Geestelijke wapens

Arjan van BelleResources

Steeds mooier
Steeds mooier
Geestelijke wapens
Loading
/

“Geestelijke wapens” 2 Kor. Hoofdstuk 10

Doel: Weet dat 1: er strijd is, 2: je wapens hebt, en 3: Gebruik ze!

Paulus en ik: “Ik verlang ernaar u als reine bruid aan Jezus te geven, mooi opgemaakt voor haar Bruidegom” naar: 2 Kor.11:2 en Openb.21:2
En die drie punten pas ik toe op Paulus , Mezelf en u/jij. Voordat we naar 1 gaan, gaan we een stukje lezen uit 2 Korintiërs Hoofdstuk 10.
Vers 3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen […] NBV

1 Bewust van Strijd

Je moet weten dat er een strijd is. Mijn eerste punt.
Paulus
Vorige week van gehoord. Aan de hand van een oud testamentisch verhaal van Jakob en Lea, legde Marten Jan uit dat Jakob met de verkeerde vrouw trouwde. ’s Morgens: “Dit is de verkeerde vrouw!” De kerk, een groep mensen als bruid van Jezus, en een goede leider bouwt deze groep mensen goed op. Geeft ze goed onderwijs, leert ze de juiste dingen over God, over Jezus. Discipelt hen, maakt ze volwassen totdat ze de volwassenheid bereikt hebben om als bruid aan Jezus gegeven te worden! Een slechte leider, en die waren er in Korinthe, verdraait wie Jezus is. Marten Jan noemde er vorige week drie:
Hoe wordt Jezus voorgeschoteld?
• Goede vriendelijke leraar./Vredig man
• Profeet
• Welvaart Jezus
Dan bouw je ook een bruid op, maar niet één in volwassenheid, die steeds meer op Jezus gaat lijken, maar een groep mensen die zelfgericht zijn, welvaart, (tégen karakter God!). Die zeggen dat Hij een profeet is, niet God. Een goede vriendelijke leraar. Een vredig man. Een beeld van Jezus dat acceptabel is in de ogen van velen. Dit gaat compleet in tegen wie Jezus feitelijk is. Jezus vredig? De Bijbel leert dat hij satan ontwapend heeft, veroordeelt heeft en Jezus sprak meer over het eindoordeel over slechte mensen, over het kwaad en over dat hij het zwaard bracht dan wie dan ook!
Als je als leider zulke volgelingen maakt, zulke discipelen van een schijn Jezus, dan worden zij een “schijn bruid”. Niet de bruid die Jezus voor ogen heeft. Net als bij Jakob. Hij had Rachel voor ogen niet Lea. De Bijbel leert dat de ogen van Lea flets/dof stonden. Rachel straalde…

Je moet weten dat dit voor Paulus een strijd was! Om mensen zo op te voeden, zo de waarheid van God, Van Jezus, van het goede nieuws te vertellen, dat was een mega grote strijd! Daarom uit hij zich ook vaak in oorlogstaal! Hier gebruikt hij de taal van het leger. Hij spreekt over ter strijd trekken. Strijd=normaal. Satan=dief, plunderaar, gekomen om te vernietigen.
Mezelf
Maar waar strijd ik mee?
• Eerst al de dingen waar iedere gelovige mee strijdt:
o Tegenstander van God, duivel
o Omgeving, de wereld (zaad op weg, op rots en tussen onkruid)
o Mezelf, vlees
Deze strijd gaat niet voorbij tot dit plaatje op het beamerscherm. Dit is waarom de vrouw van de beroemde Evangelist Billy Graham op haar graf heeft staan: “Einde van de werkzaamheden, bedankt voor uw geduld.” Het beeld van werk aan de weg, en dat eindigt bij je sterven.
• Tweede, roeping van God. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die hetgeen hij/zij goed in is, louter en alleen als leuk, vreugde, ervaart.
U/Jij
Voor jonge mensen hier. Welke keuze moet je maken ten aanzien van vriendschap, vriendjes/vriendinnetjes, seks, ouders, welke studierichting kies je, wat voor gevolgen heeft dit voor lange termijn? Wij hadden een goede week geleden een logé uit Duitsland. Zij moest natuurkunde examen doen om in Nederland Medicijnen te studeren, om chirurg te worden. We hadden het over de positieve en negatieve aspecten van het onderwijssysteem van Nederland en Duitsland. Zij moest hier examen doen want zij had natuurkunde niet als vak gekozen. Dat hoeft ook niet, want in Duitsland kan je voor arts studeren ook als je op school geen biologie, scheikunde en natuurkunde gehad zou hebben. Ik zei: “Oh, dat is goed, want welke tiener weet nu wat hij wilt? Dan kun je tenminste naar elke universiteit!” Zij zei: “Ik wist al wat ik wilde, het Nederlandse systeem had beter mij gepast. Gewoon om aan te geven wat voor gedoe het is om deze keuzen te maken. Leven is strijden. (Hier leben und streiten …)

