Verzamel schatten in de hemel

Peter KoelmanResources

Audio source missing
Audio source missing

Verzamel schatten in de hemel

 

Introductie

De tekst die we vandaag gaan onderzoeken staat in Mattheüs hoofdstuk 6:19-21, waar Jezus zegt:

 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot of roest ze niet weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

 

Dat klinkt mooi toch? We kunnen een schat verzamelen in de hemel, die niet vergaat, en waar niemand aan kan komen.

plaatje preek peter

 

Ik heb dit plaatje om eigentijdse variant van mot, roest en diefstal te laten zien. Vorige week zorgde een referendum in het Verenigd Koninkrijk ervoor dat er een Brexit komt. Iedereen weet ondertussen wat dat betekent: De Engelsen gaan de EU verlaten. Dit plaatje laat de reactie op de beurs zien, de aandelen wereldwijd daalden enorm in waarde. Er was de dag na het referendum wereldwijd een verlies berekend van meer dan 1600 miljard euro.

Naast een praktische les (in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst), kunnen we dit ook in het grote plaatje met God zetten.

 

 

 

Jezus spreekt namelijk ook over beleggen. En daarbij geld volgens Jezus: “In het verleden behaalde resultaten bieden wél garantie voor de toekomst”!

 

Een investering in God brengt een schat op.

Maar hoe verzamel je die schat? Wat is die schat eigenlijk? Heb je je die vraag wel eens gesteld? En is het eigenlijk wel Christelijk veel waarde te hechten aan die schat?

 

Is die schat eigenlijk wel zo belangrijk? Voordat ik dit deze schat bestudeerde, was ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd in een schat in de hemel. Het was mij allemaal te vaag. Het is een leuke bijkomstigheid hoor, dat ik onderweg een bankrekening aan het vullen ben in de hemel, maar in de hemel ben ik toch bij God, wat kan een schat daar nog aan toevoegen?

 

Tot ik besefte dat het JEZUS is die dit belangrijk vindt. Als JEZUS hier zoveel nadruk op legt, dan is het een behoorlijke stimulans om dit te onderzoeken!

 

 

We vinden een deel van het antwoord door te zoeken naar hoe het NIET moet.

Hoe verzamel je schatten in de hemel NIET?

Je ziet eigenlijk al bij Adam en Eva waar het mis gaat. In plaats van de schat te koesteren die God had gegeven (de hele aarde en alles wat er op leeft), gingen zij hun eigen schat najagen. Ze maakten een bewuste keuze tegen de wil van God.

Het principe: Je eigen schat zoeken in plaats van de schat die God geeft was de eerste zonde.

 

Maar we vinden het antwoord dichter bij. In de context waarin Jezus dit zegt.

We nemen een korte flashback naar eerder in hoofdstuk 6 van Mattheüs.

 

Jezus neemt hier de Schriftgeleerden als voorbeeld, mensen die zich hebben toegewijd aan de toenmalige bijbel.

Hier heeft Jezus het over loon, we nemen drie stukken:

 

Mattheüs 6:2 – Geven

“Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden.

Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.”

 

 

 

Mattheüs 6:5 – Bidden

“En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien.

Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.”

 

Mattheüs 6:16 – Vasten

“En als jullie een dag niets eten om je op God te richten, laat dat dan niet aan de mensen merken. De schijnheilige mensen laten dat wél aan iedereen zien. Ze zetten een heel somber gezicht op, kammen hun haar niet en wassen hun gezicht niet, zodat iedereen het weet.

Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.”

 

Samengevat in vers 1:

“Wees goed voor andere mensen. Maar doe dat niet om iedereen te laten zien hoe geweldig je bent. Want dan krijg je geen beloning van je hemelse Vader.”

 

Ja maar, zou je kunnen denken, die mensen doen toch geen kwaad? Ze zijn toch ook goed voor de armen? Wat is het probleem? Nou èn dat ze het voor hun eigen goede gevoel doen. Als de armen maar geholpen worden.

