Jezus richt je op

Cornelly van BelleResources

Jezus leren kennen
Jezus leren kennen
Jezus richt je op
Loading
/

Jezus richt je op

De kromme vrouw

Goedemorgen, mijn naam is de kromme vrouw. Aan de ene kant kent iedereen mij omdat ik opval door mijn kromming maar niemand kent mij echt. Mijn kromming is geworden tot mijn identiteit. Ik ben de kromme vrouw van deze stad. Kinderen roepen me na, lachen me uit. En kinderen spreken de waarheid, toch? Iedereen noemt mij ‘de kromme’ dus ik kan me er beter bij neerleggen dat dit mijn lot is. Dit is mijn naam, mijn identiteit, mijn leven en mijn toekomst.

Ik zal je iets meer vertellen van mijn leven. Door mijn kromming hebben mijn longen als het ware geen ruimte om voldoende zuurstof binnen te krijgen. Hierdoor heb ik voortdurend het idee dat ik om zal komen door te weinig zuurstof. Angst is een emotie die voortdurend bij mij is. Angst voor de dood, voor een eenzame verstikking.

Dit raakt aan wat mij het meest pijn doet. Ik ben eenzaam. Ik heb geen innige vriendschaprelaties meer. De enige relaties die ik heb zijn praktisch van aard als ik in een winkel vraag om wat kruiden en andere etenswaren. Niemand ziet mijn emoties van pijn, niemand ziet mijn emotie van verdriet. Ik kan ook niet communiceren met anderen want ik zie hun uitdrukking niet. En vaak denken ze dat ik het toch niet begrijp want een lichamelijke kronkel zal ook wel een geestelijk kronkel betekenen. Waarvoor ik nog leef, wat mijn leven voor zin heeft, geen idee. Mijn leven is waardeloos en doelloos.

Dit is mijn leven, mijn identiteit: ‘de kromme vrouw’.

Op een dag ging ik naar de synagoge zoals ik gewend ben. Een plaats waar het op zich goed vertoeven is waar ik geregeld nog wat geld krijg om eten te kunnen kopen. En de laatste keer was er een onbekende spreker. Zijn naam is Jezus. Het was vast en zeker voor velen een bekende spreker. Het was erg druk en dat terwijl deze spreker zeer kritische woorden sprak.

Toen gebeurde er iets dat mijn leven totaal veranderde. En het begon er allemaal mee dat die voor mij onbekende spreker Jezus mij zag. Toen ik binnenkwam viel hij stil en keek naar mij. Hij stopte met zijn preek. Hij zag mij persoonlijk. Het zien van hem was vol compassie want hij nodigde mij uit om naar hem toe te komen. Waarom? Het enige dat ik kan verzinnen is dat hij compassie met mij had. Later kwam ik erachter dat hij wist dat satan mij 18 jaar naar beneden drukte in deze kromming. Hij wist alles van mij. De enige reden dat hij mij bij zich riep was compassie met mij. Met mij, die naamloze met een naam die iedereen kende ‘de kromme vrouw’.

Dit was nog niet alles, hij sprak ongelofelijke woorden toen ik bij hem kwam. Hij zei ‘U bent verlost van uw ziekte’. En hij legde zijn handen op mij. Een aanraking was voor mij in al die jaren onbekend geworden. Ik voelde zijn compassie, nogmaals zo persoonlijk. Van Hem, van Zijn woorden ging kracht uit. En mijn rug werd recht. Kerk, jullie doen een serie over wie Jezus is. Kerk, dit is Jezus!! Hij richt de gebogenen op (Psalm 146 vers 8b).

En toen ik daar recht stond, kon ik niets anders dan goede dingen over God zingen en spreken en Hem danken dat hij mijn rug losmaakte van haar kromming. Maar die dankbaarheid is niet meer gestopt. God gehoorzamen, hem grootmaken in mijn leven is het mooiste leven. Het voelt alsof ik tot mijn doel kom. Het voelt alsof ik werkelijk mens geworden ben zoals ik bedoeld ben als ik God gehoorzaam in mijn leven.

