Wat laat jij na?

Arjan van BelleResources

Leven moet je leren
Leven moet je leren
Wat laat jij na?
Loading
/

Spreuken 13:22 Zelfs de kleinkinderen van een goed mens zullen nog van hem erven. Maar het geld van slechte mensen komt terecht bij goede mensen. (Basisbijbel)

Spreuken 10:7 Aan goede mensen denken de anderen met dankbaarheid terug.
Maar slechte mensen zijn al snel vergeten. (Basisbijbel)

Beide teksten gaan over nalatenschap. Erfenis. Geld en herinnering.

Heb je iemand aan wie je iets nalaat?

Nog vóór dat je iets achterlaat na dit vluchtige leven hier op aarde. Heb je iemand om iets na te laten? Of het nu geld is of herinneringen

Buurman

Een jaar geleden werd onze buurman dood gevonden in zijn huis. Als ik het goed heb op een vrijdag. Waarschijnlijk donderdag overleden. Maandag was hij door de gemeente Utrecht gecremeerd. Geen nabestaanden. Niets. Niemand. Toen ik van de buurvrouw die zich om hem bekommert had dit hoorde, liep er een ijzige rilling over mijn ruggengraat. Dit wens je niemand toe…

 

Het was ook wel een zonderling iemand. Hij leefde als een kluizenaar. De eerste bijna twee jaar dat mijn vrouw en ik naast hem woonden hebben we hem misschien één keer gezien. En we hebben wel eens tegen elkaar gezegd: “Leeft hij nog wel?” “Dit zou toch niet bij ons gebeuren, in ons appartementencomplex dat iemand zo gevonden wordt? Zoals je dat wel eens in krantenkoppen ziet staan?” Na twee jaar heeft mijn vrouw deze man zo ver gekregen om bij ons te eten. Hij was slecht verzorgd, mager, bruine bril op. Hij nam bloemen mee en deed erg zijn best. Menselijk contact had hij in geen 25 jaar gehad. Hooguit eens per week twee uur een schoonmaakster. Of bij de kassa in de winkel. Geen echt contact van samen eten of theedrinken… We weten dat hij een verleden had waardoor familie, verre familie, vrouw en kinderen had hij nooit gehad, waardoor familie hem niet wilde zien. Bij ons thuis kwam hij op de praatstoel. Hij was boekhouder geweest, niet zoals nu, accountant, maar letterlijk grote boeken en dan minuscuul klein cijfertjes intekenen. Hij was pienter, las veel, wist alles omtrent politiek en in de buurt. Na dat eten is hij nog eens geweest en is met hem afgesproken dat we zijn tuin zouden opruimen, als buurt, voor hem. Later is afgesproken dat we zijn verjaardag zouden vieren met eten en zo, bij ons. Met barbecue en dan voor hem worteltjes en vis. Hij deed niet open, en we hebben gegeten zonder hem. Zijn medicijnen waren aangepast en hij lag te slapen, zo bleek. En we hebben zijn vis gebracht en twee van ons hebben met hem gegeten in zijn woonkamer. We hadden hem over Jezus verteld. Hij had wel ergens iets met geloof, maar wist het verder ook niet. De Schuilplaats van Corrie Ten Boom, waarin zij schrijft over de tweede wereldoorlog, dat ze joden verborgen hielden voor Nazi’s, dat ze haar zus kwijtraakte in een concentratiekamp en dat ze deze verschrikkelijke oorlogsmisdadigers heeft vergeven, dat heeft moeten leren, dat boek, De Schuilplaats wilde hij wel lezen. Hij hield van lezen. In die paar weken, paar maanden, hebben we meneer van der T. leren kennen. De buurvrouw ook. Kort na die verjaardag waren wij op vakantie en hoorden we dat de buurvrouw hem gevonden had doordat er een raam open stond en niemand reageerde. Zo is ze, met een buurman, door dat raam naar binnen gegaan. En zo vonden ze hem. Overleden.

Evangelie: Goed nieuws!

