Geloof is SUPER natuurlijk

Arjan van BelleEvents

Geloof is Super. Geloof is Natuurlijk. De hele aarde ademt Gods kracht (Romeinen 1:20)

Programma

Vrijdag 27 oktober
20.00-22.00 - Wonderen & Tekenen. Waarom?

Zaterdag 28 oktober
10.00-12.00 - Doop met de Heilige Geest
13.00-15.00 - Teleurgesteld. En nu?
15.30-17.30 - Met elkaar op avontuur

Zondagochtend (kerkdienst)
10.00-11.30 - Stap uit in wonderen en tekenen

Ik ben er bij!
“Geloof, is geloven in wat je niet ziet”Augustinus

Grantley & Floss Watkins

zijn al sinds 1990 onderdeel van de Newfrontiers familie en zijn al 27 jaar nieuwe kerken aan het planten. Momenteel leiden zij Hope Church Wymondham Norfolk UK, wat de tiende kerkplant is waar zij bij betrokken zijn. Naast leiderschap in de lokale kerk leiden zij ook een School of Supernatural Life (school voor bovennatuurlijk leven) en dienen zij de bredere Relational Mission familie van kerken. Grantley en Floss zien regelmatig miraculeuze gebeurtenissen en doorbraken en hebben velen mogen discipelen in een soortgelijk gewoon bovennatuurlijk leven. Ze hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen die hen geweldig leuk (en druk) bezig houden.

Geloof gaat verder dan alles wat je kunt zien, horen, ruiken en voelen. Het is meer dan het natuurlijke om ons heen. God was er al voor dat er mensen waren en al voor alles wat er om ons heen te zien is. Hij is de bron van al het leven. Omvattender. Groter. Superieur. De kerkvader Augustinus verwoordde dit zo: “Geloof, is geloven in wat je niet ziet”.

Supernatuurlijk

Dat is wat we bedoelen met supernatuurlijk. Het woord Supernatuurlijk omvat het onzichtbare van het geloof, het onzichtbare van God en de zichtbare wereld om ons heen. Het is Gods supernatuurlijke kracht die alles wat we zien heeft gemaakt. Voor de volgeling van Jezus is er de supernatuurlijke belofte van de Heilige Geest. God die in jou woont. De supernatuurlijke kracht van de Heilige Geest die je in staat stelt het leven als volgeling van Jezus te leven. De supernatuurlijke uitdaging om uit te stappen in evangelisatie en het bidden voor mensen. De supernatuurlijke belofte van wonderen en tekenen. Wonderen als zien dat zieke mensen genezen. Tekenen als het spreken in klanktaal, dromen en profetie die God supernatuurlijk geeft door de kracht van Heilige Geest.

We are Relational Mission

Evangelische Kerk Utrecht is onderdeel van Relational Mission. Relational Mission is de naam van een wereldwijde familie van kerken met de missie om mensen over Jezus te vertellen, ze leerlingen van Jezus te maken en kerken te stichten. Dit werk doen we vanuit oprechte onderlinge relaties. Als familie. We zijn een familie die de persoon en het werk van de Heilige Geest als van onschatbare waarde zien voor het leven van een christen. Feitelijk zouden wij als familie van kerken er niet zijn zonder de actieve aanwezigheid van de Heilige Geest in ons! Ook geloven we dat hoe volwassen en misschien zelfs hoe groot een plaatselijke kerk ook is, de plaatselijke kerk nooit alle bedieningen in huis heeft waar de Bijbel in Efeze 4 over spreekt. In de Bijbel zien we de dynamiek van onderlinge relaties tussen verschillende kerken, gebruikmakend van ieders unieke bediening en talent. Het is rijk om te weten dat je onderdeel bent van iets dat groter is dan jezelf…

Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest actief in ons wil werken. Ons leidt. Ons helpt. Ons kracht geeft en ons in staat stelt datgene te doen waartoe God ons roept. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus tijdens zijn rondreizen een groep volgelingen van Jezus tegenkomt en vraagt: “Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie in Jezus gingen geloven?” Ze antwoordden: “We wisten niet eens dat er een Heilige Geest is.” 3 Toen vroeg hij: “Hoe zijn jullie dan gedoopt?” Zei zeiden: “Met de doop van Johannes.” 4 Maar Paulus zei: “Johannes’ doop betekende dat je wilde gaan leven zoals God het wil. En Johannes zei tegen de mensen dat ze moesten geloven in de Man die na hem kwam. Dat is dus Jezus Christus.” 5 Toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. Ze begonnen in nieuwe talen van de Geest te spreken en te profeteren. (Handelingen 19:2-6, Basisbijbel) Deze volgelingen van Jezus waren oprechte mensen! En hun leven veranderde na het onderwijs over en het ontvangen van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest verandert alles. Tijdens het Pinksterfeest in Handelingen 2 veranderde het de verweesde, bange, gedesillusioneerde leerlingen van de Here Jezus in een groep mensen die nu diep van binnen wisten wie hun Vader was, die niet meer bang waren en die nieuwe richting voor hun leven ontvingen. Het begin van de kerk!

Weekend 27-29 oktober 2017

Evangelische Kerk Utrecht organiseert samen met Relational Mission in het weekend van 27-29 oktober een evenement met als thema: Geloof is Super Natuurlijk. Het team van Relational Mission bestaat uit onder meer: Maurice Nightingale en Grantley & Floss Watkins. Met de volgende onderwerpen:


Wonderen & Tekenen. Waarom?

Tijd: 20:00-22:00
Moeten we ons als 21ste-eeuwse christenen hiernaar uitstrekken? Zo ja, waarom dan?

Meld je aan!

Gedurende het evenement zal er koffie/thee zijn. Lunch mag je meenemen of opzoeken in gelegenheden in de buurt. In verband met de voorbereidingen opgeven bij: contact@evangelischekerk-utrecht.nl

Toegang is vrij. Er zal gecollecteerd worden ter behoeve van de organisatie. De zondagochtend dienst is natuurlijk altijd vrij toegankelijk. Welkom!

    Hoe heet je?

    Wat is je e-mailadres?

    Met hoeveel personen kom je?


    Nog bijzonderheden te melden?