Jezus: “Over Mij staat geschreven”

Marten JanResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
Jezus: "Over Mij staat geschreven"
Loading
/

Over Mij staat geschreven

Hoe en wat staat er dan over Jezus geschreven? Eigenlijk staat de hele bijbel vol met Jezus en dat begint al bij de zondeval. Want de uiteindelijke oplossing voor de zonde van de mensen is in Jezus. Het is wel ontzettend mooi om te zien dat op het moment dat Adam en Eva gezondigd hadden, God de belofte deed dat Hij Zijn Zoon zou sturen. Hij zei dat hij iemand zou sturen in het Nageslacht van de vrouw, iemand die geboren zou worden in menselijke vorm. Die Persoon zou de kop van de slang vermorzelen, maar van Hem zou de hiel worden vermorzeld.

Er zit wel een verschil tussen het vermorzelen van de kop van een slang en het vermorzelen van de hiel van een mens.  Als je de kop van een slang vermorzeld, dan hersteld die daar niet meer van. Maar als je hiel wordt vermorzeld, dan zal je daarvan herstellen. Jezus die vermorzelde de kop van de satan, al werd Hij zelf wel verwond aan het kruis. Een verwonding waarvan Hij wel herstelde in de opstanding uit de dood.

Dit is de eerste verwijzing naar de komst van Jezus in het oude testament. Je kan jezelf afvragen hoe Adam hierop gereageerd zou hebben of wat Zijn gedachten hierbij waren. Adam, die zondeloos gemaakt werd door God, die had gefaald om weerstand te bieden aan de duivel. Dan zou daarna iemand komen die het Nageslacht is van de vrouw, iemand uit het menselijke ras. En deze persoon zou het dan beter doen dan hem. En die persoon die zou komen, die zou de satan vermorzelen. Hoe zou hij daarop gereageerd hebben? Maar deze profetie is het startpunt van het reddingsplan van God en van daaruit komen alle andere profetieën in het oude testament voort. Iemand die voortkomt uit een mens, die het werk van de satan teniet zou doen.

Hierop is de hele bijbel vervolgens gefocust. Iemand die het werk van de duivel teniet zou gaan doen. De hoofdfocus van de bijbel is de persoon Jezus. Het nieuwe testament is er vrij duidelijk in. Ruim 20 van de 27 boeken in het nieuwe testament noemen Jezus in het eerste vers en in de andere boeken is Jezus maximaal enkele verzen weg. Het nieuwe testament is er dus wel duidelijk over. Ook in het oude testament is heel duidelijk dat het om Jezus draait, al wordt hij nog niet meteen bij name genoemd. Maar Jezus is het Zaad of Nageslacht van de vrouw (Eva), Hij is het zaad van Abraham, Hij is de Leeuw van Juda, Hij is degene om wie alle offers van het Joodse volk draaien, Hij is het Paaslam, Hij is degene om wie het complete systeem van de wetten van Leviticus om gaan, iedere wet, elke regel en elke manier van omgang draait om Hem. Hij is de Koning van Israël, Hij is de Grote profeet, Hij is de priester, Hij is de wijsheid, Hij is de geliefde in het boek Hooglied, Hij is het missende gat in het boek Prediker. Hij is overal. Hij is degene over wie de profeten spreken, Hij is degene die in Bethlehem geboren zou worden, Hij is degene die geboren zou worden uit de maagd.
ALLES in het oude testament draait om Hem. Jezus laat in alle geschriften de dingen zien die over Hem gaan. Als je serieus gaat kijken, dan is Jezus niet alleen centraal in het nieuwe testament, maar ook in het oude testament.

Lukas 24:44-45:

En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.

Zie je deze situatie voor je? Ik ga hem even beeldend maken. Je bent 3 jaar zeer intensief met elkaar opgetrokken en uiteindelijk gaat Jezus dood. Heel veel mensen dachten over Jezus dat Hij de nieuwe koning van Israël zou gaan worden, maar die droom viel in duigen. De volgelingen van Jezus waren bang, want als Jezus opgepakt is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Joodse leiders hen ook zouden oppakken.