2 Bewust van Wapens

Paulus zet de wapens van deze wereld, zwaarden en speren, katapulten, om bolwerken mee neer te halen! In vroeger tijden hadden steden een stadsmuur, en dan gebruikte je katapulten om een gat in die muur te maken en zo de stad, dat bolwerk in te nemen!Tegenover de wapens van God. En die zijn er om andere bolwerken mee neer te halen, spitsvondigheden, dat zijn gedachten/overtuigingen, verschansingen, waar men zich achter verschuilt om maar niet de waarheid van het Evangelie aan te hoeven nemen. Hij spreekt hier over geestelijke strijd. Over de strijd in je denken. Met onze geestelijke wapens halen we bolwerken neer, schieten we een gat in die verdedigingsmuur die mensen om zich heen optrekken (of bij jezelf) en halen we spitsvondigheden neer.
En ik ga 2 wapens bij langs. En bij ieder wapen sta ik stil bij Paulus, mijzelf en jij. Wijzen.
Wapen 1, de belangrijkste: Dat is het Evangelie, Jezus de gekruisigde. 1 Korintiërs 1 vers 17 (1 Kor. 1:15:3)
Paulus
En het allerbelangrijkste geestelijke wapen voor de apostel Paulus, om mensen te “winnen” voor Jezus, om ze de kennis van God te vertellen en ook om de echte Jezus te vertellen in tegenstelling tot wat ik in het begin noemde. Die goede leraar, profeet of welvaart Jezus.

De gekruisigde Christus is de kracht van God
17 Want (ik ben) gestuurd […] om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik, niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is het belangrijkste. (Basisbijbel)
Het kruis, de kracht van het kruis. Dát is de plek waar je vergeven bent, dat is de plaats waar schuld, zonde, schaamte, dood, de wet, alles is vastgenageld, is gestorven, en als je daar naar kijkt, dat beseft, leef je ten volle. In vrede met God! (Johannes evangelie) En voor eeuwig! Het is het meest effectieve, meest geestelijke, in de ogen van de wereld met haar wereldse wapens het meest dwaze, idiote, en verachtelijke wapen dat er is. En toch. Dit is Gods manier, Zijn effectieve geestelijke wapen om het bolwerk, die ommuurde stad, in de ziel in de gedachten van mensen (in jezelf) neer te maaien, er met kracht door heen te werken, en waar mensen door de kracht van de Heilige Geest Jezus kunnen leren kennen en een nieuw leven met God binnengaan. Ten aanzien van gul geven als hij reageert op de welvaart Jezus die zegt: “Ík moet het vooral goed hebben”. Jezus werd arm om ons, terwijl we arm waren, rijk te maken. Hoeveel te meer, nu je rijk bent, heb je dan niet de plicht om te geven, ook van je geld? Gul zijn…
Mezelf
Eén voorbeeld: Strijd tegen mijn oude natuur: Het moment dat ik Jezus’ offer accepteerde, dat Hij voor mij aan het kruis gestorven is. Uit liefde voor mij. Dat dit tot me doordrong door de kracht van de Heilige Geest, wist ik dat ik gered was door de bovennatuurlijke kracht van God. Ik noemde net een aantal dingen waar ik mee te strijden heb. Oorlog tegen te voeren heb. Mijn oude natuur bijvoorbeeld. Het wapen van de kracht van het Evangelie leert me dat als mijn oude zondige natuur de kop opsteekt, met als gevolg dat ik God ver weg ervaar, dat ik me laat aanklagen: “Het wordt nooit iets met je.” Het wapen van de kracht van het Evangelie is sterk genoeg om mij opnieuw en opnieuw uit deze strijd te bevrijden. Opnieuw en opnieuw te redden. Eerste brief Johannes. En de uitspraak: “Hij stierf voor al je zonden, óók die je nog moet begaan.” Ook, na honderdmaal struikelen overwinning. En niet meer op dat ene punt struikelen.
U/Jij
Net hadden we het over de strijd die een keuze voor het vakkenpakket op school mee kan brengen. Daar kun je aan toevoegen de keuze van welke middelbare school je kiest, hogere opleiding, maar ook wel beroep en voor de werkende onder ons, welke baan. Welke keuze je ook maakt als je jong bent. Ook al is het moeilijk het allemaal te overzien. Jezus’ offer aan het kruis maakt het mogelijk dat je leeft in relatie met God de Vader. Dat de Geest van God in je wonen wil. En hij wil je leiden. Van de week werd ik er opnieuw aan herinnert dat God eigenlijk gewoon van ons verwacht dat we zelf keuzes maken in veel gebieden van ons leven en tegelijkertijd al onze vragen, al onze gebeden alles waar we ons zorgen over maken bij Hem leggen. Het is beide. Ook in praktische zaken als opleiding en werk. Je baan. Laat de Bijbel zien dat je deze dingen in blijdschap moet doen. Ef. 6, doe bovenal je werk met blijdschap, doe het voor de Heer. Dít is de brandstof van mijn dagelijkse aansporing naar mijn zoon om te zeggen dat hij alles kan worden wat hij wil, maar dat hij wel Jezus moet volgen. En deze zekerheid komt maar op één manier je verstand, je hart, je geest/ziel binnen en dat is door de kracht van het kruis. Daar is het dat Jezus de weg naar een vol, bevredigend leven met Vader God vol van de Geest bewerkstelligde. Nergens anders.
Het kruis is een machtig wapen.