Dit is niet hoe je moet willen eindigen. En dat hoeft ook niet. Evangelie is goed nieuws! Dat is echt waar! Want de tekst in Spreuken gaat over materiële rijkdom en materiële rijkdom in het Oude Testament staat in de eerste plaats voor geestelijke rijkdom in het Nieuwe Testament en nu! Hoe rijk je bent als je de Here Jezus kent. (2Kor.8:9) Als Hij met Zijn Geest (Fil.1:19) in je woont. Materiële rijkdom in het Oude Testament bestond uit geld, goederen, dienaren, familie. In onze tijd zouden we familie niet zo noemen, maar in die tijd bestond die rijkdom, dat rijke bezit, óók écht uit zonen en dochters… Het goede nieuws is dat je als je Jezus kent, door Hem gered bent, verlost bent, je altijd geestelijk rijk bent! Maar ook dat je niet alleen bent, want bent toegevoegd aan een familie. De familie van God. Het goede nieuws is: Wij zijn allemaal een puinhoop! Die buurman die geen contact met familie had omdat ergens puinhopen in zijn en zijn families leven waren ontstaan,wij zijn allemaal zo’n puinhoop ..dood door de misstappen die we deden…(Ef.2:1). En in Jezus hiervan verlost. Gered. Dat is nu juist het goede nieuws. Dus kunnen we niet tegen één van ons zeggen: Op jouw begrafenis? Daar heb ik geen zin in….. Nee dat kan niet, dat kan niet als je met elkaar, als familie, onder Koning Jezus samenleeft. Dus, jij en ik hebben iemand, een heleboel iemanden, om iets na te laten.

Onthoud: U en ik. Wij hebben mensen aan wie we wat na laten als we sterven en mensen die ons herinneren en missen. We hebben elkaar. We zijn familie.

Wat laat jij na?

Maar wat laat je dan na? Wat laat jij na?

Geld. Geestelijk rijk

Als je naar de tekst kijkt zie je “goed” tegenover “slecht” en “geld”. Bij goed veel geld en bij slecht weinig. Oftewel: “rijk” tegenover “arm”. Daar staat geld voor. En terugdenken, herinneren. Iedereen kent het. Je zou het overal op een tegeltje aan de wand kunnen aantreffen. Bij elk geloof ook wel haast. Een goed mens, wordt herinnert, een slecht mens, wordt even herinnert en snel uit het geheugen gewist. Die eerste Spreuk op het scherm: Goed tegenover slecht, rijk tegenover arm. Bij goed zijn, werd er bedoeld: goed ten opzichte van God, rechtvaardig, oprecht en daar hoort dan de zegen van God (=goede dingen die God geeft) bij dat het je goed zal vergaan. Dat je rijk zult zijn, ja zo rijk, dat niet alleen jouw kinderen, maar ook je kinderen hun kinderen rijk zullen zijn. En zoals dat werkt bij een erfenis, want dat is het beeld, hier hoeven ze niets voor te doen! Om niets! En dit in het contrast, dit tot tegenstelling van slecht zijn, niet goed, wat resulteert in armoede. Ellende. Dit waren Bijbelse beloften in het Oude Testament. Dit is hoe het werkt. Maar nu het Nieuwe Testament. In het Nieuwe verbond, waaronder wij leven. Wat laten wij na? Geld. Want geld staat voor de geestelijke rijkdom die in Jezus te vinden is. Kijk maar wat er staat: 2 Korinthiërs 8:9

Jullie weten immers hoe onze Heer Jezus Christus Zelf ook liet zien hoeveel Hij van ons hield. Dat deed Hij door Zelf arm te worden voor ons, ook al was Hij heel erg rijk. Door Zelf arm te worden, wilde Hij ons rijk maken.(Basisbijbel)

Dus geld staat voor de rijkdom die Jezus brengt. Wat is dat?

Wat is die “geestelijke rijkdom” van Jezus?

Als je voor de uitvinding van de gloeilamp geleefd had. Uitgevonden in 1879. En op de meeste plekken tot voor 80, 90 of 100 jaar, dan had je maar een armetierig lichtje om bij te lezen ’s avonds. En dan nog de armoede van huizen die opbrandden door al die kaarsen en olielampen. Wanneer er dan elektriciteit komt en huizen met gemak vol verlicht worden is dat een enorme rijkdom. De apostel en dichtstbijzijnde vriend van de Here Jezus vertelt het zo:

1 Johannes 1 vers. 3 We willen jullie vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zodat we één met elkaar zullen zijn. En wíj zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Rijkdom? 1 één met elkaar. 2 Één met God zijn! In het Evangelie Johannes, schrijft de apostel Johannes de woorden van de Here Jezus:

 

Joh.17:3 Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd Rijkdom? 3 God kennen! en Joh. 10:10b Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. 4 Leven in overvloed![1] En 28 En Ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. 5 Eeuwig leven!