Dan gaan op eerste paasdag de vrouwen naar het graf van Jezus om zijn lichaam te verzorgen. Dat was niet omdat de begrafenis van Jezus zo ontzettend afgeraffeld was, maar gewoon omdat de vrouwen Jezus hun eer wilden bewijzen en hem te verzorgen met hun eigen kruiden. Vervolgens bemerken de vrouwen dat Jezus niet meer in het graf ligt en worden ze aangesproken door twee engelen die hen vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. En pas op dat moment herinnerden zij zich de woorden van Jezus. Vervolgens gaan ze terug naar de discipelen en vertellen het verhaal, ze worden niet geloofd en uiteindelijk buigt Petrus zich het graf in en zag alleen de linnen doeken liggen.

Evt verg vorige preek: Het begint al met de manier waarop de doener naar de bijbel kijkt. De grondtekst spreekt hier over para-kupsas wat betekent dat je jezelf iets toebuigt om het te zien. Toen Petrus ging kijken in de graftombe waar Jezus had gelegen, toen deed hij ook aan para-kupsas; Hij boog zich voorover om naar binnen te kijken.

Daar houdt het dan niet op, want op een één of andere manier komt de complete meute bij elkaar in een ruimte. Jezus is ondertussen aan het praten met twee mannen die bekend zijn geworden als de Emmaüsgangers. Aan die mannen legt Jezus dan de hele bijbel uit. Het lijkt me zo gaaf om daarbij te zijn geweest, of hier de podcast van te kunnen downloaden. Maar helaas waren ze vergeten om op het record knopje te drukken. Ondanks dat zien ze nog niet dat het Jezus is. Pas wanneer Jezus het brood breekt zien ze dat het Jezus is, maar dan is Jezus weg. De mannen rennen weer terug naar de groep in Jeruzalem en vertelden hun verhaal. Maar nog steeds geloofden ze niet dat Jezus was opgestaan.

Hadden ze het wel geloofd, dan waren de discipelen niet bang geweest als Jezus in hun midden was gekomen. Hij liet eerst zien dat Hij geen geest was, maar een echt mens en daarna komt deze tekst.

Zie je dit voor je ogen gebeuren? Ik ben erg visueel ingesteld en als ik dit soort verhalen hoor, dan wil ik het liefst mijn ogen dicht doen en eigenlijk voor mij zien hoe dat dan gegaan is.

Wat Jezus hier doet, is eigenlijk het laatste onderwijs geven aan Zijn discipelen. Jezus brengt hierbij zijn vroegere onderwijs in herinnering. Jezus heeft in de tijd dat hij met de discipelen optrok heel vaak gesproken over Zijn lijden en sterven, maar dat werd door de discipelen niet begrepen. Nu neemt Jezus de tijd om aan zijn leerlingen te laten zien dat alle dingen in Hem vervuld zijn.

Jezus zei dat alles vervuld moest worden, het was in overeenstemming met Gods wil. Het moest gebeuren. Het moeten gebeuren had te maken met Gods plan. Dat het zo moest gebeuren houdt in dat God het zo bepaald had en het een plaats had in het plan wat God had in de redding van de mens. God heeft het verloop van de geschiedenis en het verloop van de toekomst in handen.

Jezus maakt het verschil tussen de tijd waarin hij VOOR zijn sterven met zijn discipelen was. “Toen ik nog bij jullie was,” en dus de manier van leven zoals hij het nu heeft. Vervolgens verteld Jezus dat alles vervuld moest worden wat in de Wet van Mozes, in de Profeten en de Psalmen staat. Op deze manier werd in die tijd het oude testament ingedeeld.

Vervolgens opende Jezus het verstand van de discipelen. Het grondwoord wat hiervoor wordt gebruikt is di-anoigõ en het mooie van dit woord is dat wanneer er gesproken wordt over dit woord er sprake is van het “toegankelijk of ontvankelijk maken.” Zo wordt dit woord ook gebruikt wanneer Jezus de oren van iemand weer toegankelijk maakt voor geluid in marc 7, of ogen die ontvankelijk worden gemaakt voor het herkennen van Jezus in Lucas 24:31, of de schriften die toegankelijk gemaakt worden in vers 32 en nu wordt het verstand toegankelijk gemaakt voor de Schriften. Dus niet het open maken van een deur, maar het toegankelijk maken. Uiteindelijk worden de discipelen hierdoor in staat gesteld om de Schriften (het oude testament) in het juiste verband te zien. Mattheüs spreekt heel regelmatig over ‘opdat in vervulling zou gaan’ en daarvoor werd hier de ogen van de discipelen geopend.