Die dag gaf God mij een nieuwe identiteit. Satan zat achter mijn oude naamloze identiteit met een naam die iedereen kende ‘de kromme vrouw’. Hij bepaalde mijn leven. Satan sprak woorden van vernietiging tegen me dat ik niets was dan een kromme bocht, een nutteloze, zonder betekenis, dat dit mijn straf was voor mijn zonden en dat het nooit anders zou worden, dat er geen hoop meer was en dat ik op een dag eenzaam zou stikken. De bijbel zegt dat Satan komt om te roven, vernietigen en te stelen (dat is zijn identiteit, dat is wat hij in mijn leven deed) maar dat Jezus gekomen is om leven te geven in overvloed (Joh. 10:10). En leven in overvloed heeft Jezus mij zeker gegeven. Hij heeft mij recht gezet zodat ik kan leven met en voor God. Mijn nieuwe identiteit is dat ik recht voor God kan staan als een dochter van Allerhoogste en Enige God. Ik kan recht staan als een geliefd kind van God en leven als een geliefde dochter van Hem. Doordat hij mij recht maakte kan ik relaties met anderen aangaan. Voordat ik Jezus ontmoette zag ik het verdriet of de vreugde van die ander niet. Maar nu Jezus mij recht heeft gezet, kan ik Gods compassie tonen voor die ander. Ik wil niets anders dan de compassie van Jezus voor mij reflecteren naar andere mensen.

Dit verhaal staat in Lukas 13. Lukas is één van degenen die het levensverhaal van Jezus opgeschreven heeft.

Als we naar dit korte verhaal (een aantal verzen slechts) kijken, zien we een daad van liefde waarin Jezus een specifieke vrouw een leven geeft terwijl satan haar 18 jaar gebonden hield, haar tegenhield om echt te leven voor God en in liefde met anderen. Nogmaals dit is de identiteit van satan, mensen vasthouden zodat ze niet kunnen komen tot het doel waarvoor God ons gemaakt heeft. Op zichzelf is het een geweldig verhaal.

Maar dit verhaal zegt meer dan enkel dat Jezus de macht had om die vrouw het volle leven te geven. Lukas nodigt ons uit om door dit verhaal het grote verhaal (‘the big picture’) van God te zien. Het is met dit verhaal alsof je door een klein raampje kijkt waardoor je het geheel ziet. Dit reddingsverhaal heeft niet alleen betekenis voor die ene vrouw maar verwijst naar het grote reddingsverhaal van Jezus die ieder mens ziet en ieder mens (ook jou!) roept en zegt ‘Kom naar mij, Ik zal je leven geven in overvloed (Joh. 10:10).

De vrouw die ik uitbeeldde, vertelde over een nieuw hoofdstuk dat begonnen is in haar levensgeschiedenis. En dit is waarom Jezus gekomen is naar deze wereld om een nieuw hoofdstuk in jou leven te beginnen. In het oude testament staat al dat de HEER de gebogenen opricht. Toen Jezus als baby (volgens joods gebruik) naar de tempel werd gebracht door zijn ouders, was er een man Simeon die vol was van God, de Heilige Geest en hij sprak deze woorden uit over Jezus:’Met eigen ogen heb ik de Redder gezien, Die U aan de wereld gaat geven’. Jezus is de Redder voor heel de wereld, Hij is gekomen om voor een ieder van ons de bladzijde om te slaan naar een nieuw hoofdstuk in jouw levensgeschiedenis.

