Jezus leren kennen

Arjan van BelleWeblog

Jezus leren kennen

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”Johan Cruijff - oud-topvoetballer

 

Wanneer je het Bijbelboek Hebreeën hoofdstuk 5 leest proef je de frustratie van de schrijver: “Zien ze het nu nog niet! Hebben ze het nog niet door!?” In plaats van anderen te kunnen onderwijzen over Jezus hebben ze zelf nog les nodig over de basis van het geloof. (Hebreeën 5:12)

Paulus

Bij de apostel Paulus kun je in 1 Korintiërs 3 vers 2 een soortgelijke frustratie proeven: “Jullie leken op baby’s, die nog niet alles kunnen eten. Daarom kon ik jullie nog niet alles vertellen over de wijsheid van God. Want jullie begrepen toen nog niet wat het geloof precies betekent. En dat begrijpen jullie nu nog steeds niet!” (BGT)

Jezus

De Here Jezus kende deze frustratie tijdens zijn leven hier op aarde ook: Bijvoorbeeld in Marcus 8:14-18 De leerlingen van Jezus die al twee keer een wonder van voedselvermenigvuldiging meegemaakt hebben en toch beginnen te klagen dat ze geen eten hebben. Jezus is verbaasd en spreekt ze hierop aan: “Jullie hebben ogen, maar jullie zien niets. Jullie hebben oren, maar jullie horen niets.”

De basis is gelegd

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we als leiders van Evangelische Kerk Utrecht voortdurend gewerkt aan het neerleggen van de basis, de fundamenten, van het Christelijk geloof: De basis van kerk, van ons geloof in Jezus (Romeinenbrief) en de basis voor de missie (opdracht) van de kerk.

Ik voelde me soms zelf als een leerling van Jezus die het niet helemaal begreep of als iemand in Korinthe tegen wie Paulus kon zeggen: “Je lijkt wel een baby!”
Ik geloof dat God ons uitdaagt om op de gelegde basis verder te bouwen. Het is alsof God ons groen licht geeft en zegt: “Wil je Mij werkelijk kennen? Leer dan Mijn Zoon Jezus werkelijk kennen!”
Johannes schrijft in Johannes 1:18 Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God. (BGT)

Gemeentegroepen

In onze Bijbel hebben we vier boeken overladen met verhalen, wonderen, onderwijs, ja, met het leven van Jezus. De Bijbelboeken Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. Het komende seizoen gaan we preken over het leven van Jezus vanuit deze boeken. In de gemeentegroepen duiken we in het leven van Jezus door één thema per maand uit de diepen. Als je meer over Jezus wil leren en je nog niet aangesloten bent bij een gemeentegroep, beveel ik dit van harte aan!

Ga voor het doel!

“Als je het ziet, en als je het door hebt, ga je recht op het doel af en schiet je raak! Speel je mee?”

Ik geloof dat wanneer we samen Jezus beter gaan leren kennen, dat we God de Vader beter leren kennen. Ik geloof dat we met de kracht van de Heilige Geest mensen kunnen vertellen over Jezus en dat God van hen houdt!
Dat is het doel dat we voor ogen houden en daar ga ik voor!

Arjan van Belle – Oudste

Deel deze Post