Wapen 2: De woorden van God.
(Spreuken 21:22 Een wijze overwint een stad vol keurtroepen, hij verlamt de kracht waarop ze vertrouwen.)
Paulus
Paulus kende zijn Bijbel, het oude testament, de woorden van God, van haver tot gort. Bij iedere aantijging waar hij op reageert, iedere keer als hij iets wat krom is, komt de apostel met de Bijbel aan. Één voorbeeld. Ook in de kerk in Korinthe. De één gelooft niet dat Jezus uit de dood is opgestaan de ander gelooft niet dat Hij hartstikke dood was. En Paulus legt in 1 Kor.15 uit, aan de hand van het oude testament dat Jezus echt dood was, en na drie dagen, zoals voorzegt was, zoals de profeet Jona drie dagen in de vis gezeten heeft, de dood verslagen heeft. En zo de eerste is die is opgestaan. Hij kende de bijbel, de woorden van God. Een machtig geestelijk wapen.
Mezelf
Ik vertelde over strijd. Over het vlees dat de kop op steekt. En een gevoel van verloren zijn hoort erbij. Titus 3: Hij deed dat niet omdat wij dat verdiend hadden met de dingen die we hadden gedaan. Nee, Hij deed dat omdat Hij medelijden met ons had. 6 Toen heeft Hij de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgestort. Dat kon Hij doen door wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. 7 Dankzij Gods goedheid werden we vrijgesproken van schuld. Zo werden we Gods kinderen. En zo kon Hij ons het eeuwige leven laten erven. Krachtige woorden! Er is een periode van zielennood in mijn leven geweest, gecombineerd met angst, met strijd, met nachtmerries en slapeloosheid waarin ik avond naar avond in slaap viel met de Bijbelteksten uit Psalm 4 en: 2 God, antwoord mij alstublieft als ik roep! En: 4 Weet dat de Heer heel veel van mij houdt. Hij luistert als ik Hem om hulp roep. En: 9 Ik kan in alle rust naar bed gaan en vredig in slaap vallen.

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis. (Psalm 4, nbv)
U/Jij
Over het maken van keuzes. Timotheus. Ieder Schriftwoord is nuttig. In keuzes. Als je regelmatig Bijbel leest gaan ze helpen je door het leven te leiden. Gewoon feit. Oude testament, Jozua en koning David, overdenk de Woorden van God dag en nacht. Psalmen. Ze zijn een lamp op je weg! Een man en zijn schommelstoel.
Het kruis (wijzen) en de boodschap van het kruis is het machtigste wapen dat we hebben. Gebruik het! Het beschermt je! Én het helpt je in moeilijke gesprekken. De Woorden van God leiden je. De grote impact van het leven van de man in de schommelstoel.

Bidden