Ik weet niet hoe jouw levensgeschiedenis er precies uitziet of heeft uitgezien als het nieuwe hoofdstuk bij jou al begonnen is. Persoonlijk herken ik mij in het leven van de gekromde vrouw. Mijn levensgeschiedenis is dat ik (niet lichamelijk maar geestelijk) gebogen door het leven ging. Ik voelde iedere dag de schuld van mijn zonden tot God in mijn hart. Mijn leugens als kind, de pijn die ik anderen gedaan had als tiener door niet trouw te zijn in vriendschappen… Ik kon niet in de nabijheid van God zijn en ik was ontzettend bang dat om God te ontmoeten. Ik wilde anders en ik heb het ontelbare malen geprobeerd. Maar ik leefde onder de macht van satan. Wat ik ook probeerde ik was verslaafd aan het verkeerde doen. En toen ik opnieuw verviel in zonde de satan sprak tot mij ‘dit ben jij, gemaakt om anderen pijn te doen’. En daarna zei hij ‘Jouw leven is mislukt en je moet sterven en je hebt de hel verdiend, een plaats in eenzaamheid zonder God’. Natuurlijk zat ik in die tijd ook op een verjaardag en lachte ik als er een grap werd gemaakt. Maar in mij was een kwelling aan de gang, een aanvechting, een hulpeloosheid en doelloosheid. Dit is de identiteit van satan, mensen vernietigen. Het lastige is dat satan altijd de halve waarheid vertelt. Het was waar dat ik niet bij God kon komen. Romeinen 3 vers 23 schrijft (satan zei hetzelfde tegen mij als de Bijbel zegt): ‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid’. Satan had gelijk, ik had geen recht om in Gods nabijheid te leven en een relatie met Hem te hebben. Maar de andere helft van de waarheid (die satan altijd weglaat) staat in Romeinen 5 vers 8 ‘Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’. Ik leerde dat er hoop was. Jezus had de straf op mijn zonden gedragen aan het kruis dus er stond een grote deur open naar God. Het was alsof Jezus zei, ik heb je al zo lang geroepen, de reden dat ik naar de wereld kwam is om te sterven voor jou (voor diegene die een dokter nodig hebben) zodat jij echt leven hebt, een leven met God. En toen ik naar Jezus ging en hem erkende als mijn Redder kwam God in mij wonen. Zo close is de relatie met God. Hij geeft je kracht om niet meer in die zonde te vallen en niet meer in de leugens van satan te geloven, dit is een proces een heiligingsproces. Hij bracht mij van het rijk van satan die je vernietigd naar het rijk van God waarin je tot echt leven komt in relatie met God. En dat is geen enkele dag saai maar de mooiste relatie die ik heb. In de Bijbel las ik dat Hij van mij houdt, dat Hij mij wil gebruiken om Zijn liefde te verspreiden… Wow!

Dit omslaan van een gebogen leven naar een echt leven waarin je rechtop mag staan in de nabijheid van je maker, noem ik het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn levensgeschiedenis.

Dit omslaan van een gebogen leven naar een leven waarin je rechtop staat, dat is een leven met God, is maar door één ding mogelijk gemaakt en begonnen met een compassie. Liefde. Gods liefde. Hij zag de mens, jou.

Toen God ons schiep maakte hij ons om in relatie met hem te leven, rechtop te staan. De eerste mensen leefden in nauwe relatie met God, ze wandelden met God, ze vonden hun doel in het leven samen en in gehoorzaamheid aan God. Maar satan verleidde de eerste mensen om God ongehoorzaam te zijn. En zij luisterden naar satan. De satan zei dat ongehoorzaamheid aan God een geweldig leven zou geven maar dat bleek een leugen. Het gevolg van deze zonde was dat we niet meer in Gods nabijheid konden leven, een slaaf van de zonden zijn, dat satan over je heerst (die de identiteit van vernietiger heeft) en dat de dood gekomen is als gevolg van onze zonden. De mensheid, wij hebben een probleem.

Een mens in die staat kan je tekenen als een gekromde persoon met een enorme last op zijn schouders. De last van schuld tegenover God die je neerdrukt en bang maakt voor God. De angst voor de dood (eeuwig zonder God zijn) waarvan je heel goed weet dat je die verdiend. Of het vast blijven zitten aan neerbuigende opmerkingen die je vader altijd tegen je gezegd heeft, die van leugens en wrok naar mensen om je heen. Gebondenheid aan zelfhaat of doelloosheid. En ik heb het vanmorgen over je hart, je ziel. En wat je vanmorgen ook neerdrukt, God heeft je gezien vol van liefde.

