Hoe werk genade zich uit in zaaien en oogsten?

Marten JanResources

Evangelische Kerk Utrecht
Evangelische Kerk Utrecht
Hoe werk genade zich uit in zaaien en oogsten?
Loading
/

Het eerste waar jullie met elkaar mee bezig mogen is de vraag: “Wat is genade?” en “Wat vind jij lastig aan genade?” Die vraag mag je beantwoorden met je gezin of met je buurman/-vrouw (zolang maar corona proof). Leg eens aan elkaar uit wat genade volgens jou inhoud en wat jij hier lastig aan vindt. (3 minuten).

Volgens woordenboeken is de betekenis van genade: De situatie dat God of iemand anders je je verdiende straf niet geeft. Dat is uitgewerkt door het offer van Jezus. Door de zonde kwam er scheiding tussen mensen en God. Als mensen zijn we vanaf onze geboorte al zondig, de bijbel zegt dat we uit onszelf niets goeds kunnen doen. Toen is Jezus gekomen, Hij is aan het kruis gegaan voor onze zonden, waardoor wij vergeving kunnen ontvangen voor onze zonden. Het enige wat we hoeven te doen is het offer van Jezus aannemen, dat noemen we ook wel bekeren. Vervolgens leert de bijbel ons dat God Jezus ziet wanneer Hij naar ons kijkt. Hoe hard we ook werken, maakt voor God niets uit. Hij gaat niet meer van ons houden. Hoeveel snoepjes we ook van onze ouders stelen of welke andere dingen we niet goed doen, God zal ook nooit minder van ons houden. Hij ziet Jezus als Hij naar ons kijkt.

Dit is meteen het moeilijke voor ons als mensen. Als mensen horen we graag een set regels waar we ons aan moeten houden. Dat geeft ons een gevoel van zekerheid. Zelfs christenen hebben vaak liever een set van regels waar ze zich aan moeten houden, dan dat ze leren te leven met de Heilige Geest.

Ik spreek door Galaten heen, daar duiken we zo ook weer in. Paulus heeft zich ontzettend hard gemaakt dat mensen zich niet onder een wet moesten laten zetten. Paulus weigerde mensen wetten te geven waar ze zich aan moesten houden, maar hielp mensen om te leven in de vrijheid van genade. Dat houdt in dat mensen gaan leven in de kracht van de Heilige Geest. Zelfs in de brief aan de Korintiërs, die echt wel slechte dingen deden, weigert Paulus ze een wet op te leggen waar ze aan moeten voldoen. Paulus smeekt hen en spoort de mensen in die kerken aan om niet alleen vervuld te zijn met de Heilige Geest, maar zich ook over te geven aan de leiding van die Heilige Geest. De Heilige Geest helpt namelijk om van binnenuit vernieuwt te worden en te leven zoals God dat wil. Dat kan je niet uit je eigen kracht. Iedereen die wel zegt dat je dit uit je eigen kracht kan doen, liegt.

Niet heel lang geleden had ik een paar keer een man aan de telefoon die vroeg of we streng waren in de kerk. Na wat vragen kwam ik erachter dat hij ook graag wilde dat we als kerk een set regels zouden hebben waar hij zich aan kon houden. Want dan wist hij zeker dat hij gered zou worden. Ik heb hem uitgelegd dat wij die niet hebben, omdat mensen alleen kunnen veranderen door de Heilige Geest. Dat accepteerde deze man. Zijn vervolg vraag was of ik een kerk wist waar ze wel dergelijke regels zouden hebben. Toen heb ik hem uitgelegd dat ik hoopte dat die in Utrecht niet te vinden zou zijn, omdat die dan een valse theologie erop na hielden. Uiteindelijk begreep hij (enigszins) wat ik bedoelde en zou hij bij ons langskomen. Ik heb hem nog niet gezien.

Bij ons in de kerk zullen we heel sterk staan tegen ieder stuk onderwijs wat ons zegt dat we onze redding zelf kunnen bereiken door hard ons best te doen. We zullen je aansporen en soms zelf smeken om je te laten vullen met de Heilige Geest en je door Hem te laten leiden. Dat geeft echte verandering.

Gal 6:6-10. Neem die eens door en streep aan wat je hierin opvalt.

Wat moeten we volgens vers 10 doen?  