Nou èn dat iemand veel geld geeft aan de kerk zodat hij of zij zichzelf goed voelt en zich daardoor beter voelt dan andere mensen. Het dient toch de missie?

Waarom is dat niet goed?

 

Om dat te begrijpen moeten we een essentieel onderdeel van het oude testament begrijpen.

 

De WET.

De wet naar je hart

Voor diegenen die dat nog niet wisten, Jezus zit midden in een toespraak, de beroemde bergrede. We spoelen nog een stukje terug in het verhaal. Een paar minuten hiervoor had hij namelijk verteld over wat er geschreven staat in de wet en de profeten. Hij zei: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen! Wie de geboden doet en ze onderwijst zal GROOT GENOEMD WORDEN IN HET KONINKRIJK DER HEMELEN!

 

Gods volk had de wet verwrongen tot een lijst dingen waar je je aan moet houden om een goed mens te zijn. En de schriftgeleerden en farizeeërs, de Bijbelleraars en theologen van die tijd zou je kunnen zeggen, waren kampioen in het houden van deze regeltjes! Zij hadden zich toegelegd op het houden en onderwijzen van deze regeltjes, maar waren de essentie kwijt geraakt.

 

Jezus zet hier snoeihard de geboden weer recht.

 

“Je hebt gehoord dat je niemand mag doden, maar daar gaat het niet om! Als je al ten onrechte kwaad bent op iemand ben je al schuldig!”

 

“Je hebt gehoord dat je geen overspel mag plegen, geen seks mag hebben met een ander dan je eigen vrouw, maar het gaat niet om wat je doet! Als je al naar een vrouw op TV kijkt en denkt aan seks met haar, dan heb je in je hart al overspel gepleegd”

 

Jezus haalt de wet terug naar waar deze voor bedoeld is. De wet is bedoeld voor je hart.

 

Jezus laat ook de prioriteit zien die de wet bij je zou moeten hebben. Als je rechteroog ervoor zorgt dat je struikelt, dan kun je die maar beter uit je hoofd rukken. Als je je handen niet thuis kan houden, is het maar beter om ze af te hakken. Het is beter dat je aardse lichaam verminkt is dan dat je voor de eeuwigheid in de hel beland.

 

Nu is het juiste moment om in paniek te raken: “Ja maar, dat is onmogelijk om de wet op die manier te houden!”

Dat is nu juist de bedoeling van de wet!

(De brief van Paulus aan de Romeinen, bijvoorbeeld 3:20)

 

Jezus gaat nog verder, hij zegt:

 

“Je hebt gehoord dat je je naaste moet liefhebben, en je vijand moet haten, wat is dat nou weer voor onzin? Er is toch niks moeilijks aan om van iemand te houden die van jou houdt?

Houd van je vijanden! Zegen hen die jou zwart maken! Zorg dat je KINDEREN VAN JE HEMELSE VADER BENT, Hij laat de zon opgaan over goede én slechte mensen.”

 

“Je moet perfect zijn, zoals je Vader in de Hemel perfect is”

 

…Dat is onmogelijk… Wij kunnen niet perfect zijn zoals God perfect is. We kunnen de wet niet houden. Daarom zegt Jezus: Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Je kunt het niet. Je kunt het niet. Jezus heeft het voor je gedaan. Jezus heeft de volledige gevolgen van het niet houden van de wet gedragen.

En om Hem te volgen zul je zelf moeten sterven. Je zult alles moeten afleggen en moeten zeggen: Help… Ik kan het niet. Red me.

 

In het nieuwe seizoen zullen we hier weer mensen gaan dopen in water. Het krachtige symbool van Gods belofte aan jou. Je sterft symbolisch in het water om met Jezus in een nieuw leven er weer uit te komen. Ik hoop dat wij het komende seizoen heel veel mensen zullen dopen.

 

Je kan je schatten in de hemel niet verzamelen door het goed te doen. Je kan niet eens beginnen met schatten te verzamelen als je niet eerst je leven aan Jezus overgeeft. Dat betekent dat je je hele zondige natuur, je verlangens naar dingen voor jezelf, aflegt. Je komt als zondaar naar Jezus, waar je sterft voor de dood en opstaat in leven. Leven met Hem, door Hem en in Hem.