Ik zei het verhaal van de gekromde vrouw is als een raam waardoor we het grote reddingsverhaal zien van God. En het begin van haar redding, de turning point waardoor haar nieuwe hoofdstuk in haar leven begon was dat Jezus (die God is) haar zag in al haar ellende (tekst). Toen het volk Israel in slavernij leefde onder farao en God hen bevrijdde uit Egypte, begon het met hetzelfde. Exodus (het boek waarin dit verhaal beschreven staat) schrijft in hoofdstuk 3 vers 7 ‘Ik heb gezien (zegt God) hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egypte te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing’. Dit is een voorafschaduwing van wat God heeft gedaan in Jezus. Het begon met dat God onze ellende zag zoals Hij de ellende van zijn volk in Egypte zag. En Hij daalde af om hen uit Egypte te verlossen en zo is Jezus afgedaald uit de hemel met alle rijkdommen en naar deze wereld gekomen. En zoals God zijn volk van een leven in slavernij en onderdrukking zonder uitzicht in Egypte overbracht naar een land dat overvloeit van melk en honing. Zo brengt Jezus ons door de schuld van ons te dragen aan het kruis van een gebukt leven naar een leven in overvloed. Van een leven in slavernij aan de zonde en satan naar een leven in vrijheid dichtbij God. Nogmaals het is allemaal begonnen met dat God jouw ellende zag en actie ondernam.

Dit is niet alles. Het verhaal van de vrouw die het raam is waardoor we Gods hele reddingsplan zien gaat verder. Het tweede dat Jezus zegt tegen deze vrouw is ‘Kom tot mij’. Je kan hier zitten en zeggen, het is mooi dat Jezus dit gedaan heeft voor de mensheid. Geweldig, een mooi verhaal, wat een compassie van God. Je kan het verhaal aan je voorbij laten gaan als een film of tv programma dat je ’s avonds ziet en ’s morgens al niet meer weet waar het over ging. Of zeggen ‘een mooi verhaal, het leert ons om compassie te hebben met anderen’. Dat is ook zo maar Jezus heeft zijn leven niet gegeven voor het begrip ‘mensheid’ en Jezus heeft ook zijn leven niet gegeven voor het maken van een gepassioneerde film. Jezus heeft zijn leven gegeven aan het kruis om voor jou een nieuw hoofdstuk in je levensgeschiedenis mogelijk te maken! En Jezus roept jou op om bij hem te komen. Jezus vraagt om naar hem toe te gaan en hem te erkennen als je redder. Het reddingsverhaal wil hij persoonlijk in jou bewerken. Hij wil het tot jouw persoonlijke verhaal maken. Hij wil een nieuw hoofdstuk in jou leven beginnen. Die kromme vrouw kwam tot Jezus (toen hij haar riep) en daarmee zei ze: ‘ik geloof, ik vertrouw dat u mijn persoonlijke redder bent’.

En toen die kromme vrouw tot Jezus komt en hem erkent als redder dan komt het derde dat Jezus doet. Hij zegt: ‘Je bent verlost, je bent verlost van je ziekte’. En op dat moment begint het nieuwe hoofdstuk in haar leven. Ze kon rechtop staan voor God en haar leven met God begon. Door haar ziekte leidde zij een leven in afzondering en nu was het mogelijk dat zij echte vriendschapsrelaties kreeg waarin zij Gods liefde kon reflecteren. Haar nieuwe hoofdstuk in haar leven was begonnen. Als jij komt tot Jezus en je hem als redder aanneemt dan begint je leven in overvloed. Dan begint je leven als zoon, als dochter van de beste Vader, diegene die jou gemaakt heeft, God.

Dat nieuwe leven is een leven in nabijheid met God, een leven waarin je steeds meer Gods karaktertrekken leert kennen en waarin je steeds je vreugde in God vindt. Sommige mensen denken dat je als je gelooft in God je niet meer ziek kan worden, je niet meer ontslagen kan worden, je niet meer oud kan worden, je enkel als miljonair kan leven. Jezus spreekt in dit opzicht scherpe woorden. Als hij zijn leerlingen uitgezonden heeft om de wereld in te gaan om zieken te genezen en over het koninkrijk van God te vertellen, komen zijn leerlingen terug en zijn helemaal in de wolken van het feit dat demonen zich aan hen onderwierpen toen we uw naam noemden, Jezus. Maar Jezus zegt dan scherp:’Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is’ (Lukas 10 vers 20). Jezus zegt hiermee, het is geweldig dat jullie zieken hebben genezen maar verheug je in het feit dat je weet dat God je Vader is.

