in twijfel getrokken wordt en voortdurend onderuit gehaald wordt zelfs door zogenaamde Bijbelkenners! En het shockeert me ook weer niet echt eigenlijk, je ziet dit, tegenstand, voortdurend, ook in de hele Bijbel. In leiderschap dus, maar dit geldt ook voor jouw persoonlijk leven, je bent geroepen om je leven te leiden. In leiderschap is het altijd weer de vraag wat belangrijk is, wat urgent is, waar je je tijd aan besteedt. Het kan van alles zijn.

De noodzaak van het Evangelie: Het goede nieuws van Jezus

Wij als leiders, drie oudsten, drie leiders, van de kerk hebben een periode veel tijd gestoken in gesprekken met mensen die weg uit deze kerk wilden. En het heeft achteraf te lang geduurd voordat we tot de conclusie kwamen “Ja, maar hier zijn we helemaal niet voor geroepen”. Dit kost energie, tijd, ’s avonds als wij ook gewoon met onze gezinnen willen zijn, van onze werktijd om dingen voor te bereiden voor de kerk, om de kerk te leiden, te besturen, en het gaat af van de kerk verder leiden in de missie en in de visie die ze heeft gekregen van haar ultieme leider, de Here Jezus! Om dingen die prioriteit hebben, in het leiden van de kerk, Het Evangelie wekelijks uitleggen: dat je gemaakt bent als spiegelbeeld van God, vandaag is dat mijn uitgangspunt waarom je zou moeten denken, waarom je volkomen veilig bent als je met je verstand dit geloof onderzoekt, omdat het juist het christelijk geloof zelf is dat overtuigd is dat je je verstand hebt, dat je anders bent dan alle andere organismen op de wereld, dieren, zelf anders dan andere geestelijke wezens, omdat je juist gemaakt met God te reflecteren. Goddelijk gemaakt. Dat is wie je bent, en de Bijbel leert ons dat we daarvan afgevallen zijn, doordat er zonde kwam dat tussen God en ons in kwam. Dat ons de gevolgen van de dood, ziekte, plagen en al dat opleverde maar erger nog, het leverde ons een leven zonder God op! En dat God erin voorzag, door Zijn Zoon te sturen, die voor ons stierf, weer opstond uit de dood, en wie in Hem gelooft, Jezus! Voor altijd leeft! Uitgebreid wordt dit hier verkondigd en bezongen, vanmorgen weer! Dat Evangelie, goed nieuws, voor iedereen! Is noodzaak! Mensen meenemen in die missie van het goede nieuws dat ze leren wat hun plek daarin is. Bidden, onderwijzen, profetie, God dienen in meer praktische taken etc. Dat er een plek is waar mensen lofprijzen. Is een Bijbelse opdracht. De Bijbel laat alle ruimte over hoe, wat, waar en hoe vaak, maar het is duidelijk dat het volk van God bij elkaar komt, geleid wordt in lofprijs, er muziek is en dat het fantastisch is! Dat de kerk bewust is dat zij de waarheid hoog houdt over wie God is (upholder of truth) etc. Veel belangrijke dingen. Mensen discipelen maken hoort erbij. Maar er zijn een berg dingen die je als leider af leiden, ervan af houden, en mensen die weg willen gaan was er één voorbeeld van. Dat doen we dus niet meer. Niemand is ons iets schuldig. Mensen zijn gewoon vrij. Hoef je geen tijd aan te besteden. Belangrijke les voor iedereen: Laat het belangrijkste het belangrijkste zijn, en geef dat alle tijd, en de rest volgt later wel. Het is nooit andersom! Weet wat je belangrijkste doel is, laat je niet afleiden! Geef dat altijd de eerste plaats! Zoek eerst Zijn Koninkrijk, Zijn regering, Hij geeft de rest. En Hij laat altijd één stap voor één zien. Geloof me maar.

2 Gebruik anderen. Denk Team

  1. Is iets een noodsituatie, iets urgents?
  2. Gebruik andere mensen (overleg) Spreuken zegt dat zonder overleg plannen mislukken).