 

Als dit niet vooraf gaat aan dingen doen voor God, goede daden doen, goede doelen steunen, wonderen doen, demonen uitdrijven, dan zal Jezus aan het einde van je leven openlijk zeggen: “Ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, want je hebt niet aan de eis van de wet voldaan.

 

Dat lees je aan het einde van Matteüs hoofdstuk 7. In de Basis Bijbel staat hier heel mooi: “ Want jullie wilden Mij nooit gehoorzamen”.

(Mattheüs 7:23)

Hoe verzamel je schatten in de hemel?

We leven om God te “pleasen”. Je bent gewisseld van werkgever zou je kunnen zeggen. Eerst ontving je loon van de zonde, nu ontvang je loon van de Vader.

Je bent een levend OFFER.

 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen:

 

Romeinen 12:1-2

God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.

 

Laten we er eens vanuit gaan dat je al het voorgaande nu hebt gedaan:

 • We weten nu dat we ons niet mooi moeten voordoen om door andere mensen geprezen te worden.
 • We weten dat God de wet belangrijk vindt en dat we de wet nooit kunnen houden.
 • Je hebt gekozen om naar Jezus te gaan, je hele leven daar neer gelegd en je hebt een nieuw leven met Jezus aangetrokken.
 • Je hebt dit nieuwe verbond bezegeld met de doop in water.

 

Wat resteert er nu nog om te doen? Hoe verzamel je nu die schat in de hemel? Je bent nu een LEVEND OFFER, een offer voor God heeft maar 1 doel, God behagen, zorgen dat God blij wordt van je. Een offer is altijd gericht op de ander. Jij geeft iets op (in dit geval alles, inclusief jezelf) om de ander blij te maken.

 

Wat is de wil van onze Vader?

Matteus 7:21 Wie doet de wil van de Vader zal het huis binnengaan.

Vers 24: Bouw op de wil van de Vader en sta op een rots.

 

Wat God wil maakt Hij bekend in de bijbel. Een kleine greep:

 • Alles uitvoeren wat Jezus in de bergrede leert, met je hart.
 • Mattheüs 25: aandacht hebben voor de arme mensen om je heen en de vreemdelingen, mensen die dingen anders doen dan je gewend bent.
 • Onze opdracht serieus nemen (Mat 28)
  • Jezus heeft alle macht, ga dus de wereld in en verkondig dit evangelie!
 • Anderen dit op onze beurt dus onderwijzen
  • Het evangelie in de vroege kerk werd niet wereldwijd verspreid door 12 apostelen die aan het reizen waren. Het evangelie verspreide zich over de hele wereld doordat iedereen die het hoorde een evangelist en zendeling werd!
 • Een licht te zijn voor de mensen om ons heen en daardoor smaak te geven aan de wereld (zout)

 

Dit alles niet als een leefregel, maar als een leefwijze. God zoekt geen netjes nageleefde regeltjes als offers, God zoekt jouw hart, je naam die opgetekend staat in de hemel door het bloed van Jezus.

Richt je hele hart op waar God blij van wordt.

 

 

Oh ja, je hart! Het gaat niet om je uiterlijk vertoon, het gaat om je hart.

Het is een waarheid als een koe: Waar je schat is, daar zal ook je hart zal zijn. (Matteus 6:21). Dat is een mooie tegeltjeswijsheid, maar belangrijker: Het zijn de woorden van Jezus.

 

Het is nou eenmaal zo, wat jij belangrijk vindt, daar gaat ook je tijd en geld in zitten.

Je kunt er tegen argumenteren en vechten, grapjes over maken of ruzie over maken, maar deze waarheid blijft staan: Wij zijn allemaal, altijd, constant aan het investeren in diverse dingen: We investeren in ons uiterlijk, onze kinderen, onze toekomst, ons imago, ons huis, het Koninkrijk van God.