Jezus heeft aan het kruis ook onze lichamelijke genezing bewerkt. De Bijbel zegt dat we als Jezus terugkomt allen die hem als redder hebben aangenomen een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat er een tijd zal komen dat er geen ziekte, geen pijn en geen dood meer zal zijn. Dus als je nu nog een verminkt lichaam hebt, als God je op deze aarde niet geneest dan komt het later als Jezus terugkomt dan krijg je een nieuw lichaam zonder pijn, zonder verminking, totaal heilig (het beste komt nog). Ik weet niet waarom God op aarde niet iedereen geneest als we bidden. Ik weet wel dat God het veel belangrijker vindt dat er zoveel mogelijk mensen een diepe relatie met hem krijgen. En dat hij je altijd opricht ook in de zwaarste momenten die je meemaakt in je leven (ook wanneer er geen genezing komt). Een lied in de Bijbel zegt het volgende ‘Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen’.

Ik wil twee getuigenissen vertellen van mensen die opgericht zijn door wat Jezus gedaan heeft.

Nick Vujicic

Het eerste getuigenis gaat over een man met een enorm getuigenis. Nick, zijn achternaam kan ik niet uitspreken dus ik doe ook geen poging. Misschien heb je wel eens zijn boek gelezen. Hij wordt geboren in 1982 in Melbourne in Australië. Zonder armen en zonder benen. Met enkel een klein voetje. En hoewel zijn ouders gelovige mensen zijn en zijn vader een voorganger, kunnen we aanvankelijk niet uit de weg met deze heftige afwijking. Zijn vader moest overgeven van afschuw en zijn moeder durfde hem pas na een paar weken voor het eerst vast te houden. Maar na vier maanden richt God hen op en geeft rust en vrede in hun hart en een flinke portie moed, kracht en wijsheid. Maar dan Nick. Ondanks liefde van zijn ouders heeft Nick het enorm zwaar tijdens zijn kinderjaren. Hij is constant het mikpunt van pesterijen. Hij zegt zelf het volgende over zijn leven: “Ik zat vol verdriet en had zoveel vragen. Waarom moet mij dit overkomen? Hoe kan ik leven zonder armen en benen? Wat voor werk ga ik later doen?” Vragen waar geen antwoorden op komen. Als de innerlijke frustratie een hoogtepunt bereikt, besluit hij zichzelf van het leven te beroven. Op 10-jarige leeftijd laat hij het bad vollopen om zichzelf te verdrinken. Het mislukt. En in een proces liet God hem zien ondanks alle eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen dat hij van waarde is. God richtte hem op. God zag hem, riep hem, Nick kwam naar Jezus en Jezus verloste hem van zijn gebogen hart vol verdriet. Door wat Jezus gedaan heeft weet Nick dat God Zijn vader is die hem innig liefheeft en een doel voor zijn leven heeft. En nu deze man is (ik weet het bijna zeker) in meer landen geweest als wij allen bij elkaar om zijn verhaal en ervaringen met anderen te delen wat God voor hem gedaan heeft. En hij is getrouwd en heeft een gezin. God heeft hem opgericht, hij noemt zijn leven zeker een leven in overvloed maar hij heeft op deze aarde nog geen armen en benen. Nick zegt er zelf het volgende over: Er is een Bijbelverhaal in Johannes hoofdstuk 9 (ook een van de levensbeschrijvingen van Jezus). De leerlingen van Jezus vragen aan Jezus waarom die man blind is vanaf zijn geboorte. Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Het antwoord van Jezus is dat Gods werk zichtbaar moet worden door zijn blindheid. Nick merkt dat God hem door zijn lichamelijk gebrek enorm gebruikt. Niemand kan erom heen. Hij is een getuige dat God hem opgericht heeft. Zeggen dat je een leven in volheid hebt zonder armen en benen, dat kan alleen God. God die je opricht betekent niet altijd genezing zoals wij dat voor ogen zien maar betekent altijd wel altijd dat God je opricht tot een leven in volheid. Kerk, we hebben het in deze serie over Jezus. Dit is wat Jezus mogelijk heeft gemaakt.