Gaaf hè, om dat te zien. Door Jezus di-anoigõ werden de ogen van de discipelen ook geopend voor de situatie rondom de schoonmoeder van Petrus. In Mattheüs 8 staat dat zij ziek was, Jezus komt binnen en geneest haar. Vervolgens staat er in vers 17: “zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.”
Deze verwijzing staat in Jesaja 53. Hier staat onder andere dat Jezus onze ziekten heeft gedragen en ook dat in Zijn striemen genezing is.

Als je dat bedenkt, is het je dan wel eens opgevallen dat er in de christelijke wereld best veel mensen gepolariseerd tegenover elkaar staan? Veel mensen staan OF aan de ene kant om te roepen dat er altijd en voor iedereen genezing is in dit leven OF ze staan aan de andere kant van het spectrum te roepen dat er in dit leven geen genezing is en het pas in de hemel voor de mens is. Ik snap hun beide houdingen echt niet, omdat die totaal niet Bijbels is. Het nieuwe testament laat heel duidelijk zien dat veel mensen genezen op het moment dat er voor hen gebeden wordt. Maar daarnaast laat het nieuwe testament ook heel duidelijk zien dat niet iedereen geneest wanneer er voor hen wordt gebeden. Ik ben zo blij dat wij een kerk zijn die verlangt en absoluut uitleert dat God een God is die geneest, maar daarbij ook heel realistisch is en weet dat niet iedereen zal genezen in dit leven en God soms hele andere plannen heeft met het leven van mensen.

Dat is dan ook weer het mooie als je een hele tekst leest zoals Jesaja 53, die verteld over dat Jezus een man is die met onze smarten gekend is. Die bekend is met onze ziekten en pijn. Hebreeën spreekt over Jezus als de Hoge Priester bekent is met ons lijden. Hij was mens geworden en daarvoor is hij lichamelijk en geestelijk zwak geworden. Hij kende dus honger, dorst, vermoeidheid, angst, ziekte, pijn en teleurstelling, net als wij. Maar Hebreeën spreekt er ook over dat Hij dit deed zonder te zondigen en Jezus daarom ons in ons lijden steunt. Dus ook als we bidden voor genezing en je geneest niet meteen, dan is Jezus daar om je te steunen in je lijden.

Daarnaast staat er zo mooi in Jesaja 53 (of eigenlijk Jesaja 52 vanaf vers 13) hoe Jezus zou lijden. Het beschrijft waarom Jezus zou lijden. Vers 5 schrijft: “Maar Hij is om onze overtredingen doorboord.” Sla je dan een berg pagina’s terug, dan staat er in Psalm 22 “zij hebben Mijn handen en Mijn voeten doorboord.” En “Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.” David schrijft dat zijn handen en voeten zijn doorboord. Op zich niet heel vreemd, zou je kunnen denken. Maar David schrijft dit zo’n duizend jaar voordat Jezus aan het kruis hing, het bizarre is dan ook nog eens dat hij het schrijft zo’n 500 jaar voordat de dood door kruisiging werd uitgevonden. In Jesaja komt hetzelfde voor “om onze ongerechtigheden werd hij doorboord”, alleen Jesaja schrijft het in een iets kortere termijn, ongeveer zo’n 700 jaar voor de daadwerkelijke dood en 300 jaar voordat de kruisiging werd uitgevonden. Jezus schreeuwde: “mijn God mijn God waarom heeft u Mij verlaten?” Net zoals in psalm 22. Maar nergens in psalm 22 staat er iets over het belijden van zonde. De persoon is geëxecuteerd, maar verteld nergens iets over het belijden van zonde. Net zoals Jezus zonder zonde was.

Wat  dan ook nog eens super mooi is, is dat er vervolgens in de psalm wordt geschreven: “verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. ” Het laat dus zo’n 1000 jaar van tevoren zien dat de geëxecuteerde ook nog eens naakt is. Maar dan is er ook nog eens de overeenkomst met het Johannes 19:23-24: “23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.” Het is wel duidelijk dat de soldaten dit niet deden omdat ze toevallig deze ene psalm gelezen zouden hebben. De kans dat een Romeins soldaat dit zou kunnen hebben gelezen of geweten en hier ook nog eens bij aanwezig zou zijn geweest zeer klein.