1 Johannes 1:4 We schrijven jullie deze dingen, met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. 5 Dit is de boodschap die we van Hem hebben gehoord en die we aan jullie bekend maken: God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis.

Rijkdom: Licht! Niet meer een walmend gevaarlijk armoetierige kaarsje maar het volle rijke licht! 1 Leven met elkaar. Familie. Niet alleen. Daar begon de apostel Johannes mee! 2 Vol leven in overvloed in relatie met God! 3 God kennen 4 een vol, bevredigend leven in plaats van leeg en kaalgeplukt en voor 5 eeuwig leven met Jezus als middelpunt in volmaakte relatie met God, zoals Jezus ook die relatie met God heeft. Het eeuwig leven in plaats van eeuwig dood, wat de Bijbel de tweede dood noemt. Of hel. Wat een rijkdom! Je gaat van duisternis naar licht!  En waarom? Waarom? Uit 1 Petrus 1:3b-4 omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. 4 Want nu verwachten we een erfenis die nooit zijn waarde zal verliezen. Die erfenis ligt voor jullie klaar in de hemel: het eeuwige leven.

Het is een dikke vette cheque. Die je krijgt van God de Vader. Omdat jij door in Jezus te geloven, door de kracht van de Heilige Geest in jou Papa tegen God kan en mag zeggen en Hij ziet je als kind. Als mede erfgenaam. En jij deelt in de erfenis van God. Omdat je zijn kind bent.

Gezien dat we als volgelingen van Jezus mensen hebben aan wie iets nalaten, die ons herinneren en die ons missen. Gezien wat geld nu betekent, geestelijk rijk zijn. En waarom wij dat hebben gekregen en dat is door te geloven in Jezus, dat God je papa wordt en jij erft van God. En die erfenis, die geestelijke rijkdom bestaat uit dat rijtje:

1 één met elkaar. Je gaat dus niet onopgemerkt dood

2 één met God

3 God kennen

4 Vol en voldaan leven/leven in overvloed

5 Eeuwig leven

Jezus had deze rijkdom al vóórdat de aarde om de zon heen draaide. Voordat jij gemaakt bent in je moederschoot. En door Jezus erf je deze rijkdom allemaal. En een erfenis? Die verdien je niet. Daar doe je niets voor. Die komt gewoon op je bankrekening. Die erfenis? Als je Jezus aanneemt als Redder, als Koning over jou leven, dan komt die gewoon, ik zou zeggen: daar doe je niets tegen…

Als je dan weet wat al die geestelijke rijkdom inhoudt. En we het hebben over wat jij/U nalaat. Nalaat aan anderen? Wat erft iemand anders van jou? Dan is het antwoord  eenvoudig. Alles wat jij ontvangen hebt in Jezus. Dat laat je na bij anderen! Hoe? Primair en alleen. Ten eerste door dat te doen wat God jou geeft te doen. Dat is hoe jij anderen op jou beurt weer mede-erfgenaam maakt van God. Kijk. Misschien dacht dat ik ging zeggen dat je over Jezus moest vertellen. Evangeliseren! Mensen oproepen: “Kom in vrede met God!” Neem Jezus aan! Maar niet iedereen is evangelist, of spreker. Dat leert de Bijbel duidelijk. Maar iedereen heeft een rol in dit werk, als Jezus’ lichaam op aarde, de kerk. En die rol vervul je ten eerste en alleen door te doen wat Hij zegt. De Here Jezus verteld over de gelijkenis van de talenten. Een baas ging op reis en geeft zijn werknemers talenten. De één veel de ander slechts één. Als hij terugkomt kijkt hij wat er met die talenten gebeurd is. Of ze vermeerderd zijn. De meesten denken dat de gelijkenis van de Here Jezus over de talenten gaat over datgene doen en uitbuiten waar je goed in bent. Jouw talent. Die betekenis zit er absoluut in, daar ben ik van overtuigd. Een bekend verhaal. Degene die maar één talent had, begroef het, en deed er niets mee, en kreeg op de kop van de baas… Maar talenten betekende letterlijk geld! Daar heb je geld weer! En dat je dat inzet, risico’s mee neemt, om het te vermenigvuldigen. Te vermenigvuldigen voor de Baas. Voor Jezus. Vruchtdragen, geld vermenigvuldigen, akkers met zaad zaaien zodat er voedsel groeit, boompjes planten en begieten en bemesten zodat ze leven en vruchten voortbrengen ALLEMAAL beelden van jou en mij die SAMEN binnen onze roeping, met onze gaven en talenten, anderen erbij harken om Jezus te leren kennen en dat we zo die gigantische erfenis van Jezus delen met gigantisch veel mensen. En dat zij ook weer mede-erfgenaam worden, delen in die nalatenschap die wij al kennen, van het eeuwige leven, waar die vijf punten allemaal mee te maken hebben.