Als ik aan je vraag wat de grootste vijand van enthousiasme is, dan zegt je waarschijnlijk “tijd”. Wij als volwassenen hebben een geweldige en verdrietige capaciteit om moe te worden van geweldige dingen. Denk even na over waar je een paar maanden geleden nog enthousiast over was. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Merk je ook dat dit enthousiasme wat is weggevaagd? Je eerste dag op je nieuwe baan ben je super enthousiast, maar op een gegeven moment is dat net wat minder. Je nieuwe vriend of vriendin met wie je verkering hebt, die blijkt na een tijdje wat minder leuk. Een geweldige zonsondergang wordt na verloop van tijd gewoontjes. Het is hoe mensen zijn, miljonairs worden moe van geld, kinderen worden moe van speelgoed en christenen worden moe van het doen van goed. Misschien had je aan het begin van je geloofsleven een geweldige vibe te pakken en was je enthousiast over het doen van goede dingen, maar nu ben je daar wat moe van geworden. Toen je net in de kerk kwam wilde je betrokken zijn bij het welkom, de koffie, het opzetten, de kinderclub, muziek, schakelgroepen en evangelisatie. Maar na verloop van tijd komt de klad er wat in en ben je minder enthousiast. Wie herkent dit?

Galaten 6:9 zegt dat we niet moe moeten worden in het goede te doen. Het geeft daar ook een reden voor: “We zullen oogsten”. Het geeft een verbinding naar de vrucht van de Geest aan. Het doen van goedheid. Wie weet wat dat inhoudt?

Het houdt in dat je eerst let op het belang van de ander, voordat je naar jezelf kijkt.

De grond voor dit alles ligt in de relatie met God. Wij kunnen alleen letten op het belang van de ander, omdat God op ons belang let. Hij heeft ons liefgehad.

Door het goede te doen, laat Paulus zien dat we op een goede manier zaaien. Vers 8 had het al over het zaaien in het vlees. Dat is wat anders dan vleselijke dingen zaaien. Het gaat niet om wat je zaait, maar wel waarin je het zaait. Wat je oogst hangt af waarin je het zaait. De akker waar je in zaait, is datgene waar je jouw vertrouwen in stelt. De grond onder je voeten waar je op gaat staan. Als je jouw vertrouwen stelt op je eigen aardse dingen, dan zeg Paulus hier weer opnieuw dat je verderf zal oogsten. Maar als je jouw vertrouwen stelt op datgene wat de Heilige Geest wil doen, dus door de Geest leeft. Die zal eeuwig leven oogsten.

Het zaaien op de akker van de Geest houdt in dat we elke dag “het goede doen, zonder op te geven.” En dat kost tijd. Wij hebben afgelopen zomer een moestuintje gehad in de tuin. Wat viel daarin op? Het duurde even voordat datgene wat we gezaaid hadden ook op ons bord lag.

Voorbeeld moestuin.

Zo werkt het dus ook met onze relatie met God, wat we zaaien zullen we ook gaan oogsten. Niet omdat God een hekel aan ons heeft, maar omdat het één een logisch gevolg is van het ander. Wat je ook zaait op de akker van je leven, er zal een oogst volgen. Zonde leidt tot afbraak, nooit tot vreugde in je leven.

Paulus heeft zondaren in vers 8 gewaarschuwd dat het soms lang kan duren voordat zonde aan het licht komt, maar dat dit uiteindelijk gebeurt. In vers 9 bemoedigd hij de mensen die met Jezus leven. Paulus spoort (jonge) christenen aan om moed te houden. Net zoals wij onze kinderen best wel even moesten aanmoedigen om door te gaan met het water geven van de moestuin en het verwijderen van het onkruid. Als je de moed er niet inhoudt, dan kan het zijn dat je zo teleurgesteld wordt dat je stopt met het onderhoud, waardoor de oogst minder wordt of zelfs kan uitblijven.

In vers 10 zegt Paulus vervolgens dat we moeten goeddoen aan allen. Goed doen houdt dus niet in dat het gaat om vergaderen, als kerk programma’s draaien of bekeringen. Maar het gaat erom om iemand te geven wat voor hem of haar het beste is. Dat kan in de meest praktische zin van het woord zijn. Het doen van goede werken voor eenieder. Juist in een tijd waarin we afstand moeten houden en contact moeten verminderen is dit relevanter dan ooit. Juist in deze tijd hebben mensen het nodig dat we goed doen.