Zo staat het oude testament vol met hele duidelijke verwijzingen naar Jezus. Mattheüs heeft een aantal hele duidelijke verwijzingen: Zijn naam is Immanuel, uit Bethlehem zal een leider voorkomen, een vlucht naar Egypte, het licht voor de wereld, Jezus die onze kwalen op zich nam, dat Jezus Koning is (alle profeten), dat Jezus zou spreken in gelijkenissen wat verborgen was en de Hoeksteen is (psalmen).

Dit zijn hele duidelijke verwijzingen naar “Over Mij staat geschreven.” Maar daarnaast staat er ook net iets minder duidelijk over Jezus geschreven. We gaan kijken naar de betekenis van het Pesach feest, hier werd de uittocht van Israel uit het land Egypte herdacht. Als je dit goed leest, je er echt in verdiept, dan zie je ook dat hier kan zeggen “Over Mij staat geschreven.”

De nacht voordat het volk van Israel uit Egypte vertrok, stond het hele land onder het oordeel van God. De engel van het oordeel zou door het land Egypte trekken en de eerstgeborenen doden. Iedereen in het land, zowel de Egyptenaren als de Israëlieten zouden onder het oordeel van God komen. De engel van het oordeel zou familie na familie afgaan en de eerstgeborene doden. Dat zou gebeuren door heel Egypte. Maar er was ook redding mogelijk. Er was een manier om gered te worden van dit oordeel. Neem een lam en laat iedere familie een lam slachten. Als je goed leest, dan wordt er altijd over dit lam gesproken alsof het één lam is. Er wordt niet gezegd in de bijeenkomst van de oudsten van Israel, slacht de lammeren, maar er wordt gesproken over het lam.

Vervolgens moesten ze het bloed nemen en daarmee de deurposten bestrijken, zowel de zijposten als het bovendeel van de deur. Als dan de engel van het oordeel (of de verderver HSV) zou komen en dan kon je gered worden of je zou komen te sterven als je de eerstgeborene was. De redding van de eerstgeborene zou afhangen of de eerstgeborene zich wel of niet zou scharen onder het bloed van het lam. Als hij in het huis zit en de verderver komt langs en die ziet het bloed, dan slaat de verderver het huis over en de eerstgeborene is veilig. Maar als die eerstgeborene buiten is en niet onder het bloed van het lam is als de verderver komt, dan gaat hij dood. Familie na familie gaat de verderver langs en hun redding is gelegen of zij hun vertrouwen wel of niet hebben gesteld onder het bloed van het lam.

Misschien kan je jezelf wel een voorstelling maken van de situatie in Egypte die nacht. Er waren grote zondaren en er waren mensen die zeer gerespecteerd werden. Grootheden en mindere grootheden, mensen die best netjes hadden geleefd en mensen die dat niet hadden gedaan. Er waren mensen bij waarvan de oudste zoon zou zeggen: “Ach, ik heb toch best wel een net leven geleefd, ik heb niet zoveel verkeerd gedaan. Ik hoef mij niet te verschuilen onder het bloed van het lam. Ik heb wel goed geleefd, dus het zal wel goed komen.” Maar op het moment dat hij dan buiten zou zijn ten tijde dat de verderver langs zou komen, dan zou hij hartstikke dood zijn gegaan. Dat zou dan ook zijn eigen schuld zijn geweest, omdat hij eigenwijs was geweest en zich niet verscholen had onder het bloed van het lam. Hoe goed hij ook was geweest, die goedheid zou hem niet geholpen hebben.