Antwoord op de vraag: Wat laat jij na? Precies datgene dat Jezus jou naliet! En dat kan je niet alleen. Ik kan dat niet alleen, daar heb ik het hele lichaam voor nodig. Jullie allemaal. Wat laten wij na, is een betere bewoording:

1 één met elkaar. Je gaat dus niet onopgemerkt dood

2 éen met God

3 God kennen

4 Vol en voldaan leven/leven in overvloed

5 Eeuwig leven

Dit is de rijkdom van God. Het “geld” de talenten…

Wat laat jij na aan herinneringen?

Naast die rijkdom. Dat anderen van jou, van ons erven. Laat je ook herinneringen na. Wat laat jij na? Tweeledig. 1 Als je komt te overlijden en 2 Maar ook als je ontmoetingen hebt gehad. Ik ga ze niet apart behandelen. Ieder afscheid kan de laatste zijn. Dus wat herinneren jullie je van mij, als je morgen over me praat, of aan me denkt? Terwijl ik nog gewoon leef? Of als ik jullie nooit meer zie, omdat ik overlijd? Wat laat ik na voor herinneringen bij andere mensen. Wat laat ik na. Wat laat jij na?

Psalm 78:4  Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen.
We moeten hun laten weten
welke geweldige dingen de Heer heeft gedaan.
We zullen hun vertellen over zijn kracht en zijn wonderen.

Ik zei al dat geld en rijkdom en bezit ook ging over het hebben van kinderen. Van nageslacht. En dat dit voor ons als volgelingen van Jezus over niet letterlijke dingen ging en dus ook niet alleen over letterlijke kinderen maar geestelijk. Geld/de talenten, akkers inzaaien, bomen planten, vruchtdragen (wie aan Mij vastgegroeid zit, zal vruchtdragen zegt Jezus) vrucht van de mens is zijn nageslacht, dat zijn zijn kinderen, maar het zijn allemaal beelden van het vergroten van het aantal mensen die Jezus kennen. En bij Hem gaan horen. Bij Zijn familie. Mede-erfgenaam worden van het eeuwig leven. Beelden hoe Zijn koninkrijk, het gebied, de aantallen mensen die Hem als Koning gaan eren en gaan dienen, hoe zijn koninkrijk groter wordt. En dit doe je door herinneringen te zaaien. Dus kinderen hier, staat voor heel veel andere mensen! Door aan mensen te vertellen wat God heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan in jouw leven? Vertel je dit? Herinneringen nalaten, achterlaten bij mensen.

Grootvader.