Iedereen doet dit, we zaaien en we oogsten, de vraag is niet OF we investeren, de vraag is WAAR investeren we?

 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dit principe kun je ook gebruiken! Wil je je hart ergens hebben? Dan kun je het beste starten met dáár te investeren.

“Oh, ik wilde dat ik een groter hart voor de kerk had” – Investeer! Tijd, spullen, gaven, geld.

 

Als je wéét wat belangrijk is, maar je hart is daar nog niet, begin te investeren! Stop tijd, spullen, gaven, geld, energie in dat wat je weet dat belangrijk is en je hart zal volgen.

 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

God wil je hart, en als je hart in de hemel is, dan zal ook je schat daar zijn!

 

Wat is die schat in de hemel?

Laten we eens teruggaan naar die schijnheilige mensen die Jezus had benoemd. Zij hadden hun loon al ontvangen, maar hoe hadden ze God’s loon kunnen ontvangen? Hoe verzamel je die schat in de hemel wél?

 

Mattheüs 6:2 – Geven

“Als je een bedelaar iets geeft, laat dat dan niet aan iedereen weten. De schijnheilige mensen in de synagogen en op straat doen dat wél. Want zij willen graag door de mensen geprezen worden. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.”

 

“Maar als je een bedelaar iets geeft, zorg er dan voor dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. Zo is het geheim wat je gedaan hebt. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen”

 

Mattheüs 6:5 – Bidden

“En bid niet op dezelfde manier als de schijnheilige mensen. Zij staan graag in de synagoge en op de hoeken van de pleinen te bidden. Want ze willen dat de mensen het zien. Luister goed! Ik zeg jullie dat ze hun hele beloning al hebben gekregen.”

 

“Maar als je bidt, ga dan je kamer in en doe de deur dicht. Bid dan tot je Vader terwijl niemand het ziet. En je Vader, die de verborgen dingen ziet, zal je er openlijk voor belonen”

 

Mattheüs 6:16 – Vasten

“En als jullie een dag niets eten om je op God te richten, laat dat dan niet aan de mensen merken. De schijnheilige mensen laten dat wél aan iedereen zien. Ze zetten een heel somber gezicht op, kammen hun haar niet en wassen hun gezicht niet, zodat iedereen het weet.”

 

“Maar jullie zeg Ik:als jullie niets eten om je op God te richten, kam dan gewoon je haar en was gewoon je gezicht. Dan weten de mensen het niet, maar alleen jullie Vader weet het, want Hij ziet de verborgen dingen. En Hij zal jullie er openlijk voor belonen”

 

 

 

Wat is die beloning dan? Wat is die schat in de hemel?

 

In tegenstelling tot de Farizeeërs en Schriftgeleerden die luisterden naar de stem van mensen en hun kleine schatten al hadden ontvangen door de lofprijs van mensen op aarde. In tegenstelling daarvan is de schat in de hemel een beloning van God:

 

Het is de lofprijs van de Almachtig, Eeuwig God, Schepper van hemel en aarde die zegt: “Goed gedaan, mijn trouwe dienstknecht”. De stem die doorklinkt door heel de eeuwigheid heen. De stem die het heelal schiep, die de aarde en alles wat er op leeft tot stand bracht.

 

Als we hier op aarde al groeien van een simpel compliment naar elkaar, wat je zo’n fijn gevoel kan geven van binnen. Wat voor een alles overtreffend gevoel zal deze lofprijs van God ons geven!

 

Als de wet van God in je hart leeft, als je dood bent voor de zonde en leeft door Jezus zul je GROOT genoemd worden in het Koninkrijk van God; door GOD ZELF.

 

Afsluiting

Filipenzen 3:13-16

“Lieve mensen, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allemaal als perfecte mensen richten. Mocht je er op enig punt anders over denken, dan zal God het je wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg door gaan.”

Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van de apostel Paulus zijn brief aan de Filipenzen.

 

Maar ik herhaal ze van harte!

En ik nodig je uit om dat ook te doen.