In de film van Sully zie je dat hij geconfronteerd wordt met een noodsituatie. Reageren in een reflex kan niet. Daarvoor zijn de kosten en de risico’s te groot. Hij moet in die noodsituatie, in die urgente situatie, weten welke prioriteit eerst komt en dan wat daarna en daarna. Hij is niet vrij te doen wat hij wil. Hij moet protocol volgen. Dat zijn gemaakte afspraken. En daarbij hoort dat hij een lijst afloopt die hij samen met de tweede piloot, dubbel checkt en elkaar op antwoordt. “Heh, je de motoren nog eens geprobeerd?” “JA, CHECK” “Uitgerekend of we veilig naar een vliegveld uit kunnen wijken?” “JA, NEGATIEF. Redden we niet, we rammen dan gebouwen van New York.” Enz. Om fouten te voorkomen. Denksprongetjes als “Ik heb de sleutels aan hun haakje gehangen, echt!” Dat was zo eergisteren, maar gisteren heb je ze toch echt met je broek in de wasmachine gestopt! Ik heb echt de motoren weer geprobeerd starten, niks werkt, we storten neer, om vervolgens via het naluisteren van de zwarte doos te ontdekken dat het niet gebeurd is. Denk team! Overleg! Zijn anderen op de hoogte van jou plannen? Bij ingewikkelde zaken als dingen waar je mee worstelt, zonden, je roeping, leiderschap issues, maar ook de ingewikkeldheid rondom werk, vriendschappen en opvoeding, kan het zijn dat je gewoon bij één iemand begint. Eén iemand deelgenoot maakt. Maar dat checken, wat Sully met Jeff Skiles doet, behoed je voor fouten. Geloof me maar. In Spreuken staat:
15:22 Plannen mislukken als er niet goed over nagedacht wordt.
Maar goede plannen ontstaan door aan veel raadgevers om raad te vragen. (Basisbijbel)

20:18 Een plan komt tot stand door overleg (NBV)

Overleg. Team. Betrek mensen erbij. In de film Sully, zie je duidelijk dat gezagvoerder Sullenberger ampel (detail) beraad zoals NBV 15:22 voert met zijn tweede piloot, maar later als hij bejubelt wordt zijn hele team erbij betrekt en het hele vliegtuig met alle 155 inzittenden. Je zult vaak in noodsituaties terecht komen. Geconfronteerd met urgente, dringende zaken. Je zult moeten afvragen: Is dit 1 zo’n noodsituatie, is dit dringend? En zelfs als dat het is, houdt je hoofd koel, bespreek zaken, denk team, denk andere mensen. Spar!

3 Houd je aan de afspraken, Gebruik feiten dat komt je later te goede

  1. Is iets een noodsituatie, iets urgents?
  2. Gebruik andere mensen (overleg) Spreuken zegt dat zonder overleg plannen mislukken). Gebruik feiten.
  3. Houd je aan de afspraken, Gebruik feiten dat komt je later te goede