Op het scherm mijn grootvader. Hij stond erop grootvader genoemd te worden in plaats van opa. Ik weet niet eens waarom! Je denkt over dit soort dingen niet na, behalve als kind als je raar aangekeken werd omdat je vertelde dat je bij grootvader geweest bent. En tijdens de voorbereiding van deze boodschap dacht ik erover na en bedacht ik me dat ik bijna de enige ben in de wereld die een grootvader heeft gehad. Eigenlijk best cool. Herinneringen. Dingen die nagelaten zijn. Grootvader overleed twee jaar geleden. Dit was kort nadat zijn vrouw, mijn beppe, was overleden. Ja. Beppe is Fries voor oma. Ze waren beide eigenwijs als het om die benamingen ging. En dit noem ik met een reden, omdat dit eigenwijze ook aangeeft hoe complex het leven van mijn grootvader is geweest, en hoeveel moeilijke, slechte herinneringen, hierbij horen. Want twee jaar geleden op de begrafenis was er veel ruimte voor herinneringen. Herinneringen van de vijf zonen van mijn grootvader, dus mijn vader en nog 4 broers. De meesten zijn geen kerkgangers. Het trof mij hoe groot de invloed, de impact van het geloof geweest is in dat gezin. Met de moeilijkheden. Mijn opa was aan de ene kant, zo leerde ik op zijn begrafenis, een keiharde gelovige, die zijn familie drilde en aan de andere kant om de veranderende wereld het hoofd te bieden en om te kunnen gaan met de andere overtuigingen die zijn kinderen kregen, maakte hij het geloof zo dat hij geloofde dat iedereen wel bij God uit zou komen. En werd hij universalist. Iedereen is gered. En iedereen noemt God, Jezus, anders. Heel complex, want hij hield van Psalmen, Hij sprak over een relatie met God, dus andere kleinkinderen hebben het over de “God van Grootvader” en aan de andere kant maakte hij het heel vaag, wist hij niet wat hij geloofde, kon hij dingen zeggen als God hebben mensen zelf bedacht. Dit zijn dingen die er bij mij dus niet in kunnen. Je hoeft niet veel van mijn onderwijs gehoord te hebben om te weten dat ik daar niet in geloof. Gecompliceerd. En deze worstelingen en worstelingen in de familie werden nog verergerd doordat zijn vrouw, mijn oma, beppe, wel een orthodox geloof had. Zij was gedoopt als volwassene. En die mensen konden ruzie maken… En dit allemaal kwam aan bod op de begrafenis. Niets werd gespaard en toch werden alle moeilijkheden benoemt in respect. Mijn respect voor mijn hele familie is nog nooit zo groot geweest.

Het favoriete verhaal van grootvader over de Here Jezus was het verhaal van de vrouw bij die niet veroordeeld wordt door Jezus. De vrouw die een ongeoorloofde seksuele relatie met een man had. De overspelige. Dit geeft aan hoe genadig God is naar mensen en dit geeft aan hoe genadig mijn grootvader wilde zijn naar mensen. Toen stond iemand op om haar verhaal te vertellen over grootvader. Zij had een kind die zonder vader opgroeide. Zij kwam vaak bij grootvader en zij vertelde dat ze altijd welkom was bij mijn grootvader en beppe, en dat ze zich nooit veroordeelt voelde ondanks dat ze keuzes had gemaakt die niet strookten met de levensvisie van grootvader en beppe. Het was duidelijk voor haar dat haar levenstijl niet strookte met de geloofsovertuigingen van grootvader, maar hij veroordeelde haar niet. Nooit. En ze huilde. Ik huilde. En ik zei tegen mijn vrouw naast mij: “Als mensen alleen dat van mij herinneren, ben ik tevreden”. Niet hoe correct en orthodox je geloof is geweest. Niet of je alles wel goed gedaan hebt. Niet alleen maar geslijm op je begrafenis. Alleen dat. De kern van het Evangelie. God houdt van zondaren zoals die zondares, de overspelige vrouw, zondaren zoals ik.

Ondanks moeilijke gesprekken met grootvader. Niet precies begrijpen waar hij stond in zijn geloof. Ondanks moeilijke, gebeurtenissen en omstandigheden van vroeger en die waren groot, geloof mij maar, ook voor mij persoonlijk, alleen die herinnering, dat nalatenschap, is onuitwisbaar. God houdt van zondaren…

Opa

Korte nalatenschap van mijn andere opa. Die ik nooit gekend heb. En geen digitale foto van heb. Meneer Bosch met sch. Mijn moeder was enig kind dus die bloedlijn is gestopt. Hij was een pionier in de huiskerkenbeweging, dat is een beweging van mensen die meer wilden met hun geloof dan dat mogelijk was in de gevestigde kerken. Ik heb het over een halve eeuw geleden. Hij en zijn vrouw waren als grote volwassen mensen gedoopt en alleen dat was al een strijd van hier tot Tokio in die tijd! In Engeland heeft deze beweging het ontstaan van onze familie van kerken, Newfrontiers en Relational Mission, tot gevolg gehad. En zijn er herstel kerken ontstaan. De kerk moet gezond. In het leven van mijn opa is elke poging tot dit werk mislukt. Die huiskerkenbeweging bloedde dood. En zij gingen uiteindelijk niet meer naar een kerk. Herinneringen. Wat laat jij na? Mij heeft dit passie van ongekende hoogte doen aanwakkeren in mijn hart. Deze boeken zijn van de prins der predikers, Spurgeon, en ze waren van mijn opa. Ik kreeg ze weer van moeder, en als ik ze zie, wordt ik aan deze verhalen herinnerd en wordt passie in mijn ziel aangewakkerd. Passie voor gezonde kerken. Gezonde geestelijke families. Passie voor verkondiging van Gods woorden en passie voor verkondiging van Gods Woord. Spreek over Jezus, of ga naar huis.