Aan de andere kant kan je jezelf ook wel en oudste zoon bedenken die wist dat hij ontzettend fout was geweest. Alles wat die had kunnen doen, heeft hij (al dan niet expres) verkeerd gedaan. Ook aan hem wordt verteld dat de verderver zal komen en dat het hele land geoordeeld wordt. Hij denkt misschien wel: “O nee, als God komt, dan ben ik zeker in de problemen. Ik heb wel zoveel slechts gedaan. Als Gods oordeel vannacht komt, dan zal ik zeker ook dood zijn.” Ook hij hoort van het feit dat hij veilig is op het moment dat hij onder het bloed van het lam is. Misschien denkt hij dan wel: “Nou, ik zal mijn vertrouwen maar stellen in dat bloed van het lam. Ik weet niet zeker of het wel gaat werken, maar toch ga ik het proberen.” Hij slacht ook een lam, smeert het bloed op de deurposten en zorgt ervoor dat hij binnen is. En hoe slecht zijn leven ook is geweest, op het moment dat de verderver komt, is hij gered.

Het maakt niet uit hoe goed of slecht je bent. Je kan een goed persoon zijn, maar dat gaat je niet helpen, je kan een slecht persoon zijn, maar dat zal je niet verhinderen. Het enige wat telt is dat je jezelf verbergt onder het bloed van het lam.

Misschien waren er wel Israelieten die van zichzelf dachten; ach maar ik ben een Israëliet en het oordeel gaat over Egypte. Ik behoor tot het volk, dus ik hoef niets te doen. Maar zijn achtergrond hielp hem niets mee. Hij zou niet worden gered, omdat hij een Israëliet was, hij zou worden gered, omdat er bloed op de deurposten zat. Dus niet zijn achtergrond, maar zijn keuze was wat hem zou redden.

Maar er zullen ook mensen zijn geweest in het land Egypte die niet aan het volk van Israël toebehoorden, die hadden gehoord van het naderende oordeel en wat ze eraan konden doen. Misschien dat zij wel dachten: “Maar als de Israelieten zich verschuilen onder het bloed van het lam en dan gered worden, misschien kan ik mij dan ook wel verschuilen onder het bloed van het lam en dan ook gered worden.” Misschien zaten daar wel Egyptenaren tussen, de mensen die het volk van God onderdrukten. Want in Exodus 12 staat dat er bij de uittocht van het volk van Israel een grote groep mensen meetrok van allerlei afkomst. Mensen die gehoord hebben van het naderende oordeel en aangeklopt hebben bij de buren en gevraagd hebben, mag ik bij jou schuilen? Mag ik schuilen onder het bloed van het lam? En ook zij werden gered, omdat zij hun beschutting zochten bij het bloed van het lam.

Het bloed van het lam redde het volk van Israel. Het bloed van het Lam (Jezus) redt ons en wast ons schoon van zonden. Ook wij moeten, net zoals de Israëlieten, ons verschuilen achter het bloed van Jezus. Hij is de enige die redt en voor ons ook de redding heeft voltooit. Ongeacht je achtergrond (kerkelijk, niet kerkelijk, moordenaar, dief, liegbeest of iets ander), iedereen heeft Jezus nodig om gered te worden. Het mooie is dat het enige wat je hoeft te doen om gered te worden is dit te accepteren en tegen Jezus te zeggen dat je Zijn offer aanneemt en met Hem wilt leven.

De bijbel laat zien dat God betrouwbaar is. De bijbel laat zien dat Jezus het reddingsplan van God was en dat dit overal naar voren komt. Het draait om Jezus. God is betrouwbaar, in welke situatie je ook zit. Zit je in een periode van moeilijkheden, God is betrouwbaar en Hij laat je niet alleen. Sta je voor een moeilijke keuze in je leven? Vraag om Gods leiding en Hij staat je bij. Misschien gebeuren er wel dingen in je leven waarbij je jezelf afvraagt waar God is. Weet dan dat Hij een plan heeft met je leven en vraag aan Hem of Hij Zijn plan wil openbaren. Zit je in een tijd van ziekte, Hij is je Geneesheer en wil je genezen. Zit je in een situatie waarin je niet geneest, Jezus is bij je en vertoost je. Hij weet waar je doorheen gaat. Misschien merk je dat je iedere keer weer dezelfde zonde begaat of struikelt in het geloof, maar het schuilen onder het bloed van Jezus is voldoende. Het bloed van Jezus wast je rein van alles. God is door de hele bijbel betrouwbaar, de bijbel zegt dat God dezelfde is gisteren, vandaag en morgen (verleden heden toekomst). De vraag aan jou is, doe je mee?