Ik noemde al van dat protocol. Dat voorbeeld van de motoren proberen. Uitrekenen wat de mogelijkheden van een veilige landing zijn. De gezagvoerder loopt dat door samen met zijn tweede piloot. Maar die zaken worden allemaal vastgelegd. Opgenomen. Geregistreerd. Het zijn vóóraf gemaakte afspraken, protocollen, over wat de doen in dergelijke noodsituaties. En in de film, zelfs na die heroïsche daad, waar de media van smult. Eindelijk eens goed nieuws! Eindelijk een held! In Europa zouden wij zeggen: Amerikaans! Maar na die succesvolle noodlanding krijgt de gezagvoerder de volle laag. Wordt aan de tand gevoeld. 1 Hij heeft met een landing in de koude rivier 155 levens op het spel gezet, de computers zeggen dat één motor het nog deed (klopt niet), de nabootsingen, simulators, van de ramp zeggen dat zelfs zonder motoren terugkeren en landen op een vliegveld had gekund! Lager risico! Verzekeringen oefenen druk uit. Als hij wel met de wielen op het droge had kunnen landen, dan had dat mooi een 70 miljoen dollar vliegtuig gescheeld!! Je overleefd, maar verliest je carrière, je waardigheid. Je verheven status. Weg bloei! In 200 seconden! Onder die druk is het bedachtzame van Sullenberger in de film Sully zichtbaar tijdens alle beslissingen, het bedachtzame is zichtbaar als hij in een zaal met meer dan 100 man komt om ondervraagd te worden. Hij houdt het hoofd koel. Denk! Denk! Gaat alles stap voor stap door. Alles wat ze opgenomen hebben klopt. Hij heeft in de stress van de noodsituatie zijn hoofd koel gehouden, de stappen, het protocol doorlopen, niets gedaan om voor te schamen. Hij heeft zich aan die gemaakte afspraken gehouden! En kan nu met rechte rug staan. En dat zie je in de film! Houd je aan gemaakte afspraken, volg protocol. A lifesaver. Wanneer de vragen komen. Mensen vragen: “Jij zou toch……?” Dat je kunt aantonen, ja, heb ik gedaan.

Vertrouw

Als laatste. Vertrouw. Hij wordt ondervraagt, nog steeds gaan er geluiden dat hij het ook anders kan doen. Door mensen die hem naar het leven staan. Eigenlijk wel willen dat hij gefaald heeft omdat het veiliger had gekund dan een noodlanding in de rivier en omdat het 70 miljoen had kunnen schelen. Maar hij blikt nog verbloosd, denkt na, en geeft stap voor stap aan waarom hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft zonder dat er een speld tussen te krijgen is. Denk na. Analyseer de 1 noodsituatie, 2 overleg (team) en 3 houd je aan de afspraken,  wees betrouwbaar. En tijdens moeilijke momenten, dat het zweet je uitbreekt, zoals tijdens die moeilijke onderzoeken, verhoren, vanuit veiligheidsdiensten, weet je wat je zeggen moet. Want je denkt na, bent bedachtzaam, hebt de stappen doorlopen en kunt vol vertrouwen zijn.

Dus

  1. Urgentie. Waar moet je onderscheid maken of het op je top prioriteitlijst moet staan? En zo ja, wat is die nood?
  2. Gebruik anderen. Team. Als je zoiets hebt, en nog niet iemand deelgenoot gemaakt hebt, kom alsjeblieft bij mij
  3. Houd je aan gemaakte afspraken, dan sta je sterk. Je hebt afgesproken iets te doen, het wordt moeilijk, maar kom je belofte na. Jezus roept op je ja “ja” te laten zijn! Houd je aan protocol. Deze feiten,deze gegevens komen je later ten goede, geloof me maar! Wees betrouwbaar, blink er in uit!
  4. Laatste vertrouw! Lucas 12:11Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, 12want de ​heilige​ Geest​ zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’ Normale gelovigen, zoals ik, lezen dit en denken: “Ik hoef niets te doen, zoals God door de Ezel van Bileam sprak, zo spreekt de Geest wel door mij.” Een gigantisch grote fout. Jezus spreekt dit tot Zijn leerlingen. Wat doet een leerling? Die leert! Denkt na! Dat is hoe we bedoelt zijn!!!! Denk! Denk! Niet afgeleid maar het blik op Jezus, de ultieme noodzaak. Met anderen! Betrouwbaar en dan rest je vertrouwen dat de Geest je datgene dat je geleerd hebt, weer op de juiste tijd inbrengt, zodat je niet bang hoeft te zijn bij lastige vragen. Zoals Sullenberger glansrijk door het spervuur van vragen heen manoeuvreerde.

Bidden

Laten we veilig landen bij huis. Plaatje van KLM bij Schiphol vlakbij. Laten we eindigen in gebed bij God onze Papa. Veilig.