Wat laat je na? Als je dood bent? Dat mensen weten dat je vol genade bent omdat God zo goed, liefdevol, geduldig, ja genadig voor jou geweest is? Wat laat je na? Een erfenis waardoor mensen voortdurend herinnerd worden aan hoe belangrijk het is om van Gods grote daden te vertellen? Wat laat jij na? Niet pas als je dood bent. Maar ook als je van een ontmoeting naar huis toegaat. Ontmoetingen op je werk, supermarkt, benzinepomp waar het leven je maar brengt. Wat herinneren mensen nadat ze jou ontmoet hebben? Ik wil die drie dingen doorgeven en aan herinnert worden:

1 Gods eindeloze goedheid en genade voor zondaars. De overspelige vrouw. De overspelige ik.

2 Gezonde kerken. Gemeenschappen met mensen die weten wie ze zijn, die weten hoe ze moeten leven als familie!

3 En het vertellen van Gods grote daden. Zijn woorden verkondigen. Predik Jezus Christus of ga naar huis!

Mijn kinderen dit ook. Deze drie dingen.

1 Genade, God houdt van overspeligen zoals ik, zoals jij

2 gezonde kerken en de

3 woorden van God. Woord van God

Terugkomen op mijn buurman, Corrie Ten Boom en op tuingereedschap…

Daar stond de container voor bij ons op de parkeerplaats. Ingehuurde aannemers waren een grote bouwcontainer, zo een voor op een vrachtauto, aan het volladen met huisraad. Een vrachtauto vol maar veel bijzonders was het niet. Ik zag zijn bed, of beter gezegd de kuil waarin hij tig jaar gelegen had. Ik kwam daar vanwege het boek en het bord en het bestek. Ik voelde me emotioneel. Ik had Corrie Ten Booms boek “De Schuilplaats” in handen. Veel tijd om na te denken en me af te vragen of hij misschien in vrede gestorven was en bij God zou zijn. Of Jezus Zich aan hem had geopenbaard, of ik en mijn vrouw wel genoeg geëvangeliseerd hadden, of hij in de hemel zou zijn, of de hel… Veel tijd voor deze mijmeringen en emoties had ik niet… Opgeruimde types en hun baas waren alles aan het leeghalen. Naast ons boek, had ik nu mijn bord en bestek gevonden. Of ik wat, van wat anders weggegooid zou worden, wilde hebben. Vroegen deze mannen mij. Niemand wilde ook maar iets van mijn buurmans nalatenschap. Er was niemand. Er was niemand. “Nee, eigenlijk niet. Oh ja, hij had mij wat tuingereedschap beloofd omdat ik in zijn tuin werkte, als het toch wordt weggegooid, in die container, kan ik dat maar beter meenemen.” Later had ik daar veel spijt van. Je zult maar praatjes krijgen! Of dat mensen denken dat je erop uit was! Een beetje als een sjacheraar… Maar ik zou het al krijgen als hij zou blijven leven. Het was 20 jaar oud, maar nooit gebruikt, stickers met de prijs, in guldens wel te verstaan, stonden er nog op… En nog de vraag of ik een knappe herenfiets uit de schuur wilde. Die had hij mij niet beloofd, dus dat wilde ik eigenlijk niet. “Wat gebeurt er met die fiets?” “Oh, die nemen wij mee en dan gaan we erop bieden, of verloten op kantoor.” Zo gaan die dingen. Ik voelde me moe en emotioneel uitgeput toen ik thuis kwam…