Wijkverpleegkundige

Een ander verhaal. Ik werk als wijkverpleegkundige en afgelopen week ging ik naar een vrouw die doodziek is. Een vreselijke situatie, een familie die verdriet heeft. Ik zie er altijd tegenop om door zo’n deur naar binnen te gaan. Het was al laat in de avond en het was duidelijk ze zou niet meer lang leven (die nacht zou ze overlijden). Zij kent Jezus als Redder. In de afgelopen tijd had ze al veel verhalen over haar leven met God verteld. Een ervan was dat ze op een brug in Utrecht een andere christen tegenkwam en samen zongen over Jezus. Ik ging naar haar toe, ze leed en kon bijna niets meer en ze pakte mijn hand en ze zei ‘Ik ben niet alleen’. En daar gebeurde zoiets moois. Ik zag een lichaam dat bijna uitgemergeld was maar een ziel die opgericht was. Een ziel die vol in het leven stond met kracht en hoop voor de toekomst. En nadat ik haar nog enige comfort en verzorging had kunnen geven, pakte ze nogmaals mijn hand en ze zei ‘ik weet waar ik heenga’. Ondanks dat haar lichaam stierf, stierf haar ziel niet. In Romeinen 8 staat ‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’. De liefde en nabijheid van God kon niets en niemand haar meer wegnemen. Dat nieuwe hoofdstuk in haar leven, een leven met de liefdevolle nabijheid van God had geen einde. God was bij haar in haar sterven op deze wereld. En haar opgerichte leven met God, dit nieuwe hoofdstuk in haar leven heeft geen einde.

Als je Jezus als Redder aanneemt, stopt je leven in overvloed nooit, dat hoofdstuk loopt nooit af.

Aan het einde van deze preek wil ik een oproep doen om naar voren te komen en Jezus aan te nemen als je redder en dit nieuwe hoofdstuk te beginnen als dit leven met God nog niet kent. Denk erover na.

Toneel spelen?

Ik wil nog één Bijbels principe uit dit Bijbelgedeelte meegeven vooral (maar niet enkel) voor wie het leven met God al langer of korter geleden is begonnen. Dit gedeelte in Lukas 13 staat in een bepaalde context. Jezus geneest deze vrouw namelijk op sabbat. Laten we lezen wat er gebeurt nadat Jezus de vrouw genezen heeft. De leider van de synagoge heeft er geen probleem mee dat Jezus mensen geneest maar niet op de sabbat. Dat is de dag waarop je niet mag werken. Jezus noemt hen hypocriet. Het woord hypocriet betekent in het Grieks (de taal waar de bijbel in geschreven is) ‘een toneelspeler’. Jezus zegt jullie zijn maar wat aan’t toneelspelen in jullie geloof. Je zegt tegen mij dat ik niet iemand mag genezen op sabbat omdat het werk is terwijl jullie zelf gewoon werken op sabbat door jullie os en ezel los te maken van de voederbak om te laten drinken. Jezus zegt:’Jullie zijn niet authentiek, jullie doen zelf niet wat jullie zeggen, jullie woorden en daden komen niet overeen’.

Dit is een vraag voor mensen die Jezus al lang volgen niet diegene die hem net als Redder hebben aangenomen. Ben jij een authentieke christen? Doe je wat je gelooft, wat je zegt te geloven? Komt jouw leven overeen met wat je hier zingt. Als we zingen. U bent mijn koning in mijn leven, ik volg u in mijn leven en ik wil u volgen. Is dit zo? Of speel je op zondag of in de kleine groep toneel? God zoekt authentieke christenen die Jezus woorden in de praktijk brengen. God zoekt authentieke volgelingen. Volgelingen die hem echt volgen.

Ik doe een uitnodiging voor jou die Jezus als zijn Redder wil erkennen. Als je dat wil kom dan straks naar voren als de muziek begint. Hier zijn mensen met jou te helpen om je leven aan Jezus te geven. Dat is niet eng dat is in gewone woorden zeggen tegen Jezus dat je hem ziet als je redder en dan zullen anderen voor je bidden.

En als je je aangesproken weet in de kritische opmerking van Jezus dat hij authentieke volgelingen zoekt. Dan vraag ik je om ook naar voren te komen. En we zullen bidden voor een nieuwe vervulling met de Heilige Geest. Dat is God in je. Dit is geen trucje. De Heilige Geest zal je kracht geven om te groeien in authenticiteit in het volgen van Jezus.

Beide vraagt een stap.