Maar daarbij is het wel belangrijk dat we in ons achterhoofd houden dat we het evangelie willen delen. Mensen hebben er niets aan dat je in hun praktische nood helpt, terwijl ze vervolgens keihard naar de hel gaan omdat ze Jezus niet kennen. Omdat we van mensen houden willen we het goede voor hen doen en het beste om voor hen te doen is hen aan Jezus voor te stellen.

Het goede doen terwijl wij gelegenheid hebben. Wat zou Paulus bedoelen met “Terwijl wij gelegenheid hebben”?

Uiteindelijk komt het erop neer dat onze liefde gericht moet zijn op alle mensen. Maar ik kan niet alle noden van alle mensen oplossen. Als ik dat zou gaan proberen, raak ik erg snel overspannen. Ik moet om mij heen kijken om te zien wie mijn naaste is en voor hem of haar goed doen. En dan vooral liefde betonen aan mijn geloofsgenoten.

Als afsluiting wil ik nog stilstaan bij het begin van het bijbelstuk.  

Er staat: Vrienden, zorg goed voor de mensen die jullie uitleg geven over God. Geef hun wat ze nodig hebben.  Dat slaat nog even terug op vers 2 waarin gezegd wordt dat we elkaars lasten moeten dragen. We weten niet waarom Paulus dit zo expliciet heeft benoemd in dit stuk in Galaten. Duidelijk is wel dat er een probleem was in Galaten, waarbij er niet meer voor de mensen gezorgd werd die zorgden voor het onderwijs in de kerk. Misschien werd er gezegd: “we zijn vrij in Christus, dus ik mag ook doen met mijn geld wat ik ermee wil doen. Wie heeft er überhaupt onderwijs nodig? We weten wel voldoende van de waarheid.” We weten niet wat er aan de hand was, maar wel dat het belangrijk genoeg was dat Paulus hier een paar woorden aan wijdt.

Toen Jezus zijn 70 mensen uitzond om te prediken, stuurde Hij hen weg zonder dat ze hun eigen eten mee mochten nemen, want: “Een arbeider is zijn loon waard.”  Paulus laat dit in een aantal brieven terugkomen. In Timotheüs, Galaten en Corinthiërs.

Als kerk hebben we altijd geïnvesteerd in goed onderwijs. We hebben een aantal jaar geleden Arjan voor anderhalve dag in de week aangesteld om de kerk onderwijs te geven en dit gedegen voor te bereiden. We hebben Arjan en Cornelly weggegeven aan Reeuwijk, omdat ze daar een nood hadden in het onderwijs. Als kerk hebben we daarin geïnvesteerd en met het verhuizen van Arjan en Cornelly zal die investering afgerond worden.

Het onderwijs in de kerk is essentieel voor de kerk. Als we niet goed investeren in onderwijs, dan zullen we Jezus niet kennen zoals Hij is. Dan zal onze aanbidding oppervlakkig worden, de liefde voor God zal als golven op en neer gaan, gehoorzaamheid aan God zal minder worden en wordt de grootheid van God niet zichtbaar door deze kerk. Onderwijs is essentieel voor de kerk.

Als kerk willen we blijven investeren in onderwijs. Hoe we dat gaan doen als we straks niet meer op deze manier investeren in Arjan, weten we nog niet. Het bidden, studeren, zoeken naar uitleg van de bijbel is geweldig om te mogen doen. Het kost wel een tijdsinvestering die we doen.

Als we kijken naar de oproep van Paulus, dan roept hij ons op om te investeren in mensen die onderwijs geven. Zodat ze ook daadwerkelijk op het onderwijs kunnen focussen.

Laat ik heel duidelijk zijn. Ik zeg dit niet als sollicitatiegesprek voor mijzelf. Investeren in onderwijs, is zaaien in het onderwijs en kost tijd en geld. Het zorgt ervoor dat de kerk gaat groeien. Ik vraag je om met ons als oudsten mee te bidden om te zien hoe we als kerk kunnen investeren in onderwijs als we straks niet meer investeren in Arjan. Daarbij vraag ik je om te kijken naar datgene wat je geeft aan de kerk en na te denken en te bidden of jij ook investeert in de kerk en dus het onderwijs in de kerk. Investeren kan voor eenieder op een ander niveau, maar overleg met God of jij goed investeert.

Genade werkt zich uit dat je mag zaaien. Wat je zaait zal je oogsten. We worden opgeroepen om te zaaien in de Geest, zodat we het eeuwige leven zullen oogsten. Zullen we daarvoor bidden?