Hoop = hoopvolle verwachting

Tijdens het overdenken van dit verhaal, wat waar gebeurd is, en ik heb in niets overdreven, bedacht ik me weer hoe schuldig ik me voelde vanwege het nemen van het tuingereedschap. Wat ik eigenlijk zou krijgen terwijl hij nog leefde. Maar ik was bang dat het een smet op het evangelie zou brengen, mensen zien veel, mensen praten weet je… En ineens daagde het mij dat hij iets aan iemand had nagelaten!!! Deze tekst kwam opnieuw tot leven!! Hij had iets aan mij nagelaten!!! En als je de begintekst erbij neemt lees je dat een oprechte/een goed mens iets nalaat! En als je de Bijbelse lijn volgt dan weet je dat oprechten/goede mensen,  mensen zijn die bij Jezus horen, ik, jij en u! En ineens kreeg dat bezwaarde gevoel van dit “gekregen” tuingereedschap een andere lading. Iets van hoop! De hoop dat buurman overleden is als rechtvaardige, gerechtvaardigd door Jezus…. Ik kan dit niet bewijzen en het komt mij ook niet toe. Jou trouwens ook niet. Maar ik ervoer de troost van de Heilige Geest, en ervoer de nabijheid van God, opnieuw, en ik weet gewoon dat wij geroepen zijn mensen van een niet aflatende, niet te stoppen, nimmer falende hoop te zijn. Een hoop die ver verder voert dan het graf. Een hoop die geborgen ligt in Jezus, doordat je Hem kent. Een hoop die geen hoop is of het mooi weer wordt, maar een hoop dat je het zeker weet! Verwachting is het goede woord voor Bijbels hoop! Hoop = hoopvolle verwachting!

Romeinen 15:17 17 Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus.

Ik twijfelde of ik het goed gedaan heb. Ik had een openbaring van de Heilige Geest nodig om te weten dat ik het juist goed gedaan heb. En dit gereedschap is er het bewijs van. Nu ben ik trots als de apostel Paulus op het werk dat ik gedaan heb, wat ik gekregen heb van Christus Jezus.

Bidden

  • Trots op wat je nalaat bij anderen, werk dat je doet voor Jezus. Samen. Anderen meenemen in die eindeloos, gigantisch rijke erfenis. Een leven met God. Voor altijd.
  • Herinneringen die mensen koesteren omdat jij uit Naam van Christus Jezus naar hen uitgereikt hebt.
  • Excelleer in het nalaten van goede/positieve gevoelens bij mensen. Dat ze blij zijn na een ontmoeting met jou en je goed Dat is je nalatenschap. Dat je iemand bent met een onuitputtelijke hoop. Een hoopvolle verwachting.

Slot: Het eerste deel van onze erfenis

Volgende week staat het hele weekend in het teken van die eerste erfenis. Dat erfdeel, “dat geld”  wat we nu al krijgen als we Jezus kennen. Niet van iemand die dood is. Maar Iemand die is opgestaan. Hoeveel méér waard is die erfenis? Eindeloos veel meer. En dat eerste deel, het eerste stukje op die hemelse onbetaalbare schat die ons te wachten staat, dat voorschot,ontvang je hier, in dit leven, te midden van je familie, broers en zussen, moeders en vaders. Dat is de Heilige Geest.[2] We leren meer over de Persoon van de Heilige Geest. Over vervuld zijn met de Heilige Geest, en over het leven door de Geest. Wees erbij, ook als je de Heilige Geest kent. Dan leer je nog altijd wel iets bij of om méér uit te stappen in de gaven, wonderen & tekenen van de Heilige Geest. Ons eerste stuk erfenis. Van Iemand die blijft leven. Wees erbij. Voor nu: Heb een goede week. Zegen iedereen.

 

 

[1] Van David wordt gezegd dat hij stierf voldaan van het leven. Niet zo zeer een luxeleventje, David heeft veel pijn en armoede gekend, maar meer een vol leven. Bovenal een leven met God.

[2] Driemaal wordt van het ontvangen van de heilige Geest in de Bijbel gezegd dat het een onderpand is van onze erfenis.
2 Korintiërs 1:22 – “… die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.”
(NBV: “… heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.”
2 Korintiërs 5:5 – “God is het, die ons juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.”
(NBV: “Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.”
Efeziërs 1:14 – “… die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid.”
(NBV: “… als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.”